ሉቃስ 16

1ኢየሱስ ዠፐረም የተማሪየታ "አት ደንገነ ምስ የርብረተታ አላፊ አት አገልጌ ቧነን፤ ሰብም 'ዝኽ አገልጌያኸ ዱንያኸ በሟኒም ቃር ያጠፋ' ባሮም የደንገነ ምስ ኦደዊም። 2የዀትም ጠናንምታነ 'ዝኽ ዩጅብከ ምቃሩ? ዄተነ ይያ አገልጌ አትኸር፤ ባኸ ያወናብከ ዱንያ እንም ተሳሰብም አትቀንብኒ' ቧረንም። 3አገልጌዀታ በⷕነታ 'አራባሪየና አላፊነተና ትያ ይወስድቴ፤ ምር ናሚ? ዋት ቾትዀም ኧረብሬ ደረግ ኤኔ፤ ኧጨሴ ኧቅመጭ። 4ኧክስ አሜቃር ኧኻርሸ፤ ተአላፊነት ትንትስራፐት፥ በቤተዀና ይትⷀፐሮን አበጐዳ ኧጥብጥሸ' ባረም። 5ዀትም የአራባሪየታ ከስ ያነቦ ሰብ እንም ያታተዀና ጠናምታነ፥ ይፍትወረርዀታ 'የአራባሪየና ከስ ምራኽር ቃር ነረብኸ?' ቧረንም፤ 6ከስ ያነወምዀት 'በቅር ወሸር ዘይት ከስ ነረቢ' ባረም። 'ኧጋ የትⷀፐርኸወ ወረቀት የኸ አፍጥርም ቶራም አምሳ ወሸር ዘይት በርም ጣፍ' ቧረንም። 7ተኽም አንⷀ እንጐደታም 'አኸኽ ምራኽር ከስ ነረብኸ?' ቧረንም፤ ዀትም 'በቅር ጨረት ስኔ ከስ ነረቢ' ባረም። 'ኧጋ የትⷀፐርኸወ ወረቀት የኸ ስምራ ጨረት ስኔ በርም ጣፍ' ቧረንም። 8አራባሪየታም ያታሌ አገልጌ 'በቤጥነት በቾተን ቃር አዮንኸ' ቧረንም፤ የዝ አለም ሰብ በሰብ ግብት ቢቾተዊ የገገዀና ጥቅም ትእግዘር ሰብ ይርቅ አዮሎ። 9"እያም ኧብርኹ በዝ አለም ዱንያ አበጐዳ ጥብጦ፤ ዝካ ብታመሮ ዱንያኹ አነቀም እንጭም ኧጃኹ ትትኸሮ በዘላለም ቤት ይትቀᎌርኩሸ። 10ትንም ቢያርስ ቃር የታመረ በርቅ ቃር ይታመር፤ ብርስየ ዘንጋ ኤታመር ሰብ በርቅም ዘንጋ ኤታመር። 11ኧጋ በዝ አለም ዱንያ ያንታመርኹ በኸረ ውረም የኸረ ዱንያ አደራ ባኹ ሟን ያወራቴ? 12በሰብ ዱንያ ባንታመርኹ ያኹ ይኸር ዱንያ ይብኹ ሟኑ? 13"የዄት ⷘታ አገልጌ ይኸሬ ይዀለ ሰብ ኤነ፤ ያተታ ይረምድ ይንጐደታ ይጠራ፤ ዌም ያተታ ያኸብድ ይንጐደታ ይቀርጥ። የኽክም ይእግዘርም የዱንያም ወትገዛ ኤኸንኹ" ባረኖም። 14ዱንያ ይረምዶ የፈሪሳ ሰብ ዝኽ እንም ሰሞምታነ በኢየሱስ ያⷈሶᎌ ባነ። 15ኢየሱስ ጭን "ገጋኹ በሰብ ይፍቴ ፃዲቅ ታምሳስሮ፤ ቢኸርም እግዘር የⷕናኹ ቃር ይⷕር፤ በሰብ ይፍቴ ወኼ መሰረም ይትየቃር፥ በጔታ ይፍቴ የትጠናው" ባረኖም። 16ኢየሱስ ዘንጋታ ቴጀፕርም "የሙሴ ⷅጫም የነቢ መጣፍ ያጠምቅ ዮኻንስ ግዝየ ዳር ይብሮ ቃር ቲዩጂ ኧኰሺም፤ ተኽ ግዝየ ቈነሽም ይእግዘር መንግስት ወኼ ወሬ ዩጂ፤ እንመዀና ይእግዘር መንግስት ይገቦዬ ባነኖ ደረግ ያትባቅሮ። 17ቢኸርም ተⷅጫ አተታ ዳር ቢቄየታ አፈር ተሰሜ ቢጠፎ ይፈዝ። 18"ምሽተታ ገፈረም እንጐድም ምሽት ያገፓ እንም የረከበኸማ ዀጅር ደመደም፤ ምሰⷕታ የገፈረናም ምሽት ያገፓ የረከበኸማ ዀጅር ደመደም" ባረም። 19ኢየሱስም ዠፐረም "ብሻ ዀጅርም ስሰ ኻር ይትኸተር አት ደንገነ ምስ ባነ፤ እንም ከረ በጥፏ ሳረንም ይረብር ባነ። 20አልአዛር ይውሪ አት ሰብነተታ እንም መዘነ የረፐረ ዜጋ በደንገነ ምስ ወረጀ ተገተረም ባነ። 21ዝም ዜጋ ደንገነዀታ ቲበራ ዮጠቈን ᎋችᎋቸ ይበሬ ይትሜን ባነ፤ ግየም ቸነቦም መዛታ ባነበተዀና ይረሰዊ ባነ። 22"አት ከረ ዜጋ አልአዛርም ᎀተም፤ የዀትም መሌካ ወሰዶም በአብርኻም መዬ አወነዊም፤ ደንገነም ምስ ᎀተም ᎀከዊም። 23ዝም ደንገነ ምስ ባዛብ እሳት ቲትጨነቅ ታነ ተⷘⷈረም ቢያዥ አብርኻምም በመየቴ የረፐረ የአልአዛርም በረቌ አሸኖም። 24ዀትም ቃረታ ከፍ ኤፐም 'አብርኻም አባኖ ኸዳሽ ናምጥጥኸ፤ በዝ እሳት ነደድዀም ኧትጨነቅ፤ አልአዛር ያቴበታ ዊት ብኻ የጤፍም አነበተና ያዝመስምንዬ ይዬ ናዀን' ባረም። 25"አብርኻምም 'ኧርቸኖ አኸ ታትሞት ይፍቴ በደንገነታኸ ወኼ ዘንጋ እንም የረፐረናኸ ኸማ ኧስብ፤ አልአዛር ጭን ንቃር አጐነንም ባነ፤ በኽም የቸነ ዀት በዝኼ ሳረንም ቲረብር አኸ ትትወቀስ። 26ተዝም እንም በᎈር ቢናም ባኹም ግብት ንቅ ኸየ ነረ፤ በኽም የቸነ ቲናኼ ያኽዌንየ፥ ታኹሜ ይናኼንየ ያሬ ይዀለ ሟኒም ሰብ ኤነ' ቧረንም። 27ደንገነም ምስ 'ኧጋ አባና አብርኻም አልአዛር ያባና ቤቴንየ ናዀን። 28በኽሜ አምስት ጐፔቸ ነሬ፤ ኽኖም ዝኼ የጭንቅ መደር ቤቸኖዌ የወርም አልአዛር ያጬፕም ዮድኖ' ቧረንም። 29"አብርኻምም 'ሙሴም ነቢ የጣፎዮ ይእግዘር ቃር ነረኖ፤ ተኽኖ የስሞ' ቧረንም። 30ዀትም 'እክሽ አንኸረ አብርኻም አባኖ፤ ቢኸርም ተᎀተ ሰብ አት ሰብ የኽኖኼ ቢያሎ ተቾተዊ ባጢር ይትዘፐሮሸ' ቧረንም። 31አብርኻምም 'የሙሴ ⷅጫም የነቢ ትምርት ኦጅዮም ኤሰሞ በኸረ አት ሰብ ተሞት ቢትረሳ ዳር ኤያምሮ' ቧረንም" ባረም ኢየሱስ ኦደም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\