ማርቆስ 9

1ዠፐረም ኢየሱስ ዝካ ባረም፤ "የውረመና ኧብርኹ በዝ ተቈሞ ሰብ አታተዀና ይእግዘር መንግስት በርቅ ደረግ ቸነም ቲያዞ ዳር ኤሞቶ ሰብ ነረቦ" ባረም። 2ተስድስት ከረ አንⷀ ኢየሱስ ጴጥሮስ፥ ያእቆብም ዮኻንስ ጠበጠም ይማተዀና ከፍተነ ቈቶ አወጣኖም። ቢፍተዀኔም መርከታ ተሽጋከረም። 3ዀጅረታ ንቃር ጥርጥር ባረም፤ ባለም ታነቦ ዀጅር ቲሜጦ ሰብ ኽኽ ያኽር ያመጥሮዌ ኤኸሎ አኽር ነጨ ኸረም። 4በኽ ግዝየ ኤልያስም ሙሴ ተኢየሱስ ጋᎀ ቲጮዶ ትራቦዮም። 5ጴጥሮስም የኢየሱስ "አስተማሪየንዶ ይና በዝ ንኸኔ ወኼቃሩ፤ በዝ ሶስት ዳስ ናርሽነ፤ አት ያኸ፥ አት የሙሴ፥ አት የኤልያስ ይኽርሸ" ቧረንም። 6ሶስት ተማሪየታ ንቃር ጠነቀኖም የረፐረ የኸሬ፥ በኽ የቸነ ጴጥሮስ ይዝረⷍ ቃር ቤⷕር። 7ዳበራ ቸነም አኸተረኖም። ተዳበራም ደን "እያ ኧረᎃድን ኧርቸና ዝኸታው፤ የዀትም ስመዊ" ይብር ቃር ቸነም። 8ኽመጋ በዙርያዀና ቢያዞ ተኽኖ ጋᎀ ኢየሱስ ባንኸሬ አትም ሰብ አናሰቦ። 9ተቈቶም ቲወርዶ ኢየሱስ "እያ የሰብ ኧርች ተሞት ትንትረሳ ዳር ዝኽ ያሸኹዊ የሟኒም ሰብ እኖድኹ" ቲብር አዘዘኖም። 10የባረኖም ቃር ሰሞም ተⷀፐሮም፤ ቢኸርም "ዝኽ ተሞት ወተሳ ምር ወበር ይኽርሸ?" ቲብሮ ኽኖም ተኽኖ ተጮዶም። 11ኽኖም "የሙሴ ⷅጫ አስተማሪ ነቢ ኤልያስ ብዴተ ወተን ነረወ የምር ይብሮ?" ባሮም የኢየሱስ ተሳረዊም። 12ዀትም ዝካ ባረም መልስ አበኖም፤ "ውረሙ፤ ኤልያስ በተረም ይቸንቴ፤ እንም ቃር ይሽባክትቴ፤ ቢኸርም የሰብ ኧርች ብዘ መከራ ወትቀፐርም ወትቀንጥም ነረወ ቧርም የምር ጣᎋም? 13እያ ጭን ኧብርኹ፤ ኤልያስ ቸነም፤ የዀትም በመጣፍ የትጣፈም ኸማ ሰብ የሳቦ ቃር አመነቦᎌም" ባረም። 14ኢየሱስም ሶስችም ተማሪ ቤሻዀና የኸሮ ተማሪዬ ተዠፐሮም ቸነቦም፤ ብዘ ሰብ በዙርያዀና በትደመዶዌ አሰቦም። የሙሴ ⷅጫ አስተማሪ ተተማሪየታ ጋᎀ ሽር ይዝረኮ ባነ። 15ሰብ እንም የኢየሱስ ቢያዞ ንቃር ወግኸረቦምታነ፥ የዀትሜ ኖጦም አዝራከበዊም። 16ኢየሱስም የተማሪየታ "አኹ ተኽኖ ጋᎀ ሽር ትዝረኮ በንቃሩ?" ቲብር ተሳረኖም። 17ተሰብ ግብት አተታ ዝካ ቲብር መልስ አበም፤ "አስተማሪዮ ኧርቸና ሲጣር ጠበጠም ዲዳ አᎀነንም፤ ዀትም ያኸኼ አቸነዀንም። 18ሲጣረታ በትረሳወ ወክት እንም ባፈር ይቋሽን፤ ታንቃታም ዝምባወት ያወርድ፤ ስነታም ያትፈጭ፤ ገᎀጀታ ጠነቀም ኔሳ ይኸር፤ ተማሪያኸ ዝኽ ሲጣር ያወጠውዬ ተሳርኽኖም፤ ኽኖ ጭን አንኸረሮ" ቧረንም። 19ኢየሱስም "አኹ አታምሮ የዝ ዘበር ሰብ መቸ ዳር ታኹ ጋᎀ ኧረብርቴ? መቸ ዳርኽ ኧፍርኽንኹቴ? ኧርችዀታ ይዬ ናመዊ" ባረኖም። 20ኽኖም ኧርችዀታ አቸነበዊም፤ ሲጣርም የኢየሱስ ቢያዥን ኽመጋ የርችዀታ ባፈር ቃሸም አክወነረንም፤ ኧርችምዀታ ባፈርም ቦጠቄ ቲክበንር ዝምባወት ያወርድ ባነ። 21ኢየሱስ የርችዀታ አብ "ዝኽ ባሸ ተቈነሰን ምራኽር ግዝየው?" ቲብር ተሳረንም፤ አባመታ "በትክነተታ ቈነሰንም" ባረም። 22"ሲጣርም ይቈጥኔ ቲሸ ብዘ ጋᎀ ብሳትም ብኻ ደን ይቋሽን ባነ፤ በኸረንኸ ኸዳሽ አትማጥጥም ኧግዝንደ" ባረም የኢየሱስ ጨቈሰንም። 23ኢየሱስም "አኸ 'በኸረንኸ' ትብሬ፤ ብእግዘር ያመረ ሰብ እንም ቃር ይዀለ" ቧረንም። 24ኽመጋ የርችዀታ አብ "እያ አምር፤ ቢኸርም ጭን አንመሮተና ትያ ይፈካንዬ ኧግዜ" ባረም አኸናም። 25ኢየሱስም ሰብም ኖጦም ቲቸኖ አሸም፤ የሲጣርም "አኸ ዲዳም ጠንቋራ ሲጣር ተዝ ኧርች ትወጤም የዀትኼ ተዘፔትኸ ባትገቤ አዝዝኸ" ባረም አጥራቈረንም። 26ሲጣርም ንቃር ኦነም፤ የኧርችምዀታ ንቃር አክወነረንምታነ ወጣም፤ ኧርችምዀታ የᎀተ ሰብ ኸረም፤ ብዘ ሰብ "ᎀተም" ባሮም። 27ኢየሱስ ጭን የርችዀታ ኧጅ ጠበጠም ነሳንም፤ ኧርችምዀታ ቈመም። 28ኢየሱስ ቤት በገፔ ተማሪየታ "ዝኽ ሲጣርዀታ ይና ናወጣኔዬ ያንኸረንደ የንቃሩ?" ባሮም ይማተታ ተሳረዊም። 29ዀትም "የዝካ ቃር በጠሎት ባንኸሬ ብንጐድ ባትም ቃር ኤወጣ" ባረም ኦደኖም። 30ኢየሱስም ተማሪየታም ኽኽ መደር ታቦም በገሊላ ገነ ወኸት አለፎም ወሮም፤ ኽኖም ያነቦᎌ መደር ሟኒም ሰብ ይⷕሬ ኢየሱስ አንሸ። 31ዝም የኸረወ ኢየሱስ የተማሪየታ፥ "የሰብ ኧርች በሰብ ኧጅ አወጨም ያⷀᎏሪቴ ኽኖም ይቀጥረዊቴ። በᎀተ በሶስት ከረታ ይትረሳቴ" ባረም ያትመኖ የረፐረ የኸሬው። 32ተማሪየታ ጭን ይብኖ ቃር አንገፓኖ፤ ይትሰረውዬም ሰነፎም። 33ኢየሱስም ተማሪየታም ቅፍርናኾም ከተማ ቸነቦም፤ ኢየሱስ ቤት በገፔ የተማሪየታ "ቤማ ታነኹ ምር ሽርትዝረኮ ባነ?" ቲብር ተሳረኖም። 34ኽኖ ጭን ስ ባሮም፤ ቤማ ታነቦ "ቢና ግብት ትንመንዳ ይርቅ ሟኑ" ቲብሮ ሽር ትዝረኮ የረፐረ የኸሬው። 35ዀትም በቾና አንⷀ አስረዄት ተማሪየታ ጠናም፤ "ይፍትወረር ይኸሬ ይሸ ሟኒም ሰብ ትንም የቀጥወም ይንመታ አገልጌ ወኽር ነረወ" ባረኖም። 36አት ትከ አቸነም በግብተዀና አቈᎀንም፤ የትከምዀታ እንⷀፈም ዝካ ባረኖም፤ 37"ተዝ ቅስር ደንⷛ አተታ በሽመና ይትⷀፐር ሰብ እያ ይትⷀፐር፤ እያም ይትⷀፐርዀታ እማት እያ ቴኸር የራኼምዀታ ይትⷀፐር" ባረም። 38ዮኻንስም "አስተማሪዮ አት ምስ በሽማኸ ሲጣር ቲያወጣ አሸኔም፤ ቲና ጋᎀ አንኸሬ ቶ ባኔም" ቧረንም። 39ኢየሱስ ጭን ዝካ ባረም፤ "በሽመና ወግ ዘንጋ በቶቶት ኽመጋ ብያ ᎃጥጥ ይዝረⷍ ኤነ የኸሬ ታበዊ አትኽረዊ። 40ይና ኤትራከስንደ እንም ቲና ጋᎀው። 41የውረመና ኧብርኹ፤ የክርስቶስ የኸርኹዌ በሽመና አት ብርጭቆ እኻ ያሰጭኹ ሰብ ዋጋታ ኤበዀን" ባረም። 42"ብያ ታመሮ ትርስየኽኖ ያተታ ዳር አክታተፈም ባጢር ያትቾት ሰብ ዀት ይረዝ ዮፍጨ እምር ባንገተታ አጐጅም በባር ቢድረሪ ይᎋዘዝን ባነ። 43ኧጃኸ ባጢር ቢያትቾትኸ ኧርጥም ቋሽን፤ ዄት ኧጅ ንቤተናኸ ባዛብ እሳት ቢቋሽከታ ኧጅ ምጭር ኸርኸም ብእግዘር መንግስቴ ብትገባ ይፈዝኸ። 44አዛብ እሳት ስርም ፍርፍረታ ኤሞትወ፥ እሳትመታ ኤጠፋወ መደሩ። 45ኧግራኸ ባጢር ቢያትቾትኸ ኧርጥም ቋሽን፤ ዄት ኧግር ንቤተናኸ ባዛብ እሳት ቢቋሽከታ ጅረ ኸርኸም ይእግዘር መንግስት ብትገባ ይፈዝኸ። 46አዛብ እሳት ፍርፍረታ ኤሞትወ እሳተታም ኤጠፋወ መደሩ። 47ኤናኸም ባጢር ቢያትቾትኸ ኦጣም ቋሽን፤ ዄት ኤን ንቤተናኸ ባዛብ እሳት ቢቋሽከታ አት ኤን ንቤተናኸ ይእግዘር መንግስት ብትገባ ይፈዝኸ። 48አዛብ እሳት ፍርፍረታ ኤሞትወ እሳተታ ኤጠፋወ መደሩ። 49"አሶ በሸረት ይዀሬኸማ የመከራ እሳት በሰብ እንም ውጠⷅተ ያᎀጥንቴ፤ 50አሶ ንቃር ይተም፤ የኽርምታነ ቸምናታ ጭን በበከረ በንቃር ይታምሸ፤ ኧጋ አኹ አሶ ኸማ ታሞ፤ አኹም ታኹ በሽናት ንበሮ" ባረም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\