ሉቃስ 5

1አት ከረ ኢየሱስ በጌንሳሬጥ ባር ᎀሬ ቈመም ይእግዘር ቃር ቲዩድ ይሰመዊ ሰብ ቲትጋፎ ያጫብቀዊ ባነ። 2ዀትም በባኽር ᎀሬ የቈሞ ዄት ጀልባ አሸም፤ አሳ ተባኽር ያወጦ ሰብ ጭን ውጤ ወጦም አሳ ይጠብጦᎌ መረበዀና ያጥቦ ባነ። 3ኢየሱስም በስምኦን ጀልባ ደን ገፓም፤ የስምኦንም "ዝኽ ጀልባ በባኽር ᎈር ቅሪቃር ተኸቼ ውስድኒ" ቧረንም። ተኽም አንⷄ በጀልባዀት ቾናም የሰብ ያትመኖ ባነ። 4ኢየሱስ አትመረም ቲጀፕር የስምኦን "ጀልባዀት የቈጥራ ባኽሬንየ ውስድም አኸም ቤሻማኸ፥ አሳ ትጠብጦዌ መረባኹ ዝራጎ" ቧረንም። 5ስምኦን ዠፐረም "ⷘታኖ ምሳረ ጋ ቲብር ዳር እማት ታንጠብጥነ እክም ⷀጥነም፤ ቢኸርም አኸ በባኸ መረበና ንዝራጋ" ቧረንም። 6ኽኖም የዝራከዊ መረበዀና ቲትረተር ዳር ብዘ አሳ ጠበጦም። 7ብንጐድ ጀልባ ደን የረፐሮ ቤሻዀና ቸነቦም ይⷀፕሮዮዌ በጀዀና ጠኖዮም፤ ኽኖም ቸነቦም ዄችም ጀልባዀና ናዘኖም እኻ ይወጥኖ ዳር አሳ ጠበጦም። 8ስምኦን ጴጥሮስ ዝኽ እንም አሳ ቢያዥ በኢየሱስ በርበተታ ወጠቀም "ⷘታኖ እያ ባጢረተነንዀ፤ አኸ ይያኼንየ አትቀነብ" ቧረንም። 9ስምኦን ጴጥሮስም ዝኽ የባረ ተዀትም ጋᎀ የረፐሮ ሰብ በዝ እንም በጠበጠዊ አሳ ወግ የኸረቦዌው። 10ዝክም የስምኦን ቤሻ የረፐሮ የዘብዴዎስ ደንⷛ ያእቆብም ዮኻንስ ወግ ኸረቦም፤ ኢየሱስ የስምኦን "እንሰነፍኸ ተዝ አንⷀ አሳ ተባኽር ያወጣኸም ኸማ በሽመና ሰብ ተባጢረዀና ታወጣኖቴ" ቧረንም። 11ኽኖም ጀልባዀና የባኽር ᎀሬ ባትⷀነቦ አንⷀ እንም ቃር ታቦም የኢየሱስ ተⷐተረዊም። 12አት ከረ ኢየሱስ ባት ከተማ ታነ በኽሜ ደራ ዮጠቀወ ምስ ባነ፤ የኢየሱስ ቢያዥን ቸነም ቢፍተቴ ወጠቀም ሰገደምታነ "ⷘታኖ በሳረናኸሽ ታተርፌዬ ይኸንኸ" ባረም ጨቈሰንም። 13ኢየሱስም ኧጀታ አቸነም ᎃሻሸንምታነ "እያም ይሽሬ አኸም ትረፍ" ቧረንም። ዀትም ኽመጋ ባሸዀታ ገᎈረንም። 14ተኽም አንⷄ ኢየሱስ "ዝኸታ የሟኒም ሰብ እኖድኸ፤ ቢኸርም ገጋኸ የተነፍኸ ኸማ ሰብነታኸ የⷀስ አተዥን፤ ትረፎታኸ የሰብ ምስክር ይኸሬም ሙሴ ያዘዘ ኽትም ይእግዘር አትቀንብ" ቧረንም። 15የኽርምታነ የኢየሱስ ወሬ ብንሜ ተሰማም፤ ብዘ ሰብም ኢየሱስ ይብር ቃር ይሰሞዌም ተባሸዀናም ይተርፎዬ ይትደመዶ ባነ። 16ቢኸርም ዀት ብዘ ጋᎀ ሰብ ኤነወ መደር ወረም ጠሎት ያሜ ባነ። 17አት ከረ ኢየሱስ ቲያትመር ተገሊላም ተይኹዳ ቀያ እንም ተኢየሩሳሌም ከተማ የቸነቦ የፈሪሳም ሰብ የⷅጫ ባሪቅም በመየቴ ቾኖም ባነ፤ ኢየሱስም ባሸነ ያተርፌ ይእግዘር ደረግ ተዀት ባነ። 18አት ሺባ ምስ በሳንሳ ጮሮም አቸነቦም፤ ኽኖም አገፖም በኢየሱስ ቢፍተቴ ያወረውዬ ሳቦም ባነ። 19ቢኸርም የዀትኼ ይገቦዬ ሰብ የበሳ የኸሬ ግቦት ⷀመኖም፤ በቤት ᎈር ወጦም ሪተታ ፈቶም ሺባ ምስ ተሪት ተሳንሳመታ አወንዶም በሰብ ግብት በኢየሱስ ይፍቴ አወነዊም። 20ኽኖም ኢየሱስ ያተርᎋንቴ ባሮም የትመመረዊ ኸማ ኢየሱስ አሸምታነ "ምሶ ባጢራኸ ተፋቀንኸም" ቧረንም። 21የⷅጫ አስተማሪም የፈሪሳ ሰብ "ዝኽ እግዘር ይቀርም ሟኑ? አት እግዘር ባንኸሬ ባጢር ይፈቄ ይዀለ ሟኑ?" ተበበሮም። 22ኢየሱስም አሳበዀና ኻረምታነ "በⷕናኹ ዝካ ቃር የምር አጫመትኹም? 23'ባጢራኸ ተፋቀንኸም' ተበሮት ዌም 'ተሳም ወር' ተበሮት ኤተታ ይፈዝ? 24ቢኸርም የሰብ ትከ ባጢር ይፈቄ ባፈርም ደረግ ያነን ኸማ ኻሮ" ባረም፤ የሺባም ምስ "ተባሻኸም ተነፍኸም፤ ተሳ ሳንሳኸ ጠውርም ቤታኸ ወር" ቧረንም። 25ኽም ጋᎀ ሺባ የረፐረ ምስ ተረሳም፤ የትገተረወ ሳንሳ ጮረም ይእግዘር ሽር ቲብር ቤተታ ወረም። 26በኽ የረፐሮ ሰብ እንመዀና ወግ ኸረቦምታነ፥ በስኔፈ "ኧኳሽ ወግ ቃር አሸነም" ቲብሮ ይእግዘር አኸበዶም። 27ኢየሱስ ተኽ ወጣም ቲያር፥ ሌዊ ይውሪ የቀረጥየ ቀረጥ ቢቈርጭᎌ መደር በቾኔ አሸምታነ "ተኸተሬ" ቧረንም። 28ሌዊም እንም ቃር ቸም ተረሳም ተⷐተረንም። 29ተኻንⷀ ሌዊም በቤተታ ንቅ ድግስ ደገሰም የኢየሱስ ቤተታ ወሰደንም፤ ተኽኖም ጋᎀ ሸረት ይበሮዌ ተቾኖ ሰብ የቀረጥየም እንጐድም ብዘ ሰብ ባነቦ። 30የፈሪሳም ሰብ የⷅጫ አስተማሪም በኢየሱስ ተማሪ እᎃጠጠቦም፤ "የምር ቀረጥ ቲቀርጦም ⷅጫ ቴቅረቦ ተባጢረተነ ሰብ እማቴ ትበሮም ትሰጦ?" ባሮዮም። 31ኢየሱስም ዠፐረም "ባሸነ ባንኸሬ ፌነተነ አኪም ኤያትⷈሽኖ። 32እያ የቸነዀ ባጢረተነ ባጢረዀና ያወጦኸማ ኡድኖዬው ባንኸሬ ፃዲቅንዀ ይብርዀታ ባጢራኸ ኦጣ ኧብሬ አንቸነዀ" ባረኖም። 33ተኻንⷀም ሰብ የኢየሱስ "የዮኻንስ ተማሪም የፈሪሳ ሰብ ተማሪም እንም ከረ ይጦሞ፤ ጠሎትም ያመሮ፤ ያኸኽ ተማሪ ጭን እንም ግዝየ ይበሮም ይሰጦም የንቃሩ?" ባሮም ተሳረዊም። 34ኢየሱስም፥ "ምሽረነ ተኽኖ ጋᎀ ታነ ᎃዜኽኖ መምር የጡሞ ባኹም ታስቦ? 35ቢኸርም ምሽረነ ተኽኖ ይፍቴ ይትቤተርወ ወክት ይቸንቴ፤ ኽጋᎀ ይጡሞሸ" ባረኖም። 36ዠፐረም ኢየሱስ አት ወማካ ኦደኖም፤ "ተገደር ዀጅር ትረተረም በርዝ ዀጅር ᎈር ጣፈት ያድግ ሰብ ኤነ፤ ዝካ ባመነ ገደር ዀጅር እክም ትረተረም ያጠፏን ባንኸሬ ተርዝ ዀጅርም ኤትስማማ። 37የኽክም በገነዘ የጠጅ ᎀነ ገደር የወይን ጠጅ ያወራ ሰብ ኤነ፤ ቢያወራ ጠጅዀታ የᎀነ ይሸጥን፤ ጠጅም ይትዀ፥ ᎀነም ይትብላሽ። 38የኽ እንም ገደር የወይን ጠጅ በገደር ᎀነ አውሮቱ፤ 39የስረፐተ ጠጅ ቲሰጭ ገደር ጠጅ ይሸ ሰብ ኤነ፤ ዀትም (የስረፐተ ጠጅ ይርቅ ይፈዝ) ይብር" ባረም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\