ማርቆስ 10

1ኢየሱስ ተዛኼ ተረሳም ይኹዳ ገነም ዮርዳኖስ በር ኽወኸት ቸነም። ብዘ ሰብ የዀትኼ ተደመዶም። ዀትም ይንጐድም ከረ ኸማ አትመሮት ቀነሰም። 2አታት የፈሪሳ ሰብ የዀትኼ ተⷀነቦም። ይፈትረውዬ ሳቦምታነ "ምስ ምሽተታ ይገፍሬ በሙሴ ⷅጫ ፈቈጅለምዌ?" ባሮም ተሳረዊም። 3ኢየሱስም "ሙሴ የዝ ዘንጋ ምር አዘዘናኹም?" ባረኖም። 4ኽኖም "ሙሴማ የገፈረናኸማ ዩድ ወረቀት አበም ይገፍኔ ፈቀደም" ባረዊም። 5ኢየሱስም ዝካ ባረኖም፤ "ሙሴሽ ዝኽ ⷅጫ የጣፈ በⷕናኹ ቱነት የቸነው። 6ቢኸርም አወተራቸ ፍጥረት በቀነሰወ ወክት እግዘር ምስ ተምሽት አመነም ፈጠረም። 7በኽም የቸነ ሰብ አብ ታዶተታ ቸም ተምሽተታ ጋᎀ አት ይኸርቴ። 8ዄችም አት ገግ ይኸሮቴ። ተኽም አንⷀ እማት ገግሮ ባንኸሬ ዄት አንኸሮ። 9ኼታ እግዘር አት ያᎀነን ሰብ ኤዌትን" ባረም። 10ተማሪየታም ቤተዀና ቲትዠፐሮ የዝ ዘንጋ የኢየሱስ ዠፐሮም ተሳረዊም። 11ዀትም ዝካ ባረም፤ "ምሽተታ ገፈረም እንጐደⷕታ ያገፓ እንም ተረከበ ሰብ ዀጅር ደመደም። 12የኽክም ምሰⷕታ ገፈረችም እንጐድ ምስ ታገባ ምሽት ⷕት ተረከበች ሰብ ዀጅር ደመደችም" ባረም። 13ኢየሱስ ᎃሻሸም ይደኖዌ ቅሲ ደንⷛ የዀትኼ አቸነቦም። የኢየሱስ ተማሪ ጭን ደንⷛዀና ያቸነቦ ሰብ ማተቦፖም። 14ኢየሱስም ዝኽ በዞተታ ማቸምታነ፥ የተማሪየታ ዝካ ባረኖም፤ "ይእግዘር መንግስት የዝኽ ደንⷛኸማ የኸሮ ሰብ የኸሬ ቅስር ደንⷛ ይዬንየ የተኖ፤ ታቦ አትኽሮዮ። 15የውረመና ኧብርኹ ይእግዘር መንግስት የቅስር ደንⷛ ኸማ ኤትⷀፐርዀታ ብእግዘር መንግስት ስርም ሟር ኤነን" ባረም። 16የቅስር ደንⷛም እንⷀፈም በጀታ ᎃሻሸም ዳረኖም። 17ኢየሱስ ኻበም ኤማ ያሬ ቲትረሳ፥ ኽም ጋᎀ አት ምስ የዀትኼ ኖጠም ቸነም፤ ቢፍተቴ በርበተታ ወካም፤ "ወኼ አስተማሪዮ የዘለላም ኧያም ኸርዀም ኧረብሬ ምር ንቶት?" ባረም ተሳረንም። 18ኢየሱስም "የምር ወኼ ትብሬ? እማት እግዘር ባንኸሬ ወኼ ኤነ። 19ይእግዘር ትዛዝ ትⷕር፤ ኽኖም አትቅጥር፥ ተረከብኸ እሽታ ዀጅር አትድምድ፥ አትስርቅ፥ ኤነ ቃር አቶድ፥ አታሌ አትኽር፥ አብ ታዶታኸ አኸብድ" ቧረንም። 20ምስዀታ "አስተማሪዮ ዝኽ ትዛዝ እንም ተዴንⷝነተና ቀነስዀም ቅየዀም" ቧረንም። 21ኢየሱስም የምስዀታ አሸም ነᎀደንም፤ "እማት ዘንጋ ይተርፍብኸ፤ ወርም ያነናኸ እንም አሰየም የዜጋ አብ። ንቅዱንያ በጔቴ ይምበርኸሸ በኽም አንⷀ ኔኸም ይያ ተኸተሬ" ቧረንም። 22ምስምዀታ ዝኸታ ቢሰማ አዘነም ይፍተታ አጠፋም። ብዘ ዱንያ የረᎌረን የኸሬ አᎀጠጠንም ባዘን ወረም። 23ኢየሱስ አዦረም አሸም የተማሪየታ "ንቅ ዋጋ ያነኖ ሰብ ይእግዘር መንግስቴ ይገቦዌ መምር ንቃር ያጀግኖ?" ባረኖም። 24ተማሪየታም ኢየሱስ በባረ ቃር ወግ ኸረቦም። ኢየሱስ ጭን ዠፐረም "ይእግዘር መንግስቴ ይገወዬ ንቃር ያጀግር። 25ደንገነ ይእግዘር መንግስቴ ይገቤ ይዀለ ተበሮት ይርቅ ጋሜራ በመርፍ ድድ ይገባ ወበር ይፈዝ" ባረኖም። 26ተማሪየታም ንቃር ወግ ኸረቦምታነ "ኧጋ ሟን ይተርፌ ይዀለ?" ተበቤሮም። 27ኢየሱስም የኽኖኼንየ አሸም "ዝኽ ዘንጋ በሰብ ወኸት ኤኸር፤ ብእግዘር ወኸት ጭን ይኸር፤ እግዘር እንም ይዀለ" ባረኖም። 28ጴጥሮስም "ይናም እንም ቃር ቸነም ያኸ ተⷐተኔከም" ቧረንም። 29ኢየሱስም ዝካ ቲብር መልስ አበኖም፤ "የውረመና ኧብርኹ ይያም የወንጌልም ባረም ቤተታ ዌም ጐፔያታ ዌም ኧተᎀታ ዌም አዶተታ ዌም አባታ ዌም ደንⷛታ ዌም አፈረታ የቸ ሰብ እንም ተዝ ይርቅ ይረኽብቴ። 30በዝም ዘበር ቤት፥ ጐፔ፥ ኧተᎃ፥ አዶት፥ ደንⷛ፥ አፈር በበቅር ኧጅ ተመከራ ጋᎀ ይትⷀፐርቴ። ቢቸን በገደር ዘበር ዘላለም ኧያም ኸረም ይረብርቴ። 31ቢኸርም ይፍቴ የረፐሮ ብዘዀና ያንⷄ ይኸሮቴ፤ ያንⷄ የረፐሮ ብዘዀና ይፍቴ ይኸሮቴ" ባረም። 32ኢየሩሳሌም ከተማ ያሮዌ ቤማ ባነቦ። ኢየሱስም ይፍት ይፍቴ ያር ባነ፤ ተማሪየታም ዝኽ ዘንጋ ወግ ይኸርቦ ባነ። ታንⷀዀኔም ይትⷐተሮ ሰብ ሰነፎም፤ ዠፐረም ኢየሱስ አስረዄት ተማሪየታ የዀትኼ አትⷀነበም በዀት ይሰራወ ዘንጋ ኦዶት ቀነሰም፤ 33"ይና ኢየሩሳሌም ከተማው ናነ፤ የሰብ ኧርች በⷀስ አለቃም በሙሴ ⷅጫ አስተማሪም ኧጅ አወጨም ያⷀᎏሪቴ፤ ኽኖም የሞት ፍርድ ይፈርዶᎌቴ፤ በአረማዊ ሰብ ኧጅ አወጦም ያⷀፕረዊቴ። 34አረማዊም ሰብ ያⷈሶᎌቴ፥ ይተፎᎌቴ፥ ይገርፈዊቴ፥ ይቀጥርረዊቴ፤ ቢኸርም ጭን በᎀተ በሶስት ከረታ ይትረሳቴ" ባረኖም። 35የዘብዴዎስ ደንⷛ ያእቆብም ዮኻንስ የኢየሱሴ ተⷀነቦም፤ "አስተማሪየንዶ ንጨስኔከ ቃር ኧጊ ትብርንዴ ንሸነ" ባረዊም። 36ዀትም "ምር አሜንኹዌ ትሰቦ?" ባረኖም። 37ኽኖም "በመንግስታኸ ክብር አተንዳ በከናኸ አተንዳ በራኸ ንቾናኔ ፍቅድንደ" ባረዊም። 38ኢየሱስ ጭን "አኹ ትጨሶ ቃር አትⷕሮ፤ እያ ኧሰጭን 'የመከራ ጥዋ' ትሰጦዌ ይኸንኹቴዌ? እያ ኧጠመን የመከራ ጥምቀት ወትጠመቅ ይኸንኹቴዌ?" ባረኖም። 39ኽኖም "ይኸርንደቴ" ባረዊም፤ ኢየሱስም ዝካ ባረኖም፤ "እያ ኧሰጭን ጥዋ ትሰጦቴ፤ እያም ኧጠመን ጥምቀት ትጠመቆቴ። 40ቢኸርም በከነም በራና ትቾኖዌ ኧፈቅድ እያ አንኸርዀ፤ ዝኸታ ይውዮ የትሽካከተሎ ሰቡ" ባረም። 41እንጐድ አስርም ተማሪየታ ዝኽ ሰሞም በያእቆብም በዮኻንስ ማተቦፖም። 42ኢየሱስ እንመዀና የዀትኼ ጠናም ዝካ ባረኖም፤ "የአረማዊ ሰብ አለቃ በአረማዊ ሰብ ዳነ ኸሮም ይገዞዮ። የኽክም ንቅንደ ይብሮኽኖም በአረማዊ ሰብ ᎈር ተረሶም ንቅነተዀና ያትየሶ ኸማ ትኽሮ። 43ባኹዌ ጭን ዝካ ኤኽር። ተግብታኹ ንቅ ይኸሬ ይሸዀታ ያኹ ያገክር። 44የኽክም ተግብታኹ ትንም ይፍቴ ይኸሬ ይሸዀታ ይንመታ አገልጌ የኽር። 45የሰብ ኧርች ዳር ያⷘⷍሬም ነብስወተታ የብዛዀና መትወጫ ይኸሬ ቸነም ባንኸሬ ያⷘⷍረበውዬ አንቸነ።" 46ተኽም አንⷀ ኢየሱስ ተተማሪየታም ተብዘ ሰብ ጋᎀ ኢያሪኮ ከተማ ቸነብም፤ ኢየሱስ ተተማሪየታም ተብዘ ሰብ ጋᎀ ተዛኼ ቲወጦ የጤሜዎስ ኧርች በርጤሜዎስ ቤማ ᎀረ ቾናም ይጨስ ባነ። 47ዀትም በኽም ኤማ ያር የናዝሬት ኢየሱስ የኸረ ኸማ ኻረም "የዳዊት ኧርች ኢየሱስ ኸዳሽ አትማጤ" ባረም ኦኖት ቀነሰም። 48ብዘመዀና "ስ በር" ባሮም አጥራቀረዊም፤ ዀት ጭን "የዳዊት ኧርቾ ኸዳሽ ማሬ" ቲብር ይርቅ ኦነም። 49ኢየሱስም ቈመምታነ "ጥረዊ" ባረም፤ ኽኖም የᎋርጥዀታ "ተሳ ተቋመር፤ ኢየሱስ ኔኸ ይብርኸ" ባረዊም። 50ዀትም ነጠላታ ቃሸም፤ ዘከረም ተረሳም የኢየሱሴ ቸነም። 51ኢየሱስም "ምር አሜንኼ ትሸ?" ባረም ተሳረንም። ᎋርጥምዀታ "አስተማሪዮ ኤነና ይትከፈቶዌ ኧሸ" ቧረንም። 52ኢየሱስም "በር ወር ያመርኼዬ ተነፍኸም፤ ቧረንም፤" ምስዀታም ኽመጋ ኤነታ ተከፈቶም አሸም፤ የኢየሱስ ተⷐተረንም ወረም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\