ማርቆስ 14

1የይኹዳ ሰብ የፋሲካም የⷅጣም ባር ከረ ያከውርዬ ዄት ከረ ተነፈም ባነ፤ የⷅስ አለቃም የሙሴ ⷅጫ ይⷕሮ ሰብ የኢየሱስ በተንኰል ጠበጦም ይቀጥረውዬ ብላት ያወጦዌ ይሰቦ ባነ። 2"ቢኸርም ሰብ መራክስ ይርሳሳ በበሮት በባር ከረ ዝኸታ አናሜነ" ባሮም። 3ኢየሱስ በቢታንያ ቀያ፥ የቃላ ባሸ የጠወጠን የስምኦን ቤት ባነ፤ ሸረት ቲበሮም አት ምሽት ንቃር ኑንድ የኸረ የናርዶስ ሽቶ የᎀኔ የአልባስጥሮስ ብርቃጥ ጠበጠችም ቸነችም፤ ብርቃጥምዀታ ከፈተችም ሽቶወታ በኢየሱስ ነር ዀቸንም። 4በኽ ተረፐሮ ሰብ አታተዀና ሰብ በⷕት ማተቦምታነ "ዝኽ ሽቶ ዝካ እክም ይዀዊ የንቃሩ? 5ዝኽሽቶ ተሶስት በቅር ዲናር በᎈር አሰየቶ ዋጋታ የዜጋ ያውዮ ባነ" ተበቤሮም፤ የምሽትምⷕታ ንቃር በማቶት ቀንጦያም። 6ኢየሱስ ጭን ዝካ ባረኖም፤ "ታቦያ የምር ታጨንቆያ? ይያ ወኼ ቃር አመነቸኒም፤ 7ዜጋ እንም ጋᎀ ታኹ ጋᎀ የኸሮዌ በሸኹ ወክት ያነናኹ ቃር ቲቦዮዌ ይኸንኹ፤ እያ ጭን እንም ጋᎀ ታኹ በዝ አነብር፤ 8ዝኽ ምሽት የኸረራ ቃር እንም አመነችም፤ በሰረና ቴቀው ይፍቴ የሬሳና በተረችም ሽቶ ቀፓቼም፤ 9የውረመና ኧብርኹ፤ በአለም እንም ዝክ ወንጌል ቢዩጅᎌ መደር እንም ዝኽ ⷕት ያመነች ቃር ይዝጅም ዮጅናሸ" ባረም። 10በኽ ግዝየ ታስረዄት ተማሪየታ አተታ የአስቆሮቱ ይኹዳ ኢየሱስ አወጣም ይቤ የⷀስ አለቄ ወረም። 11ኽኖም ዝኽ ቢሰሞ ሳረኖም ዋጋ ይበዊዬ ቃር ገፖነም፤ ይኹዳም የኢየሱስ አወጣም ያⷀፕርወ ይትᎀችን ግዝየ ይሸ ባነ። 12የፋሲካ ጤ ቢያርጭᎌ ከረ በⷅጣ ባር ቢፍትወረር ከረ ተማሪየታ የኢየሱሴ ተⷀነቦምታነ "የፋሲካ ኧርባት ይወሬዬ ኤቴ ንወነም ናፍጥኔንከ?" ባሮም ተሳረዊም። 13ዀትም የዄት ተማሪየታ ዝካ ቲብር ናኸኖም፤ "ከተማ ግቦ፤ በኽሜ ቦሸር እኻ የጮረ ምስ ትረኽቦቴ፤ የዀትም ተኸተረዊ። 14ዀትም ይገባወ ቤት ወሮምታነ የቤትዀታ አበቃጥ ዝካ በረዊ፤ አስተማሪ 'ተተማሪየና ጋᎀ የፋሲካ ኧርባት ኧበራወ የባዘራ ቤት ኤቴዉ?' ይብር በረዊ። 15ዀትም በፎቅ ᎈር ሸኰችም እንም ቃር ያነወ በትት ክፍል ያተዥኹሸ፤ በኽሜ የፋሲካ ኧርባት አፍጥሮ" ባረኖም። 16ዄት ተማሪየታ ተዛኼ ተረሶም ከተማ ወሮም፤ ኢየሱስም የባረኖም ኸማ እንም ቃር ነከቦም። የፋሲካ ሸረትም አፈጠሮም። 17ድየም ቲመሽ ኢየሱስ ታስረዄት ተማሪየታ ጋᎀ ቸነም፤ 18የሸረቴ ተⷀነቦም ቲበሮ ኢየሱስ "የውረመና ኧብርኹ፤ ኧዃ ትያ ጋᎀ ኧርባት ይበራዀታ ታኹ አተታ አቀፒተ ይቤቴ" ባረም። 19ኽኖም በዝ ዘንጋ አዘኖም "እያ ኧኽርሸዌ?" ቲብሮ ባጋጋ ተሳረዊም። 20ኢየሱስ ዝካ ባረኖም፤ "ታስረዄታኹ አተታው፤ ዀትም ኧዃ ትያ ጋᎀ በሳኺን ወጥ ጬፈም ይበራ። 21የሰብ ኧርችሽ አወተራቸም የጣᎉም ኸማ ይሞትቴ፤ ቢኸርም አወጣም ያⷀᎏን የዛ ምስ ግርደታ። ዛ ምስ ታንጨነዊ ይᎋዘዝን ባነ" ባረም። 22ኽኖም ቲበሮ ታነቦ ኢየሱስ ዳቦ ነሳም ይእግዘር ሽር ባረም፤ ፈነመም የተማሪየታ አበኖም። "የኹ ዝኸታ በሰረናው" ባረኖም። 23ጥዋም ነሳም ይእግዘር ሽር በባረ አንⷀ አበኖም፤ እንመዀና ሰጠቦም። 24"ዝኽ የብዘዀና ይትዀ የርዳ ደመናው። 25የውረመና ኧብርኹ፤ ብእግዘር መንግስት ገደር የወይን ጭንቈ ትንሰጭ ዳር ተዝ ወይን ጭንቈ የዄተነ አንሰጭ" ባረኖም። 26ኽኖም ዝምራ ታዘመሮ አንⷀ ደብረዘይት ቈቶ ወጦም። 27ኢየሱስ የተማሪየታ፥ " 'የዜማንቸዀታ ኧደርንቴ፤ ጤምኽኖ ይትብራጦቴ' ቧርም የጣᎉም ኸማ እንማኹ እያ ቴትኹን ትሰኾቴ። 28ቢኸርም ተሞት በትረሳዀ አንⷀ ብዴትኩ ገሊላ ገነ አርቴ" ባረኖም። 29ጴጥሮስም "እንጐደዀና ቢኸዶከም እያ ስርም አንኸዳኸ" ቧረንም። 30ኢየሱስም "የውረመና ኧብርኸ ኧኳ ምሳረ ታራ ዄት ጋᎀ ቴረ ይፍቴ አኸ ገጋኸ ሶስት ጋᎀ ትኸዴቴ" ቧረንም። 31ጴጥሮስ ጭን "ታኸ ጋᎀ ኧሞትሜ ቢኸር ስርም አንኸዳኸ" ቲብር ተⷓጨም ዝረⷈም፤ ተማሪየታ እንም የኽክም ባሮም። 32በኽ አንⷀ ጌቴሴማኒ ይውሪ መደር ወሮም፤ ኢየሱስ የተማሪየታ "እያ በኽኼ ጠሎት ትናሜ አኹ በዝ ቶሮ" ባረኖም። 33ጴጥሮስም ያእቆብም ዮኻንስም ተዀት ጋᎀ ወሰደኖም፤ ኢየሱስም ወትመጠጥም ወጠነቅም ቀነሰም። 34ነብሰና "በኧርቅ አዘን የሞት ሰናም፤ አኹ በዝም ኧክሶ፤ ተቋመሮም ቀሮ" ባረኖም። 35ዀትም ተኽኖ አዳኽሬ ወረም ባፈር ተደፋምታነ ኽኽ የመከራ ወክት ያፈኳሬ ይእግዘር ጨቈሰም። 36"አባኖ እንም ዘንጋ ይኸንኸ፤ ዝኽ የመከራ ጥዋ ትያ አፍካኒ፤ ቢኸርም ይያ ፍቃድ ኸማ ቴኸር ያኸ ፍቃድ የኽር" ባረም ጠሎት ያሜ ባነ። 37የሶስችም ተማሪየቴ ተዠፐረምታነ በቸነ ግዝየ ቲነቦ አሸኖም፤ የጴጥሮስ "ስምኦን ንየኸምዌ? የቀርየጋ ዳር ወቀየ አንኸረንኸዌ?" ቧረንም። 38"በፈተና ባትገቦዌ ተቋመሮም ይእግዘር ጠሶ፤ መንፈስ የትሽካከተው፤ በሰር ጭን ⷀጨነው" ባረም። 39ዠፐረም ወረም ዛም ቃር በዘንጎት ይእግዘር ጨቈሰም። 40ኧዃም የተማሪየቴ ተዠፐረም ቸነም ቢያዥኖ ኤነዀና ወሬት ናዘኖም በናቦዌ አሸኖም። ኽኖም ይብረዊ ቃር በከሮም። 41የሶስተነ ተዠፐረም ቸነምታነ "ኧዃ ዳር ትነቦዌ? ኧዃ ዳር ታᎈሮዌ? የምበርኹ ወክተታ ሰናም፤ የሰብ ኧርች በባጢረተነ ኧጅ አወጨም ያⷀᎏሪቴ፤ 42ተሶ፤ ንወነ፤ አወጣም የጠላት ያⷀፐሬዀታ ዝሙ ተⷀነበም" ባረኖም። 43ኽመጋ ኢየሱስ ዝኽ ቲዝረⷍ ታነ ታስረዄት ተማሪየታ አት የኸረ ይኹዳ ቸነም፤ ተዀትም ጋᎀ ሴፍም ማ የጠበጦ ብዘ ሰብ ባነቦ፤ ኽኖም ተⷀስ አለቃም ተሙሴ ⷅጫ አስተማሪም ተይኹዳ ባሪቅም የራዀዮ ሰብ ባነቦ። 44የኢየሱስ አወጣም ያⷀፕር ይኹዳ "አኹ ወጥብጥ ያነብኹ እያ ኧሰᎃንዀታው፤ ገክሮም ጥብጦም ውስደዊ" ቲብር መርኸት ኦደኖም ባነ። 45ይኹዳ ኽመጋ ቸነም የኢየሱሴ ተⷀነበምታነ "አስተማሪየኖ" ባረም ሳᎀንም። 46የራዀዮ ሰብም የኢየሱስ ጠበጠዊም። 47በኽም ተቈሞ የኢየሱስ ተትⷐተረዊ ሰብ አተታ ሴፈታ አወጣምታነ የⷅስ አለቃ አገልጌ እንዝር ጠነበም አወንደረም። 48ኢየሱስም "ሴፍም ማም ጠበጥኹም የቸነኹ እያ ሸፍታኸማ ትጠብጠኔውዌ? 49እንተመረጋ በቤተመቅደስ ትናትመር አንጠበጥኹን ባነ፤ ቢኸርም ዝኽ የኸረወታ በመጣፍ የትጣፈ ቃር ይኸሬው።" 50በኽ ግዝየ የኢየሱስ ተማሪ ታበዊም ሰከቦም። 51እማት ነጠላ የትኸተረ አት ወደያ ጭን የኢየሱስ ይትⷐተን ባነ፤ የዀትም ቲጠብጠዊ 52ነጠላታ ቃሸም እንጭመታ ኖጠም ፈካም። 53የኢየሱስ ጭን የⷀስ አለቄ ወሰደዊም፤ በኽሜ የⷀስ አለቃ የይኹዳ አስተማሪም የሙሴ ⷅጫ አስተማሪም እንም በኽሜ ተደመዶም ባነ፤ 54ጴጥሮስም የⷀስ አለቃ ግፔ ዳር የኢየሱስ ተረቌ ተⷐተረንም ገፓም። በኽሜ ተቀራተነ ቾናም እሳት ይᎀን ባነ። 55የⷀስ አለቃም የጐቸ ሰብ እንም በኢየሱስ ሞት ይትፈንድዌ ያሰራን ምስክር ይሰቦ ባነ፤ ቢኸርም ጭን አነከቦ። 56ብዘመዀና ኤነም ቃር ኦዶᎌም፤ ቢኸርም ዮዶᎌ ሰብ የምስክር ቃረዀና እማት ኤነት አነፐረ። 57አታተዀና ተረሶም ዝካ ቲብሮ ኤነም ቃር ቲዩዶᎌ፤ 58"እያ ዝኽ በሰብ ኧጅ የትረሸ ቤተመቅደስ ባሪትዀን በሶስት ከረ እንጐድ በሰብ ኧጅ አንትረሸ ቤት አረሽቴ ቲብር ሰማኔም" ባሮም። 59ኽኖም ዝም ቢዩዶᎌም የምስክር ቃረዀና እማት አነፐረ። 60የⷀስ አለቃም በግብተዀና ተረሳም ቋመምታነ "አት ቃር ዳር አትⷐፕርዌ? ዝኽ ባኸ ዩዶብከ ዘንጋ ምቃሩ?" ቲብር የኢየሱስ ተሳረንም። 61ኢየሱስ ጭን ስ ባረም ባንኸሬ እማትም መልስ አናበ፤ የⷀስ አለቃም "አኸ ንቅ የኸረ እግዘር ኧርች ክርስቶስንኸዌ?" ባረም ዠፐረም ተሳረንም። 62ኢየሱስም "ኦክ እያትንዀ፤ የሰብ ኧርች እንም ቢዀለ እግዘር በከነታ በቾኔ ታዞቴ። በሰሜም ዳበራ ተዠፐረም ቲቸን ታዞቴ" ባረም። 63የⷀስ አለቃም ማቸም የገገታ ዀጅር ትረተረምታነ "እንጐድ ምስክር ምር ያትⷈሽንደ? 64ዝኽ ወበረታ ይእግዘር ቅርሞተታው፤ አኹም ሰማኹም፤ ኧጋ ምር ይመስርኹ?" ባረም። እንመዀና "የᎃት" ባሮም ፈንዶᎌም። 65አታተዀና በኢየሱስ እምባⷀዀና ተፎᎌም፤ ኤነታም በጨርቅ ሸፈሮም "አኸ ነቢ በኸርኸ ሟን የደነገናኸ ኸማ ኻር" ባሮም ይጆሰዊ ባነ፤ ቀራተነም ቲተፎ ወሰደዊም። 66ጴጥሮስ ተቤት ውጤ ተጭር ግፔ ታነ የⷀስ አለቃ የቤት ግሬድ አተⷕታ ቸነችም፤ 67ⷕትም ጴጥሮስ እሳት ቲᎀን አሸችም መርኬ ቧረቸንምታነ "አኸም ተናዝሬት ምስ ኢየሱስ ጋᎀ ባነኸ" ቧረቸንም። 68ዀት ጭን "እያዀት አንⷐን፤ ትቢይ ቃር አቸም ኤገቤ" ቲብር ዀዳንም፤ ዝመታ ባረም ወረጀ ቶጣምኸማ ታራ ነቈም። 69ⷕትም የጴጥሮስ ትታዥን በኽ የቈሞ ሰብ "ዝኽ ምስም ተኢየሱስ ተማሪ አተታው" ባረችም የዄተነ ኦደቸወም። 70ጴጥሮስ ዠፐረም ዀዳንም። ቀሪ ኧኰሽም በኽ የቈሞ ሰብ "አኸ የገሊላ ሰብ የኸርኼ ጪግም ተተማሪየታ አተታንኸ" ባረዊም። 71ዀት ጭን "ዝኽ ትብረዊ ምስ አንⷕን" ባረም ወቲም ገገታ ወትሰደብ ቀነሰም። 72ኽመጋ የምሳረ ታራ የዄተነ ነቈም። ጴጥሮስም "ታራ ዄት ጋᎀ ቴረ አኸ ሶስት ጋᎀ ትኸዴቴ" ቲብር ኢየሱስ የዝረⷈን ቃር ተዘጐደንምታነ ተደንመታም በⷈም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\