ሉቃስ 6

1በሰንበት ከረ የኢየሱስ ተማሪ ተኢየሱስ ጋᎀ ተዝነ ግብት ቲያሮ የስኔ እሴት ሜጠሶም በጀዀና ኧሰሰቦም ያቆ ባነ። 2ተፈሪሳ ሰብ አታተዀና የተማሪየታ "በሰንበት ከረ ኤቾቺ ቃር የምር ትቾቶ?" ባሮዮም። 3ኢየሱስም የኽኖም ዠፐረም "ዳዊትም ተዀት ጋᎀ የረፐሮ ሰብ በጋደኖዌ ዳዊት የቾተ ቃር በመጣፍ አናረበብኹዌ? 4ዀት ቤተመቅደስ ገፓምታነ ይእግዘር የትቀደሰ ዳቦ ዳዊት ወሰደም በናም፤ ተዀትም ጋᎀ የረፐሮ ሰብ አበኖም በኖም፤ የበነዊም ዳቦ ⷀስ ባንኸሬ እንጐድ ሰብ ይበሬ አንትፈቀደ ባነ" ባረም። 5ኻበም ኢየሱስ "የሰብ ኧርች የሰንበትም ⷘታታው" ባረኖም። 6ዝክም ባት በሰንበት ከረ ኢየሱስ አይኹድ ይትደመዶᎌ ቤት ገፓም ያትመር ባነ፤ በኽሜ ከነ ኧጀታ ሺባ የኸረ አት ምስ ባነ። 7የⷅጫ ባሪቅም የፈሪሳ ሰብም ኢየሱስ ይⷈስሶᎌ ወንጀል ይረኽቦዬ ሳቦምታነ፥ "እንዴ በሰንበት ከረ ያተርᎋን በኸረ ንዥነ" ባሮም ይቅረበዊ ባነ። 8ኢየሱስ ጭን የⷕነዀና ቃር ኻረምታነ ኧጀታ ሺባ የረፐረ ምስ "ተሳም በሰብ ይፍቴ ም" ቧረንም፤ ዀትም ተረሳም በግብት ቈመም። 9ኢየሱስም የሰብኽኖ "ኧትሰርኹ ቃር ነረ፤ የሙሴ ⷅጫ ኸማ በሰንበት ከረ የትፈቀደ ወኼ ወቶቱ ዌሽ ᎃጥጥ ወቶቱ? ነብስ አትርፎቱ ዌሽ ቅጥሮቱ?" ባረኖም። 10እንመዀና አዦረም አሸኖምታነ የምስዀታ "ኧጃኸ ዝራጋ" ቧረንም፤ ዀትም ዝራካም፤ ኧጀታም ያትመታኸማ አቸም ወኼ ኸረም። 11የⷅጫ አስተማሪም የፈሪሳም ሰብ ጭን ማት ጠበጠኖም፤ የኢየሱስም ምር ናሚኔ ባሮም ኽኖም ተኽኖ አትባቶም። 12በኽም ግብት አት ከረ ኢየሱስ ጠሎት ያሜዬ ቈቶ ወጣም፤ በኽሜ ᎃራ ምሳረ የጔቴ ቲጨስ አተረም። 13ጋ ቲብር ተማሪየታ የዀትኼ ጠናኖም፤ ተኽኖም አስረዄት ሸፐተም "ናዀቸረነ" ባረኖም፤ 14ኽኖም ጴጥሮስ የዋረን ስምኦን፥ ጐፔያታ እንድርያስ፥ ያእቆብም ዮኻንስ፥ ፊሊጶስም በርተሎሜዎስ፥ 15ማቴዎስም ቶማስ፥ የእልፍዮስ ኧርች ያእቆብም ᎀያተነ የዋሪ ስምኦን፥ 16የያእቆብ ኧርች ይኹዳም የኢየሱስ አወጣም ያⷀፐረ የአስቆሮቱ ይኹዳምሎ። 17ኢየሱስም ተናዀቸረነታ ጋᎀ ተቈቶ ወንደም በሰትት መደር ቈመም፤ በኽሜ ብዘ ተማሪየታ ባነቦ፤ የኽክም ኢየሱስ ይብር ቃር ይሰሞዌ ተባሸዀና ይተርፎዬ ተይኹዳ ገነ እንም ተኢየሩሳሌም ከተማ ተጢሮስም ተሲዶና ከተማ ባር ᎀሬ የቸነቦ ብዘ ሰብ ባነቦ። 18ሲጣር ጠበጠም ያጨንቅኖ የረፐሮ ሰብም ቸነቦም ይተርፎ ባነ። 19ሰብ እንም ይተርፎዬ የኢየሱስ ይረግደውዬ ይሰቦ ባነ፤ ተዀትም ይእግዘር ደረግ ወጣም እንመዀና ተባሸዀና ያተርፍኖ ባነ። 20ኢየሱስም ኤነታ የተማሪየቴ ዠፐረም አሸኖምታነ፥ "ዜጋ የኸርኹ አኹ የሳርኹ፤ ይእግዘር መንግስት ያኹቱ። 21ኧዃ የጋደናኹ አኹ የሳርኹ፤ ትጠᎈቦቴ። ኧዃ ትበኾ አኹ የሳርኹ፤ ትደቆቴ። 22"ሰብ ብያ በሰብ ትከ የቸነ ቲጠሮኩ፥ ቀንጦም ቴቤትሮኩ ቲቀርሞኩ፥ ሽማኹ በᎃጥጥ ቲያጠፎኩ፥ አኹ የሳርኹ። 23ዋጋኹ ብእግዘር መንግስት ንቃር የኸሬ ዝኽ እንም ቲሰራብኹ የሳርኹም ተብራረቆ፤ ድረ አባመዀና ይእግዘር ቃር ዩዶ የነቢ ዝክም ይቾቶዮ ባነ። 24"ደንገነ አኹ ጭን ግርዳኹ፤ የሸኹዪ እንም በዝሜ ተⷀፐርኹም። 25ኧዃ የጠᎈኹ አኹ ግርዳኹ፤ ነገ ይገድኹቴ። ኧዃ ትደቆ አኹ ግርዳኹ፤ ምጥጥ ይጠብጥኹም ትበኾቴ። 26ሰብ እንም ወኼ ሰብንኹ ባሮም ቲዩዶንኩ ግርዳኹ፤ የኽኖም አባመዀና ዝክም ፈጠሮም ያትመሮ ነቢ ወኼ ሰብንኹ ይብሮዮ ባነ" ባረም። 27ኢየሱስም፥ "ቢኸርም ትሰሞን አኹ ጭን እያ ኡድኹ፤ ጠላታኹ ንመዶ፤ ኤረምዶኩምኽኖ ወኼ ቶቶሎ። 28ይሰድቦኩኽኖ ዳሮዮ፤ ይበድሎኩኽኖ ይእግዘር ጠሶኖ። 29አት ወኸታኸ ቢተፋኸ ዄተነም ወኸታኸ አውን፤ ነጠላኸ ይወስድብኸዀታ ሸሚዝማኸ አውን። 30የጨቈሰናኸ እንም አውን፤ ዋጋኸ ዮሰደብኸ ይዠፐንኼ አትሳን። 31ሰብ ያኹ ያመሮንኩዬ ትሰበዊ ቃር አኹም የኽክም አምሮሎ። 32"እማት ይረምዶኩኽኖ ብትረምዶ ምር ብርጫ ትረኽቦቴ፤ ባጢረተነም ቢኸር የረመደኖኽኖ ይረምዶ። 33እማት ወኼ ይቾቶንኩኽኖ ወኼ ብትቾቶሎ ምር ብርጫ ትረኽቦቴ፤ ባጢረተነም ዝክም ይቾቶ። 34እማት 'አጅገና ይዘፕኒሸ' ባኹም አጅግ ብቲቦ ምር ብርጫ ትረኽቦቴ፤ ባጢረተነ ⷅጥየ ዋጋዀና ይትⷀፐሮዌ የባጢረተነ አጅግ ይቦ። 35አኹ ጭን ጠላታኹ ንመዶ፤ ወኼ ዘንጋ ቶቶሎ፤ 'አጅገና ይዘፕኒሸ' ታትብሮ አጅግ አቦ፤ አጅጋኹ ንቃር ይኽርሸ። የርቅየ እግዘር ደንⷛ ትኽሮሸ፥ የዀት ሽርት ኤይበዊምኽኖ የᎃጥጥኽኖም ወኼ ይቾትሎ። 36የሰሜ አባኹ እግዘር ሜራ የኸረም ኸማ አኹም ሜራ ኽሮ" ባረም። 37ኢየሱስም "በሟኒም ሰብ አትፍርዶ፤ ባኹም ኤትፈንድብኹ፤ እንጐደዀና አትክስሶ፤ አኹም ኤⷈሽኩ፤ አፍ በሮ፤ አኹም አፍ ይወርኩሸ። 38አቦ፤ ያኹም ያውኩሸ። በሰፈርኹᎌ ና ይስᎋርንኩሸ። ሰቆም ወስጥንየ ደነም ሜናም ቲትዀ ዳር ይስᎋርም ያውኩሸ" ባረም። 39ኢየሱስ ዝም ወማካ ኦደኖም፤ "ᎋርጥ የᎋርጥ ይሸውኔ ይዀለዌ? በሻወንኽ ዄችመዀና ተጣበጦም በጐጀ ይወጥቆ። 40ተማሪ ታስተማሪየታ ኤይርቅ፤ ቢኸርም ትምርተታ ተጨራ የትማረ እንም አስተማሪየታ ኸማ ይኸር። 41"በጐፔያኸ ኤን ያነ ቅንቅት የምር ታዥ? በገጋኸ ኤን ያነኽ ግንድ የምር አታዥ? 42ቤናኸ ያነ ግንድ ታታዥ የጐፔያኸ 'ጐፔቾ ቤናኸ ያነ ቅንቅት አወጣንኼ ኧጊ በሬ' መምር ትውን? አኸ ኸጣ ብደርም የገጋኸ ኤን ግንድ ኦጣ፤ ተኽም አንⷀ በጐፔያኸ ኤን ያነ ቅንቅት ታወጤ በጨር ይተየኸሸ" ባረም። 43ኢየሱስም፤ "ወኼ ኧጨ ᎃጥጥ ᎇስር ኤያᎊ፤ ᎃጥጥ ኧጨ ወኼ ᎇስር ኤያᎊ። 44ኧጨ እንም በᎇስረታ ይⷕሪ፤ ሶኽ ታነወ ቈዛ የሸብራ ᎇስርም የወይን ᎇስርም ኤረቅᎁ። 45ወኼ ሰብ ቶኼ ⷕነታ ወኼ ዘንጋ ያወጣ፤ ᎃጥጥ ሰብ ተᎃጥጥ ⷕነታ ᎃጥጥ ዘንጋ ያወጣ። ሰብ ባምᎈታ ይዝረⷈን በⷕነታ ሜናም የተነᎈኑ" ባረም። 46ኢየሱስም "የባኩ ቃር ታትቾቶ የምር ⷘታኖ ⷘታኖ ትብሮን? 47ይዬ ቸነም ቃረና ሰማም ይታዘዝ ሰብ እንም ሟን ይመስር ኸማ ኖድኹ፤ 48ዀትም ቤት ቲያረሽ ተጨራ ጠበብ አንጠም ብምር ᎈር ያረሸ ምስ ይመስር፤ የደገም እኻ ቸነም የዛ ቤት ገፏንም፤ በትወ መደር ያረሰውዬ ያንረኔ አንዀረለ። 49ዝክም ቃረና ሰማም ኤታዘዝ ሰብ ቤተታ ተጨራ ጠበብ ቴያርጥ ባፈር ᎈር ያረሸ ምስ ይመስር፤ ዝም ተጨራ ጠበብ ኤባር ያረሰዊ ቤት የደገም እኻ ቸነም ገፏንም፤ ኽመጋ ወጠቀም፤ የዛኽ ቤት ውጣⷀታ ያትሸንፍ ባነ" ባረም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\