ሉቃስ 17

1ኢየሱስ የተማሪየታ "ሰብ አክታተፈም በባጢር ያገባቃር ተኖተታ ኤቄ፤ ቢኸርም ቈፋ ኸረም ባጢር ያቸን የኽ ሰብ ግርደታ። 2ሟኒም ሰብ ተዝ ትርስየኽኖ ያተታ ቈፋ ቢኸረታ ንቅየ ይምር ወፍጨ ባንገተታ አጐጅም በባኽር ተድረሪ ይᎋዘዝን ባነ። 3በዝም የቸነ አኹም የገጋኹ ተጤፖ፤ ጐፔያኸ ᎇሼ ቢወርኸ ምዀን፤ በጥፋተታ በቱዘከበም አፍ ᎄን። 4ባት ከረ ሰባት ጋᎀ ᎇሼ ቢወርኸ ዀትም ባት ከረ ሰባት ጋᎀ 'አጠፋዀም' ባረም ቶዘከበም ያኼ በቸነ አፍ ᎄን" ባረኖም። 5ተማሪመታ የⷘታ ኢየሱስ "ኸዳሸ እምነት ድብርንደ" ባረዊም። 6ⷘታም "የጣፊ ⷅንⷀ ያኽር ቃር እምነት ቢረብርኹ ዝኽ ሸብራ 'ተዝ ተረቀርም፥ በባኽር ደን ዌ' ብትብረዊ ኧጊ ይበርኹ ባነ" ባረኖም። 7ኢየሱስም ዠፐረም "ታኹም አት ሰብ አገልጌ ቢረውን፥ ዀትም ቾተም ዌም ጤ ዋረም ቲትዠፐር ኽመጋ 'ኔኸ ቶራም ሸረት ብራ' ይውንዌ? 8ይርቀታ 'ይያ የርባተና ኧበራ ቃር አፍጥኒ፤ በናዀም ሰጨዀም ትንጀፕር ዳር ምም አብሬ። ተኽም አንⷀ አኸም ያጋኸ ትብራሸ' ይውን አንኸረዌ? 9ኧጋ አገልጌዀት ቶት የዋሪ ቃር እንም የቾቴ አራባሪየታ ያⷛⷝዝንቃር ይመስርኹዌ? 10አኹም የኽክም ቶቶ የዋርኩ ቃር እንም ቾትኹም ትትጀፕሮ፥ 'አንጠቅምነ ሜነነንደ፤ የቾትኔም ያውንደ ሜናንዳው' በሮ" ባረም። 11ኢየሱስ ኢየሩሳሌም ከተማ ቲያር በገሊላም በሰማርያም ገነ ግብት ያር ባነ። 12አት ቀያ ቲገባ ደራ ዮጠቀቦ አስር ሰብ በረቌ ቈሞም፤ 13ኽኖም ቃረዀና ከፍ ኤፐቦም "ኢየሱሶ፥ አስተማሪዮ፥ ኸዳሸ ናምጥጥኔከ" ባረዊም። 14ኢየሱስም አሸኖምታነ "ወሮ ስብነታኹ የⷀስ አተዞ" ባረኖም። ኽኖም ቲያሮ ቤማ ተባሸዀና ተነፎም። 15ተኽኖም አተታ ተባሸታ የተነፈ ኸማ አሸምታነ ቃረት ከፍ ኤፐም ይእግዘር ሽር ቲብር ተዠፐረም። 16ዀትም "ሽር የስራኸ" ቲብር በኢየሱስ በግረቴ በፊንጨታ ተፌጠመም ሰጐደለም፤ ዀትም የሰማርያ ገነ ሰብ ባነ። 17ኢየሱስም ዠፐረም "ተባሸዀና የተነፎ አስር አነፐሮዌ? ዠጠኽኖኽ ኤቴ ነረቦ? 18ዝኽ እማት ገበር ምስ ባንኸሬ እንጐደዀና ይእግዘር ሽርት ያትⷀንቦዬ ተዘፔተቦ አንቸነቦዌ?" ባረም። 19የዀትም "ተሳም ወር፤ ያመርኼዬ ተነፍኸም" ቧረንም። 20የፈሪሳ ሰብ "ይእግዘር መንግስት መቸ ይቸንቴ?" ባሮም የኢየሱስ ተሳረዊም፤ ዀትም ዠፐረም "ይእግዘር መንግስት ይቸን ሰብ ቢቅረበዊ ኤነት አንኸረ። 21የኽክም ይእግዘር መንግስት 'ዝᎃንየ በዙ' ዌም 'ኽᎃንየ በኽ ነረ' ይውርዬ ኤኸር፤ ይእግዘር መንግስት ባኹ ግብት ነረ" ባረኖም። 22ተኻንⷀም ኢየሱስ የተማሪየታ "ተሰብ ኧርች ከረ አተታ ዳር ታሸኔ ትብሮᎌ ወክት ይቸንቴ፤ ቢኸርም አታዞ። 23ሰብም ክርስቶስ 'በዝ ነረ' ዌም 'በኽ ነረ' ይብሮኩቴ፤ አኹም አትወሮ፤ የኽኖም አትኸተሮዮ። 24ብራቅ ታፈር አት ዳረታ ተረሳም ቲትብራነቅ አት ዳረታ ስን ይትየም ኸማ የሰብ ትከ ቢቸንወ ከረ የኽክም ይኸርቴ። 25ቢኸርም የሰብ ትከ ብዴተ ብዘ ጅጓረ ይትⷀፐሬ በዝም ዘበር ሰብ ይትቀንጥሜ ይትጠናሜ ግርዱ። 26በኖኽ ዘበር የኸረም ኸማ የሰብ ትከ ቢቸንወ ዘበር የኽክም ይኸርቴ። 27ኖኽ በመርከብ የገፓወ ከረ ዳር የኽ ዘበር ሰብ ቲበሮ ቲሰጦ ቲያገቦ ቲያበዶ ባነቦ፤ ኽም ጋᎀ የጥፋት እኻ ቸነም እንመዀና ዋጠኖም። 28ዝክም በሎጥ ዘበር ሰብ ይበሮም ይሰጦ፥ ይስረቦም ያስረቦ፥ ቾቶም ይቀብሮ ቤትም ያረሶ ባነ። 29የኽርምታነ ሎጥ ተሰዶም ከተማ ቦጣ ከረ ተሰሜ እሳትም ይረድድ ዲን ዘነበም፤ እንመዀና ነደዶም። 30የሰብ ትከ ቢቸንወም ከረ የኽክም ይኸርቴ። 31"በኽ ከረ በቤት ᎈር ያነዀታ በቤት ያነ ግብረታ ይረሴ ኤይረድ፤ የኽክም በቹቻ መደር ያነዀታ ቤተታንየ ኤትዘፐር። 32የሎጥ ምሽት ቃር የትዘገድኹ። 33ነብሰታ ያተርፌ ይሸ እንም ያቌን፤ ይያ ቲብር ነብሰታ ያⷀፐረ እንም ኤያም ኸረም ይረብር። 34እያም ኧብርኹ በኽም ምሳረ ዄት ሰብ ባት በትገተሮዌ አተታ ይወስጂቴ አተታም ይቺቴ። 35ዄት እሽታ እማቴ ወፍጨ ቲፈጠማ አተⷕታ ይወስጅያቴ አተⷕታም ይችያቴ። [ 36ዄት ሰብ እማቴ ዋት ቲቾቶ አተታ ይወስጂቴ አተታም ይቺቴ]" ባረኖም። 37ተማሪየታም ዠፐሮም "ⷘታንዶ ኤቴው ይወስጅዮ" ባረዊም። ኢየሱስም "የᎀትየ ባነወ መደር አመራ ይትደመዶ" ባረም ኦደኖም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\