ሉቃስ 20

1አት ከረ ኢየሱስ በቤተመቅደስ የሰብ ያትመርም ወንጌልም ዩድኖ ባነ፤ ኽም ጋᎀ የⷀስ አለቃም የሙሴ ⷅጫ አስተማሪም ባሪቅም የዀትኼ ቸነቦም። 2ኽኖም "በምር ፍቃድም ደረግም ዝኽ ዘንጋ እንም ትቾት ኸማ እንዴ ኦድንደ፤ ዌሽ ዝካ ቃር ቶት ባረም የሾመናኸ ሟኑ?" ባሮም ተሳረዊም። 3ኢየሱስም ዠፐረም "እያም አት ዘንጋ ኧትሰርኹቴ፤ አኹም ኦዶን። 4ዮኻንስ ያጠመቀ በጔታ ፍቃድ ባነ ዌሽ በሰብ ፍቃድ ባነ?" ባረኖም። 5ኽኖም ተኽኖም ተጮዶም፤ " 'በጔታ ፍቃድ ባነ' በባነ ኧጋ የምር አናመርኹዊ? ይብርንደቴ። 6'በሰብ ፍቃድ ባነ' በባኔ ጭን ሰብ እንም ብምር ወኮም ይቀጥሮንደቴ፤ ዮኻንስ ነቢ የረፐረ ኸማ እንመዀና ያምሮ" ባሮም። 7ኽኖም ዠፐሮም "በሟን ፍቃድ የኸረ ኸማም አንⷕነ" ባረዊም። 8ኢየሱስም "ኧጋ በሟን ፍቃድም ደረግም ዝኽ ዘንጋ እንም ኧቾት ኸማ እያም አኑድኹ" ባረኖም። 9ኢየሱስ ወማካ የሰብ ቲዩድ ዝካ ባረም ቀነሰም፤ "አት ምስ የወይን ኧጨ ቀፐረም የቸዋች አትክራነምታነ እንጐድ ገነ ወረም፤ በኽሜ ብዘ ግዝየ ቾናም። 10ቦክተታ ተቀᎌረን የወይን ኧጨ ᎇስረታ ይበውዬ አት አገልጌየታ የቸዋቼ ናኸም፤ ቸዋችኽኖ ጭን የዛኽ አገልጌ ደነጎም እንጭም ኧጀታ አሳደደዊም። 11ዠፐረም እንጐድ አገልጌየታ ናኸም፤ ኽኖም የኽም አገልጌ ደነገዊም፤ አቅመጠቦም እንጭም ኧጀታ አሳደደዊም። 12ዠፐረም ሶስተነ አገልጌየታ ናኸም፤ ኽኖም የዝመታ ደነጎም መዘነ አመነቦም አወጦም ቃሰበዊም። 13ተኽም አንⷀ የወይን ኧጨ የዀረን ምስ 'ምር ናሚ? ኧዃ ኧረᎃድን ኧርቸና የኽኖኼ ንራዀን፤ የዀት አመኛት ያምሮለሸ ይኽርሸ' ባረም። 14ቢኸርም ቸዋች ኽኖም ኧርቸታ ቲቸን አሰበዊምታነ ኽኖም ተኽኖ 'ዋራሸታ ዝኸታው። ኔኹ ንቅጥኔ፤ ርስተታ ይና ይኽርሸ' ባሮም። 15በኽም የቸነ የርቸታ ተቀᎌሪ የወይን ኧጨ ውጤ አወጦም ቀጠረዊም። "ኼታ የወይን ኧጨ የዀረን ⷘታ የዝ ቸዋች ምር ያሜኖ ቃር ይመስርኹ? 16ገገታ ቸነም የዝ ቸዋች ይቀጥኖቴ፤ የቀᎌረንም ወይን ይንጐድ ቸዋች ይብኖቴ" ባረም። ኽኖም ዝኽ ቢሰሞ "ዝካ ቃር ቤኸር ሰላም" ባሮም። 17ኢየሱስ ጭን ዝኽ ወማካ ዩድኖ ሰብ አሸኖምታነ፥ "ኼታ 'ግምብ ቤት ያረሶ ሰብ የቀንጠዊ እምር ዀት የግምብ ቤት ዋና ኸረም' ቧርም የጣᎉ ቃር ምር ይመስርኹ? 18በኽ እምር ᎈር ዮጠቀ እንም ይትሰፐር፤ ዝም እምር በᎈረታ ዮጠቀ እንም ይᎈጭን" ባረም። 19የሙሴ ⷅጫ አስተማሪም የⷀስ አለቃም ዝኽ ኢየሱስ የዝረⷈን ወማካ የኽኖ ይረግድ ኸማ ቤሰሮም፤ ኽም ጋᎀ የኢየሱስ ይጠብጠውዬ ሳቦም፤ ቢኸርም የሰብ ሰነፎም። 20በኽም የቸነ የኢየሱስ ይጠብጠውዬ ይትመች ግዝየ ይቅረቦ ባነ፤ የዳነዀት የፍርድ አወጦም ያⷀፕረውዬ ዝርፍ ቃር ተዀት ይረኽቦዬ ይሰቦ ባነ፤ ፃድቅ ሰብ መሰሮም የኢየሱስ በቃረታ የቸነ ያክታትፈውዬ ዘንጋ ይረሶ አታሌ ሰብ የዀትኼ ናኾም። 21ሰብኽኖም የዀት "አስተማሪዮ አኸ ውረም ቃር ትቱድም ትታትመርም የሰብ ይፍት ኧዥትኸ አታበርጥ ኸማ ንⷕነ፤ አኸ የጔታ ኤማ በⷅጥየ ታትመር። 22እንዴ ኦድንደ በⷅጫንዳ የቄሳር ⷝብር ካሶት ይትፈቀድ ዌሽ ኤትፈቀድ?" ባረዊም። 23ኢየሱስ ጭን ሸረዀና ኻረምታነ፥ 24"እንዴ ፍራክዀት አተዞን፤ መርከታም ጥፈተታም የሟኑ?" ባረኖም። ኽኖም "የሮም ንስ የቄሳሩ" ባረዊም። 25ኢየሱስም "ኧጋ የቄሳር የኸረ ቃር የቄሳር አበዊ፤ የጔታም የኸረ ቃር የጔታ አበዊ" ባረኖም። 26ኽኖም በሰብ ይፍቴ በቃረታ ያክታትፈውዬ አንኸረሮ፤ ዀትም በባረኖ ቃር ወግ ኸረቦም ስ ባሮም። 27የሰዱቃ ሰብ የᎀተ ኤትረሳ ይብሮ ሰብ ባነቦ፤ ተኽኖም አታተዀና የኢየሱሴ ተⷀነቦም ተሳረዊም። 28"አስተማሪዮ ሙሴ ዝካ ባረም ጣፈንደም፤ አት ምስ ምሽት አገፓም ትከ ቴጨን የᎀተ በኸረ ጐፔያታ ምሽተታ ያግባና፤ የᎀተዀታ ዘር የትኳለ ባረም። 29ኧጋ ሰባት ጐፔቸ ባነቦ፤ በኽርዀታ ምሽት አገፓም ትከ ቴጨን ᎀተም። 30ዝም ምሽት ዄተነም ጐፔ አገፓናም። 31ሶስተነም ጐፔ አገፓናም፤ የኽክም ሰባት ጐፔቸ አገፖያም ትከ ቴጨኖ ᎀቶም። 32እንመዀና በᎀቶ አንⷀ ⷕትም ᎀተችም። 33ሰባችም ጐፔቸ ባጋጋ አገፖያም፤ ኧጋ ኽ ምሽት የᎀቶ ሰብ ቲትረሶ ግዝየ የሟን ምሽት ትኸርቴ?" ባረዊም። 34ኢየሱስም፥ "የዝ አለም ሰብ ያገቦም ያበዶም። 35ተሞት ተረሶም በጔታ ፍቃድ የሰሜ መንግስት ይገቦ ሰብ ነረቦ፤ ኽኖ ጭን ኤያገቦም ኤያበዶም። 36የመሌካ ኸማ ይረብሮ የኽሬ ተኽም አንⷀ ሞት ኤነቦ፤ ᎀቶም የትረሶዌ የጔታ ደንⷛሎ። 37የᎀቶ ሰብ ተሶት ቃር ጭን፥ ሙሴ የቈዛ እሳት ቃር በዝረⷈን ታሪክ ደን፥ ጔታ 'የአብርኻም ጔታ፥ የይስኻቅ ጔታ፥ የያእቆብ ጔታ' ባረም ጠናንም። 38ጔታ ኤያም የኸሮኽኖ ጔታው ባንኸሬ የᎀቶኽኖ አንኸረ፤ እንም በዀት ይፍቴ ኤያሙ" ባረም። 39ተⷅጫ አስተማሪ አታተዀና ዠፐሮም "አስተማሪዮ ወኼ ቃር ባኸም" ባሮም። 40ተኽም አንⷀ የኢየሱስ አት ዘንጋ ዳር ደፈረም የትሳረን አነፐረ። 41ተኻንⷀ ኢየሱስ፥ "መሲኽ የዳዊት ትከው መምር ይብረዊ? 42- 43ዳዊት ገገታ በዝምራ መጣፍ 'እግዘር የⷘታና (የመሲኽ) ጠላታኸ በግራኸ ቦስጥ ትናሜንኸ ዳር በከነና ቶራ ቧረንም' ይብር። 44ኧጋ ዳዊት ገገታ ⷘታ ባረም በጠናን፥ ኧጋ መሲኽ መምር ትከታ ይኸር?" ባረም። 45ሰብ እንም ኢየሱስ ይብር ቃር ቲሰሞ፥ የተማሪየታ 46"ጌፍ ዀጅር ተኸተሮም ኽሜ ዝሜ ዞሮትም፥ ቦገት ተረሸም ይትⷀᎌርዮዌ፥ አይኹድ ቢትደመዶᎌ ቤትም የትሸፐተ መደር፥ በድግስ ቤትም ቢፍቴ ያወሬዮዬ ቲሽኖ የሙሴ ⷅጫ አስተማሪ ተጤፖ። 47ያዥሎ ኸማ ጠሎተዀና ያገርፎ፤ ምስ የᎀተበማ እሽታ ቤት ያትዜጎ፤ ኽኖም የባሰ ፍርድ ይትⷀፐሮቴ" ባረኖም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\