ማርቆስ 5

1የገሊላ ባር ብርስየ በመርከብ ተⷘኖምታነ ጌራሴኖን ገነ ሰኖም። 2ኢየሱስ በመርከብዀታ ቶንደም ኸማ በሲጣር የትለከፈ አት ምስ ተᎀገማ መደር ወጣም ተራከወንም። 3ዝም ምስ በᎀገሜ ይረብር ባነ፤ ሟኒም ሰብ በሰንሰለት ስን አገደም ያቈᎃኔ ቤዀለ። 4ብዘ ጋᎀ በግር ብረትም በሰንሰለትም አጐጂም ባነ፤ ቢኸርም ሰንሰለተታ ምጠጠሰም የግረታ ብረት ስበፐረም ይቃሽ ባነ፤ የዀት ጠበጠም ያቈሜ ይዀለ አትም ሰብ አነፐረ። 5እንም ጋᎀ ዋናም ምሳረ ቴያᎊ በᎀገማ ግብትም በቈቶ ወጣም ዮን ባነ፤ ገᎀጀመታ ብምር ሰንተም መዛ ያሜ ባነ። 6ዀትም የኢየሱስ በረቌ ቢያዥን የዀትኼ ኖጠም ቢፍተቴ ተደፋም ሰጐደለም። 7በርቅ ቃረታ "ትንም በᎈር ንቅ የኸርኸ ይእግዘር ኧርች ኢየሱሶ አኸ ትያ ጋᎀ ምርነረናኸ? ብእግዘር ሽም ኧጨስኸ፥ ኸዳሸ አታጠንቄ" ቧረንም። 8ዝም የባረ ኢየሱስ "አኸ ለካፊ ሲጣር ተዝ ምስ ውጣ" ባረም ያዘዘን የረፐሬዉ። 9ኢየሱስም "ሽማኸ ሟኑ?" ባረም ተሳረንም፤ ዀትም "ብዘ የኸኔ ሽመንዳ ሌጌዎን ይውርንደ" ባረም ዠᎌረረም። 10ተኽም ገነ ቤያሳድድኖዌ ንቃር ጨቈሰንም። 11በኽም መደር በቆቶ ᎀረᎀረ ብዘ አባⷛር ባነቦ። 12ሲጣርኽኖም "ኸዳሽ በኽ በአበⷛር ንገባኔ ፍቅድንዶ" ባሮም የኢየሱስ ጨቈሰዊም። 13ኢየሱስም "ወሮ" ባረኖም፤ ሲጣርም ተዛኽ ምስ ወጦም በአበⷛር ገፖም፤ ዄት ዀም ይኸሮ አበⷛር ተሰቻ ተረሶም ኖጦም በባርደን በግቦት ባር ዋጠኖም። 14የአበⷛርኽኖ ዜማንቸ ሰከቦም ወሮም፤ በከተማ እንም ተከተማ ውጤም ወሮም ዝኽ ዘንጋ ኦዶም፤ የሰሞም ሰብ የኸረ ቃር ያዞዌ ቸነቦም። 15ኽኖም የኢየሱሴ ቸነቦም ዛኽ ሲጣር ጠወጠንም የረፐረ ምስ ተባሸታ ተነፈም ዀጅረታ ተኸተረም በⷕነታ ገፓም በዛኼ ቾናም ባሰበዊ ግዝየ ጠነቀኖም፤ 16ዝም ዘንጋ የዝ ይፍቴ ያሰቦ ሰብ ሲጣር የረፐረወ ምስም ቃር በአበⷛርኽኖ የትቾተ ቃር እንም የሰብ ኦዶዮም። 17የኽም ገነ ሰብ ኢየሱስ ተገነዀና ወጣም ያሬ ጨቈሰዊም። 18ኢየሱስም በመርከብ ቲገባ ተሲጣር የተነፈ ምስ "ኸዳሽ እያም ታኸ ጋᎀ ንተን" ባረም ጨቈሰንም። 19ኢየሱስ ጭን አንፈቈደለ፤ "ቤታኸ ወርም እግዘር ምር ያኽር ንቅ ዘንጋ የቾተንኸ ኸማ መምር የማረናኸ ኸማ የአበሩሳኸ ኦድኖ" ቧረንም። 20ምስምዀታ ኢየሱስ የቾተረ ንቅ ዘንጋ "አስር ከተማ" ቢውሪ ገነ ዦረም ኦዶት ቀነሰም፤ የሰሞም እንም ወግ ይኸርቦ ባነ። 21ኢየሱስ ብርስየ መርከብ ተባር ተኻት ወኸት ኻበም በትዠፐረ ግዝየ ብዘ ሰብም የዀትኼ ተደመዶም፤ ኽም ጋᎀ ዀት በባር ᎀሬ ባነ። 22በኽሜ አይኹድ ይደመዶᎌ ቤት አላፊ የረፐ ኢያሮስ ይውሪ ምስ የኢየሱስም ቢያዥን በግረቴ ተደፋምታነ፥ 23"እርስየ ገረደና ንቃር ⷀመናም፤ ሞት ሰናባም፤ ኸዳሽ ተነፈችም በያመⷕታ ትረብሬ ኔኸም ኧጃኸ ኦራባ" ባረም ንቃር ጨቈሰንም። 24ኢየሱስም ተዀት ጋᎀ ወረም። ብዘ ሰብም ተⷐተረዊም የረፐረ የኸሬ ይገፈዊ ባነ። 25አስረዄት ዘበር እንም ደም ቲወርድና የረፐረች ምሽት ባነች። 26ብዘ የጭዛ ሰቤ በወሮት ንቃር ተጨነቀችም፥ ዋጋⷕታ እንም በጭዛ ጀፐረችም ባነ፤ ቢኸርም ባሸⷕታ ባሰባም ባንኸሬ ስርም አንፈዘዘና። 27ⷕትም የኢየሱስ አትርፎት ወሬ ሰማችም ባነ፤ ቢትጋፋ ሰብ ግብት ታንⷀቴ ቸነችም ዀጅረታ ነገደችም። 28ዝም ያመነች "የኢየሱስ ዀጅረታ ዳር ብነግድ ኧትረፍሸ" ባረችም ያመረቼዉ። 29ይወርድና ደም ኽመጋ ቈመም፤ ተባሸⷕታም የተነፈች ኸማ ገግመⷕታ አⷕረናም። 30ኢየሱስም ኽመጋ ተዀት ደረግ ዮጣ ኸማ ኻረም፤ በሰብ ግብት ተዥባፐረም "ዀጅረና የረገዴ ሟኑ?" ቲብር ተሳረም። 31ተማሪየታም "ሰብ ተጋፋም ቲትⷐተርኸ ታዥ 'ሟን ነገዴም' መምር ትብር?" ባረዊም። 32ኢየሱስም ዝኽ የቾተ ሟን የኸረ ኸማ ያዤ መርኬ ይብር ባነ። 33ምሽትምⷕታ ጭን በⷕት የትቾተ ዘንጋ በኻሮተⷕታ በስረፎት ቲያረድና ቸነችም ቢፍተቴ ተደፋችም፤ ኽኽ እንም ውረም ቃር የኢየሱስ ኦደቸንም። 34ዀትም "ትከኖ እያ አተርፍⷕ ኸማ ያመርⷔ ተነፍⷕም፤ ቦኼ ቃር ዌ፤ ተጭንቃⷕም ትሬፍ" ባረናም። 35ኢየሱስ ገና ዝኽ ቲብር አይኹድ ይደመዶᎌ ቤት አላፊ ተኢያሮስ ቤት ሰብ ቸነቦም፤ የኢያሮስ "ገረዳኸ ᎀተችም፤ ኼታ አስተማሪ ይቸኔ አታⷅጥን" ባረዊም። 36ኢየሱስም የባሮ ቃር ሰማም፤ የአይኹድ ይደመደᎌ ቤት አላፊ "እማት ኧመር ባንኸሬ እንሰነፍኸ" ቧረንም። 37ኢየሱስ ጴጥሮስም ያእቆብ የያእቆብም ጐፔ ዮኻንስ ባንኸሬ እንጐድ ሰብ ይትⷐተኔ አንፈቀደ። 38ኽኖም የኢያሮስ ቤት ቲሰሮ ኢየሱስ ሰብ ቲያኸሮም ቲበኾ አሸም። 39ቤት ገፓም "ዝኽ እንም ኽያትም ብⷕም የንቃሩ? ዝኽ ገረድ ንየንችም ባንኸሬ አᎀተች" ባረኖም። 40ኽኖ ጭን በቅርጥና በዀት ዳቆᎌም። ኢየሱስ ጭን እንመዀና ተቤት አወጣኖም፤ እማት የገረድ አብም አዶት ተዀትም ጋᎀ የቸነቦ ተማሪየታ አⷐተረም፤ ገረድⷕታ የትገተረቸወ መደር ገፓም። 41ኢየሱስም የገረድⷕታ ኧጅ ጠበጠም "ጣሊታ ⷅም" ባረናም፤ "ገረ ተሸ ኧብርⷕ" ወበሩ። 42ⷕትም ያስረዄት ዘበር ገረድ ባነች፤ ኽመጋ ተረሳችም ውርውር ወበር ቀነሰችም፤ ዝመታ ያሰቦ ሰብ ንቃር ወግ ኸረቦም። 43ኢየሱስም ዝኽ ዘንጋ አትም ሰብ ኤኻር ባረም ንቃር አትጬፐኖም፤ "ትበራ ቃር አቦያ" ባረም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\