ማርቆስ 13

1ኢየሱስ ተቤተመቅደስ ቲወጣ ተተማሪየታ አተታ "አስተማሪዮ ኧዥ፥ ዝኽ እምርም ዝኽ ያረሶዮ ግምብ ቤት መምር ይሽሮ" ቧረንም። 2ኢየሱስም "አኸ ዝኽ ንቅ ንቅ ግምብ ቤት ታዥዌ? ዝኽ እምር እንም ይትደስቴ፤ እምር ብምር ᎈር ኤቾና" ቧረንም። 3ኢየሱስ በቤተመቅደስ ይፍት ይፍት በደብረዘይት ቈቶ ᎈር ቾናም ባነ። ኽም ጋᎀ ጴጥሮስ፥ ያእቆብ፥ ዮኻንስም እንድርያስ ይማተዀና የኢየሱሴ ተⷀነቦም ተሳረዊም። 4"ዝኽ እንም መቸ ይኸርቴ? ዝኽኽ እንም ይኸሬ ቲሰራ መርኸተታ ምቃሩ? እንዴ ኦድንደ" ባረዊም። 5ኢየሱስም ዝካ ባረኖም፤ "ሟኒም ሰብ ኤያትሳስትኹኸማ ተጤፖ። 6ብዘዀና 'እያ ክርስቶስንዀ' ቤተቦ በሽመና ይቸኖቴ፤ የብዘ ሰብም ያትሳስቶቴ። 7ያርብ ቃርም ያርብ ወሬ ትትሰሞ እንጠነቀናኹ፤ ዝኽ እንም ይኸሬ ግርዱ፤ ቢኸርም ቀጥወታ ገናው። 8ሰብም በሰብ ᎈር፥ መንግስት በመንግስት ᎈር ተረሳም ይትዋካቴ፤ በመደር መደር አፈር ይንቅረቅርቴ ጋጀም ይኸርቴ፤ ዝኽ እንም የመጥኸማ ያትጨንቅ መከራው። 9"አኹም ገጋኹ ተጤፓ፤ የፍርድ ዳኔ አወጦም ያⷀፕሮኩቴ፤ አይኹድ ቢደመዶᎌ ቤት ይገርፎኩቴ፤ ብያ የቸነ ምስክር ትኸሮዌ በፍርድ ሸንጐም በንስ ይፍቴ የፍርድ ያቈሞኩቴ። 10ዝኽ እንም ተኽሮተታ ይፍቴ ጭን ቃር ወኼ ወሬ በገን እንም ወስራ ነሮ። 11ሰብኽኖ ጠበጦም የፍርድ ቲያⷀፕሮኩ ምር ኧዝረⷍቴ ይኽርሸ ቤትኹ አትጠነቆ፤ ኽም ጋᎀ መንፈስ ቅዱስ ዩድኹ ቃር ዘንጎ፤ ይዝረⷍም መንፈስ ቅዱሱ ባንኸሬ አኹ አንኸርኹ። 12ጐፔ የጐፔያታ አብ የርቸታ የሞት አወጣም ያⷀፕርቴ። ደንⷛም በአብ ታዶተዀና ይትረሶፖም ይቀጥሮዮቴም። 13ብያ የቸነ ሰብ እንም ይጠሮኩቴ፤ ቢኸርም የቀጥወ ዳር ፈነኸም የቈመ ይተርፍቴ። 14"ንበሮት ቤነወ መደሬ ኤሽር የኤን ይጠግር ዘንጋ ትታዞ ያረብብዀታ ዝኸታ የበስር በኽ ግዝየ በይኹዳ ገነ ያነቦ ቈቶ የጦም የስኾ። 15በቤት ᎈር ያነ ሰብ ቤት ⷝበተ ተቤት አሽቃር ይወስዴ ቲብር ግዝየታ ኤደፐር። 16በቹቻ ያነዀታ ዀጅረታ ይረሴ ያንⷄንየ ኤትዘፐር። 17በኽ ከረ የዄት እርዋ እሽታም ያጠፗትም ግርደኽነማ። 18ዝኽ እንም በዘር ቤኸሬ ይእግዘር ጠሶ። 19በኽም በነ አለም ተትፈጠረ ቈነሽም ኧዃ ዳር አናሰዊ ጭንቅ ይኸርቴ፤ ተኽም አንⷀ ኽኽ የመሰረ ጭንቅ ስርም ኤረብር። 20እግዘር ኽኽ ከረ ታናትየጠረኖ ሟኒም ሰብ ቤተርፍ፤ ቢኸርም እግዘር የሸፐተኖ ሰብ ቲብር ከረኽኖ ያትየጥኖቴ። 21"ኽም ጋᎀ ሟኒም ሰብ 'ኧዞ ክርስቶስ በዝ ነረ' ዌም 'ኧዞ ክርስቶስ በኽ ነረ' ቢብርኹ እናመርኹዊ። 22ክርስቶስ ባንኸሮሜ 'እያ ክርስቶስንዀ' ነቢ ባንኸሮሜ 'እያ ነቢንዀ' ይብሮ ሰብ ይቸኖቴ። ቢኸሎ እግዘር የሸፐተኖ ሰብ ዳር ያሳስቶዌ ንቅ መርኸትም ወግም ያትየሶቴ። 23እንም ቃር በተርዀም ዮድኩ የኸሬ ኼታሽ ተጤፓ። 24"በኽ ግዝየ ተኽ ጭንቅ አንⷀ ጬት ጠነማ ይኸርቴ፤ ጠናቃም ኤያትየ። 25ዀዀብም ተሰሜ ይወጥቆቴ፤ በሰሜ ያነቦ ፍጥረትም ይደሶቴ። 26በኽ ግዝየ የሰብ ኧርች በርቅ ደረግም ክብርም በዳበራ ቲቸን ሰብ ያዞቴ፥ 27መሌካመታ ይረኽቴ፤ ኽኖም ታርበት ወኸት ዌተቦ ታፈር ዳር የሰሜ ዳረታ ዳር ያነቦ የዀት የሸᎌችዮኽኖ ባት ይደምዶዮቴ። 28"አኹም ዝኽ ወማካ ተሸብራ ኧጨ ተማሮ፤ አቴበታ ቲያንፍረፍሮ ቅጠረታም ቲትዝራኮ ኽኽ ጋᎀ አባር የቸነ ኸማ ትቤስሮ። 29የኽክም አኹም ዝኽ እንም ቲኸር ትታዞ እያ ኧቸንወ ወክት የሰና ኸማ ቦረጀም የምዀኸማ ኻሮ፤ 30የውረመና ኧብርኹ የዝ ዘበር ሰብ ቴሞት ዝኽ እንም ይኸርቴ። 31አፈር ተሰሜ ይጠፎቴ፤ እያ የባዀ ቃር ጭን ስርም ኤጠፋ። 32"ቢኸርም ኽኽ ከረም ኽኽ ወክት አብ እግዘር ባንኸሬ ይⷕር ኤነ፤ የሰሜ መሌካም ኤⷕሮ፤ ኧርችመታ ኤⷕር። 33ግዝየታ መቸ የኸረ ኸማ አትⷕሮ፤ ተጤፖም ቀሮ። 34ዝመታ ቤተታ ቸም ኧረቌ ገነ ያሬ የትረሳ ሰብ ይመስር፤ ቤተታ የቤት ደንⷛታ አደራ ባረም፤ የቤት ደንⷛታ ያታተዀና ሜና ሜናዀና ሻደም አበኖም፤ ቦጤ ኸረም ይቅየ የቤት ቀራተነ 'ተጤፕም ቀየ' ባረም አዘዘንም ወረም። 35አኹም የኽክም ቀሮት ነረብኹ፤ የቤትዀት ⷘታ መቸ ይቸን ኸማ አትⷕሮ፤ ዌም አቱ ገፓት ዌም በግብት ምሳረ ዌም ታራ ቲረ ዌም ሱቢ ቅረረ ይቸንቴ። 36ጠነቃር ቢቸን በትገተርኹዌ እነከበናኹተጤፓ። 37እያ ያኹ ዮድኩኸማ ይንመታ ተጤፖም ቀሮ" ኧብር ባረም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\