ማቴዎስ 12

1በኽ ግዝየ ኢየሱስ በሰንበት ከረ ተዝነ ግብት ቲያር፥ ተማሪየታ ቢገድኖ እሴት ሜጠሶም ብሮት ቀነሶም። 2ኽኖም ሜጠሶም ቲበሮ የፈሪሳ ሰብ አሰቦምታነ የኢየሱስ "ኧዥ፥ ተማሪያኸ በሰንበት ከረ ኤቾቺ ቃር ይቾቶ" ባረዊም። 3ኢየሱስም "ዳዊትም ተዀት ጋᎀ የረፐሮ ሰብ በጋደኖዌ ዳዊት የቾተ ቃር በመጣፍ አናረበብኹዌ? 4ዳዊት ይእግዘር ቤተመቅደስ ገፓምታነ ይእግዘር የትቀደሰ ሸረት ዀትም የዀትም ሰብ በነዊም፤ የበነዊም ሸረት ⷀስ ባንኸሬ እንጐድ ሰብ ይበሬ አንትፈቀደ ባነ። 5ⷀስም በሰንበት ከረ፥ በቤተመቅደስ ሰንበት ቢሸሮ ባጢር ቤኸርቦዌ በሙሴ ⷅጫ የጣᎉ አናረበብኹዌ? 6ቢኸርም ጭን ተቤተመቅደስ ይርቅዀታ በዝ ታኹ ነረ ኧብርኹ። 7'እያ ኧሸን ምኽረት አምሮቱ ባንኸሬ ኽትም አንኸረ' የዋረን ምር የኸረ ኸማ ተኻርኹ ባጢር ኤነቦኽኖ ባትፈርዶፖ። 8አቸም የሰብ ትከ የሰንበት ⷘታው" ባረኖም። 9ኢየሱስ ተኽ መደር ተረሳም፥ አይኹድ ይትደመዶᎌ ቤተዀና ገፓም። 10በኽም ኧጀታ የረፈረወ አት ምስ ባነ፤ የኢየሱስ ይⷈስሰውዬ ቲብሮ "በሰንበት ከረ ባሸነ አትርፎት ተፈቀደምዌ?" ባሮም ተሳረዊም። 11ዀት ጭን "ታኹ አት ጤ ያነን በሰንበት ከረ በጐጀ ቢዌወ ሼብተ ኤያወጣ ሰብ ሟኑ? 12ኧጋ ሰብ ተጤ መምር ኤይርቅ? የኽ የኸሬ በሰንበት ወኼ ዘንጋ ቶቶት ተፈቀደም" ባረኖም። 13ተኻንⷀ የምስዀታ "ኧጃኸ ዝራጋ" ቧረንም። ምስምዀት ዝራኳንም፤ ያትም ኧጀታ ኸማ አፍያ ኸረም። 14የፈሪሳ ሰብ ጭን ተኼ ወጦም መምር አሚተቦ የኢየሱስ ይቀጥረውዬ አትባቶᎌም። 15ኢየሱስ ይቀጥረውዬ የሳበዊ ኸማ ቢⷕር የኽኖ በኽም ቸኖም እንጐዴ ቲያር ብዘ ሰብ ተⷐተረዊም፤ በኽሜ ባሸነ እንም ተባሸዀና አተነፈኖም። 16የተነፎኽኖ የዀት ቃር የሟኒም ሰብ ቤዩዶዬ አዘዘኖም። 17ዝም የኸረወ፥ በነቢ ኢሳይያስ የትዝረⷈ ትንቢት ይኸሬዉ፤ 18"የሸፐትዀን አገልጌየና ዝኸታው፤ ዀት እያ ኧረᎃድን፥ በዀትም ይሽሬ፤ መንፈሰና በዀት አወራቴ፤ ዀትም ⷅጥየ ፍርደና የአረማዊ ሰብ ዩድቴ፤ 19ዀት ኤትጭቃጨቅ ዌም ኤያኸራ፤ ቤም ኤማ ቃረታ ኤያትሰማ። 20አንቅ ቲረኽዊ ስን የጨቈጪ መቃ ኤሰብር፤ ይጠፌም የሰና ራዝ ኤያጠፋ። 21አረማዊ ሰብ እንም ተስፋዀና በዀት ያውሮሸ" የዋረን ኸረም። 22ተዝም አንⷀ ሲጣር የጠወጠን ᎋርጥም ዲዳም ምስ የኢየሱሴ አቸነዊም፤ ዀትም አተነᎈንም፤ ምስምዀት ያዥሜ ይዝረⷍሜ ዀረለም። 23ሰብ እንም ወግ ኸረቦምታነ "ዝኽ ተዳዊት ዘር ይቸንቴ የዋሪ ኢየሱስ ይኽርሸዌ?" ባሮም። 24የፈሪሳ ሰብ ሰሞምታነ "ዀት በሲጣር አለቃ በብኤልዜቡል ባንኸሬ ሲጣር ኤያወጣ" ባሮም። 25ኢየሱስ ጭን ያሳበዀና ቃር ኻረምታነ፦ "ዀትም ተዀትም ተራከሰም ይትቤተር መንግስት እንም ዀትም ተዀትም ያርቅ፤ ዀትም ተዀትም ተራከሰም ይትቤተር ከተማ ዌም አበሩስ ኤቈም። 26ሲጣር የሲጣር ያወጣ በኸረ ዀትም ተዀትም ተራከሰም ተቤተረም ወበሩ፤ ኧጋ ሼጣን መንግስተታ መምር ይምሸ? 27እያ በሲጣር አለቃ በቡኤልዜቡል ሲጣር አወጣ በኸረ ደንⷛኹኽ በሟን ደረግ ያውጦሸ? በዝም የቸነ ኽኖም ባኹ ይፈርዶብኩቴ። 28እያ ጭን ብእግዘር መንፈስ ሲጣር አወጣ ኸማ በኻርኹ፥ ይእግዘር መንግስት ያኹዌንየ ቸነም ወበሩ። 29"ዌሽ ሰብ በተረም ጦናማዀታ ቴያድን የጦናማ ቤት ገፓም ንብረተታ ይዘርፌ መምር ይዀለ? ታጐደን አንⷀ ይዘርᎋኔ ይዀለ። 30"ትያ ጋᎀ አንኸረዀት ይትራከሴ፤ ትያም ጋᎀ ኤደምድዀት ይብራጭ። 31የኽ እንም ኧብርኹ ሰብ ይቾትን ባጢርም ይዝረⷍን ቅኔመ እንም አፍ ይውሪ፤ መንፈስ ቅዱስ የቀነመ ዀት አፍ ኤውሪ። 32በሰብ ትከ ᎃጥጥ የዝረⷈ ሰብ እንም አፍ ይውሪ፤ በመንፈስ ቅዱስ ጭን ᎃጥጥ ይዝረⷈ በዝ አለምም ኸረ ቢቸንም አለም አፍ ኤውሪ" ባረኖም። 33ኢየሱስም "ኧጨ እንም ባᎈነን ᎇስረታ ይⷕሪ የኸሬ፥ ወኼ ኧጨ ወኼ ᎇስር ᎃጥጥ ኧጨም ᎃጥጥ ᎇስር ያᎊ፤ 34አኹ የሰርችረ ደንⷛ፥ ᎃጥጥ በኸርኹሜ መምር ወኼ ቃር ዘንጎት ይኸንኹ? በⷕን ሜናም የተነፈዀታ አነበት ይዝረⷍን። 35"ወኼ ሰብ ቦኼ ⷕነታ ወኼ ዘንጋ ይዝረⷍ፤ ᎃጥጥ ሰብ በᎃጥጥ ⷕነታ ᎃጥጥ ዘንጋ ይዝረⷍ። 36እያ ኧብርኹ ሰብ የሳሬ ባሴ ቢዝረከዊ ዘንጋ እንም በፍርድ ከረ መልስ ይቦᎌቴ። 37በቃራኸ የቸነ ይᎋርጅንከሸ፤ ተቃራኸ የቸነ ይᎋርጅብከሸ" ባረኖም። 38በኽም ግዝየ የⷅጫ አስተማሪም የፈሪሳ ሰብም የኢየሱስ "አስተማሪዮ አኸ ወግ ቃር ትትቾት ናዥኔ ንሸነ" ባረዊም። 39ኢየሱስም ዝካ ባረም ዠፐረም፦ "የዝ ዘበር ᎃጥጥ ሰብ ብእግዘር ኤታመር የኸሬ መርኸት ያዤ ይሸ፤ ቢኸርም ተነቢ ዮናስ መርኸት እንጐድ መርኸት ኤይዊ። 40ዮናስ በርቅ አሳ ደን ሶስት ከረ ዋናም ምሳረ ቾናም፤ የኽክም የሰብ ትከ ባፈር ደን ሶስት ከረ ዋናም ምሳረ ይቾናቴ። 41በፍርድ ከረ የነነዌ ከተማ ሰብ ተዝ ዘበር ሰብ ጋᎀ ይትረሶም በኽኖ ይፈርዶፖቴ፤ ዝም የኸረወ ዮናስ ይእግዘር ቃር ቢዩድኖ ቶዘከቦም ንስኻ ገፓም፤ ዝሙ ተዮናስ ይርቅዀት በዝ ታኹ ነረ። 42ራ ገነ ትገዛ የረፐረች ንግስት በፍርድ ከረ ተዝ ዘበር ሰብ ጋᎀ ተረሳችም ትፈርድቦቴ፤ ⷕትም ሰለሞን ይዝረⷍን ወግ ትሰሜ ተረቌ ታፈር ዳር ቸነችም። ቢኸርም ተሰለሞን ይርቅዀት በዝ ታኹ ነረ" ባረኖም። 43ተኽም አንⷀ ኢየሱስ "ሲጣር ተሰብ ቦጣ ጋᎀ ያᎊወ መደር ቲሸ እኻ ኤነወ በረኻ መደር ያር፤ ቢኸርም ያᎊወ መደር ኤረኽብ። 44በኽ ግዝየ 'ዮጣኽወ ቤት ንትዘፐርም ንግባ' ይብር፤ ተዠፐረም ቲቸን ቤትዀታ ግᎋራ ኸረም አሸሽም በሸኰችዬ ይረኽውን። 45ተኻንⷀ ወረም ተዀት ይብሶ እንጐድ ሰባት ሲጣር ተዀት ጋᎀ ጠበጠም ይቸን፤ ዀት ይፍቴ በገፓወ ምስ እንመዀና ገፖም በኽም ቤት ይረብሮ፤ የኽም ምስ ቲፍቴ ይርቅ የዃታ ይብስወ፤ በዝም በᎃጥጥ ዘበር ሰብ የኽክም ይኸርወቴ" ባረም። 46ኢየሱስ የሰብኽኖ ጋኽም ቲዝረⷍኖ የዀት አዶትም ጐፔመታ ያዝራከውዬ ቦረጀ ቈሞም ይቅረበዊ ባነ። 47በኽ ተረፐሮ ሰብ አተታ "አዶትማኸ ጐፔቻኸ ያዝራኮኬ ቦረጀ ቈሞም" ቧረንም። 48ኢየሱስ ጭን ዮደን ምስ "አዶተና ሟንያተ? ጐፔያናኽ ሟንሎተ?" ቧረንም። 49ኢየሱስም ኧጀታ የተማሪየቴ ዝራካምታነ "አዶትም ጐፔያና ዝምሎ፤ 50በሰሜ ያነ ያባና ፍቃድ ያሜ እንም ዀት ጐፔያና ኧተᎀናም አዶትመናው" ባረኖም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\