ማርቆስ 11

1ኢየሱስም ተማሪየታም ኢየሩሳሌም ከተማ በትⷅራነቦ ግዝየ፥ በቤተፋጌም ቢታንያም አመነቦም ደብረዘይት ሰኖም፤ በኽም ኢየሱስ የዄት ተማሪየታ ዝካቲብር ናኸኖም። 2"ይፍታኹዌ ያነ ቀያ ብደሮም ወሮ። ኽሜ ትትሰሮ ኽመጋ ሟኒም ሰብ አንቾናወ ይማር ትከ ባጐጅዬ ትረኽቦቴ፤ ፍቶም ዝኼ ናሞኒ። 3የምር ትወስዶ ባረም ሟኒም ሰብ ቢትሰርኹ 'ⷘታ የሽን የኸሬ፤ አፍጢተ ይዘፕንኹሸ' በሮዮ" ባረም ናኸኖም። 4ኽኖም ወሮም ይማር ትከዀታ ቤማ ᎀረ በቤት ወረጀ ባጐጅዬ ነከቦም ፈተዊም። 5በዛኼ ቈሞም ያሰቦዮ አታት ሰብ "ዝኽ ይማርትከ ትፈተዊ የንቃሩ?" ባሮም ተሳሮዮም። 6ኽኖም ኢየሱስ የባረኖ ቃር ቢዩዶዮ ታቦዮም። 7ተማሪየታም ይማር ትከ የኢየሱሴ አቸነቦም፤ ዀጅረዀና ብማርትከዀታ ᎈር አወነዊምታነ ኢየሱስ ነⷈᎀንም። 8ብዘ ሰብ ዀጅረዀና ቤማ ይዝራኮ ባነ፤ እንጐደዀናም በድብር የኧጨ አቴበ አንጦም ቤማ ያድጎ ባነ። 9ቲፍተቴም ያሮም ታንⷀቴም ይትⷐተረዊ ሰብ "ኾሳና ብእግዘር ሽም የቸነኸ የሳርኸ። 10ይቸን ያባንዳ የዳዊት መንግስትም የትዳረው፤ በሰሜም ይእግዘር ሽር የኽር" ቲብሮ ያትኻኖ ባነ። 11ኢየሱስም ኢየሩሳሌም ከተማ በሰና ግዝየ ቤተመቅደስ ገፓም፤ በዙርያታ ያነ ቃር እንም አሸም፤ ድየም የመሼ ታስረዄት ተማሪየታ ጋᎀ ተኢየሩሳሌም ወጣም ቢታንያ ቀያ ወረም። 12በመረጋታ ተቢታንያ ቀያ ቲወጦ ኢየሱስ ጓደንም። 13ቅጠረታ የዝራካ የሸብራ ኧጨ ተረቌ አሸምታነ፥ ᎇስር ይንኸውᎌሸ ቲብር የሸብሬ ወረም፤ የኽር ባንኸሬ ᎇስር ያᎊወ ወክት አነፐረ የኸሬ ቅጠርም ባንኸሬ አትም ቃር አነከበወ። 14ኢየሱስ የሸብራ ዀታ ኧጨ "ተዝ አንⷀ ሟኒም ሰብ ታኸ ᎇስር ይበሬ ስርም ኤንኸብ" ቧረንም። ዝም ቲብር ተማሪየታ ሰሞም። 15ኢየሩሳሌም ከተማ በሰኖዌ ኢየሱስ ቤተመቅደስ ገፓም፥ በኽም በደኔ ይስረቦም ያስረቦም ሰብ ገፋም አወጣኖም፤ ፍራንክ ያሸክሮ ሰብ ጠረጴዛም ᎇንየት ያስረቦም ሰብ ወምበር ግለበጠም፤ 16ሟኒም ሰብ ሟኒም ኤነት ግብር ጮረም በቤተመቅደስ ግፔ ያሬ አንፈቀደ። 17ዝክም ቲብር አትመረኖም፤ " 'ቤተና የሰብ እንም ጠሎት ቤት ይውሪ፤' ቧሪም አንጣᎊዌ? አኹ ጭን የሬባ ወረ አመነኹዊም" ባረኖም። 18የⷀስ አለቃም የሙሴ ⷅጫ አስተማሪም ዝካ ቲዝረⷍ ሰሞም፤ ሰብም እንም በትምርተታ ወግ ይኸርቦ የረፐረ የኸሬ ሰነፈዊም፤ የኽርምታነ መምር አሚተቦ ይቀጥረዊ ኸማ ብላት ይሰቦ ባነ፤ 19ቲመሽ ኢየሱስም ተተማሪየታ ተከተማ ውጤ ወጦም። 20ኢየሱስም ተማሪየታ በመረጋታ በቅረረ ኤማ ቲያሮ የዛኽ የሸብራ ኧጨ ኧስረታ ዳር የጠነቀ ኸማ አሰቦም። 21ጴጥሮስም ኢየሱስ የዋረን ቃር ተዘጐደንም፤ የኢየሱስ "አስተማሪዮ ኧዥ የሰተብዀን የሸብራ ኧጨ ጠነቀም" ቧረንም። 22ኢየሱስም ዠፐረም "እማት ብእግዘር ኧመሮ። 23የውረመና ኧብርኹ ሟነም ሰብ በⷕነታ ቴጥራጠር የባረ ቃር እንም ይዀለ ኸማ ቢያምር ዝኽ ቈቶ 'ተረቀርም በባኽር ደን ግባ' ባረም ቢያዝ ይዀለ። 24የኽየኸሬ በጠሎት ትጨሰዊ ቃር እንም ትረኽቦ ኸማ ኧመሮ ትጨሰዊም ቃር እንም ትንኽቦሸ። 25በሰሜ ያነ አባኹ ባጢራኹ አᎋ ይብርኹኸማ አኹም የጠሎት ትትቈሞ ተሟኒም ሰብ ምⷘ በጠበጥኹ አፍ በሮ። [ 26የኽርምታነ አኹ ይንጐደዀና ጥፋት አፍ ባትብሮ በሰሜ ያነ አባኹ ያኹም ባጢር አፍ ኤብርኹ]" ባረኖም። 27ኽኖም ኻቦም ኢየሩሳሌም ከተማ ቸነቦም፤ ኢየሱስ በቤተመቅደስ ውርውር ቲብር የⷀስ አለቃም የሙሴ ⷅጫ አስተማሪ የገንም ባሪቅ የዀትኼ ቸነቦም። 28"ዝኽ ዘንጋ እንም ታሜ ያነ በምር ዳነቱ? ዌሽ ዝኽ እንም ታሜዬ የሸመናኸ ሟኑ?" ቲብሮ ተሳረዊም። 29ኢየሱስም "እያም አት ዘንጋ ኧትሰርኹቴ፤ አኹም መልሰታ ብቱዶን እያም ዝኽ እንም በምር ዳነት ኧቾት ኸማ ኦድኹሸ። 30ዮኻንስ ያጠመቀ ብእግዘር ፍቃድ ባነ ዌሽ በሰብ ፍቃድ ባነ? እንዴ መልሰታ ኦዶን" ባረኖም። 31ኽኖም ተኽኖ ምቃር ንበኔ ቲብሮ ተምካከሮም፤ "ብእግዘር ፍቃድ ባነ" በባነ "ኧጋ የምር አናመርኹዊ?" ይብርንደቴ። 32ተሰቡ በባነ ሰብ እንም "ዮኻንስ ነቢ ባነ" ይብሮ የኸሬ የሰብ ሰነፎም። 33በኽ የቸነ የኢየሱስ "ይና አንⷕነ" ባረዊም፤ ኢየሱስም "ኧጋ በምር ዳነት ዝኽ ዘንጋ እንም ኧቾት ኸማ እያም አኑድኹ" ባረኖም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\