ሉቃስ 4

1ኢየሱስም መንፈስ ቅዱስ ሜናወምታነ ተዮርዳኖስ በር ተዠፐረም፤ ዀትም በረኻ ያሬ መንፈስ ቅዱስ ንሳሳንም። 2በኽሜ አርባ ከረ ሼጣን ᎈተረንም፤ በኽ እንም ከረ ስርም ሸረት አምበና፤ ታርባ ከረ አንⷀ ጓደንም። 3ሼጣንም የኢየሱስ "ውረም አኸ ይእግዘር ትከ በኸርኸ ዝኽ እምር ሸረት ኽር ᎄን" ቧረንም። 4ኢየሱስም "(ሰብ እማት በሸረት ኤረብር) ቧርም ጣᎋም" ቧረንም። 5ሼጣን ዠፐረም የኢየሱስ ባት ጌፍ ቈቶ አወጣንምታነ የአለም መንግስት እንም ጠነቃር አትየሸንም። 6ሼጣንም "ዝኽ እንም ሹመትም ክብርም ያኸ አብኸሸ፤ ዝኽ እንም ይያ ያውን የኸሬ የሳሬ ሰብ ኤውኔ ይኸኒ፤ 7ዝም የኸሬ አኸ ይያ ብትሰግድኒ ዝኽ እንም ያኸ ይኽርሸ" ቧረንም። 8ኢየሱስም ዠፐረም "(ይእግዘር የእግዘራኸ ስግድ፤ እማት የዀት አገክር) ቧርም ጣᎋም" ቧረንም። 9- 11ሼጣን ዠፐረም የኢየሱስ ኢየሩሳሌም ከተማ ወሰደንም፤ በቤተመቅደስ ᎈር አቈᎀንምታነ "(ያኸ ይቅረቦኬ እግዘር መሌካታ ይዝዝንኸሸ፤ ኧግራኸም እምር ቤደርግኼ በጀዀና ይትቀፐሮከሸ) ቧርም ጣᎉም፤ ኧጋ አኸ ይእግዘር ትከ በኸርኸ ተዝ ወስጥንየ ዝገርም ውረድ" ቧረንም። 12ኢየሱስም ዠፐረም "(እግዘር እግዘራኸ እንፈተርዀን) ቧርም ጣᎉም" ቧረንም። 13ሼጣንም የኢየሱስ በብዘ ቃር በᎈተረን አንⷀ የግዝየታ ቸንም ወረም። 14የኢየሱስም የመንፈስ ቅዱስ ደረግ ሜናወምታነ ተዠፐረም ገሊላ ገነ ወረም፤ የዀትም ወሬ በገሊላ ዙርያ ባነ ገነ እንም ተሰማም። 15ዀትም አይኹድ ቤትደመዶᎌ ቤት ያትመኖ ባነ፤ ሰብም እንም አኸበደዊም። 16ኢየሱስም የትራቀወ ናዝሬት ከተማ ወረም፤ የዝም ይፍቴ ኸማ በሰንበት ከረ አይኹድ ይትደመዶᎌ ቤት ገፓም፤ መጣፍ ያረብቤ ተረሳም፤ 17- 19የነቢ ኢሳይያስ መጣፍ አዊም፤ መጣፍምዀታ ቲያረᎇን፥ "ይእግዘረታ መንፈስ ብያ ነረ፤ የዜጋ ይእግዘር ቃር ወኼ ወሬ ኡድኖዬ ሸፐቴም። የታገዶም ይትፈቶ ኸማ፥ የፈንጦም ያዞ ኸማ ኦድኖዌ፥ የትጨቈኖ ነጣ አወጤ፥ እግዘርም ሰበታ ያተርፍወ ግዝየ የሰና ኸማ አትⷐሬ ናኼም" ቧርም የጣᎋᎌ መደር ነከበም አረበበም። 20መጣፍዀታ ከፓም መጣፍ ይጠብጥ ምስ አወንም ቾናም፤ በኽም የረፐሮ ሰብ እንም መርኬ ባሮም ያዘዊ ባነ፤ 21ኢየሱስም "ኧኳ በዝኽ መጣፍ ብንዝራኹ የሰማኹዊም ኸማ ውረም ኸረም" ባረኖም። 22ኽኖም እንመዀና የዀት ወኼነት ይጮዶ ባነ፤ ቢዝረⷍን የፀጋ ቃር የቸነ ወግ ኸረቦምታነ "ዝኽ የዮሴፍ ኧርች አንኸረዌ?" ባሮም። 23ኢየሱስም " 'የጭዛ ምሶ ገጋኸ አትርፍ' ይውሪ ወማካ ታቸኖፒ ኸማ ኧⷕር። 'በቅፍርናኾም ከተማ የቾትዀን የሰማኔ እንም በዝ በገጋኸ ገነ ቶትም አተዥ' ትብሮንቴ። 24የውረመና ኧብርኹ ነቢ በገገታ ገነ ስርም ኤያኸውጂ። 25ቢኸርም የውረመና ኧብርኹ በኤልያስ ዘበር ሶስት ዘበር ተግብት ዝራብ አንዘነቤ ባፈር እንም ንቅ ጋጀ ኸረም፤ በኽ ግዝየ በእስራኤል ገነ ብዘ ምሰኽነማ የᎀቶፐማ እሽታ ባነማ። 26ኤልያስ የራዂ የኽነሜ ቴኸር በሲዶና ገነ በሰራፕታ ከተማ ያነች ምስ የᎀተና ምሽቴ ባነ። 27በነቢ በኤልሳ ዘበርም በእስራኤል ገነ የቃላ ባሸ የጠበጠኖ ብዘ ሰብ ባነቦ፤ የሶርያ ገነ ምስ ንእማን ባንኸሬ ተኽኖ አተዀና ዳር ተባሸዀና አንፈዘዞ" ባረኖም። 28አይኹድ ቤትደመዶᎌ ቤት የረፐሮ እንም ዝኽ ዘንጋ ቢሰሞ በኢየሱስ ንቃር ማተቦም። 29ተረሶም የኢየሱስ ሻቦም ተከተማ ውጤ አወጠዊም፤ በኸየም ገፎም ይድረክረውዬ ሳቦምታነ ከተማዀና ያረሰቦᎌ የቈቶ አᎊ ወሰደዊም። 30ኢየሱስ ጭን ተግብተዀና ወረም። 31ኢየሱስም በኽም በገሊላ ገነ ያነ ቅፍርናኾም ከተማ ወረም፤ በኽሜ በሰንበት ከረ ያትመኖ ባነ። 32ዀትም ዳነት ያነን ሰብኸማ አጬገም ቲያትመኖ በትምርተታ ወግ ኸረቦም። 33አይኹድ ቢትደመዶᎌ ቤትም ሲጣር የጠወጠን ምስ ባነ፤ ዀትም ንቃር ኦነም። 34"የናዝሬት ኢየሱሶ አኸ ቲና ጋᎀ ምር ነረናኸ? ታጠፋንዴ ቸነኸምዌ? አኸ ሟን የኸርኸ ኸማ ኧⷕር፤ አኸ ይእግዘር ቅዱስንኸ" ባረም ኦነም። 35ኢየሱስም የሲጣርዀት "ስ በር ተዀት ውጣ" ባረም አጥራቈረንም፤ ሲጣርም የምስዀታ በግብተዀና አደጐንም፤ ቴጐዳን ተዀትም ወጣም። 36እንመዀና ወግ ኸረቦምታነ ኽኖም ተኽኖ "ዝኽ ወበረታ ምቃሩ? በርቅ ጦናም ደረግም የሲጣር ያዝዝ፥ ኽኖም ይወጦ" ባሮም ዝረከቦም። 37የኢየሱስ ወሬ በኽ ባነቦ ገነ ዙርያ ብንም መደር ተሰማም። 38ኢየሱስም አይኹድ ቲትደመዶᎌ ቤት ወጣም የስምኦን ቤት ገፓም፤ የስምኦንም አማተታ መⷈረችም ንቃር ⷀመናም ባነ፤ የⷕትም ያተርፍኔም የኢየሱስ ጨቈሰዊም። 39ኢየሱስም ቢፍተⷕቴ ቈመም ባሸⷕታ ይገፍና ኸማ አመነም፤ ባሸመⷕታ ገፈረናም፤ ⷕትም ኽም ጋᎀ ተረሳችም አባዘረቸኖም። 40ድየ ቲመሽ በብዘ ባሸ የትጠበጦ ባሸነ እንም የዀትኼ አቸነቦዮም፤ ዀትም ባጋጋ ብንመዀና ኧጀታ አወናም አፍያ አመነኖም። 41ሲጣርኽኖም "አኸ ይእግዘር ትከንኸ" ባሮም ቲያኸሮ ተብዘመዀና ይወጦ ባነ፤ ሲጣርኽኖም ክርስቶስ የኸረ ኸማ ይⷕረዊ ባነ፤ ዀትም ቤዝረኮዌ አጥራቀረም አዘዘኖም። 42ድየም ጋ ቲብር ኢየሱስ ወጣም ሰብ ኤነወ መደር ወረም፤ የዀትም ብዘ ሰብ ይሸን ባነ፤ በረከበዊም ግዝየ "ቴትኸንደ አትወር" ባሮም ጨቈሰዊም። 43ዀት ጭን "ይእግዘር መንግስት ቃር ኦዴ እግዘር ናኼም፤ በኽ የቸነ እንጐድ ከተማም ዌትዀ ኦዶት ነረቢ" ባረኖም። 44ዀትም በይኹዳ ገነ አይኹድ ቢትደመዶᎌ ቤት እንም ዦረም ይእግዘር ቃር ዩድ ባነ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\