ሉቃስ 8

1ተዝም አንⷀ ኢየሱስ ይእግዘር መንግስት ወኼ ወሬ ቲዩድ በከተማም በቀያ ውር ውር ይብር ባነ፤ አስረዄት ተማሪየታ ተዀት ጋᎀ ባነቦ። 2ተሲጣርም ተባሸም የተነፈማ እሽታ ይትⷐተረሜ ባነ። ኽነማም ሰባት ሲጣር ዮጣላ የመግደላ ማርያም፥ 3የኼሮድስ ቤት አለቃ የረፐረ የኩዛ ምሽት ዮኻና፥ ሶስናም እንጐድም ብዘ እሽታ ባነማ፤ ዝም እሽታ የኢየሱስም የተማሪየታም በዋጋኸነማ ያⷘⷍረማዮ ባነ። 4ብዘ ሰብም ተደመዶም ተከተማ እንም የኢየሱሴ ቸነቦም፤ ኢየሱስም ቦማካ ዝካ ቲብር ኦደኖም፤ 5"አት ቸዋች ዘር ይዘሬ ወጣም፤ ቲዘራም አታት ዘር ቤማ ᎀረ ወጠቀምታነ በግር ነቈጪም፤ የሰሜ አንᎋም ነቀመዊም። 6አታት ዘር እምር ባነወ አፈር ወጠቀም፤ ይረሜ ቲገድድ ደነታ እምር የኸሬ ጠነቀም። 7አታት ዘር በሶኽ ግብት ወጠቀም፤ ሶኽም ተዘኔ ዘር እማቴ ነማምታነ ዋጠንም። 8አታት ዘር በᎇስር አፈር ወጠቀም ነማም፤ ያታተታ በቅር አᎈነም" ባረም። ዝም ባረም ቲጀፕር "ይሰማ እንዝር ያነን የስማ" ባረም። 9ተማሪመታ የኢየሱስ "ዝኽ ወማካ ምር ወበሩ?" ባሮም ተሳረዊም። 10ኢየሱስም "ያኹ ይእግዘር መንግስት ቃር ትⷕሮኸማ አመኖኩም፤ እንጐደዀና ጭን እንም ዘንጋ ቦማካ ዩጅዮ፤ ኽኖ ቲያዞም ቤቤስሮዌ፥ ቲሰሞም ቤያጫምቶዌው" ባረኖም። 11ወማካመታ ይብር ዝካው፦ "ዘር የዋሪ ይእግዘር ቃሩ፤ 12ቤማ ᎀረ ዮጠቀ ዘር ያትየሽ የግዝየታ ይእግዘር ቃር ይሰሞ ሰብሮ፤ የኽርምታነ ኽኖ አመሮም ቤተርፎዌ ሲጣር ቸነም የሰመዊ ይእግዘር ቃር ተⷕነዀና ይወስድቦ። 13እምር ባነወ አፈር ዮጠቀ ዘር ያትየሽ ይእግዘር ቃር ሰሞም ቲሽኖ ይትⷀፐሮ ሰብሎ፤ ቢኸርም ኽኖ የግዝየታ ያምሮ ባንኸሬ አት ጅጓረ ቲቸንቦ ኧስር ኤነኖ የኸሬ ይኸዶ። 14በሶኽ ግብት ዮጠቀ ዘር ያትየሽ ይእግዘር ቃር የግዝየታ ይሰሞ ሰብሎ፤ ቢኸርም የዝ አለም አሳብም ደንገነት፥ የዝ አለም ዱንያ ᎇስር ኤያወርዶኸማ ይወጥኖ። 15ቦኼ አፈር ዮጠቀ ዘር ያትየሽ ተⷕነዀናም ቦኼ ቀልበዀና ይእግዘር ቃር ሰሞም ይቅረበዊ ኽኖሎ። ኽኖም ብእግዘር ቃር ተቋመሮም ይቈሞ፤ ᎃርትም ያወርዶ" ባረኖም። 16ኢየሱስም ዠፐረም፥ "ራዝ አተከሰም ወሸር ይደፋወ ዌም ባልጋ ደኔ ያወራ ሰብ ኤነ፤ አቸም ቤት ይገቦ ሰብ እንም ይትየኖዌ በስር ይሰን። 17"የኽክም የትሼመ ሰቻ ቴወጣ፥ የጠቈሪ ቴትⷐር ኤች። 18"በዝም የቸነ ቃረታ መምር ትሰሞኸማ ተጤፖ፤ ያነን ሰብ ደᎌርም ይዊ፤ ኤነንዀት ጭን ነሬ ባረም ያስውንዀታ ዳር ይወስጅᎌ" ባረም። 19የኢየሱስ አዶትም ጐፔመታ የዀትኼ ቸነቦም፤ ቢኸርም በብዘ ሰብ ግብት የኸሬ አነከበዊ። 20"አዶትማኸ ጐፔማኸ ይትራከቦኬ ቦረጀ ቈሞም" ባሮም ኦደዊም። 21ኢየሱስም ዠፐረም "ይእግዘር ቃር ሰሞም ይቾቶ ሰብ እንም ይያ አዶትም ጐፔመናሎ" ባረኖም። 22አት ከረ ኢየሱስ ተተማሪየታ ጋᎀ በጀልባ ተሳፈረም "ተባኽር ኽወኸት ንትገናነ" ባረኖም። ኽኖም ያሮዌ ተረሶም። 23በባኽር ᎈር ቲትⷘኖም ኢየሱስ ወሬት ጠወጠንም፤ ኽም ጋᎀ ᎇሼ እምᎇርቢት በባኽር ᎈር ተረሳም። በጀልባዀት እኻ ግቦት ምሮት የቀነሴ ኽኖም ይትጨነቆ ባነ። 24ኽኖም የኢየሱሴ ተⷀነቦምታነ "ⷘታንዶ፥ ⷘታንዶ አነቅነም" ቲብሮ ቦሬተታ ነሰዊም። ኢየሱስም ተረሳም የᎇሼ እምᎄርቢትም ይትጋፋ ባኽርም አጥራቀረኖም፤ እምᎇርቢትም ቈመም እንምቃር ገብ ባረም። 25ተኻንⷄ ኢየሱስም "የምር ኧመሮት ⷀመናኹም?" ባረኖም። ኽኖ ጭን ሰነፎምም ወግም ኸረቦምታነ ኽኖም ተኽኖም "ዝካ እምᎇርቢትም ባኽርም ዳር ያዝዝ የዀትም ይታዘዞነ ዝኸታ ሟኑ?" ተበበሮም። 26ኢየሱስ ተተማሪየታ ጋᎀ ባኽርዀት ተⷘኖም ተገሊላ አውራጃ ኽወኸት ያነ ጌርጌሴኖን ገነ ሰኖም። 27ኢየሱስም ተጀልባ ወጣም በግረታ ቲያር የዝ ይፍቴ ሲጣር የጠበጠዊ አት ምስ ተከተማ ወጣም ተራከወንም፤ ዀትም ተብዘ ዘበር ቀነሰም እንጭመታ በᎀገማ ግፔ ባንኸሬ በቤት ቤረብር። 28ዀትም የኢየሱስ ቢያዥን ኦነም፤ ቢፍተቴም ተፌጠመምታነ ቃረታ ከፍ ኤፐም "ትንም በᎈር ንቅ የኸረ ይእግዘር ትከ ኢየሱስ፥ አኸ ትያ ጋᎀ ምር ነረናኸ? ኸዳሸ አታጠንቄ" ቧረንም። 29ዝም የባረ የለከᎈን ሲጣር ተምስዀታ ይወጤ ኢየሱስ ያዘዘን የኸሬዉ፤ የዝም ይፍቴ ሲጣረታ ብዘ ጋᎀ በምስዀታ ይትረሳወ ባነ፤ በሰንሰነትም በግር ብረትም አጐጅም ይሬ ባነ፤ ቢኸርም ሰንሰነትዀት ሜጠሰም የግር ብረትምዀት ሰፐረም ሲጣረታ በረኻ ይወስድን ባነ። 30ኢየሱስም "ሽማኸ ሟኑ?" ባረም ተሳረንም። ዀትም ብዘ ሲጣር የረፐሮዌ "ሽመንዳ ሌጌዎን ይውሪ" ባረም። 31ሲጣርምኽኖ "ኸዳሽ የርቅ ስዌር ወሮ አትብርንደ" ባሮም ጨሰዊም። 32በኽም በቈቶ ብዘ አበⷛር ባነቦ፤ ሲጣርኽኖም "በአበⷛር ንግባነ" ባሮም ጨቈሰዊም፤ ዀትም "ወሮ" ባረኖም። 33ሲጣር እንም ተምስዀት ወጦም በአበⷛር ገፖም፤ የትደመዶም አበⷛር ተሰቻ ተረሶም ቲትሮጦ በባኽር እኻ ገፖም ባኽር ዋጠኖም። 34ዜማንቸም ዝኽ እንም አሰቦምታነ ሰከቦም ወሮም፤ በከተማም ተከተማ ውጤ ወሮም ዝኽ ዘንጋ ኦዶም። 35ዝም ወሬ የሰሞ ሰብ የኸረ ቃር ያዞዌ ወጦም የኢየሱሴ ቸነቦም፤ ሲጣርም ጠበጠዊም የረፐረ ምስ እንጭመታ የረፐረ ዀጅር ተኸተረም በኢየሱስ በግረታ መዬ በቾኔ አሰበዊምታነ ሰነፎም። 36ያሰቦም ሰብ ሲጣር የጠበጠዊ ምስ መምር የተነፈ ኸማ ኦዶዮም። 37በጌራሴኖን ገነ ያነቦ ሰብ እንም ንቃር ተብራገጎም፤ ተገነዀና ወጣም ያሬ የኢየሱስ ጨቈሰዊም፤ ዀትም በጀልባ ገፓም የቸነወ ገሊላ ገነ ተዠፐረም ወረም። 38- 39ሲጣር ዮጦለ ምስም ተኢየሱስ ጋᎀ ያሬ ጨቈሰንም። ቢኸርም ኢየሱስ "ቤታኸ ወር፤ እግዘርም ዝኽ የቾተንኸ ንቅ ዘንጋ ኦድ" ባረም አስራᎌተንም። ምስምዀታ ኢየሱስ የቾተሎ ንቅ ዘንጋ በከተማ እንም ቲዩድ ወረም። 40ኢየሱስም ገሊላ ገነ ቲትዠፐር ዳር ሰብ እንም ይየን ባነ፤ የኽኖሜ ቲቸን ሳረኖም ተⷀፐረዊም። 41ኽም ጋᎀ ኢያኢሮስ አይኹድ ይትደመዶᎌ ቤት አላፊ ባነ፤ ዀትም ቸነም በኢየሱስ በግረቴ ተፌጠመምታነ "ኸዳሸ ቤተና ኔኸኒ" ባረም ጨቈሰንም። 42የዀትም አት አስረዄት ዘበር የኸረና ገረደታ ⷀመናም ነብስ ጠበጠናም ባነ፤ ኢየሱስም ተዀት ጋᎀ ቲያር ብዘ ሰብ ይትጋፈዊ ባነ። 43አስረዄት ዘበር እንም ደም ይወርድና ምሽት ባነች፤ ዱንያⷕታ እንም ጭዛ ቢይቦ ሰብ ጀፐረችም፤ ኽኖም እማትመዀና ያተርፎዬ አንኸረሎ። 44ⷕትም ተኢየሱስ ታንⷀቴ ቸነችም የዀጅረታ ዥራ ነገደችም፤ ኽመጋ ይትዀ ደመⷕታ ቈመም። 45ኢየሱስም "የረገዴ ሟኑ?" ባረም። እንመዀና "ይና አነገድኔከ" ባሮም። ጴጥሮስም "ይገፎከ ሰብ ብዘሮ፤ አኸም 'የረገዴ ሟኑ' ትብርዌ?" ባረም። 46ኢየሱስ ጭን "አት ሰብ ነገዴም፤ ትያ ደረግ ዮጣኸማ ኻርዀም" ባረም። 47ምሽትምⷕታ "የረገድዀን ኸማ ኻረም" ባረችም ቲያረድና ቸነችም በኢየሱስ ይፍቴ ተፌጠመችም፤ የንቃር የረጐደቸን ኸማ ኽም ጋᎀ የተነፈች ኸማ በሰብ እንም ይፍቴ ኦደችም። 48ኢየሱስም "ትከኖ እያ አተርፍⷕ ኸማ ያመርⷕኔ ተነፍⷕም፤ ቦኼቃር ዌ" ባረናም። 49ኢየሱስም ገና ዝኽ ቲብር ታነ አት ምስ አይኹድ ይትደመዶᎌ ቤት አላፊ ተረፐረ ተኢያኢሮስ ቤት ቸነምታነ፥ "ገረዳኸ ᎀተችም፤ ኼታ አስተማሪ ኢየሱስ ይቸኔ አ`ታⷅጥን" ቧረንም። 50ኢየሱስ ጭን ዝኽ ዘንጋ ሰማም የኢያኢሮስ "እማት ኧመር ባንኸሬ እንጠነቀናኸ፤ ገረዳኸ ትትረፍሸ" ቧረንም። 51ዀትም ገረድ የᎀተቸወ ቤት ቲገባ ተዀት ጋᎀ ጴጥሮስ፥ ያእቆብ፥ ዮኻንስም የገረድ አብ ታዶተⷕታ ባንኸሬ እማት ሰብ ኤገባ ባረም። 52እንም ሰብ ቲበኾና ዳታዀና ይጀከሞ ባነ፤ ኢየሱስ ጭን "አትብኾ፤ ⷕት ንየችም ባንኸሬ አᎀተች" ባረኖም። 53ቢኸርም ሰብ እንም የᎀተች ኸማ የኻሮዌ በኢየሱስ ዳቆᎌም። 54ኢየሱስ የገረድⷕታ ኧጅ ጠበጠምታነ "ገረ ተሸ" ባረናም። 55ኽም ጋᎀ ነብሰⷕታ ተዠፐረምታነ ፈተክ ባረችም ተረሳችም፤ ኢየሱስም "ትበራ ቃር አውያ" ባረም አዘዘም። 56አብ ታዶተⷕታ ወግ ኸረቦም፤ ኢየሱስ ጭን ዝኽ ዘንጋ የሟኒም ሰብ አቶዶ ባረም አዘዘኖም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\