ሉቃስ 19

1ኢየሱስ ተኢያሪኮ ከተማ ግብት ያር ባነ። 2በኽሜ ዘኬዎስ ይውሪ የቀረጥየ አለቃ ባነ። ዀትም ደንገነ ባነ፤ 3ዘኬዎስም ኢየሱስ ይውሪ ኤተታ የኸረ ኸማ ያዤ ይሸ ባነ፤ ቢኸርም መታ አጭር የኸሬ ሰብ በሳም ያዥኔ አንዀረረ። 4ኢየሱስ ተኽ መደር ያር የረፐሬ ዘኬዎስ የኢየሱስ ያዥኔ ቲብር ይፍቴንየ ኖጠም ባት በሸብራ ኧጨ ከናም። 5ኢየሱስም የዛኽ ኧጨ መዬ ቸነም ቲሰራ ተⷘⷈረም አሸንምታነ "ዘኬዎስ ኧኳ ታኸ ጋᎀ በቤታኸ ኧወርቴ፤ አፍጥርም ውረድ" ቧረንም። 6ዘኬዎስም አፈጠረም ወንደምታነ የኢየሱስ ሳረንም ተⷀᎌረንም። 7እንም ሰብ የዀት ቤት ቲገባ አሰቦምታነ "ኢየሱስ ተባጢረተነ ምስ ጋᎀ ይበሬ ገፓም" ባሮም እᎃጠጠቦም። 8ዘኬዎስ ጭን በⷘታ ኢየሱስ ይፍቴ ቈመምታነ "ⷘታኖ ታኔቃር እንም ግብተታ የዜጋ አብሸ፤ በሟኒም ሰብ አታለልዀም ዮሰድኽወ ዋጋ በረፐረ አርበት ኧጅ አሚም ኧዘፕርሸ" ቧረንም። 9ኢየሱስም "ዝኽ ዘኬዎስ የአብርኻም ዘሩ፤ ኧኳ የዝ ቤት ሰብ ተነፎም። 10የሰብ ትከ የቀነ ሸም ያተርፌ ቸነም" ባረም። 11ሰብ ኢየሱስ ይዝረⷍንቃር ቲሰሞም ኢየሱስ ኢየሩሳሌም ከተማ ተⷅራነበም፤ ብዘ ሰብም ይእግዘር መንግስት የትⷀነበቃር መሰረኖም፤ በኽ የቸነ ኢየሱስ ዝኽ ወማካ ኦደኖም። 12"አት ሹም ተረገሰም ይቸኔ ኧረ ገነ ወረም። 13ቴያር ይፍቴ አስር አገልጌየታ ጠናም ይንመዀና ቀርሺ አበኖምታነ 'ትንቸን ዳር አቂጦᎌ' ባረኖም። 14የዝም ምስ የገነታ ሰብ ይጠረዊ የረፐሬ፥ 'ዝኽ ምስ ቢና ᎈር ይትረገሴ አንሸነ' ቲብሮ ዀት ቦረ አንⷀ ናዀቸረነ ናኾᎌም። 15"ዀትም ተረገሰም በቸነ አንⷀ ቀርሺ ያበኖ አገልጌየታ ምራኽር ቃር ያተነፎ ኸማ ይትሰኖዌ ጥረዮ ባረም። 16ይፍትወረር አገልጌየታ ቸነም 'ⷘታኖ ባብኼ ቀርሺ አቄጥዀም አስር ኧጅ አተነፍኽወም' ቧረንም። 17ⷘታታም 'አኸ ᎃርቴ አገልጌ ወኼ ቃር ቾትኸም፥ ብርስየ ቃር የታመርኼ ባስር ከተማ እንም ሾምከም' ቧረንም። 18ዄተነም አገልጌ ቸነም 'ⷘታኖ ባብኼ ቀርሺ አቄጥዀም አምስት ኧጅ አተነፍኽወም' ቧረንም። 19የዝም አገልጌ 'አኸም ባምስት ከተማ ሾምከም' ቧረንም። 20"እንጐድም አገልጌ ቸነም 'ⷘታኖ በጨርቅ ጥባነርዀም የጠቀንከ ቀርሺያኸ የኸ። 21አናወናዀን ቃር ትወስድ፥ አንዘናዀንም ቃር ታድድ ትወ ምስ የኸርኼ ሰነፍከም፤' ቧረንም። 22አራባሪየታም 'አኸ ᎃጥጥ አገልጌ በዝረⷈዀን ቃር ኧፈርድብኸቴ፤ አናወናዀን ኧረሳ አንዘናዀን አድድ ትወ ምስ የኸርዀ ኸማ ኻርኸም። 23ኧጋ ቀርሺየና የምር ዮለድ አምᎄሰድዀን? እያም ተንትዀ ተትርፈታ ጋᎀ ኧስድን ባነ' ቧረንም። 24በኽም የቈሞ ሰብ 'ኽኽ ቀርሺየታ ውስዶᎌ አስር ኧጅ ያተነፈዀታ አበዊ' ባረኖም። 25ኽኖም 'ⷘታንዶ ዀትኽ አስር ኧጅ ትርፍ ነረን' ባረዊም። 26'እያም ኧብርኹ ያነን እንም ይደᎌለ፤ ቤነን ጭን ኽም ያነን ዳር ይወስጅᎌ። 27በኽኖ ᎈር ኧትረገሴ አንሳረኖ ጠላተና ዝኼ ናሞም ቢፍተኔ ቅጥሮዮ' ባረም"። 28ኢየሱስ ዝኽ ወማካ ቦደ አንⷀ ኤማታ ቀነሰም ኢየሩሳሌም ከተማንየ ተተማሪየታ ይፍት ይፍቴ ያር ባነ። 29ደብረዘይት ይውሪ ቈቶ መዬ ያነቦ ቤተፋጌም ቢታንያ ቀያ ቲሰራ ዄት ተማሪየታ ይፍቴንየ ናኸኖም። 30"ኽኽ ይፍት ይፍት ያነ ቀያ ወሮ፤ ኽሜ ትትሰሮ ገና ሟኒም ሰብ አነⷈᎀን ይማር ትከ ባጐጅዬ ትንኸቦሸ፤ ፍቶም ዝኼ ናመዊ። 31ሟኒም ሰብ 'የምር ትፈተዊ?' ባረም ቢትሰርኹ 'የⷘታ አትⷈሸንም' በረዊ" ባረኖም። 32የራዀዮም ኽኖ ወሮም ኢየሱስ የባረኖም ኸማ ነከቦም። 33ይማር ትከምዀት ቲፈቶ እማር የኸረኖ ሰብ "ዝኽ እማር የምር ትፈተዊ?" ባሮዮም። 34ኽኖም "የⷘታ አትⷈሸንም" ባሮዮም። 35ይማር ትከምዀት የኢየሱሴ አቸነበዊም፤ ዀጅረዀና በᎈረታ አደጎም ኢየሱስ ነⷈᎀንም። 36ቲያሮም የኢየሱስ ይትⷀፐሮ ሰብ ዀጅረዀና ቤማ ይዝራኮነ ባነ። 37ኢየሱስ ኢየሩሳሌም ከተማ ይገቤ ደብረዘይት አናነ ይዌዬ ቲሰራ ተማሪየታም የትⷐተረዊ ሰብ እንም ሳረኖም፤ ኽኖም ኢየሱስ የቾተን ወግ ዘንጋ አሰቦም ባነ፤ ቃረዀና ከፍ ኤፐቦም ይእግዘር ሽር ወበር ቀነሶም። 38"ብእግዘር ሽም የቸነ ንስ የትዳረው፤ በሰሜ ሽናት የጔታም ክብር የኽር" ባሮም። 39በብዘ ሰብ ግብት የረፐሮ አታት የፈሪሳ ሰብ "አስተማሪዮ ዝኽ ተማሪያኸ ስ በሮ በኖ" ባረዊም። 40ኢየሱስ ዠፐረም "እያም ኧብርኹ ኽኖ ስ ቢብሮም እምር ዳር ዮኖቴ" ባረኖም። 41ኢየሱስ ኢየሩሳሌም ቸነም ቲሰራ የኢየሩሳሌም ከተማ አሸም በⷈም። 42"አኸ የሽናታኸ ያትⷈሽኸ ቃር ምሩ ኧዃ ተኻርኸ፤ ኧዃ ጭን ዝኽ ዘንጋ ተሼመብኸም። 43ጠላታኸ ኧጭር ያጥሮብከም በኽቦት ትንም መደር ያጨንቆከ ወክት ይቸንቴ። 44አኹም በዝ ከተማ ትረብሮ ሰብ ይቀጥሮኩቴ፤ ከተማኹ እምር ብምር ᎈር ቴቾና እንም ይትደስቴ፤ ዝክም ይኸረታ ጔታ ያተርፍኹዌ የቸነወ ወክት አንኻርኹ የኸሬው" ባረም። 45ኢየሱስ ቤተመቅደስ ገፓም፤ በኽም በደኔ ያቄጦ ሰብ አውጦት ቀነሰም። 46ዀትም " 'ቤተና የጠሎት ቤት ይኸርቴ' ቧርም ጣᎉም ባነ፤ አኹ ጭን የኔባ ወረ አመነኹዊም" ባረኖም። 47ኢየሱስም እንተመረጋ በቤተመቅደስ ያትመር ባነ፤ ኽም ጋᎀ የⷀስ አለቃም የሙሴ ⷅጫ አስተማሪም እንጐድ ንቅንቅ ሰብ የኢየሱስ ይቀጥረውዬ ይሰቦ ባነ። 48ቢኸርም ሰብ እንም ዀት ይብር ቃር ይሰሞዌ ⷕነዀና የዀቴ የዠፐሮዬ፥ ይቀጥረውዬ የሳቦኽኖ አትምቃር አምሮት አንኸረሎ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\