ሉቃስ 12

1በኽ ግዝየ በብዘ ዀም ይትሜዘሮ ሰብ ተደመዶም፤ ተብዞትመዀና የቸነ ኽኖም ተኽኖም በትጋፎት ይትድራደሮ ባነ፤ ኢየሱስም በተረም የተማሪየታ "ተፈሪሳ ሰብ እርሾ ተጤፖ፤ ኸጥነት ኤምበርብኹ ወበረናው። 2ቢኸርም ቤከᎋችዬ የቴፈ፥ ቤⷕርዬ የትሼመ አትም ቃር ኤነ። 3ኧጋ በምሳረ በጠነማ ትጮደዊ እንም በዋና በጬት ይትሰማቴ፤ በመቈ የትጮድኹዊ ቦገት ዩጂቴ። 4"ያኹም ያበጐዳና ኦድኹ፤ ዝኽ በሰር ይቀጥሮ ተዝ ይርቅ አምሮት ኤኸሎ ሰብ አትስረፎ። 5እያ ጭን ትሰርፈዊዀታ አትየሽኹቴ፤ ተቀጠረ አንⷀ ባዛብ እሳት ይቃሼ ደረግ ያነን ይእግዘር ስረፎ፤ የውረመና ኧብርኹ የዀት ስረፎ። 6"አምስት አንᎋ ባት ፍራንክ ይትስረቦ አንኸረዌ? ተኽኖም አተዀና ዳር እግዘር ኤትረሳን። 7ያኹም የነራኹ ድገር ዳር እንም ᎂዘሪም፤ ኧጋ እንሰነፍኹ፤ ተብዘ አንᎋ አኹ ትርቆ" ባረኖም። 8ኻበም ኢየሱስ "እያ ኦድኹ በሰብ ይፍቴ ዩድኒ እንም እያም የሰብ ትከ ብእግዘር መሌካ ይፍቴ ኡድለቴ። 9በሰብም ይፍቴ ይኸዴ እያም ብእግዘር መሌካ ይፍቴ ኧዀዳንቴ። 10"በሰብ ትከ ቅኔመ የትቃነመ ሰብ እንም አፍ ይውሪ፤ የመንፈስ ቅዱስ የቀነመ ጭን አፍ ኤውሪ። 11"ይፈርዶብኩዌ አይኹድ ይትደመዶᎌ ቤቴ የገን ባሪቄም፥ የዳኔም ሻቦም ይወስዶኩቴ፤ ኽም ጋᎀ መምር ዌም ምር ንብነቴ ዌም ምር ንዝረⷍነቴ ቤትኹ አትጠነቆ። 12ኽም ጋᎀ መንፈስ ቅዱስ ትዝረኮ ቃር ዮድኹሸ" ባረኖም። 13ተትደመደ ኸልቅ ግብት አት ምስ "አስተማሪዮ ትያ ጋᎀ ያባንዳ አፈር ይትሸዴ የጐፔያና ኦድን" ቧረንም። 14ኢየሱስም "ምሶ ፈንድዀም ደረት ኧሸድኹዌ ባኹ ግብት ሟን ሾሜም?" ቧረንም። 15ኢየሱስም ዠፐረም "ተጤፖ፤ ሰብ ይረብር በዋጋታ ንቅነት አንኸረ፤ ዋጋ ተትሜኖት ⷕናኹ ቀሮ" ባረኖም። 16የዝም ወማካ ዝካ ቲብር ኦደኖም፤ "አት ደንገነ ምስ የዘናን ንቅ ᎃርት አወንደም። 17ዀትም 'ዝነና አወራወ መደር በከርዀም፥ ምር ናሚ?' ባረም በⷕነታ ያጫምት ባነ። 18'ዝክም ናሚ፤ ሻተና እንም ንባርም እንጐድ ይርቆ ሻት ናርሽ፤ በኽኖም ዝነና ዝኽ እንም ግብረና ጥጥ ናሚ። 19እያም ገግ በገገና የብዘ ዘበር ይቾና ብዘ ንብረት ነሬ፤ ናᎉ፥ ንብራ፥ ንስጤ፥ የሳሬ ኧብር' ባረም። 20እግዘር ጭን 'አኸ ጋዋ ኧኳ ምሳረ ትሞትቴ፤ ዝኽ ጥ ዬፐዀን እንም የሟን ይኸርቴ?' ቧረንም። 21"በዝ አፈር ያርዋታ ዋጋ ያወራ በጔቴ ጭን ዜጋ ይኸር ሰብ እንም ዝኽ ምስ ይመስር" ባረም። 22ኢየሱስ የተማሪየታ "የዝ እንም እያ ኧብርኹ 'ምር ንበራነቴ' ዌም 'ምር ንትኸተነቴ' ቤትኹ አትጠነቆ። 23ተሸረት ነብስ፥ ተዀጅርም ሰብነት ይርቅ። 24እንዴ ዋች ኧዘቦ፤ ኤዘሮ ኤያድዶ የግብረዀና ቤት ዌም ሻት ኤነኖ፤ እግዘርም ያበራኖ፤ ኧጋ አኹ ተዋች ንቃር ትርቆ። 25ታኹ ተጨነቀም በድሜየታ አት ከረ ይደብሬ ይዀለ ሟኑ? 26ኧጋ ዝኽ እርስየ ዘንጋ ዳር ኤኸንኹ በኸረ የምር ብንጐድ ቃር ትጨነቆ? 27ማማ መምር ይረማኸማ ኧዘቦ፤ ኤⷀጦ ኤሰርቦም፤ ቢኸርም እያ ኦድኹ ንስ ሰለሞንም ዳር በርቅነተታ እንም ተዝ ማማ ያተታ ኸማ ይሽር ቃር አንትኸተረ። 28በጀᎈረ ያነ ሰር ኧኳ ነማም ነገ ይጠርቅ፥ ብሳት ይረድድ፤ እግዘርም የጀᎈር ሰር ዝካ ይሽር ቃር ያዀድን፤ ኧጋ አኹኽ ብእግዘር ተመመሮት ⷀመናኹም ባንኸሬ ተዝ ማማ ይርቅ ኤያኸድርኹዌ? 29አኹ 'ምር ኧበራቴ፥ ምር ኧሰጭቴ' ቤትኹ በአሳብ አትጠነቆ። 30ዝኽ እንም ይረኽቦዌ በአለም ያነቦ ኸልቅ በርቅ ተመኛት ይሰቦ፤ ያኹም አባኹ እግዘር ዝኽ እንም ያትⷈሽኹ ኸማ ይⷕር። 31ቢኸርም ይእግዘር መንግስት ሳቦ፥ ዝኽ እንም ይትደበንኹሸ። 32"አኹ ቀሪ ሰብ ብትኸሮም እንሰነፍኹ፤ አባኹ እግዘር መንግስተታ ይብኹዌ ይሽን። 33ያነናኹ ቃር እንም አሰሮ፥ የዜጋ አቦ፤ ኔባም ቤሰራን ንቅስ ቤወራን በሰሜ ኤያርቅም ኤገርዝም ዱንያ ያርዋኹ አውሮ። 34ዱንያኹ ባነወ መደር ⷕንማኹ በኽሜ ይኽርሸ" ባረም። 35ኢየሱስ ዠፐረም "ብቋኹ ኧግዶም የሜና ጃድ በሮ፤ ራዛኹም ያተኰሺ የኽር። 36አኹም አራባሪየዀና ታዠመነ ቤት ቸነም ወፈንቻ ቲደርግ ኽመጋ ይከፍቶኔ ይቅረቦ ሰብ ምሰሮ። 37የኽኖም አራባሪየዀና ጠነቃር በቸኔ ተጬፐፖም ቲቅረበዊ ያዥኖ ኽኽ ሜነነታ የትዳሮሎ፤ የውረመና ኧብርኹ አራባሪየዀና ብቈታ አማንደም 'ቶሮም ብሮ' ይብኖ፤ ይበሮም ቃር ያቸንሎ። 38ኧዃም አራባሪየዀና በግብት ምሳረ ዌም ተኽም አንⷀ ቲቸን ተጬፐፖም ይቅረበዊ ሜነነታ የትዳሮሎ። 39ዝኽ ዘንጋ ጭን ኻሮ፤ የቤት አበቃጥ ኔባ ምር ጋᎀ ይቸን ኸማ ተኻረ ወሬትም ቤንየ፤ ቤትመታ ኔባ ኸነም ይገቤ ቤይውን። 40አኹም ዝክም ተጤፖም ቀሮ፤ የሰብ ትከ ባናሰብኹዊ ወክት ይቸንቴ" ባረም። 41ጴጥሮስም "ⷘታኖ ዝኽ ወማካ ቱድንደ እማት ይናው ዌሽ ይንም ሰቡ?" ቧረንም። 42ⷘታ ኢየሱስም "እንዴ የቤት ደንⷛታ ሸረተዀና በግዝየታ ይብኖዌ ባበሩሰታ የሾᎀን ⷕን ያነን የታመረ ሟኑ? 43አራባሪየታም በቸኔ ኽኽ ቲቾት ይረኽውን ኽኽ ሜነነ የትዳረው። 44የውረመና ኧብርኹ አራባሪየታ ባነን ቃር እንም ይሾᎃን። 45ዌም ዝም ሜነነ 'አራባሪየና ቲቸን ዳር ያቴርቴ' ባረም በⷕነታ ያስብ፤ የቤት ደንⷛም የቤት ግሬድም ይደርጌ ይትረሳ፤ የሳረን ኸማ ወብራ ወስጤ ወስኸር ይቀርስ። 46ቢኸርም የኽም ሜነነ አራባሪየታ ባንየን ከረ ባንዃረን ወክት ይቸን፤ ንቃርም ይቈጣን፤ የዀትም ሟረታ ቴታመሮ ሰብ ጋᎀ ያᎂንቴ። 47"የአራባሪየታ ፍቃድ ኻረም አንትጬፐ ያዘዘን ኸማ አንቾተ ኽኽ ሜነነ ቅጣተታ ንቃሩ። 48አንኻረዀታ ባጠፏን ጥፋት ቅጣተታ ቀሪቃሩ፤ ብዘም ቃር ያዊ ሰብ እንም ተዀት ብዘ ቃር ይሸᎌ፤ ንቅ አደራ ያዊም ሰብ ተዀትም ንቅ ዘንጋ ይሸᎌ" ባረኖም። 49ኻበም ኢየሱስ "እያ በዝ አፈር እሳት አቸነዀም፤ ኧጋ አፍጢተ ተረደደኒ መምር ይሳሬ ባነ። 50ቢኸርም ኧጠመቄ ጥምቀት ነረቢ፤ ኽኽ የጅጓረ ጥምቀት ኧትጠመን ዳር ኧትጨነቅ። 51በዝ አፈር ሽናት አቸኔ የቸነዀ መሰረናኹምዌ? እያም ኧብርኹ ይቤትር ቃር ባንኸሬ ሽናት አናቸነዀ። 52ተኳ ቀነሰም ባት ቤት ይረብሮ አምስት ሰብ ይትቤተሮቴ፤ ተኽኖም ሶስተዀና በዄተዀና ዄተዀናም በሶስተዀና ᎈር ተረሶም ይትራከሶቴ። 53አብ ተርቸታ ኧርችም ታባታ ይትራከሶቴ፤ አዶት ተገረደⷕታ ገረድም ታዶተⷕታ፥ አማት ተመራተⷕታ መራትም ታማተⷕታ ይትራከሰማቴ" ባረኖም። 54ዠፐረም ኢየሱስ የትደመዶ ሰብ "ዳበራ ተተት ቲቸን ትታዞ ኽመጋ 'ዝራብ ይዘርብቴ' ትብሮ፤ ውረም ይዘርብ። 55የራ ንፋስ ቲረፍስ 'አፈር ብና ይኸርቴ' ትብሮ፤ ውረም ብና ይኸር። 56አኹ ኸጣ ያፈር ተሰሜ መርክ አሸኹም ይቸን ቃር አጬግኹም ትⷕሮዌ ይኸንኹ፤ በዝኽ ዘበር ይኸር ቃር የምር አጪⷝትኹ አትⷕሮ?" ባረኖም። 57ኢየሱስ ዠፐረም "አኹ ⷅጥየ ዘንጋ ቤሰርኹም አትቾቶ የንቃሩ? 58ባላጋራኸ ⷈሰሰም ፍርድ ቤት ቲወስድኸ ቤማም ታነኸ ተባላጋራኸ ትትሻከቴ አትባቅር፤ ባንትሻከትኸ ጭን የዳኔ ሻበም ይወስድኸ፤ ዳነም የፎሊስ አወጣም ያⷀፕርኸ፤ ፎሊስም ወኽኔ ያገባኸ። 59እያም ኧብርኸ አት ሜንዞ ቴተርፍ ከሳኸ ጀፐርኸም ታትከስ ተዛ ቶኽኔ ስርም አትወጣ" ባረም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\