ማርቆስ 6

1ኢየሱስ ተዛኼ ተረሳም የትራቀወ ከተማ ቸነም፤ ተማሪየታም ተⷐተረዊም። 2በሰንበት ከረ ኢየሱስ አይኹድ ቢደመዶᎌ ቤት አትመሮት ቀነሰም፤ ብዘ ሰብ በኽሜ ይሰመዊ ባነ፤ "ዝኽ ምስ ዝኽ እንም ኻሪነት ቴቴ ነከበም? የዀት ያዊ ምር ኤነት ኻሪነቱ፤ ዝኽ እንም ወግ የኸረዘንጋ ያሜ መምሩ? ባሮም ወግ ይኸርቦ ባነ። 3ዝኽ አናጢ የማርያም ኧርች አንኸረዌ? የያእቆብ፥ የዮሳ፥ የይኹዳም የስምኦን ጐፔኽ አንኸረዌ? ኧተᎀታኽ በዝኼ ቲና ጋᎀ አንኸረማዌ?" ባሮም በቅርጦት አንትⷀፐረዊ። 4ኢየሱስም "ነቢ ብንጐዴ ያኸውጂ፤ በገገታ ገነ፥ በደቦወታም ባበሩሰታ ግብት ቲረብር ጭን ይቈርጪ" ባረኖም። 5በቀሪ ባሸነ ሰብ ᎈር ኧጀታ አወናም አተነፈኖም ባንኸሬ እንጐድም ወግ ቃር ይቾቴ አንሸ። 6ኽኖም ባንመሮተዀና ንቃር ወግ ኸረወም፤ ተኽም አንⷀ ኢየሱስ በቀያ እንም ውርውር ባረም ያትመር ባነ። 7አስረዄት ተማሪየታም የዀትኼ ጠናም የዄት ዄተዀና ናኸኖም፤ ሲጣርም ያወጦዌ ደረግ አበኖም። 8ዬማኹና እንጣር ባንኸሬ ሸረት ቢኸር፥ ቀረጢት፥ ዋጋም ባዝጋርተዀና ኤጠብጦኸማ አዘዘኖም። 9"የግራኹ ጫማ ኽሮ ባንኸሬ ዄት ሸሚዝ አትኸደሮ። 10በሟኒም ሰብ ቤት ገፓኹም ትትወጦ ዳር በኽም ኧክሶ። 11ያት ቀያ ሰብ ኤትⷀፐሮኩም ኤሰሞኩም በኸረ የግራኹ ጐት ጠጥቦም ውጦም ወሮ፤ ዝም የኽኖ ምስክር ይኽርቦሸ" ባረኖም። 12ኽኖም ተኽ ወጦምታነ ሰብ እንም ባጢረዀና ብእግዘር ይፍቴ ያወጦኸማ የሰብ ኦዶዮም። 13ኽኖም ብዘ ሲጣር አወጦም፤ ብዘ ባሸነም ቅባት ቀፖም ተባሸዀና አተነፎዮም። 14የኢየሱስ ወሬ በገን እንም የትዘኔ ንጐስ ኼሮድስ የዀት ወሬ ሰማም፤ አታት ሰብ "ያጠምቅ ዮኻንስ ተሞት ተረሳም፤ በኽ የቸነ ዝኽ እንም ደረግ በዀት ይቾት" ይብሮ ባነ። 15እንጐደዀናም "ነቢ ኤልያሱ" ይብሮ ባነ፤ እንጐደዀና "ተድረ ነቢ አተታው" ይብሮ ባነ። 16ኼሮድስ ጭን ዝኸታ ሰማምታነ "እያ አንገተታ ያትየንጥዀን ዮኻንስ ተሞት ተረሳም" ባረም። 17ኼሮድስ የጐፔያታ የፊሊጶስ ምሽት ኼሮዲያዳን አገፓናም ባነ፤ የኽየኸሬ ዮኻንስ "የጐፔያኸ ምሽት አግቦት ኤነብኸ" ይውን ባነ፤ 18በⷕት የቸነ ኼሮድስ የዮኻንስ አትጤᎄጠንምታነ ቦኼኔ ቤት አትየጐደንም ባነ። 19በኽ የቸነ ኼሮድያዳም ዝኽ ዘንጋ በደነⷕታ ጠቀረችምታነ የዮኻንስ ታትⷀጥኔ ትሸ ባነ፤ ቢኸርም አንኸረራ። 20ዝም የኸረወ ኼሮድስ ዮኻንስ ፃዲቅ የኸረኸማ የኻሬ ይሰርᎋንም ይየንም ባነ፤ ኼሮድስም የዮኻንስ ዘንጋ ቲሰማ እንም ጋᎀ ይጠርን ባነ፤ ቢኸርም ቲሽን ይሰሟኔ ይሽን ባነ። 21ኼሮድስ የትጨነወ ከረ ቲያከብር የርቅ መⷋም የርቅ ጋዘነ የገሊላ ገነ ንቅ እንም ድግስ አበናም፤ ኽም ከረ የኼሮድያዳ ወኼ ይትመችና ከረ ባነ፤ 22የኼሮድያዳ ገረድ የድግስ ቤት ገፓችም ተፈⷀረችም፤ ንስ ኼሮድስም የድግስ የጠኔዮም ሰብ በⷕት ፍⷅር ሳረኖም፤ በኽ የቸነ ንስ የገረድⷕታ "ገረ ይሽርⷕ ቃር ጠሽን አብⷕሸ። 23የመንግስተና ግብት ዳር ቢኸር ሟኒም ቃር ብትሴን አብⷕሸ" ባረም ተነላም። 24ⷕትም ያዶተⷕቴ የኼሮድያዴ ወረችም የንስ ምቃር ናሜ ንወን ባረቸናም፤ አዶተⷕታም "ያጠምቅ ዮኻንስ አንገት ናሜ በዪ" ባረቸናም፤ 25ገረድምⷕታ አፈጠረችም የንሴ ተዠፐረችም፤ "ያጠምቅ ዮኻንስ አንገት ኧዃ በሴራ ቲቤዬ ኧሸ" ቧረቸንም። 26ንስም በዝ ዘንጋ ንቃር አዘነም፤ ቢኸርም በሰብ ይፍቴ የተነወ ቃር የኸሬ ናሜ የዋረቸን ቃር ይኸራኔ አንሸ። 27በኽ የቸነ ንስ ኽመጋ ወታደረታ ጠናም የዮኻንስ አንገት ኧርጥም ነረታ ናመ ባረም አዘዘንም፤ ወታደርምዀታ ወረም ቦኽኔ ቤት የዮኻንስ አንገት አንጠንም። 28ያንጨም አንገተታ በሴራ አቸነም የገረድⷕታ አበናም፤ ገረድⷕታም ያዶተⷕታ አበቸናም። 29የዮኻንስ ተማሪ ዝኽ ወሬ በሰሞ አንⷀ ኔሳታ ወሰዶም ቀፐረዊም። 30የኢየሱስ ናዀቸረነ ተራዀዮ መደር ተዠፐሮም የኢየሱሴ ቸነቦም፤ የቾተዊም ያትመረዊ እንም ኦደዊም። 31ዀትም "ይማተንዳ ሰብ ኤነወ መደር ንወነምታነ ቀሪ ጋᎀ ናᎉነ" ባረኖም፤ ዝም የባረ ብዘ ሰብ የኽኖኼ ይቸኖ የረፐሬ ሸረት ይበሮዌ ዳር ግዝየ አነፐረኖ። 32በኽ የቸነ ይማተዀና ሰብ ኤነወ መደር ብእርስየ መርከብ ተሳፈሮም ወሮም። 33ቢኸርም ቲያሮ ብዘ ሰብ አሰቦዮምታነ የኻሮዮዌ፥ ተቀያ ቀያዀና ወጦም በግረዀና ኖጦም በተሮዮም መደረታ ሰኖም። 34ኢየሱስ ትርስየ መርከብ ቲወርድ ብዘ ሰብ አሸምታነ ዜማንቸ ኤነኖ ጤ ኸማ በኸሮዌ አትማጠጠኖም፤ ብዘ ቃርም የኽኖ አትመሮት ቀነሰም። 35ቲያትመኖም ታነ ድየ መሸም፤ ተማሪየታ የኢየሱሴ ተⷀነቦም "መደረታ ቤት ኤነወ በረኻው፤ ግዝየታ መሸም። 36ዝኽ ሰብ ተዝ ርቤ የኸሮ ቀያ ወሮም ሸረተዀና ይስረቦዌ አስራፕትኖ" ባረዊም። 37ኢየሱስ ጭን "ኽኖ ይበሮ ቃር አኹ አቦዮ" ባረም ዠፐረሮም፤ ኽኖም "ኧጋ ንወነም በዄት በቅር ዲናር ሸረት ንሰየነም ይበሮዌ ናብኔዮዌ?" ባረዊም። 38ዀትም "ምራኽር ዳቦ ያነናኹ ኸማ ወሮም ኧዞ" ባረኖም፤ ኽኖም ያነኖ ቃር አሰቦምታነ "አምስት ዳቦም ዄት አሳ ነረ" ባረዊም። 39ኢየሱስም የሰብ ኽኖ ተመደር መደር ተሻዶም በዚዛ ሰር ያወሮዮዌ የተማሪየታ አዘዘም። 40የኽ የኸሬ በበቅርም ባምሳ በማራ ቾኖም። 41ኢየሱስም አምስት ዳቦም ዄት አሳ ነሳም ሰሜንየ አሸም፤ ይእግዘር ሽር ባረም ዳቦኽኖ ፍረነመም የሰብ ያሰሮዌ የተማሪየታ አበኖም፤ የኽክም ዄት አሳ ይንመታ ሻደም። 42እንም በኖም ጠᎈቦም። 43ተማሪየታም የተነፈ ዳቦም አሳ አስረዄት ቀርጫት ᎃራ ነሶም። 44ኽኽ ሸረት የበኖ እማት የገምያ ᎃዝር አምስት ዀም ባነ። 45ኢየሱስ ኽመጋ የተማሪየታ "ትያ ይፍቴ ብደሮም ብእርስየ መርከብ ግቦም ቤተሳይዳ ቀያ ተገኖ፤ እያ ዝኽ ሰብ አስራፐትቴ" ባረም አዘዘኖም። 46ዀትም ተኽኖ ተቤተረም ጠሎት ያሜዬ ቈቶ ወጣም። 47ድየ ቲመሽ መርከብዀታ በባር ግብት ባነ፤ ኢየሱስም ይማተታ ተባር ውጤ ባነ። 48ተማሪየታ ቲፍት ይፍተዀኔ ቢረፍስ ንፋስ የቸነ ተርፋስ ቲትⷛመዶ አሸም፤ በምሳረ አርበት ሳት ቲኸር ኢየሱስ በባር ᎈር በግረታ የኽኖኼ ቸነም፤ ቲፍተዀኔ አለፈም ያሬ ባነ። 49ቢኸርምኽኖ በባር ᎈር በግረታ ቲያር አሰቦምታነ ዀትም አዝሬል መሰረኖም አትኻኖም። 50እንመዀና የዀት አሰበዊም ታነ ንቃር ሰነፎም፤ ኢየሱስም ኽመጋ የኽኖ አትስረፎም፤ "እያትንዀ፥ እያትንዀ" ባረኖም። 51ኽኖ ባነቦᎌ መርከብ ገፓም ተኽኖ ጋᎀ ቲኸር ንፋስም ቈመም ተማሪየታም ንቃር ወግ ኸረቦም። 52ⷕነዀና የግመዘዜ ሸረትዀታ መምር የደፐረ ኸማ አምቤሰሮ የኸሬው ባንኸሬ ዝኸታ ወግ ቤኸርቦ። 53ኽኖም ተባር ተⷘኖም ጌንሴሬጥ ገነ ቸነቦም፤ መርከበዀና በባር ᎀሬ አቈሞም ታፈር አጠጎም አገደዊም። 54ተመርከበዀና ቶንዶም ኸማ ኽመጋ የኽ ገነ ሰብ የኢየሱስ ኻረዊም። 55በኽ ገነ እንም ኖጦም ባሸነ እንም በጂፐ ገተሮም በሳንሳ ጮሮም ኢየሱስ ያነወ መደሬ አቸነቦም። 56ቦረወ መደር እንም በቀያም በከተማ በገን እንም ባሸነ አቸነቦም በአድባቤ በዀት ይፍቴ ያወሮ ባነ፤ ኽኖም የዀጅረታ ዊት ዳር ይረግዶዌ የኢየሱስ ይጨሰዊ ባነ። የዀትም የረገዶ እንም ተባሸዀና ተነፎም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\