ይኹዳ 1

1የኢየሱስ ክርስቶስ አገልጌም የያእቆብ ጐፔም ተኸረ ተይኹዳ፥ የትሸፐትኹ፥ በአብ እግዘርም የትረመድኹ፥ በኢየሱስ ክርስቶስ የትቅየኹ እንማኹ፤ 2ይእግዘር ምኽረትም ሽናትም ንማጀም የብዛንኹ። 3ናማጂየኖ፥ እንመንዳ ያነንደ ትረፎት ኧጠፍንኹዌ ንቃር ሸዀም ባነ፤ ኧዃ ጭን እግዘር የሰበታ አት ግዝየ ያበ የእምነት ቃር ተጨራ ተቋመሮም ይቈሞ ኸማ ኧመኽሬ ጣፎት ግርድ ኸረቢም። 4ይትፈንድቦ ኸማ ተብዘ ዘበር ይፍቴ የትጣፈቦ አታት ሰብ ያኽዌንየ ተስረነጦም ገፖም፤ ኽኖ የⷘታንዳ ፀጋ የሳረኖኸማ በኽሮት ይሽጋክረዊ ባጢረተነሎ፤ እማት ዀት ⷘታንዳ የኸረ፥ ይገዛንደ የኢየሱስ ክርስቶስ ይኸደዊ። 5ዝኽ እንም በተርኹም ትⷕረዊቃር ቢኸርም እግዘር ሰበታ ተግብፅ ገነ አወጣም ያተነፈኖ ኸማ ተኽም አንⷀ አናመሮምኽኖ ያጠፋኖ ኸማ አዘግድኹዌ ኧሸ። 6የኽክም ማረገዀና በቃሶት ይረብሮᎌ መደር የታቦ መሌካ ዝግዶ፤ ኽኖም ንቅ የኸረ እግዘር የፍርድ ከረ ቲቸን ዳር የዘላለም አገደም በዱየ ጠነማ ደን አወናኖም። 7ዝክም የሰዶምም የጎሞራም በዙርያዀናም ያነቦ ከተማ ሰብ በተመኛት ዛሶምታነ፥ ተትᎈጠርᎌም ⷅጫ ውጤ ኽኖም ተኽኖ ዀጅር ደመዶም፤ በኽም የቸነ ኽኖ በዘላለም እሳት ይረድዶ ሰብ መሰሮ ኸሮም። 8የኽክም ዝኽ ሰብ በረዘዘዊ በርዛዝ የቸነ ተመሮም ገገዀና ያሰርኾ፤ ይእግዘርም ደረግ ይቀርጦ፤ በሰሜም ክብር ያነኖምኽኖ ይቀርጦ። 9የመሌካ አለቃ የኸረ ሚካኤል ስን የሙሴ ኔሳ ቃር ተሼጣን ጋᎀ ንቃር በትክራከረ ግዝየ፥ "እግዘር የⷀምኸ" ቧረንም ባንኸሬ አንትቃነመ። 10ዝኽ ሰብ ጭን ኤቤስረዊ ቃር ይትቃነሞ፤ ኤቤስሮ ዋጋ ኸማ በፍጥረተዀና ይⷕረዊ ዘንጋ ቢረብርም የጥፋቴ ይወስድኖ። 11በቃየል ኤማ ዮሮዬ፥ የዋጋ ቲብሮ በበለአም ስተት የገፖዬ፥ ቆራኽ አል ሜና የቾተምኸማ በቶቶተዀና የጠፎዬ ግርደዀና፤ 12ዝም ሰብ ቴቅመጦ በተመኛት በዛዞት በርማጀ ድግሳኹ ወክት ቲትረከቦ ቈፋ ይኸሮብኩ፤ ኽኖ ያስበዊ እማት የገገዀናው፤ በንፋስ ይትገፋ ዝራብ ኤነወ ዳበራኸማሎ። በᎇስር ወክት ዳር ᎇስር ኤረኽውᎌ፥ ተስረታ የትረቀረም ዄት ጋᎀ የጠነቀ ኧጨ ኸማሎ። 13ያቅመጭ ሜናዀና እምᎄባ ያወርዶ የማቸ ንፋስ ይገፏን የባኽር እኻ ይመስሮ፤ ዱየ ጠነማ የዘላለም ይቅየኖ፥ ኽሜ ዝሜ ይብሮ ዀዀብ ኸማሎ። 14ተአዳም ቈነሽም ሰባተነ ዘር የኸረ ኼኖክ የዝ ሰብ ዘንጋ ነሳም ትንቢት ቲዝረⷍ "ጔታ ተብዘ ዀም ቅዱሳን ጋᎀ ይቸንቴ። 15ይቸንም በሰብ እንም ይፈርዴ ጔታ ኤያኸብዶ ሰብም ባጢረተነም እንም ቢቾተዊ ᎃጥጥ ሜናዀና እንም ብእግዘር በዝረከበዊ የቅኔመ ቃር እንም ይፈርዴው" ባረም። 16ዝም ሰብ እንም ጋᎀ ይᎃጠጦም ባትም ቃር ኤሽኖ፤ የገገዀና ᎃጥጥ ተመኛት ይትⷐተሮ። አምᎈዀና የትቢት ቃር የሜናወው፤ የገገዀና ጥቅም ቲሰቦ የሰብ ያስላምጦ። 17አኹ ጭን ናማጂየኖ፥ የⷘታንዳ የኢየሱስ ክርስቶስ ናዀቸረነ ይፍትሜ የዝረከበዊ ቃር ዝግዶ። 18ኽኖ "በቀጥወ ዘበር የገገዀና ᎃጥጥ ተመኛት ተⷐተሮም ያⷈሶ ሰብ ይቸኖቴ" ባሮኩም ባነ። 19ኽኖ ሰብ ተሰብ ይቤትሮ፥ የገገዀና ተመኛት ይትⷐተሮ፥ መንፈስ ቅዱስ ኤነኖ ሰብሎ። 20አኹ ጭን ናማጂየኖ፥ ትንም በᎈር በትቀደሰ እምነታኹ ገጋኹ ታትቋምሮዬ አትባቅሮ፤ በመንፈስ ቅዱስ ደረግ የጔታ ጠሶ። 21ⷘታንዳ ኢየሱስ ክርስቶስም በምኽረተታ የዘላለም ኤያም ያሜኹ ኸማ በትጭማሞት ገጋኹ ብእግዘር ንማጀ ደን ቀረበዊ። 22ይጥራጠሮም ሰብ አትማጥጦዮ፤ 23ያታተዀናም ትሳት ደን አውጦም አትርፎዮ፤ ይንጐድመዀና በስረፎት አትማጥጦዮ፤ ቢኸርም በባጢር የሰነኸ ሰብነተዀና የረጐደን ዀጅር ዳር ጥሮ። 24አኹም ባትወጥቆዌም ቅየም ጥፋት ኤባር ንቃር ቲሽርኹ በገገታ ክብር ይፍቴ ያቈምኹዌ ይዀለ፥ 25እማት ዀት ጭዛንዳ የኸረ ⷘታ፥ በⷘታንዳ በኢየሱስ ክርስቶስ ወኸት ተድረ ቀነሰም፥ ኧዃም የዘላለም ክብርም ንቅነትም፥ ጦናም ደረግም የኽር አሚን።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\