ማርቆስ 8

1በኽም ግዝየ እንጐድም ብዘ ሰብ ተደመዶም፤ ይበሮም ቃር አነፐረኖ። በኽ የቸነ ኢየሱስ ተማሪየታ የዀትኼ ጠናም ዝካ ባረኖም፤ 2"ዝኽ ሰብ ትያ ጋᎀ ሶስት ከረ ዋሮም፤ ይበሮ ቃር አትም ቃር ኤነኖ የኸሬ አትማጠጥኽኖም፤ 3ጌመዀና ቤተዀና ብናስራፕትኖ ቤማ ይⷀጦቴ፤ አታተዀና ተረቌ የቸነቦሎ" ባረኖም። 4ተማሪየታም "ኧጋ በዝ በረኻ የዛኽር ሰብ ይወጣሮ ሸረት ቤቴ ይረኽዊቴ?" ባረዊም። 5ኢየሱስም "ምራኽር ዳቦ ነረናኹ?" ባረም ተሳረኖም። ኽኖም "ሰባት ዳቦ ነረ" ባረዊም። 6ዀትም ሰብ ባፈር ይቾኖ ኸማ አዘዘም፤ ሰባት ዳቦም ጠበጠም ይእግዘር ሽር ባረምታ ፍረነመም የሰብ ያሰሮዌ የተማሪየታ አበኖም፤ ኽኖም የሰብ አሰኖም። 7ቀሪ እርስ ርስየ አሳ ባነኖ ኢየሱስ የዝ አሳ ቃር ይእግዘር ሽር ባረም የሰብ ያሰሮዌ የተማሪየታ አዘዘኖም። 8ሰብም ኽኖ እንም በኖም ጠᎈቦም፤ ተማሪየታም የተነፈ ሰባት ቀርጫት ᎃራ ነሶም። 9የበኖም ሰብ ᎃዝር አርበት ዀም ያኽር ባነ፤ ኢየሱስ የኽኖም አስራፐተኖም። 10ተኽ አንⷀ ተተማሪየታ ጋᎀ ብርስየ መርከብ ገፓም ዳልማኑታ ገነ ወረም። 11የፈሪሳ ሰብ የኢየሱሴ ቸነቦምታነ ተዀት ጋᎀ ሽር ቀነሶም። የዀትም ይፈትረውዬ "ወግ የኸረ መርኸት ተሰሜ አተዥንደ" ባረዊም። 12ኢየሱስም ማቸምታነ "የዝ ዘበር ሰብ ወግ የኸረ ዘንጋ ያዞዌ የምር ይሰቦ? እያ የውረመና ኧብርኹ፤ አትም ወግ ዘንጋ ኤያᎀሪ" ባረኖም። 13ተኽኖም ተቤተረም ዠፐረም በመርከብ ገፓም ኽወኸት ተⷘናም። 14ተማሪየታም ሸረት ወጥብጥ ተረሳኖምታነ በመርከበዀና እማት ዳቦ ባንኸሬ እንጐድ ቃር አነፐረኖ። 15ኢየሱስም "ተፈሪሳ ሰብም ተኼሮድስም እርሾ ተጤፖ" ባረኖም። 16"ዀት ዝኽ የባረ ሸረት አንጠበጥኔዉ" ባሮም ኽኖም ተኽኖ ተዝራከቦም። 17ኢየሱስም ዝኽ አሳበዀና ኻረም ዝካ ባረኖም፤ "ሸረት አንጠበጥነ ባኹም የምር ትዝረኮ? ኧዃ ዳር ስርም አትቤስሮም ኤገባኹም ቃንኹዌ? ⷕናኹ ኧዃ ዳር ታጨምዌ? 18ኤን ታነናኹ የምር አታዞ? እንዝር ታነናኹ የምር አትሰሞ? የምር የዝ ይፍቴ መርኸት ኤትዘገድኹ? 19አምስት ዳቦ ያምስት ዀም ሰብ በፍረነምዀም ግዝየ ሰብም በኖም የተነፈኖ ምራኽር ቀርጫት ᎃራ ነሳኹም?" ባረኖም። ኽኖም "አስረዄት ቀርጫት ᎃራ ነሳነም" ባረዊም። 20"የኽክም ሰባት ዳቦ ያርበት ዀም ሰብ ፍረነምዀም። ኽኖም በኖም የተነፈኖ ምራኽር ቀርጫት ᎃራ ነሳኹም?" ባረም ተሳረኖም፤ ኽኖም "ሰባት ቀርጫት ᎃራ ነሳነም" ባረዊም። 21"ኧጋ ኧዃም አትቤስሮዌ?" ባረኖም። 22ኢየሱስም ተተማሪየታ ጋᎀ ቤተሳይዳ ቀያ በሰኖ አንⷀ በኽሜ አት ᎋርጥ ምስ የኢየሱሴ አቸነቦም። የዀትም ኤነታ ይᎃሻሽኔ ጨቈሰዊም። 23ዀትም የᎋርጥ ምስ ኧጅ ጠበጠም ተቀያ ውጤ ወሰደንም። ቤንመታ እምባⷀታ እትፍ ባረወም። ኧጀታ አወናም "አሽቃር ይትየኸዌ?" ቲብር ተሳረንም። 24ᎋርጥም የርፐረ ተⷘⷈረም "ሰብ ይትረቦን ቢኸርም ያሮ ኧጨ ይመስሮን" ባረም። 25ኢየሱስ ዠፐረም ኧጀታ በምስዀታ ኤን አወናም። ኽመጋ መርኬ ባረም እንም ቃር በጨር አሸም። 26ኢየሱስም "ቀያ እንገፓኸ" ባረም የምስዀታ ቤተታ ያሬ አስራᎌተንም። 27ኢየሱስም ተማሪየታ በፊሊጶስ ቄሳርያ ከተማ ዙርያ ያነቦ ቀያ ያሮዌ ተረሶም። ቤማም ታነቦ ኢየሱስ "ሰብ ይያሟኑ ይብሮን?" ቲብር የተማሪየታ ተሳረኖም። 28ኽኖም "አታት ሰብ ያጠምቅ ዮኻንሱ፥ አታተዀና ነቢ ኤልያሱ፥ እንጐድመዀና ነቢ ተኸሮ ሰብ አተታው ይብሮ" ባረዊም። 29"አኹኽ ይያ ሟኑ ትብሮን?" ባረም ተሳረኖም። ጴጥሮስም "ትቸንቴ የዋሪ ክርስቶስ አኸትንኸ" ባረም አትጬፐኖም። 30ኢየሱስም "ይያ ቃር ያትም ሰብ እኖድኹ" ባረም አትጬፐኖም። 31ኢየሱስ የተማሪየታ ዝካ ቲብር አትመሮት ቀነሰም፤ "የሰብ ኧርች ብዘ መከራ ወትቀፐር ነረወ በገን አስተማሪ በⷅስ አለቃም በሙሴ ⷅጫ አስተማሪ ይትቀንጥቴ፤ ሰብም ይቀጥረዊቴ፤ የኽርምታነ በሶስተነ ከረ ተሞት ይትረሳቴ" ባረኖም። 32ኢየሱስ ዝኽ ዘንጋ የᎃየም ኦደኖም፤ ጴጥሮስም የኢየሱስ ይማተታ መቈ አወጣም "ቶ ዝካ አትበር" ባረም ማቸወም። 33ኢየሱስ ጭን ተዥባፐረም የተማሪየቴ አሸም የጴጥሮስ አጥራቈረንም፤ "ኧሰኸኒ አኸ ሼጣን፤ አኸ የሰብ ቃር ባንኸሬ ይእግዘር ቃር አታስብ" ቧረንም። 34በኽ አንⷀ ኢየሱስ የሰብ ተተማሪየታ ጋᎀ የዀትኼ ጠናኖምታነ ዝክም ባረኖም፤ "እያ ይትⷐተሬዬ ይሸ እንም የገገታ የኽዳ፤ መስቀር የጠውርም ይያ የትኸተሬ። 35ነብሰታ ይቅዬ ይሸዀታ እንም ያቌን፤ ይያም ወንጌል ቲብር ነብሰታ ያⷀፐረ እንም ያተርᎋን። 36ሰብ ባፈር ያነ ዱንያ እንም ቢያተርፍ ነብሰታ ጭን ቢቄ ምር ያᎁረሸ? 37ዌሽ ሰብ የረብሰታ ዋጋ ምር ይከሴ ይዀለ? 38ብእግዘር ኤታመር በዝ በባጢረተነ ሰብ ዘበር ብያም በቃርመና ይቅመጭ እንም የሰብ ኧርች ባባታ ክብር ተቅዱስ መሌካ ጋᎀ ቲቸን በዀት ይቅመጭወቴ" ባረም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\