ሉቃስ 11

1አት ከረ ኢየሱስ ባት መደር ጠሎት ያሜ ባነ፤ ቲጀፕር ተተማሪየታ አተታ "ⷘታኖ ዮኻንስ የተማሪየታ ጠሎት ያትመረኖምኸማ አኸም ይና አትመርንደ" ቧረንም። 2ኢየሱስም "ጠሎት ትታመሮ፥ ['በሰሜ ትረብር] አባንዳ እግዘር ሽማኸ ንቅ የኽር፤ መንግስታኸ የተን፤ 3ይናም ሸረተንዳ በከረ ከረ ናመንደ፤ 4ይናም ᎇሼ የዋሮንደ አፍ ባነም፤ አኸም ᎇሼ የዋኔ አፍ በርንደ፤ በፈተናም አታግባንደ።' [ተᎃጥጥ አትርፍንደ ባንኸሬ"] በሮ ባረኖም። 5ኻበም ኢየሱስ፦ "ታኹ አበጐዳ ያነን በግብት ምሳረ የዀትኼ ወረምታነ፥ 'አበጐዳኖ የርባት ይኸር ቃር አጅግ ናሜ። 6አት አበጐዳና ቴማታ ይያኼ ቸነም፥ ኤውን ቃር ኤነ' ቢውን፥ 7ኽም በቤት የትገተረ አበጐዳታ ዘፒተ 'አታⷅጤ፤ ቤትም አጠዊም ደንⷛናም ትያ ጋᎀ ተገተሮም፤ ተረሳዀም ኤብኸ ኸማ ኤነ' ይውንዌ? 8እያም ኧብርኹ ዀት አበጐዳታም ቢኸር ይትረሴ አንሸ ባነ፤ ቢኸርም የጭቈጨቈኔ የሸ ቃር እንም ይውን። 9"እያም ኧብርኹ ዝኸታው፤ ጠሶ ያውኩሸ፤ ሳቦ ትንኸቦሸ፤ ወዝገብም ድርጎ ይክᎋችንኩሸ። 10የጨቈሰ እንም ይትⷀፐር፤ የሸም ይረኽብ፤ ወዝገብም የደነገ ይከᎋችለ። 11አብ የኸርኹ ታኹ ተሟኒማኹ ኧርቸታ ዳቦ ቢጨስን እምር ይውን ሟኑ? አሳ ይበሬ ቢጨስን የሰር ችረ ያውንሸዌ? 12ዌሽ ኧርቸታ እንራ ቢጨስን ስᎃት ጥፍር ይውን ሟኑ? 13ኧጋ አኹ ᎇሼ ሰብ በኸርኹሜ፥ የደንⷛኹ ወኼ ዘንጋ አቦት ትⷕሮ፤ ይርቀታ በሰሜኽ ያነ አብ እግዘር የጨቈሰን ሰብ መንፈስ ቅዱስ መምር ኤይብኖ?" ባረኖም። 14አት ከረ አት ምስ ሲጣር ጠወጠንም ዲዳ ኸረም ባነ፤ ኢየሱስም የዛ ምስ ሲጣር አወጣረም፤ ዲዳ ምስ ዝረⷈም፤ ሰብም ወግ ኸረቦም። 15ቢኸርም ተኽኖ አታት ሰብ "ብኤልዜቡል ቢውሪ በሲጣር አለቃ ሲጣር ያወጣ" ባሮም። 16እንጐደዀናም የኢየሱስ ቲፈትረዊ ተሰሜ መርኸት ያትየሽኖዌ ይትሰረዊ ባነ። 17ኢየሱስም የⷕነዀና ቃር ኻረምታነ፥ "ዀትም ተዀትም ተራከሰም ይትቤተር መንግስት እንም ዀትም ተዀትም ያርቅ፤ የኽክም አበሩስ ታበሩስ ተራከሰም በትቤተረ ይⷀጥ። 18እያ 'በብኤልዜቡል ሲጣር ታወጣ' ትብሮን፤ ኧጋ ሼጣንኽ ዀትም ተዀትም ተራከሰም በትቤተረ መንግስተታ መምር ይምሸ? 19ኧጋ እያ በሲጣር አለቃ በብኤልዜቡል ሲጣር አወጣ በኸረ አኹ ይትⷐተሮ ሰብኽ በሟን ደረግ ዮጦዮሸ? በዝም የቸነ ደንⷛማኹ ባኹ ይፈርዶብኩቴ። 20እያ ጭን ብእግዘር ደረግ ሲጣር አወጣ በኸረ ኼታ ይእግዘር መንግስት ያኹዌ የቸነ ኸማ ኻሮ። 21"ጦናማ ምስ ያርብ ግብር ጠበጠም የገገታ ቤት በቅየ ንብረተታ ኤትራቼ። 22ተዀት ይርቅ ጦና ያነን ትወ ምስ ቸነም በጭመᎀረን የታመረወ ያርብ ግብረታ ይወስድወ፤ ንብረተታም ይማንኽም ይሸድ። 23"ትያ ጋᎀ ኤኸርዀታ ይትራከሴ፤ ትያም ጋᎀ ኤደምድዀታ ይብራጭ" ባረም። 24"ሲጣር ተሰብ ቦጣ ጋᎀ ያᎊወ መደር ይሸ፤ እኻ ቴኖ መደር ያር፤ ያᎊወ መደር ቲበኽር 'ዮጣኽወ ቤት ኧትዠፐርቴ' ይብር። 25ዛም ቤት ቲቸን አሸሺም በትሽካከቴ ያዥን። 26ተኽም አንⷀ ወረም ተዀት ይብሶ እንጐድ ሰባት ሲጣር ተዀት ጋᎀ ጠበጠም ይቸን፤ እንመዀና ገፖም በኽም ቤት ይረብሮ፤ የኽም ምስ ቲፍቴ ይርቅ የዃታ ይብስወ" ቲብር ኢየሱስ ኦደም። 27ኢየሱስ ዝም ቲዩድ ታነ በኽ ታነቦ ሰብ አት ምሽት ቃረⷕታ ከፍ አመነችም "አኸ ጨነችም ጡወⷕታ ያጠᎌቸናኸ አዶታኸ የትዳረችንያ" ቧረቸንም። 28ኢየሱስ ጭን "ይእግዘር ቃር ሰሞም ተጬፐፖም ይቅረቦኽኖ የትዳሮሎ" ባረናም። 29ብዘ ሰብ ቲትደመዶ ኢየሱስ "የዝ ዘበር ሰብ አሉ፤ መርኸት ያዤ ይሸ፤ ቢኸርም ተነቢ ዮናስ መርኸት እንጐድ መርኸት ኤይዊ። 30ዮናስ የነነዌ ከተማ ሰብ መርኸት የረፐረምኸማ፥ የኽክም የሰብ ኧርች የዝ ዘበር ሰብ መርኸት ይኸርቴ። 31ራ ገነ ትገዛ የረፐረች ንግስት አዜብ በፍርድ ከረ ተዝ ዘበር ሰብ ጋᎀ ተረሳችም ትፈርድቦቴ፤ ⷕትም ሰለሞን ይዝረⷍን ወግ ትሰሜ ተረቌ ታፈር ዳር ቸነችም፤ ቢኸርም ተሰለሞን ይርቅዀታ በዝ ታኹ ነረ። 32የነነዌም ከተማ ሰብ በፍርድ ከረ ተዝ ዘበር ሰብ ጋᎀ ተረሶም በኽኖ ይፈርዶፖቴ፤ ዮናስ ይእግዘር ቃር የነነዌ ሰብ ቢዩድኖ ባጢረዀና አወጦም፤ ኧዃ ተዮናስ ይርቅዀታ በዝ ታኹ ነረ" ባረኖም። 33ኢየሱስ ዠፐረም "ራዝ አተከሰም ይሼᎃን ዌም ወሸር ደፋወም ያወራ ሰብ ኤነ፤ ቤት ይገቦ ሰብ ይትየኖዌ በስር ይሰሪ። 34የሰብነታኸ ጬት ኤናኸው፤ ኤናኸ አፍያ ቲኸር ሰብነታኸ እንም ስንክር ይውን፤ ኤናኸ ቲያⷅን ጭን ሰብነታኸ እንም ጠነማ ይኸር። 35ኧጋ ባኸ ያነ ጬት ጠነማ ቤኸሬ ተጤፕ፤ 36ኼታ ሰብነታኸ እንም ስርም ጠነማ ቴረብርወ በጬት የትሜና ቃር በኸረ እንም መደራኸ የጬት ኸማ ይኸር" ባረኖም። 37ኢየሱስ ዝክም ባረም ቲጀፕር አት የፈሪሳ ምስ "ትያ ጋᎀ ኧድያ ንብራነ" ባረም የኢየሱስ ጨቈሰንም፤ ኢየሱስም ገፓም ይበሬ ቾናም። 38ኧድያ ቴበራ ይፍቴ ኢየሱስ ኧጀታ አንታጠቤ ምስዀታ ወግ ኸረወም። 39ⷘታ ኢየሱስም "አኹ የፈሪሳ ሰብ የጥዋም የቢጥር ደነታ ቸኹም ᎈረታ ታጥቦ፤ አኹም የኽክም ንጥቆትም ᎃጥጥነትም ሜናብኹም። 40አኹ ጋዋ ሰብ የውጤ ሰብነት የፈጠረ እግዘር የደኔ ⷕናኹ አንፈጠረዌ? 41ቢኸርም ያነናኹ ቃር የዜጋ አቦ፤ ኽም ጋᎀ እንም ዘንጋ ንጡኽ ይኽንኹሸ። 42"አኹም የፈሪሳ ሰብ ታበሱድ፥ ተጫንየ፥ ተᎇችር ᎇችር አትክልት እንም ታስር አት ይእግዘር ቲቦ፤ ቢኸርም በⷅጥየ አትፈርዶም ይእግዘር አትረምዶ የኸሬ ግርዳኹ፤ ዝኽ እንም ትቲቦ ⷅጥየ ፍርዶትም ይእግዘር ንመዶት ባነብኹ። 43"አኹ የፈሪሳ ሰብ አይኹድ ቢትደመዶᎌ ቤት የክብር ᎄርጭማ ይሽርኹ፥ በአድባቤ ተረሸም ይትⷀᎌርኩዌ ይሽርኹ። 44አኹ ኸጣ የፈሪሳ ሰብ ቴⷕሪ በᎈረታ ያርᎌ መርኸት ኤነን ᎀገማ ትመስሮ የኸሬ ግርዳኹ" ባረኖም። 45ተⷅጫ አስተማሪ አተታ "አስተማሪዮ ዝም ትትብር ይና ትቀርምንደ" ቧረንም። 46ኢየሱስም "አኹም የⷅጫ ባሪቅ አኹ ገጋኹ ባቴባኹ ዳር አትረግደዊ ንቅ ጠውር የሰብ ታጮሮ የኸሬ ግርዳኹ። 47የድረ አባኹ የቀጠሮዮ የነቢ ᎀገማ ትሸክቶ የኸሬ ግርዳኹ። 48ኼታ ባባኹ ሜና ኦሻ የኸርኹ ኸማ አኹ ገግማኹ ትምሰክሮ፤ ኽኖ የነቢ ቀጠሮዮም፤ አኹ ᎀገማዀና ትሸክቶ። 49በኽ የቸነ ይእግዘር ኻሪነት ዝካ ይብር፤ 'የኽኖሜ ነቢም ናዀቸረነም ኧረኽቴ፤ የኽኖም አታተዀና ይቀጥሮዮቴ የተነፎኽኖ ያሳድዶዮቴ፤ 50- 51ዝኽ አፈር ተትፈጠረ ቈነሽም የብዘ ነቢ ደም ተዀም፤ እያም የውረመና ኧብርኹ ተአቤል ደም ቀነሰም ኽትም ቢያᎀርᎌ መደርም በቤተመቅደስ ግብት የቈጠሪ የዘካርያስ ደም ዳር የᎀቶ ነቢ እንም ደም የዝ' ዘበር ሰብ በፍርድ ይትሰሪቴ፤ 52"አኹ የⷅጫ አስተማሪ እግዘር የኻሮት ልፈታ ባኹ ኧጁ፤ ቢኸርም አኹም አንገፓኹ፤ ይገቦም ሰብ ይገቦዌ የኸናኹዮዌ ግርዳኹ" ባረኖም። 53- 54ኢየሱስ ዝም ዘንጋ ኦደኖም ቲወጣ የⷅጫ አስተማሪም የፈሪሳ ሰብ ይትራከሰዊሜ፤ ብዘም ቃር ይዝረⷌ ንሳሶት ቀነሶም፤ ዝክም ዬፐቦ በዝረⷈን ዘንጋ ይጠብጦውዬ ቲብሮው።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\