ማርቆስ 12

1ዠፐረም ኢየሱስ ቦማካ ኦዶት ቀነሰም፤ "አት ምስ ዌን ቀፐረም፤ ዙርያታም ብምር ግምብ አጠረም የወይን ᎇስር ይቈርᎌ ጐጀ ኸነም፤ የቀᎌሪ ወይን ይረᎎ ከፍተነ ኰታኰትኸማ ቃር ሸከተም፤ ተኽም አንⷀ የወይን መደሬ የቸዋች አትክራነም እንጐድ ገነ ወረም። 2ቦክተታ ተቀᎌረን ወይን ᎇስረታ ይትⷀፐሬ አገልጌየታ የቸዋቼ ናኸም። 3ቸዋችኽኖ ጭን ያሽክርዀታ ጠበጦም በደነገዊ አንⷀ እክመታ አሳደደዊም። 4ዠፐረም ወይን የዀረን ምስ እንጐድ አገልጌየታ ናኸም፤ የዀትም ነረታ ሸጠሮም አቅመጠቦም አሳደደዊም። 5እንጐድም አገልጌየታ ዠፐረም ናኸምታነ የዀትም ቀጠረዊም፤ ዠፐረም ብዘዀና ባጋጋ በረኽ ያታተዀና ደነጎዮም ያታተዀና ቀጠሮዮም። 6'ኧዃ የቀጥወ ይረኼ የተነፈ እማት ኧርቸታ' ባነ፤ የዀትም ይረᎃድን ባነ፤ 'ቸዋችኽኖ የርቸና አመኛት ያምሮለሸ' ባረም በቀጥወ የርቸታ ናዀንም። 7ቸዋችኽኖ ጭን ኽኖም ተኽኖ 'ዋራሸታ ዝኸታው፤ ኔኹ ንቅጥኔ፤ ርስተታም ይና ይኽርሸ' ተበቤሮም። 8በኽ የቸነ የርችዀታ ጠበጦም ቀጠረዊም፤ ተቀᎌሪ ዌን ውጤ አወጦም ቃሰበዊም። 9"ኼታ ወይን የዀረን ⷘታ ምር ያሜቴ? ገገታ ይቸንቴ፤ የቸዋችኽኖ ይቀጥኖቴ። የቀᎌሪ ወይን ይንጐድ ቸዋች ይብኖቴ። 10በመጣፍ ዝካ ይብር ቃር አናረበብኹዌ? ግንበኛ የቀንጠዊ እምር የቤትዀታ የተፓቃር ኸረም። 11ዝም ይእግዘር ሜናው፤ ትናዥኔም ዬነንዳ ወግ ቃሩ ቧሪም ጣᎋም" ባረኖም። 12የአይኹድ አለቃ፥ ኢየሱስ የዝረⷈን ወማካ የኽኖ ይረግድ ኸማ የቤሰሮዌ፤ የኢየሱስ ይጠብጠውዬ ኤሎም፤ ቢኽርም የሰብ የሰነፎ የኸሬ ታበዊም ወሮም። 13ተፈሪሳ ሰብም ተኼሮድስም እማት የኸሮ አታት ሰብ የኢየሱስ ቢዝረⷍን ዘንጋ ያክታትፈዊዬ የዀትኼ ናኾም። 14ኽኖም ተⷀነቦም "አስተማሪዮ አኸ ውረም ቃር ትዝረⷍ ኸማ ንⷕነ፤ የሰብ በስረፎትም ሰብ ምር ይብሬቴ በበሮት ታᎂን ቃር ኤነ፤ የሰብ ይፍት ኧዥትኸ አትፈርድ፤ ይእግዘር ኤማ በⷅጥየ ታትመር፤ ኧጋ የሮም ንስ የቄሳር ⷝብር ካሶት በሙሴ ⷅጫ ይትፈቀድ ዌሽ ኤትፈቀድ ⷝብር ንገብነ ዌሽ አንገብነ?" 15ኢየሱስም ሸረዀና ኻረምታ "የንቃር ታክታትፎኔ ትሰቦ? እንዴ ዋጋዀታ አተዞን?" ባረኖም። 16ኽኖም ዋጋዀታ አቸነቦለም፤ ኢየሱስም "በዝኸታ ᎈር ያነ መርከታም ጥፈተታ የሟኑ?" ቲብር ተሳረኖም፤ ኽኖም "የቄሳሩ" ባረዊም። 17ኢየሱስም "ኧጋ የቄሳር የኸረ ቃር የቄሳር፥ ይእግዘር የኸረ ቃር ይእግዘር አቦ" ባረኖም፤ ኽኖም በመልሰታ ወግ ኸረቦም። 18"የᎀተ ኤትረሳ" ይብሮ የሰዱቃ ሰብ የኢየሱስ ዝካ ባሮም ተሳረዊም፤ 19"አስተማሪዮ ሙሴ አት ⷅጫ ጣፈንደም። ዝም 'አት ምስ ምሽት አገፓም ትከ ቴጨን ቢሞት ጐፔያታ ምሽተታ ያግባናም የᎀታዀታ ዘር የሰጐለ' ይብር ቃሩ። 20ኧጋ ሰባት ጐፔቸ ባነቦ፤ ይፍትወረርዀታ ምሽት አገፓም ትከ ቴጨን ᎀተም። 21የዄተነ ጐፔ ኽም ምሽት አገፓም፤ ትከ ቴጨን ᎀተም። ሶስተነምዀታ የኽክም ኸረም። 22በዝ ኤነት ሰባት ጐፔቸ ባጋጋ የⷕት አገፖያም ትከ ቴጨኖ ᎀቶም። ምሽትምⷕታ ትንመዀና የቀጥወ ᎀተችም። 23ⷕት የሰባት ጐፔ ምሽት ባነች። ኼታ የᎀቶ ቲትረሶ ዬተዀና ምሽት ትኸርቴ?" ባሮም የኢየሱስ ተሳረዊም። 24ኢየሱስም ዠፐረም ዝካ ባረኖም፤ "አኹ ትትሳሰቶ ያነ ቅዱስ መጣፍ ይብር ቃርም ይእግዘር ደረግም ባንኻሮታኹ አንኸረዌ? 25በሰሜ ያነቦ ይእግዘር መሌካ ኸማ ይኸሮቴ ባንኸሬ የᎀቶ ቲትረሶ ኤያገቦም ኤትጋፓም። 26የᎀቶኽኖ ወተሳ ብትሰሮን እግዘር የሙሴ በቈዛ እሳትደን የዋረንቃ በሙሴ መጣፍ አናረበቡኹዌ? ዝመታ 'እያ የአብርኻም ⷘታ፥ የይሳቅ ⷘታ፥ የያእቆብ ⷘታንዀ' የዋረኑ። 27የኽየኸሬ እግዘር ኤያም የኸሮኽኖ እግዘሩ ባንኸሬ የᎀቶኽኖ ⷘታ አንኸረ፤ አኹ ንቃር ትትሳሰቶ" ባረኖም። 28ተሙሴ ⷅጫ አስተማሪ አተታ ኽኖ ይብሮቃር ይሰማ ባነ፤ ኢየሱስ ወኼ መልስ ያበኖ ኸማ የሙሴ የⷅጫ አስተማ ኻረም፤ የኢየሱሴ ተⷀነበም "ትንም ይርቅ ትዛዝ ኤተታው?" ቲብር የኢየሱስ ተሳረንም። 29ኢየሱስ ዝካ ባረም፤ " 'የእስራኤል ሰቦ ስሞ፤ እግዘር እግዘረንዳ እማት እግዘሩ። 30አኸም እግዘር እግዘራኽ በᎃራ ⷕናኸ፥ በᎃራ ነብሳኽ፥ በᎃራ አሳባኸም በᎃራ ደረጋኸ ንᎀድን' ይብር። ትንም ይርቅ ትዛዝ ዝኸታው። 31ዝመታ ይመስር ዄተነ ትንም ይርቅ ትዛዝ ዝኹ፤ የሰብ እንም የገጋኸኸማ ንመድ ይብርቃሩ፤ ተዝም ተዄተዀና ይርቅ እንጐድ ትዛዝ ኤነ" ባረም። 32የⷅጫ አስተማሪ የኢየሱስ "አስተማሪዮ እግዘር እማቱ፤ እግዘር እማቱ፤ ዀትም ባንኸሬ እንጐድ እግዘር ኤነ ትትብር ⷅጥየ ቃር ባኸም። 33የኽየኸሬ ሰብ በᎃራ ⷕን በᎃራ አሳብ በᎃራ ደረግ ይእግዘር ንመዶት ያትⷈሽ፤ ሰብም እንም የገግ ኸማ ንመዶት ነረወ፤ ይረድድ ኽትምም እንጐድ ኽትም እንም ይእግዘር ታትቀንቦት ይርቅ ዝኽ ዄት ትዛዝ ቀሮት ይርቅ ባረም።" 34ኢየሱስም የⷅጫ አስተማሪዀታ ቤሰረም መልስ ያበ ኸማ ኢየሱስ አሸም "አኸ ተጔታ መንግስት ኧረቌ አንኸርኸ" ቧረንም። ተኽም አንⷀ የኢየሱስ ይትሰኔ የደፈረ ሟኒም ሰብ አነፐረ። 35ኢየሱስ በቤተመቅደስ ቲያትመር ዝካቲብር ተሳረም፤ "የሙሴ ⷅጫ አስተማሪ ክርስቶስ የዳዊት ኧርቹ መምር ይብሮ? 36ዳዊት ገገታ በመንፈስ ቅዱስ ተመራም 'ግዘር የⷘታና ጠላታኸ ተዳነታኸ ቦስጥ ትናሜንኸ ዳር ብያ በከነና ቶራ ቧረንም' ባረም። 37ዳዊት ገገታ 'ⷘታ' ባረም በጠናን ኧጋ ክርስቶስ መምር የዳዊት ኧርች ይኸር?" ባረም። በኽ የረፐሮ ብዘ ሰብ ሳረኖም ኢየሱስ ይብር ቃር ይሰመዊ ባነ። 38ኢየሱስ ቲያትመር ዝካ ባረም፤ "ጌፍ ዀጅር ተኸተሮም በክሮም በረዶት በገብያ በክብር ወጌምት ይውዮዌ ይሽኖ ተሙሴ ⷅጫአስተማሪ ተጤፓ። 39ኽኖ በጠሎት ቤት የክብር መደር በድግስም ቤት የክብር መደር ይውዮዌ ይሽኖ። 40ሰብ ያዥሮዌ ጠሎተዀና ያገርፎም ምስ የᎀተበማ እሽታ ቤት ያዜጎ፤ የኽየኸሬ ኽኖ የባሰ ፍርድ ይትⷀፐሮቴ" ባረም። 41ኢየሱስ መባ ቢትⷀᎌርᎌ ሳጢን ይፍቴ ቾናምታነ ሰብ በሳጢን ዋጋ ቲኸሮ ያዥ ባነ፤ ደንገነ ንቅ ዋጋ በሳጢንዀታ ይኸሮ ባነ። 42ምስ የᎀተባ ዜጋ ቸነችም የረፐረና እማት ሜንዞየⷕታ አበችም። 43ኢየሱስም የተማሪየታ ጠናም "የውረመና ኧብርኹ በሳጢንዀታ ዋጋ ተኸነቦ ሰብ እንም አበንጠችም ያበች ዝኽ ዜጋ ምሽትንያ። 44እንጐደዀና ያቦ ትተርፈዀናው፤ ⷕት ጭን በዜግነተⷕታ የረፐረና እንም ጀፐረችም አበችም" ባረም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\