ሉቃስ 1

1የትከበርኸ ቴዎፍሎስ፥ ቢና ግብት የትቾቶ ዘንጋ ዩድ ታሪክ ተዝ ይፍቴ ብዘዀና ጣፎም። 2ዝኽ ናዀቸር ይና ያሰኖንደ ቲፍት ወረር ቀነሰም ቤነዀና ያሰበዊም የዀትም ቃረታ ዩዶኽኖሎ። 3የኽክም እያም ቲፍትወረር ቀነስዀም እንም ተጬፐዀም በኻርዀ አንⷀ ታሪከታ ባጋጋ እንም ኧጠፍንኼ ወኼ ቃር መሰረም ትዬም። 4ዝመታ አምሮተና የትማርዀን ትምርት ውረም የኸረኸማ አጬግኸም ትⷕሬ ትምብሩ። 5በይኹዳ ገነ በንስ ኼሮድስ ዘበር፥ ተአብያ ጋᎀ ቲያⷘⷍሮ ⷀስ አተታ የረፐረ ዘካርያስ ይውሪ ምስ ባነ። ምሽተታም የአሮን ጥብ ባነች፤ ሽመⷕታም ኤልሳቤጥ ይውርያ ባነ። 6ዄችመዀና ብእግዘር ይፍቴ ፃዲቅ ሰብ ባነቦ፤ አት ጥፋት ኤባር ይእግዘር ትዛዝመታ ⷅጫመታ እንም ይቅረቦ ባነ። 7ኤልሳቤጥም ዠገባ የረፐሬቼ፥ ዄችመዀና ደንⷛ ቴጨኖ ንቃር ገነዞም ባነ። 8በኽ ግዝየ፥ ዘካርያስም በⷀስነት ያⷘⷍሮ ቤሻታም፥ የቤተመቅደስ ሜና አጋዀና ባነ፤ በኽም የቸነ ዀት ብእግዘር ይፍቴ፥ የⷀስነት ሜናታ ይቾት ባነ። 9ⷀስ ይቾቶም ኸማ እጣን ይተክሴ ኧጥ ሰናወም ይእግዘር ቤተመቅደስ ገፓም። 10በቤተመቅደስም ደን እጣን ቲተሺ ሰብ እንም ቦረጀ ቈሞም፥ ይእግዘር ይጨሶ ባነ። 11ይእግዘርም መሌክ ቢረድድ እጣን በከነ ወኸት ቈመም የዘካርያስ ትየንም። 12ዘካርያስም የመሌክ ቢያዥን፥ ጥንⷅት ጠወጠንም ሰነፈም። 13መሌክምዀታ፥ "ዘካርያስ እንሰነፍኸ፤ ጭቋሻኸ ተሰማንኸም፤ ምሽታኸም ኤልሳቤጥ ኧርች ትጨንንኸቴ፤ ሽመታም ዮኻንስ ትውንቴ። 14ዝም ኧርች በትጠኖተታ አኸም ይሽርኸም ትትብራነቅቴ፤ ብዘም ሰብ በዀት ተጠኖት ይሽኖቴ። 15ዀትም ብእግዘር ይፍቴ ንቅ ሰብ ይኸርቴ፤ የወይን ጠጅም እንጐድ ያሰኽርም ቃር ኤሰጭ፤ ባዶተታ ደን ታነ ቀነሰም፥ በዀት መንፈስ ቅዱስ ይሜናወቴ። 16ዀት ተእስራኤል ሰብ ብዘመዀና የⷘታ ይእግዘረዀኔ ይዠፕኖቴ፤ 17በመንፈስም በደረግም የነቢ ኤልያስ ኸማ ኺተ፥ ዀት የአብ ⷕን የደንⷛዀኔ፥ ኤታዘዞም ሰብ ⷕን የፃድቃን ኻሪነቴ ይዠፕርቴ፤ ሰብም ይእግዘር ይትሽካከቶኸማ ያሜቴ" ቧረንም። 18ዘካርያስም የመሌክዀታ "ዝኽ ዘንጋ ውረም የኸረ ኸማ መምር ኧኻርሸ? እያ ባሪቅንዀ፤ ምሽትመና ገነዘችም" ቧረንም። 19መሌክምዀታ ዠፐረም "እያ ብእግዘር ይፍቴ ኧቈም ገብርኤልንዀ፤ ዝኽ ወኼ ወሬም ኡድኼ፥ ተጔቴ ናዀንም ቸነዀም። 20አኸ ጭን ግዝየታ ቲሰራ ይኸር ቃር ብኑድኸ አናመርኼ፤ በዝም የቸነ ዝኽ ዮድከ ዘንጋ በግዝየታ ቲኸር ዳር፥ አኸ ዲዳ ትኸርቴ፤ ዘንጎትም ኤኸንኸ" ቧረንም። 21በኽ ግዝየ ሰብ እንም ዘካርያስ ትእግዘር ቤተመቅደስ ቲወጣ ዳር ይቅረበዊ ባነ፤ ዀትም ተምር አቴረም ባሮም ወግ ኸረቦም። 22ዘካርያስም ተቤተመቅደስ ቲወጣ ተሰብኽኖ ዘንጎት አንዀረረ፤ ኻጋᎀ ዀት ብእግዘር ቤተመቅደስ ደን አት ዘንጋ የትየን ኸማ ኻሮም፤ ዀትም በጀታ ያትየሽኖ ባነ፤ በዝም ኤነት ዀት ዲዳ ኸረም ነፐረም። 23ዘካርያስም ብእግዘር ቤተመቅደስ አⷘⷈረም በጀፐረ አንⷀ ቤተታ ወረም። 24ተቀሪ ከረም አንⷀ ምሽተታ ኤልሳቤጥ ዄት አርዋ ኸረችም፤ አምስት በነ ስን ተቤተⷕታ አወጣች፤ ⷕትም፥ 25"እግዘር ቦኼነተታ አሸም ዝኽ ወኼ ዘንጋ ቾተኒም፤ ቅነጨናም ተሰብ ግብት አፈካኒም" ባረችም። 26ኤልሳቤጥ በደን ትከ በቾናባ በስድስት በነⷕታ መሌክ ገብርኤል ናዝሬት ይውሪ የገሊላ ከተማ ያሬ እግዘር ናዀንም። 27እግዘርም ማርያም ይውርያ የዘየ ገረዴ ናዀንም፤ ⷕትም የዳዊት ዘር የኸረ ዮሴፍ ይውሪ ምስ ፈቶያም ባነ። 28መሌክም ገብርኤል የማርያሜ ቸነምታነ "አⷕ እግዘር የዳረናⷕ፥ ሽናት ያⷕ የኽር፤ እግዘር ታⷕ ጋᎀው፤ [አⷕ ትሽታ ግብት የትዳርⷕንⷕ" ባረናም።] 29ⷕትም ቦደና ቃር ንቃር ጠነቀናምታነ "ዝኽ ምር ኤነት ወጌምት ይኽርሸ?" ባረችም አሰበችም። 30ገብርኤልም፥ "ማርያም ብእግዘር ይፍቴ የትረመድⷔ እንሰነፍⷕ። 31አⷕም በደናⷕ ትከ ይቾናቴ፤ ኧርችም ትጨንቴ፤ ሽመታ ኢየሱስ ትብዪቴ። 32ዀትም ንቅ ይኸርቴ፤ የርቀኸረ እግዘር ኧርች ይውሪቴ፤ እግዘርም ያባታ የዳዊት ዙፋን የዀት ይውንቴ። 33በእስራኤል ሰብ የዘላለም ይረግስቴ፤ መንግስተታም ኤያርቅ፥ የዘላለሙ" ባረናም። 34ማርያምም የገብርኤል "ምስ አናገፓዀ ገረድንዀ፤ መምር ኧጨንቴ?" ቧረቸንም። 35ገብርኤልም ዠፐረም "መንፈስ ቅዱስ ያⷔ ይቸንቴ፤ የርቀኸረ እግዘር ደረግ ባⷕ ይኸርቴ፤ በኽ የቸነ ታⷕ ይትጨን ትከ ቅዱስ፤ ይእግዘርም ኧርች ይውሪቴ። 36ደቦዋⷕ ኤልሳቤጥም በግርዝና ኧርች ትጨንቴ፤ ⷕትም ዠገባ ይውርያ ባነ፤ ኧዃ ትከ ተቾናባ ስድስት በነⷕታው። 37ይእግዘር ይⷀᎃን ቃር ኤነ" ባረናም። 38ማርያምም "እያ ይእግዘር ባርያንዀ፤ አኸ የባኸ ኸማ የኽኒ" ቧረቸንም። መሌክ ገብርኤልም ተረሳም ወረም። 39በኽም ግዝየ ማርያም የኤልሳቤጥ ታዤ ተረሳችም ተይኹዳ ገነ ቈቶ ያነወ ከተማ አፈጠረችም ወረችም። 40የዘካርያስ ቤት ገፓችም የኤልሳቤጥ አዝራⷈቸናም። 41ኤልሳቤጥም የማርያም ቃር ብትሰማ በደነⷐታ የረፐረ ትከ ዘከረም፤ በኤልሳቤጥም መንፈስ ቅዱስ ሜናባም። 42ኤልሳቤጥም ቃረⷕታ ከፍ ኤፐችም የማርያም "አⷕ ትሽታ ግብት ትንም ይርቅ እግዘር ዳረናⷕም፤ የደናⷕ ትከም እግዘር ዳረንም። 43አⷕ የⷘታና አዶት ይያኼ የቸነⷔ ይያ ንቅ ክብሩ! 44ዮጌምት ቃራⷕ ብንዝረና ተሰማዀምኸማ፥ የደነናም ትከ በደነና ሳረንም ዘከረም። 45እግዘር ዮደናⷕ ቃር ያᎂን ኸማ ያመርⷔ የትዳርⷕንⷕ" ባረቸናም። 46ማርያምም፥ "በᎃራ ⷕነና ይእግዘር አኸውድን፤ 47እያም ብእግዘር በጭዛና ይሽሬ። 48እግዘር ይያ የባርያታ ብርስነተናም አሼም፤ ተዝ አንⷀ የሰብ ዘር እንም ⷕት እግዘር ዳረናም ይብሬቴ። 49ንቅ ደረግ ያነን እግዘር ብያ ንቅ ዘንጋ ቾተም። ሽመታም ተሽም በᎈሩ። 50እንም ጋᎀ ይእግዘር ይሰርፎ ሰብ እግዘር ይመኖ። 51እግዘርም በገገታ ደረግ ንቅ ዘንጋ ቾተም፤ ትቢተነምኽኖ ተⷕነዀና አሳብ ጋᎀ እግዘር ብራጨኖም። 52ይገዞምኽኖ ተዙፋነዀና አወንደኖም፤ እርስሎ የዋርዮኽኖ እግዘር ነሳኖም። 53የጋደኖምኽኖ ወኼ ሸረት አጠᎈኖም፤ ደንገነምኽኖ እንጭም ኧጀዀና ወሮ ባረኖም። 54- 55እግዘር ያባንዳ የአብርኻምም የዘርመታ የዝረⷈምኸማ የዘላለም ፈነኸም አገልጌየታ የእስራኤል ነዳም" ባረችም። 56ማርያም ሶስት በነ ዳር ተኤልሳቤጥ በቾናች አንⷀ፥ ቤተⷕታ ወረችም። 57ኤልሳቤጥም ትጨንወ ግዝየ ሰናምታነ ኧርች ጨነችም። 58ወነዀⷕታም ደወⷕታም እግዘር በማሮተታ የቾተሎ ቃር ሰሞምታነ ተⷕትም ጋᎀ ሳረኖም። 59ትከምዀት በጨነዊ በስᎃት ከረ ጤበር ያወሬዬ ተደመዶም፤ ባባታ ሽም ዘካርያስ ይብረውዬ ሳቦም ባነ። 60አዶተታ ጭን "ኤኸር፥ ዮኻንስ ᎄሪ" ባረችም። 61ኽኖም "ተደቦዋⷕ በዝ ሽም የጠኔ እማት ሰብ ኤነ" ባሮያም። 62አባመታ ዲዳ የኸሬ ሟን ይውርዬ ይሽን ኸማ በጀዀና ጠቀሶም ተሳረዊም። 63ወረቀት ጨቈሰም፥ "ሽመታ ዮኻንሱ" ባረም ጣፈም፤ እንመዀና ወግ ኸረቦም። 64ኽም ጋᎀ ዲዳ የረፐረ አባታ ዘካርያስ አምᎈታ ተከፈተም አነመተታ ተፈታም ይእግዘር ሽር ቲብር ዝረⷈም። 65የቀያ ሰብ እንም ተብራገገም ወግ ኸረወም፤ ዝኽ ዘንጋ በይኹዳ በቈቶ ገነ እንም ቶደም። 66የሰሞም ሰብ እንም "ኧጋ ዝኽ ትከ ምር ይኽርሸ?" ባሮም በⷕነዀናም ያትያኖ ባነ፤ ይእግዘርም ደረግ ተትከዀታ ጋᎀ ባነ። 67የዮኻንስ አባታ ዘካርያስ በመንፈስ ቅዱስ ደረግ ኸረምታነ ዝካ ባረም ትንቢት ዝረⷈም፤ 68"የእስራኤል ⷘታ እግዘር ሽር የስራን፤ ሰበታ አሸም ተዌጣኖም። 69- 70ተድረ ቀነሰም የረፐሮ እግዘር ቃረታ ዩዶዌ በሸፐተኖ ነቢ ዮደምኸማ እግዘር ባገልጌየታ በዳዊት ጥብ ያተርፌ ደረግ ያነንዀታ ነሳም አቈመም። 71ዀትም ተጠላተንዳ ቴረምዶንደኽኖ ኧጅ አተነፈንደም። 72- 73ዝክም ያመነ የአባንዳ ምኽረት አሜቴ ባረም የዝረⷈንም የአባመንዳ የአብርኻም በቴየ የገፗለ ርዳ በዝግዶቱ። 74- 75ዝም ርዳ የገፓንደ ይና ተጠላት ኧጅ ነፃ ወጣነም ታንሰርፍነም የዀት ናⷘⷍኔው። የኽክም ብነብኔᎌ ዘበር እንም ብእግዘር ይፍቴ በቅድስናም በፅድቅም ንረብኔው። 76አኸም ትኮ የርቀኸረ እግዘር ነቢ ይውርከቴ፤ ኤማመታ ትሸክቴ ብዴትኸ ተⷘታ ይፍቴ ታርቴ። 77ዝም ወበር እግዘር ሰበታ ባጢረዀና አፍ ባረም ያተርፍኖዌ ቱድኖቴ። 78ዝም ⷘታንዳ ይመር ሜራም የኸሬ ይተርᎋᎌ ጬት ተሰሜ ይትየንደኸማ ያሜቴ። 79ጬትዀታም በጠነማም በሞት ጥራር የቾኖኽኖ ያትየኖቴ። ይናም በሽናት ኤማ ናኔ ያትየሽንደቴ" ባረም። 80ትከምዀታ ተራቀም፤ ብእግዘርም መንፈስ ተቋመረም፤ ሜናታ የእስራኤል ሰብ ቲያትⷐር ከረ ዳር በበረኻ ነፐረም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\