ሉቃስ 22

1ፋሲካ ይውሪ የⷅጣ ባር ያከውርᎌ ከረ ሰናም ባነ። 2የⷀስ አለቃም የሙሴ ⷅጫ አስተማሪም የሰብኽኖ የሰነፎዬ የኢየሱስ ጠበጦም ይቀጥሮᎌ ብላት በሽᎃቸር ይሰቦ ባነ። 3በኽ ግዝየ ታስረዄት ናዀቸረነ ባተታ በአስቆሮቱ ይኹዳ ሼጣን ገፓወም። 4ይኹዳም ወረም የኢየሱስ መምር አወጣም ያⷀፕኖ ኸማ ተⷀስ አለቃም ተቤተመቅደስ አላፊም ጋᎀ አትባታም። 5ኽኖም በዘንጋታ ሳረኖምታነ የይኹዳ ዋጋ ይበውዬ ተስማሞም። 6ዀትም በዘንጋታ ተስማማም ሰብ ቴⷕር የኢየሱስ አወጣም ያⷀፕኖዌ ይትመች ግዝየ ይሸ ባነ። 7ተኻንⷄ የፋሲካ ጤ ያርጭᎌ የⷅጣ ባር ሰናም። 8ኢየሱስ የጴጥሮስም የዮኻንስም "ወሮም የፋሲካ ኧርባት ንበራኔ አፍጥሮንደ" ባረም ናኸኖም። 9ኽኖም "የፋሲካ ኧርባት ቤቴ ናፍጥኔንከ?" ባረዊም። 10ዀትም "ከተማ ትትገቦ ቦሸር እኻ የጮረ ምስ ትረኽቦቴ፤ ይገባወ ቤት ተኸተረዊም ወሮ። 11የቤት አብም 'አስተማሪ "ተተማሪየና ጋᎀ የፋሲካ ኧርባት ኧበራወ የባዘራ ቤት ኤቴዉ" ይብርኸ' በረዊ። 12ዀትም በፎቅ ᎈር የጥየጠዊ በትት ክፍል ያተዥኹሸ፤ በኽሜ ኧርባተንዳ አፍጥሮንደ" ባረኖም። 13ዄችም ተማሪየታ ዮደኖም ኸማ ቤት ነከቦም የፋሲካ ኧርባት አፈጠሮም። 14ኧርባት ይወረᎌ ግዝየ ቲሰራ ኢየሱስ ተናዀቸረነታ ጋᎀ ይበሬ ቾናም። 15ኢየሱስም "ቲቸንቢ መከራ ይፍቴ ታኹ ጋᎀ ዝኽ የፋሲካ ኧርባት ኧበሬ ንቅ ተመኛት ባኔ። 16የዝ የፋሲካ ኧርባት ውረም የኸረ ሚስጥር በጔታ መንግስት ቲትⷐር ዳር ተዝ አንⷀ የፋሲካ ኧርባት አምበራ" ባረኖም። 17ተኽም አንⷀ ኢየሱስ ጥዋ ነሳም የጔታ ሽር ባረምታነ፥ "ዝኸታ የኹ እንማኹ ተሻዶም ስጠበዊ። 18የውረመና ኧብርኹ የጔታ መንግስት ቲቸን ዳር ተኳ አንⷀ ተዝ ወይን አንሰጭ" ባረኖም። 19ኻበም ዳቦ ነሳም የጔታ ሽር ባረምታነ፥ ፈነመም የተማሪየታ፥ "የኹ ዝኸታ ያኹ ይውኩ በሰረናው፤ ዝመታ እያ ትዘግዶᎎ አምረዊ" ባረኖም። 20ኧርባትም ተበኖ አንⷀ ኢየሱስ ጥዋ ነሳም አበኖምታነ፥ "በዝ ጥዋ ያነ ወይን ያኹ ይትዀ በደመና ይትቾት ገደር ርዳው። 21"ቢኸርም አወጣም ያⷀፕሬ ምስ ኧዃ ትያ ጋᎀ ሸረት ይበራ። 22የሰብ ትከ ጔታ በተረም የባረም ኸማ ይሞትቴ፤ ቢኸርም የሰብ ትከ አወጣም ያⷀፐረ የዛ ምስ ግርደታ" ባረኖም። 23ኽኖም "ቢና ግብት ዝኽ ዘንጋ ይቾት ሟኑ?" በበሮት ኽኖም ተኽኖ ወትሰሰር ቀነሶም። 24የኢየሱስ ተማሪም "ትንመንዳ ይርቅ ሟኑ?" ቲብሮ ኽኖም ተኽኖም ተዝራከቦም። 25ኢየሱስ ጭን "የዝ አለም ንስ በሰብ ᎈር ዳነት ነረኖ፤ ሰብ ያትየትሮምኽኖ ወኼ ይቾቶ ይውርዮ። 26አኹ ጭን የኽካ አትኽሮ፤ ቢኸርም ታኹ ንቅ የኸረ ይርሰታ ኸማ ያገክር፤ አለቃ የኸረም ይንመታ አገልጌ የኽር። 27ሸረት ቾናም ቲበራታ ዌም ሸረት ቲያበራታ ኤተታ ንቁ? ቾናም ይበራዀታ ንቅ አንኸረዌ? እያ ጭን በግብታኹ አገልጌ ኸማንዀ። 28አኹ በመከራና ግዝየ እንም ትያ ጋᎀ ተቋመርኹም ቈምኹም። 29በኽም የቸነ አባና ጔታ ይያ ንስ ኤፐም የሾሜም ኸማ እያም ያኹም ኧሾምኹቴ። 30በመንግስተና ትያ ጋᎀ ትቾኖም ትበሮም ትሰጦቴ በዙፋን ቾናኹም ባስረዄችም የእስራኤል ጥብ ትፈርዶቴ" ባረኖም። 31ኻበም ኢየሱስ "ስምኦን ስምኦን ቸዋች ስኔየታ አዘነረም ተጋባታ ይቤትርም ኸማ፥ የኽክም ሼጣን አኹም አዘነረም ይፈትርኹዬ ኤላም። 32እያ ጭን እምነታኸ ባትቼ ጨቈስንከም፤ አኸም ቶዘከብኸም ይያኼንየ ትትዠፐር የጐፔያኸ አትቋምኖ" ቧረንም። 33ጴጥሮስም "ⷘታኖ ታኸ ጋᎀ ኧታገዴም ኸረ ኧሞቴ አንጥኽወም" ቧረንም። 34ዀትም "ጴጥሮስ ኧኳ ምሳረ ታራ ቲረ ዳር 'አንⷕን' ቤትኸ ሶስት ጋᎀ ትኸዴቴ" ቧረንም። 35ኢየሱስም "አኹ የፍራንክ ᎀነ ቀረጢትም፥ ጫማም ኤባር በራኽኩዌ የቀፐረብኹ ቃር ባነዌ?" ባረኖም። ኽኖም "አት ዘንጋ ዳር አንቀፐረብንደ" ባረዊም። 36ኢየሱስም "ኧዃ ጭን የፍራንክ ᎀነም ኸረ ቀረጢትም ያነን ሰብ የጥብጥ፤ ሴፍም ኤነንዀታ ዀጅረታ ያሰየም ሴፍ የሰየ። 37እያም ኧብርኹ 'ተጥፋተነ ጋᎀ ተሜዘረም' ቧርም በመጣፍ የጣᎉ ብያ ይቸኔ ግርዱ፤ ብያ ይቸንቢ ቃር ᎄተርም የጣᎉ እንም ወኽር ያነዌው" ባረኖም። 38ተማሪየታም "ⷘታንዶ ኧዥ በዝ ዄት ሴፍ ነረቦ" ባረዊም። ዀትም "ይጣንሸ" ባረኖም። 39ኢየሱስ የዝም ይፍቴ ኸማ ደብረዘይት ቈቶ ወጣም፤ ተማሪመታ ተⷐተረዊም። 40ኽሜ በሰኖ አንⷀ ኢየሱስ የተማሪመታ "መከራ ቤሰራብኹዬ ጠሎት አምሮ" ባረኖም። 41ኢየሱስ ይምር ኧረጐት አኽር አረቀም፤ በኽም በርበተታ ስጁት ወካም ጠሎት ኤፐም፤ 42"አባኖ ፍቃዳኸ ቢኸር ዝኽ የመከራ ጥዋ አፍካኒ፤ ቢኸርም ባኸ ፍቃድ የኽር ባንኸሬ ብያ ፍቃድ ኤኽር" ባረም። 43ኽም ጋᎀ መሌክ የኢየሱስ ደረግ ይደውሌ ተሰሜ ቸነም ትየንም። 44ኢየሱስም ጭንቅ ጠወጠንም ንቃር ጠሎት ያሜ ባነ፤ ውዛተታ ይትዀ ደም ኸማ ባፈር ተክ ተክ ይብር ባነ። 45ዀትም ተጠሎት ተረሳም የተማሪየቴ ቸነም፤ ኽኖም አዘን ጠበጠኖም በናቦዌ አሸኖምታነ፥ 46"የምር ትነቦ? በመከራ ባትገቦዌ ተሶም የጔታ ጠሶ" ባረኖም። 47ኢየሱስም ዝም ቲዝረⷍ ታነ ብዘ ሰብ ቸነቦም፤ ተአስረዄት ተማሪየታ አተታ ይኹዳ ይፍትይፍቴ ያር ባነ፤ ዀትም የኢየሱስ ይሰᎃኔ ተⷀነበም። 48ኢየሱስም "ይኹዳ በሳሞት የሰብ ትከ አወጣኸም ታⷀፕርዌ?" ቧረንም። 49ተኢየሱስ ጋᎀ የረፐሮ ተማሪየታ ይኸር ቃር ባሰቦ ግዝየ "ⷘታንዶ በሴፍ ንጋኔዮዌ?" ባረዊም። 50ተተማሪየታም አተታ የⷀስ አለቃ አገልጌ በሴፍ ከነ እንዝረታ አንጠንም። 51ኢየሱስ ጭን "ታቦ ዝካ አምሮት ወኼቃር አንኸረ" ባረም የታንጠ የአገልጌ እንዝር ᎃሻሸም አተነᎈንም። 52ኢየሱስም ይጠብጠውዬ የዀትኼ የቸነቦᎌ የⷀስ አለቃም የቤተመቅደስ አላፊም የባሪቅም፥ "እያ የሽፍጣ ኸማ ትጠብጦዬ ሴፍም ማም ጠበጥኹም ቸነኹምዌ? 53በቤተመቅደስ እንተመረጋ ታኹ ጋᎀ ታነዀ ኽኽ ጋᎀ አንጠበጥኹን፤ ኧዃ ጭን ዝኽ ግዝየ ያኹም በጠነማ ይቾት የሼጣንም ግዝየው" ባረኖም። 54ተኻንⷀ ሰብምኽኖ የኢየሱስ ጠበጦም ወሰደዊም፤ የⷀስ አለቃ ቤትም አገፐዊም፤ ጴጥሮስም ተረቌ ኸረም ይትⷐተን ባነ። 55ሰብኽኖ በግፔም ይᎀቅኖዌ እሳት መⷈሮም እማቴ ቾኖም ባነ፤ ጴጥሮስም ይᎀኔ በግብተዀና ቾናም። 56ጴጥሮስም ብሳት መዬ በቾኔ አት አገልጌ መርኬ ባረችም አሸቸንምታነ፥ "ዝኽ ምስ ተኢየሱስ ጋᎀ ባነ" ባረችም። 57ዀትም "ምሽቶ ዝኽ ምስ እያ ስርም አንⷕን" ባረም ዀዳንም። 58ተቀሪ ግዝየ አንⷀ እንጐድ ምስ አሸንምታነ "አኸም ተኢየሱስ ጋᎀ ባነኸ" ቧረንም። ጴጥሮስ ጭን "ምሶ እያ አንኸርዀ" ቧረንም። 59አት ሳት ያኽር ቢሺ እንጐድ ምስ "ዀት የገሊላ ገነ ሰቡ፤ እያ ውረመናው፤ ዝኽ ምስ ተኢየሱስ ጋᎀ ባነ" ባረም አጬገም ኦደም። 60ጴጥሮስ ጭን "ምሶ ትውን ቃር አንⷕር" ቧረንም። ኽም ቲብር ታራ ነቈም። 61በኽ ግዝየ ⷘታ ኢየሱስ የጴጥሮስ ተዥባፐረም አሸንም፥ ጴጥሮስም "ኧኳ ምሳረ ታራ ቴረ ሶስት ጋᎀ ትኸዴቴ" የዋረን የⷘታ ኢየሱስ ቃር ተዘጐደንም። 62ጴጥሮስም ውጤ ወጣም ንቃር ተመጠጠም በⷈም። 63በኽ ግዝየ የኢየሱስ የጠበጠዊ ሰብ ያⷈሶᎌም ይደርገዊም ባነ። 64ኤነታ ሸፈሮም በድርጎት "የደነገናኸ ሟኑ? ነቢ በኸርኸ እንዴ ኻር" ባሮም ይትሰረዊ ባነ። 65እንጐድም ብዘ ቃር በዘንጎት ይቀርመዊ ባነ። 66ድየ ጋ ቲብር ባሪቅም የⷀስ አለቃም የⷅጫ አስተማሪም ተደመዶም የኢየሱስ ይፈርዶᎎ አይኹድ ይትደመዶᎌ መደር ወሰደዊም። 67ኽኖም "መሲኽ ይውርከ አኸትንኸዌ? በኸርኸ ኦድንደ" ባረዊም። ዀት ጭን "ብኑድኹም አታምሮን። 68ብንትሰርኹም አትዠፕሮኒ። 69ቢኸርም ተዃ አንⷀ የሰብ ትከ እንም ቢዀለ ጔታ በከነታ ይቾናቴ" ባረኖም። 70እንመዀና እማቴ "ኧጋ አኸ የጔታ ትከንኸዌ?" ባረዊም። ዀትም "አኹም የባኹ ኸማው" ባረኖም። 71ኽኖም "ዝሙ ታᎈታ ዮጣ ቃር ይና ገገንዳ ሰማኔም፤ ኼታ ምስክር የንቃር ያትⷈሽንደ" ባሮም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\