ማርቆስ 1

1ዝኽ ይእግዘር ኧርች የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌሉ። 2ነቢ ኢሳያስ በጣᎈን መጣፍ ኤማኸ ይሸክት "ናዀቸረነና ታኸ ይፍቴ አወተራቸ ኧረኽቴ። 3ዀትም፦ 'የⷘታ ኤማ ሰክቶ፤ ሞጣ ገክሮ' ባረም በበረኻ ያኸራ ሰብ ቃሩ" ቧርም የጣᎉ ቃር ባነ። 4በኽ የቸነ ያጠምቅ ዮኻንስ "ባጢረኹ አᎋ ይውርኩዌ ብእግዘር ይፍቴ ንስኻ ግቦም ተጠመቆ" ባረም በበረኻ አዋጅ ዩድ ባነ። 5የይኹዳ ገነ ሰብም በኢየሩሳሌም ከተማ ይረብሮ ሰብ እንም የዀትኼ ይቸኖም ይጠመቆ ባነ፤ ባጢረዀናም ብእግዘር ይፍቴ ተራዘዞም በዮርዳኖስ እኻ ያጠምቅኖ ባነ። 6ዮኻንስም ዀጅር ተጋሜራ ድገር የትረሸ ባነ፤ በራባታ ጠፍር ይታማንድ ባነ፤ ሸረተታም እንጐረቤናም የበረኻ ውየ ባነ። 7ዀትም አዋጅ ዩድ ዝካ ባነ፤ "የጫማታ ያጐጅᎌ ክር ተግረፓዀም ኧፈቴ ዳር እያ አምበቃ፤ ትያ ይርቅዀታ ቲያ አንⷄ ይቸንቴ። 8እያ ብኻ አጠምቅኹ፤ ዀት ጭን በመንፈስ ቅዱስ ያጥምቅኹቴ" ቲብር አዋጅ ኦደም። 9በኽ ግዝየ ኢየሱስ ተገሊላ ገነ ተናዝሬት ከተማ ቸነምታነ በዮርዳኖስ እኻ በዮኻንስ ኧጅ ተጠመቀም። 10ኢየሱስ ትኻ ቶጣም ኸማ ኽመጋ ሰሜ ቲትከፈት መንፈስ ቅዱስ በᎇንየት ተመሰረም በᎈረታ ቲወርድ አሸም። 11"ባኸ ይሸሬ ኧረምድኸ ኧርቸና አኸትንኸ፤" ይብር ቃር ተጔቴ ተሰሜ ተሰማም። 12ኽመጋ መንፈስ ቅዱስ የበረኼንየ ወሰደንም፤ 13በኽሜ በበረኻ በሲጣር ቲትፈተን አርባ ከረ ቾናም፤ ተበረኻ አዊ ጋᎀ ቲረብር መሌካም ያⷘⷍረዊ ባነ። 14ዮኻንስም ጠወጪም በታገደ አንⷀ ተጔቴ የቸነ ወኼ ወሬ ኢየሱስ ቲዩድ ገሊላ ገነ ቸነም። 15ቲዮድም "ግዝየታ ሰናም፤ ይእግዘር መንግስት የትⷀነበ የኸሬ፥ ባጢራኹ ብእግዘር ይፍቴ አውጦ፤ በዝም ወንጌል ኧመሮ" ቲብር ዩድ ባነ። 16ተኽ አንⷀ ኢየሱስም በገሊላ ባር ᎀሬ ቲያር ስምኦንም ጐፔያታ እንድርያስም አሳ በባር ደን ይጠብጦᎌ መረብ በባር ደን ቲያድጎ አሸም። 17ኢየሱስም "ኔኹ ተኸተሮን፤ ሰብ ተባጢረዀና ትዠፕሮኸማ አሚኹሸ" ባረኖም። 18ኽኖም ኽመጋ መረበዀና ቃሰቦም ተⷐተረዊም። 19ኢየሱስም አዳኽሬ ቶረኸማ እንጐድ ዄት ጐፔቸ አሸም፤ ኽኖም የዘብዴዎስ ደንⷛ ያእቆብም ዮኻንስም ባነቦ፤ ብርስየ መርከብ ቾኖም መረበዀና ይሸክቶ ባነ። 20ኢየሱስ አሸኖምታነ ኽመጋ ጠናኖም፤ ኽኖም አባዀና ዘብዴዎስ ተሜነነታ ጋᎀ በመርከብ ᎈር ታበዊምታነ የኢየሱስ ተⷐረዊም። 21ኽኖም ቅፍርናኾም ከተማ ሰኖም፤ በመረጋመታ በሰንበት ከረ ኢየሱስ በጠሎት ቤተዀና ገፓም አትመሮት ቀነሰም። 22ኢየሱስ የሙሴ የⷅጫ አስተማሪ ያትመሮኸማ ቴኸርም ንቅ ዳነት ያነን ሰብኸማ ያትመር የረፐረ የኸሬ የሰመዊ እንም በትምርተታ ወግ ይኸርቦ ባነ። 23ሲጣር የጠወጠን አት ምስ ቢደመዶᎌ መደር፥ 24"የናዝሬት ኢየሱሶ አኸ ቲና ጋᎀ ምር ነረንኸ? ታጠፋንዴ ቸነኸምዌ? አኸ ሟን የኸርኸ ኸማ ኧⷕርኸ፤ የትቀደስኸንኸ" ቲብር ኦነም። 25ኢየሱስም የሲጣርዀታ "ስ በርም ተዀት ውጣ" ባረም አጥራቈረንም። 26ሲጣርም የምስዀታ ቃሸም ባንᎋራᎈረን አንⷀ፥ በርቅ ቃረታ ኦነም ተዀት ወጣም። 27"ዝኽ ዘንጋ ምቃሩ? ምር ኤነት ገደር ትምርቱ፤ የሲጣር ዳር ያዝዝ፤ ኽኖም ይታዘዞለ" ቲብሮ ኽኖም ተኽኖ ወግ ኸረቦም ይጮዶ ባነ። 28ኽም ጋᎀ የኢየሱስ ወሬ በገሊላ ገነ ዙርያ እንም ተሰማም። 29በኽ ግዝየ ኢየሱስ አይኹድ ቲደመዶᎌ መደር ወጣምታነ ተያእቆብም ተዮኻንስም ጋᎀ፥ የስምኦንም የእንድርያስም ቤት ገፓም። 30በቤት ደኔ የስምኦን አማት ገገⷕታ መⷈረችም ተገተረችም ባነ፤ የⷕትም ⷀምናት ኽመጋ ኦደዊም። 31ኢየሱስ የⷕትኼ ተⷀነበምታነ ኧጀⷕታ ጠበጠም ተግድየ ነሳናም፤ ትመⷍር የረፐረ ኽምተኽም ገፈረናም፤ ተረሳችምታነም አባዘረቸኖም። 32ኤያት ውየም በመሸ ግዝየ፥ ሰብ ኽኖ ባሸነም በሲጣር የትጠበጦ እንም የኢየሱሴ አቸኖዮም። 33የከተማ ሰብ እንም ቦረጀ ተደመዶም ባነ። 34ኢየሱስም በብዘ ባሸ የትጠበጦ ብዘ ሰብ አፍያ አመነም፤ ብዘ ሲጣርም አወጣም፤ ሲጣርኽኖም ዀት ሟን የኸረ ኸማ ይⷕረዊ ባነ፤ የኽርምታነ ይዝረኮዌ አናበኖ። 35ጋ ይብሬ ቲያዥ ኢየሱስም ሱቢ ተረሳም ወጣምታነ ሰብ ኤኖ መደር ወረም፤ በኽሜ ጠሎት ያሜ ባነ። 36ስምኦንም ቤሻታ ተⷐተረዊም የዀትም ይሰቦዌ ወሮም። 37በረከበዊም ግዝየ "ሰብ እንም ያኸ ይሰቦከ" ባረዊም። 38እያ የቸነዀ ይእግዘር ቃር ኡዴ የኸሬ "የሰብ ይእግዘር ቃር ኦዴ ርቤ ያነቦ ቀያ እማቴ ንወነ" ባረኖም። 39ቢትስበሰቦᎌ በጠሎት ቤተዀና ይእግዘር ቃር ቲዩድ ሲጣር ቲያወጣ በገሊላ ገነ እንም ይዦር ባነ። 40አት የቃላ ባሸ የጠወጠን ምስ የኢየሱሴ ቸነምታነ በርበተታ ቈመምታነ "በሸኸ ታተርፌዬ ይኸንኸ" ቲብር ጨቈሰንም። 41ኢየሱስም አትሟጠጠንምታነ ኧጀታ ዝራካም በᎃሻሾት "እያም ይሽሬ፤ አኸም ትረፍ" ቧረንም። 42ምስዀታ ኽመጋ የቃላ ባሸታ ገᎈረንም፤ 43ኢየሱስ ቲያስራᎏትን ዝካ ባረም አዘዘንም። 44"ያተነፍከ ኸማ የሟኒም ሰብ እኖድኸ ተጤፕ፤ ቢኸርም ወርም ገጋኸ የⷀስ አተዥን፤ ትረፎታኸ የሰብ ምስክር ይኸሬም ሙሴ ያዘዘ ኽትም ይእግዘር አትቅንብ" ባረም አዘዘንም። 45ቢኸርም ምስዀታ ተዛኼ ወጣምታነ ዝኽ ዘንጋ የሰብ እንም ኦዶት ቀነሰም፤ በኽም የቸነ ኢየሱስ ሟኒም ከተማ ሰብ ቲያዥን ይገቤ አንዀረለ፤ ቢኸርም ጭን ውጤ ወጣም ሰብ ቤኖ መደር ይረብር ባነ፤ ሰብም ተመደር መደር የዀትኼ ይቸኖ ባነ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\