ሉቃስ 24

1እሽታምኽነማ ውርሰምበት ሱቢ ቅረረ የሽካከተሜ ሽቶ ጠበጠማም የᎀገሜ ወረማም፤ 2ኽነማም ᎀገማ ዬፈዊ እምር እንክበነረም አሰማም። 3ደኔ ቢገበማ ጭን የⷘታ ኢየሱስ ኔሳ በከረሜም። 4ይብረማ ቃር በከረማም፤ ኽም ጋᎀ ጥርጥር ይብር ዀጅር የትኸተሮ ዄት ሰብ ቢፍተኽነሜ ቈሞም። 5እሽታምኽነማ ሰነፈማም ያፈሬንየ ቲያዘማ ሰብኽኖ "ኤያም የኸረዀት በᎀቶ ሰብ ግብት የምር ትሰበሜ? 6ዀት ተሞት ተረሳም ባንኸሬ በዝ ኤነ፤ በገሊላ ገነ ታነ ያኽማ ዮደናኽማ ቃር ዝግደማ፤ 7ዀትም 'የሰብ ትከ በባጢረተነ ኧጅ አወጦም ያⷀፕረዊቴ ይሰቅረዊቴ፤ በᎀተ በሶስት ከረታ ይትረሳቴ' ባረናኽማም ባነ" ባሮየማም። 8ኽነማም ኢየሱስ የባረነማ ቃር ዘገደማም። 9ተᎀገሜ ተዠፐረማምታነ ያሰሜም የሰመሜም ቃር እንም ያስራት ተማሪየታም ይንጐድመዀና ኦደማም። 10ዝም የኢየሱስ ናዀቸረነ ዮደማዮ መግደላዊ ማርያም፥ ዮኻናም፥ የያእቆብ አዶት ማርያም፥ ተኽነማም ጋᎀ የረፐረማ እሽታ ባነማ። 11ኽኖ ጭን ቢዩደማዮ ይቋደማ ቃር የመሰረኖዬ አናመሮየማ። 12ጴጥሮስ ጭን ተረሳም ᎀገማታ ያዤ ኖጠም፤ በኽም ተግረፓም ቢያዥ እማት የከፈና ዀጅር አሸም፤ ወግ ኸረወም ቤተታ ወረም። 13በኽ ከረ ተኢየሱስ ተማሪ ዄተዀና ኤማኹስ ይውሪ ቀያ ያሮ ባነ፤ ኤማኹስ ተኢየሩሳሌም ከተማ አስረዄት ኪሎሜትር ያኽር ያረቅ ባነ። 14ኽኖም በዝ ግብት በኸረ ዘንጋ እንም ኽኖም ተኽኖ ይጮዶ ባነ። 15ኽኖም ቲጮዶም ቲዝረኮም ኢየሱስ ገገታ ቸነም ተኽኖ ጋᎀ ያር ባነ። 16ቢኸርም ሟን የኸረ ኸማ በስሮት አንኸረሮ፤ 17ኢየሱስም "ትታሮ አኹም ታኹ ትጮደዊ ምቃሩ?" ባረኖም። ኽኖም ምጥጥ ጠበጠኖም ቈሞም። 18ተኽኖም ቀለዮጳ ይውሪ አት ምስ ዠፐረም "አኸ በኢየሩሳሌም ትትረብር በዝ ግብት በዛኼ የኸረ ቃር እማት አኸ መምር አንኻርኸ?" ቧረንም። 19ኢየሱስም "ምቃሩ?" ባረኖም። ኽኖም "በጔታም በሰብ እንም ይፍቴ በቃርመታ በሜናታ ንቅ ደረግ የረᎌረን ነቢ የረፐረ የናዝሬት ኢየሱስ ቃር አንኻርኸዌ? 20የⷀስ አለቃም ዳነንዳም የኸሮ ሰብ የኢየሱስ ጠበጦም ሞት ይትፈንድዌ አⷀፐረዊም፤ የዀትም ሰቀረዊም። 21ይና ጭን የእስራኤል ሰብ ይትዌጣኖዌ ተስፋንዳ በዀት ኦናነም ባነ፤ ቢኸርም በዝ ኤነት ዀት ተሰቀረም ተᎀተ ኧኳ ሶስት ከረው። 22አትም ቲናኼ ሱቢ ቅረረ የᎀገሜ ዮረማ አታት እሽታ አደቀማንደም። 23የኢየሱስ ኔሳታ ቢበኽረሜ 'መሌካ "ኢየሱስ ኧያም ኸረም ተረሳም" ባሮም ቲዩዶ የመሌካ መርክ አሸነም' ቲብረማ ቸነማም ባነ። 24ቲና ጋᎀ የረፐሮ አታት ሰብ የᎀገሜ ወሮም እሽታ ዮደማም ቃር አጬጎም አሰቦም፤ የኢየሱስ ጭን አናሰበዊ" ባረዊም። 25ኢየሱስም "አኹ ስርም አትቤስሮ፥ ነቢም ዮዶኩ ቃር እንም በⷕናኹ አታምሮ፥ 26ክርስቶስ ዝኽ እንም መከራ ወትቀፐርም የክብረቴ ግቦት ነሮ" ባረኖም። 27ተኻንⷄ ተሙሴ ቀነሰም በነቢ መጣፍ የትጣፈ እንም የዀት ቃር ምር ይብር ኸማ ተጨራ ኦደኖም። 28ኽኖም ያሮᎌ ኤማኹስ ቀያ ሰኖም፤ ኢየሱስ ጭን የኽም በኸች ያር ቃር መሰረኖም። 29ኽኖም "ቲና ጋᎀ ኧደር፤ ድየ መሸም ባሮም ጨቈሰዊም።" ኢየሱስም ተኽኖ ያድሬ ገፓም። 30ተኽኖም ሸረት ይበሬ ቾናም፤ ሸረት ነሳም የጔታ ሽር በባረ አንⷀ ፈነመም አበኖም። 31ኽኖም ኽም ጋᎀ ቤሰሮም፤ ኢየሱስ የኸረ ኸማም ኻረዊም፤ ኢየሱስም ኽም ጋᎀ ቲፍተዀኔ በከረዊም። 32ኽኖም ተኽኖ "ቤማ ቲያጮድንደ መጣፍ ይብር ቃር ቲዩድንደ ሳረንደም ⷕነንዳ ይሳትኸማ ይረድድ ባነ" ተበበሮም። 33ኽም ጋᎀ ኽኖም ተረሶም ኢየሩሳሌም ከተማ ተዠፐሮም ወሮም፤ በኽሜ አስራት ተማሪም ተኽኖም ጋᎀ ተረፐሮ ሰብ እማቴ በትደመዶዌ ነከቦዮም። 34"ⷘታ ኢየሱስ ውረም ተሞት ተረሳም፤ የስምኦንም ትየንም" ይብሮ ባነ። 35ዄችም ተማሪየታ ቤማ የኸረ ዘንጋም፥ ዳቦ ቲፍረንም የኢየሱስ መምር የኻረዊ ኸማ ኦዶዮም። 36የኢየሱስ ተማሪ የዀት ቃር ቲጮዶ ኢየሱስ ገገታ በግብተዀና ቸነም ቈመምታነ "ሽናት ያኹ የኽር" ባረኖም። 37ኽኖ ጭን መንፈስ ያዞ ቃር የመሰረኖዬ በጥንⷅት አረደኖም። 38ኢየሱስም "የምር ይጠርቅኹ? በⷕናኹ የምር ትጥራጠሮ? 39እያ ገገና ኢየሱስ የኸርዀ ኸማ ኧጅም ኧግረና ኧዞ፤ ብያ ታዘዊ መንፈስ አንኸረ። መንፈስ ሰብነት ኤነን፤ ዝኽ ይያ ሰብነተናው። እያ ጥብጦም ኧዞን" ባረኖም። 40ዝም ባረም ኧጅም ኧግረታ አትየሸኖም። 41ኽኖም ንቃር የትብራነቆሜ ወግም የኸረቦዬ ያምሮዌ አንኸረሮ፤ ኢየሱስም "በዝ ይወሬ ቃር ነረናኹዌ?" ባረኖም። 42ኽኖም እርስየ የጠወሺ አሳ አበዊም። 43ዀትም ተⷀፐረም ቢፍተዀኔ በናም። 44ዀትም "ዝኽ እንም ታኹ ታነዀ በሙሴ ⷅጫም በነቢም በዝምራ መጣፍ የጣᎋኒ እንም ውረም ይኸርቴ ባዀም ዮድኩ ቃሩ" ባረኖም። 45ተኻንⷀ ኽኖም መጣፍ ይብር ቃር ይቤስሮዌ ቀልበዀና ከፈተሎም። 46" 'ክርስቶስ መከራ ይትⷀፐርም፥ በᎀተ በሶስት ከረታ ይትረሳም ኸማ ᎄተርም ጣᎉም፤ 47ተኢየሩሳሌም ከተማ ቀነሰም ሰብ እንም በዀት ሽም ንስኻ ይገቦዬም ኽኖም ተባጢረዀና ይመጥሮዌ ዩጅዮቴ' ቧርም ጣᎉም ባነ። 48የዝ እንም አኹ ምስክርንኹ። 49አባናም ጔታ 'ኤብኹቴ' የባረናኹ ቃር እያ ኧረኽንኹቴ፤ አኹ ጭን ደረግ ተጔቴ ቲቸንንኹ ዳር በኢየሩሳሌም ከተማ ኧክሶ" ባረኖም። 50ተኻንⷄ ኢየሱስ የተማረየታ ተኢየሩሳሌም አወጣም ቢታንያ ቀያ ወሰደኖም፤ ኧጅመታ ዝራካም ዳረኖም። 51ቲደኖም ተኽኖ ተቤተረም ኢየሱስ ሰሜንየ ወጣም። 52ኽኖም ሰገዶለምታነ ንቃር ቲሽኖ ኢየሩሳሌም ከተማ ተዠፐሮም። 53በከረ ከረ በቤተመቅደስ ኸሮም የጔታ ሽር ይብሮ ባነ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\