ሉቃስ 10

1ተኽም አንⷀ ⷘታ ኢየሱስ እንጐድ ስባም ዄት ሰብ ሸፐተም፤ የዄት ዄተዀና ናኸኖም፤ ዀት ያርወ ከተማም ቀያ እንም ብደሮም ወሮ ባረኖም። 2የኽኖም "ጐር ንቃሩ፤ ሜነነ ጭን ቀሪቃሎ፤ ኼታ የጐር ⷘታ ሜነነ ደፐረም ይረኼ ጠሰዊ። 3የጤ ኸማ በቀወረ ግብት ኧረኽኹቴ፥ አኹም ወሮ። 4ትታሮም የፍራንክ ᎀነ፥ ቀረጢት፥ ጫማ አትጥብጦ፤ ቤማ የሟኒም ሰብ ትታዝራኮ ግዝየ ትጀፕሮዌ አትሞ። 5ትገቦᎌ ቤት እንም ብደሮም 'ሽናት የዝ ቤት የኽር' በሮ። 6በኽሜ ሽናት ይትⷀፐር ሰብ ቢረብር ይእግዘር ሽናት ያᎉወሸ፤ ቤትⷀፐር ያብኹዊ ሽናት ይትዘፐንኹሸ። 7ሜነነ የቾተወ አዊ፤ በገፓኹᎌ ቤት ያቦኩ ቃር ትትበሮ ትትሰጦ ቶሮ፤ አኹ ቤት ቤት አትወሮ። 8ብትገቦᎌ ከተማ እንም ቢትⷀፐሮኩ ያቦኩ ቃር ብሮ። 9በኽም ከተማ ያነቦ ባሸነ አትርፎ፤ የሰብም 'ይእግዘር መንግስት ያኹዌ ተⷀነበም' በሮዮ። 10ቢኸርም የገፓኹᎌ ከተማ ሰብ ባንትⷀፐሮኩ የከተማ አድባቤ ውጦምታነ፥ 11'በከተማኹ ታነነ በግረንዳ የቾና ጐት ዳር ቲና ቤያሬ ባኹ ምስክር ይኸሬ ንጠጥብኔ፤ አኹ ጭን ይእግዘር መንግስት ያኹዌ ቸነም የትⷀነበ ኸማ ኻሮ' በሮዮ። 12እያም ኦድኹ በፍርድ ከረ የኽ ከተማ ቅጣት ተሰዶም ከተማ ቅጣት ይብስ" ባረኖም። 13ኢየሱስም "ግርዳኸ ኮራዚን ከተማ፤ ግርዳኸ ቤተሳይዳ ከተማ፥ ባኹ የትቾተ ይእግዘር ወግ ሜና ድረ በጢሮስም በሲዶና ከተማ ተትቾተ በኽ ከተማ ይረብሮ ሰብ ይፍትሜ ተባጢረዀና ይትዘፐሮ ባነ፤ በርኖስ ተኸዴተቦ በአመድ ቶየተቦ አፍ ይውርዮዌ ይትቀነቦ ባነ። 14ቢኸርም በፍርድ ከረ ተጢሮስም ተሲዶና ከተማ ፍርድ ይርቅ ባኹ ይባስሸ። 15አኸም ቅፍርናኾም ከተማ ሰሜንየ ከፍ ከፍ ትብሬ ሸኸምዌ? ኧጋ ባዛብ ደን ትዌቴ። 16"አኹም ትትዝረኮ ይሰማ ሰብ እያ ይሰማ፤ አኹ የቀንጠ እያ ይቀርጥ፤ እያም የቀንጠ የራኼ እግዘር ይቀርጥ ወበሩ" ባረም የተማሪየታ ኦደኖም። 17ኢየሱስ የራኸኖ ስባ ዄት ተማሪየታ ተራዀዮ መደር ሳረኖም ቸነቦም፤ "ⷘታንዶ ሲጣር ዳር የሽማኸ ተገሶም ታዘዞንደም" ባረዊም። 18ዀትም "ሼጣን ብራቅ ኸማ ተሰሜ ወንደም ቲወጥቅ አሸዀም። 19አኹም የሰር ችረም ስᎃት ጥፍርም ትረቅጦዮዌ በጠላት ደረግ ᎈር እንም ሾምኩም፤ ይጐዳኹም ቃር ኤነ። 20ቢኸርም ሲጣር እንም የትገሶንኩዌ በዝኸታ ኤሳርኹ፤ ሽማኹ ጭን በሰሜ በጔቴ የትጣፌ በዀት የሳርኹ" ባረኖም። 21ኽም ጋᎀ ኢየሱስ በመንፈስ ቅዱስ ሳረንምታነ፥ "የሰሜም ያፈር እግዘር አባኖ፥ ዝኽ እንም ውቀት ያነኖም የትማሮምኽኖ ሼምኸቦምታነ አታትቃር ኤⷕሮኽኖ ያትየሸኸኖዌ ሽር የስራኸ፤ ኦ አባኖ ዝኸታ ታሜዬ ወኼ ፍቃዳኸ ኸረም። 22"አባና እግዘር እንም ቃር አቤም፤ እያ ትከ ሟን የኸርዀ ኸማ እማት አባና ይⷕር፤ አባና ሟን የኸረ ኸማ እያ ትከ ኧⷕር፤ እያም በፍቃደና አትⷐንዀታ ባንኸሬ አባና ሟን የኸረ ኸማ ይⷕር ኤነ" ባረም። 23ዀትም የተማሪየቴ ተዥባፐረም ይማተዀና "ዝኽ ታዘዊዀት ያዞ ሰብ እንም የትዳሮሎ። 24እያም ኧብርኹ አኹ ታዘዊዀታ ብዘ ነቢም ንስ ያዞዌ ቢሰቦም አናሰቦ፤ ብንዝራኹ ትሰመዊዀታ ይሰሞዌ ቢሰቦም አንሰሞ" ባረም። 25አት የሙሴ ⷅጫ አስተማሪ የኢየሱስ ይᎈትኔ ቸነም፤ "አስተማሪዮ የዘላለም ኤያም ኸርዀም ኧረብሬ ምር ንቶት?" ቧረንም። 26ኢየሱስም "በሙሴ ⷅጫ የትጣፈ ምቃሩ? ታረᎇን መጣፍ ምር ይብር?" ቧረንም። 27ምስምዀታ ዠፐረም " 'ⷘታ እግዘራኸ በᎃራ ⷕናኸ፥ በᎃራ ነብሳኸ፥ በᎃራ ደረጋኸም በᎃራ አሳባኸ ንᎀድን፤ አበጐዳኸ እንም የገጋኸ ኸማ ንመድ' ይብር" ቧረንም። 28ኢየሱስም "ውረም ቃር ባኸም፤ አኸም ዝኽ ዘንጋ እንም ቶት፤ የዘላለም ኤያም ትኽርም ትምበርሸ" ቧረንም። 29ምስምዀታ ገገታ ያመጥሬ ቲሸ የኢየሱስ "አበጐዳናኽ ሟንሎተ?" ቧረንም። 30ኢየሱስ ዠፐረም "አት ምስ ተኢየሩሳሌም ከተማ ተረሳም ኢያሪኮ ከተማ ያር ባነ፤ ቲያር ቤማ ሽፍጣ ጠበጠዊም፤ የዀትም ዀጅረታ መንጠዊም፤ ኤሞትም ኤተርፍ ኸማ ደነገዊም ወሮም። 31ጠነቃር አት ⷀስ ተኽ ኤማ ቲያር ዝኽ ዮጠቀ ምስ አሸንምታነ ቸንም ወረም። 32ዝክም አት የሌዊ ጥብ የኸረ አት ምስ ቸነም፤ ዝኽ ምስ ደነጒም ቦጠቄ አሸንም፤ ዀትም ቸንም ወረም። 33አትም የሰማርያ ገነ ምስ ተኽ ቲያር የምስዀቴ ቸነም፤ አሸንምታነ አትሟጠጠንም። 34የዀትኼ ተⷀነበምታነ መዛታ የወይን ጠጅ ዀወም፤ በጨርቅም አጐደንም፤ ተኽም አንⷀ በገገታ እማር አረⷈᎀንም፤ የባዘራ ቤትም ወሰደም የንም። 35በመረጋታ 'ዝኽ ምስ ቈየን' ባረም ዄት ብር የባዘራ ቤት የዀረን ምስ አወንም፤ 'ከሰታ ተዝ ይርቅ በደፐረ ትንትዠፐር ኧካስኸሸ' ቧረንም። 36ኧጋ ተዝ ተሶስት ሰብ ደነጒም ዮጠቀ ምስ አበጐዳ የዀረን ሟን ይመስርኸ?" ባረም ተሳረንም። 37ዀትም "ያትሟጠጠን ምስ አበጐዳ ዀረንም" ባረም። ኢየሱስም "ኧጋ ወር አኸም የኽክም ቶት" ቧረንም። 38ኢየሩሳሌም ከተማ ቲያሮ ኢየሱስ አት ቀያ ገፓም፤ ማርታ ይውርያ አት ምሽት በቤተⷕታ ተⷀᎌረቸንም። 39የⷕትም ማርያም ይውርያ አት ኧተᎃ ባነና፤ ማርያምም ኢየሱስ ይብር ቃር ትሰሜ በግረቴ ቾናችም ባነ። 40ማርታ ጭን ሸረት ታፈጥሬ ትርክም ትብር ባነ፤ ⷕትም የኢየሱሴ ተⷀነበችም "ⷘታኖ ኧተᎀና ይማተና ቸቼም ትንⷀጥ አናመጥጥኸዌ? ኸዳሽ ትⷀፕሬዬ ኦድና" ቧረቸንም። 41ኢየሱስ ዠፐረም "ማርታ፥ ሲመ ማርታ፥ አⷕ በብዘ ቃር ትጨነⷅ፥ ትርክም ትቢ፤ 42ቢኸርም ያትⷈሽ ቃር እማቱ፤ ማርያም ወኼ ቃር ሸፐተችም፤ የⷕትም ኤወስጅፓ" ባረናም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\