ማቴዎስ 13

1በኽም ከረ ኢየሱስ ተቤት ውጤ ወጣም፥ በባኽር ᎀሬ ቾናም። 2ብዘ ሰብ ተደመዶም የዀትኼ ቢቸኖ በባኽር ᎈር በረፐረ ጀልባ ገፓም ቾናም፤ የቸነ ኸልቅ እንም በባኽር ᎀሬ ቈመም ባነ። 3ተኻንⷀ ኢየሱስ ቦማካ ብዘ ቃር ዝካ ባረም ኦደኖም፤ "ቸዋች ዘር ይዘሬ ወጣም። 4ቲዘራም አታት ዝነ ቤማ ᎀረ ወጠቀምታነ አንᎋ ቸነቦም ነቀመዊም። 5አታት ዝነ ብዘ አፈር ቤነወ በጣጤ ወጠቀም፤ ደነታ እምር የኸሬ ኽመጋ ይረሜ ገደደም። 6ቢኸርም ጬት ቢወጣ ሸተረም፤ ኧስር ኤነኔ ጠነቀም። 7አታት ዝነ በሶኽ ግብት ወጠቀም ነማም፤ ሶኽም ወጣም አነቈንም። 8አታት ዝነ ቦኼ አፈር ወጠቀም ነማም፤ ብዘ ᎃርት አበም፤ አተታ በቅር አተታ ስድሳ አትመታ ሳሳ ᎃርት አበም። 9ይሰማ እንዝር ያነን የስማ!" 10ተማሪየታ የኢየሱሴ ተⷀነቦምታነ "የዝ ሰብ ቦማካ ቱድኖ የንቃሩ?" ባረዊም። 11ዀትም ዠፐረም፦ "ይእግዘር መንግስት ቃር አኹ ትቤስሮዌ አውኩም፤ የኽኖ ጭን አናውዮ። 12ያነን ይደᎌለ፤ የዀትም ድበያ ቃር ይረውን፤ ቤነን ጭን ኽም ያነን ዳር ይወስጅᎌ። 13ኧጋ ቲያዞም ኤቤስሮ፤ ቲሰሞም ኤያትያኖ፤ ኽኖም ኤያጫምቶ የኸሬ እያ ቦማካ ኦድኖ። 14- 15'ስሞትሽ ትሰሞ አትቤስሮ፤ ኧዞትም ታዞ አትቤስሮ። ዝኽ ሰብ ቤያዞዌ ኤነዀና ፈጠሞም፤ ቤሰሞዌ እንዝረዀና ጠበጦም፤ ቤያጫምቶዌ ⷕነዀና ፈቀረም። ዝካ ታንኸረ ቤነዀና ኧዥተቦ፥ ብንዝረዀና ሲመተቦ በⷕንመዀና በሲተቦ ይያኼንየ ይትዘፐሮም እያም አትርፍኖ ባነ' ባረም እግዘር የኢሳይያስ ዮደን በኽኖ ቸነቦም። 16አኹ ጭን ኤናኹ ያዞ እንዝራኹ ይሰሞ የኸሬ የሳርኹ። 17የውረመና ኧብርኹ ብዘ ነቢም ብዘ ፃድቃንም አኹ ታዘዊዀት ያዞዌ ቢትሜኖም አናሰቦ፤ ትሰመዊዀት ይሰሞዌ ቢትሜኖም አንሰሞ" ባረኖም። 18ኢየሱስም "ኧጋ አኹ ይዘራ ምስ ወማካ ስሞ። 19ይእግዘር መንግስት ቃር ሰማም ኤቤስር እንም ቤማ ᎀረ የዘኔ ዝነ ይመስር፤ ዀት ይእግዘር ቃር ይሰማ፤ የሰሟን ቃር ሼጣን ቸነም ተⷕነታ ይወስድወ። 20በጣጤም የዘኔ ዝነ ያትየሽ ይእግዘር ቃር ይሰማ ተሰማም ኸማ ሳረንም ይትⷀፐር ሰብ ይመስር። 21ቢኸርም የግዝየታ ይትⷀፐር ባንኸሬ ኧስር ኤነን፤ የኽክም ብእግዘር ቃር የቸነ አት ጅጓረ ዌም ወትሰደድ ቲቸን ኽመጋ ይኸዳ ሰቡ። 22በሶኽም ግብት የዘኔ ዝነ ያትየሽ፥ ቃረታ የግዝየታ ይሰማ ሰቡ፤ ቢሰማም የዝ አለም አሳብ ይᎀትት የዋጋ ንማጀ በⷕነታ ገፓም የሰሟን ቃር ያርን፤ በኽ የቸነ በዀት ያነ ይእግዘር ቃር ᎃርት ኤረውን። 23ቦኼ አፈር የዘኔ ዝነ ያትየሽ፥ ይእግዘር ቃር ሰማም ቤሰረም ይትⷀፐር ሰቡ፤ ዀት ብዘ ᎃርት ይረውን፤ አተታ በቅር አተታ ስድሳ አትመታ ሳሳ ᎃርት ይብ" ባረም። 24ኢየሱስ እንጐድ ወማካ ኦደኖም፤ "ይእግዘር መንግስት በዋተታ ወኼ ዝነ የዘና ምስ ይመስር፤ 25ቢኸርም አት ከረ ምሳረ እንም ሰብ በትገተሬ ጠላት ቸነም በዛኽ በዘኔ ስኔ ᎈር ቅንጨ ዘናወም ወረም። 26ስኔም ነማም ᎃርት ባወንዴ ቢያዢ ቅንጨ ተቅራቀረወም ባነ። 27ቸዋችኽኖ ያራባሪየዀኔ ወሮምታነ 'አራባሪየንዶ በዝ ዋታኸ ወኼ ዘር አንዘናኸ ባነዌ? ቅንጨኽ ቴቴ ቸነም ገፓወም?' ባረዊም። 28ዀትም 'ጠላት ዝኽ እንም ቾተም' ባረኖም። ቸዋችኽኖ 'ኧጋ ይና ዌትነ ቅንጨታ ንረጭኔዬ ትሸዌ?' ባረዊም። 29ዀት ጭን 'ቤ ቅንጨ ትትረጦ ዝነመታ ተኽም ይትረጭ የኸሬ ኤኸር። 30ታበዊ፤ ጐር ቲቸን ዳር እማቴ የርሞ፤ በጐር ግዝየ ዝነ ያርጦ ሰብ ኦድኖሸ፤ ቅንጨታ ብደሮም ብትኸዊ፤ ብሳት ይᎀⷍሪ ኸማ ኧግደዊ፤ ስኔመታ በሻተና አግበዊ ኧበኖሸ' ባረም" ቲብር ኢየሱስ ኦደኖም። 31ይእግዘር መንግስት አት ሰብ ወሰደም በዋተታ የዘናን ᎈጠራ ይመስር ⷅንⷀ ያነን ኧጨኸማው። 32ዀትም ተዝነ እንም ያርስ፤ ቲረማ ግዝየ ጭን ተዝነ እንም ይርቅ፤ ኧጨም ያኽር፤ አንᎋም ቸነቦም ባቴበታ ቤተዀና አረሰቦም ይቾኖ። 33ኢየሱስ ዠፐረም እንጐድ ወማካ ኦደኖም፤ "ምሽት ᎇኮ ትታᎄካ በሶስት ና ዱቄት የራቈረችን እርሾ ይመስር፤ እርሾዀታ ᎇኮዀታ ያᎄኳን፤ ዝም ይእግዘር መንግስት ቃር የሰብ ቲዩጂ ዝክም ይመስር" ባረም። 34- 35ኢየሱስ የሰብ ዝኽ እንም ቦማካ ዝረⷈም፤ ድረ በነቢ ቶደም፤ "ቦማካም አምᎈና ኧከፍትቴ። አፈር ተትፈጠረ ቈነሽም የትሼመ ዘንጋ ኧዝረⷍቴ" የዋሪ ይኸሬ ወማካ ኤባር ስርም አንዝረⷈኖ። 36ኽም ጋᎀ ኢየሱስ ሰብ ኽኖ በኽም ቸም ቤት ገፓም፤ ተማሪየታም የዀትኼ ተⷀነቦም፥ "በዋት የዘኔ ቅንጨ ወማካ ምር ወበሩ? ኦድንደ" ባረዊም። 37ዀትም ዠፐረም፦ "ወኼ ዘር የዘና የሰብ ትከው። 38የዘነᎌ ዋት ዝኽ አለሙ፤ ወኼ ዘር የዋሪ ይእግዘር መንግስት ደንⷛሎ፤ ቅንጨ የዋሪ የሼጣን ደንⷛሎ። 39ቅንጨ የዘና ጠላት ወበር ሼጣኑ፤ ጐር የዋሪ የቀጥወ ከሮ፤ ይፏጦም መሌካሮ። 40ኧጋ ቅንጨ ነቀᎃም ብሳት ይᎀⷍሪምኸማ በቀጥወ ከረ የኽክም ይኸርቴ። 41የሰብ ትከ መሌካታ ይረኽቴ፤ ኽኖም በዀት ግዛት ባጢርም የቾቶ ᎇሼ ሰብም እንም ይረቅሞዮቴ። 42ብሳት ምጃቻ ደንም ይቃሶዮቴ። በኽሜ ይበኾቴ፤ ስነዀናም ያትፌጦቴ። 43በኽ ከረ ይእግዘር ሰብ ባባዀና መንግስት ጬት ኸማ ይትረቦቴ። ይሰማ እንዝር ያነን የስማ" ባረም። 44ኻበም ኢየሱስ፦ "አት ሰብ የጠቈሪ የዋጋ መዝገብ በዋት ደን ነከበም በኽም ሼᎀንም፤ ዀትም የረከቤ ንቃር ሳረንም፤ ያነን ዱንያ እንም አስየምታነ ኽኽ መዝገብዀታ የጠቈርᎌ ዋት ስየም። የኽክም ይእግዘር መንግስት በዋት ደን የጠቈሪ የዋጋ መዝገብ ይመስር" ባረም። 45- 46ኧዃም ኢየሱስ "የጌታ መንግስት ወኼ እንቁ ይስዬ ይሸ ነጋዴ ይመስር፤ ዀትም ዋጋታ ኑንድ የኸረ አት እንቁ በረከበ አንⷀ ያነን እንም አስየም ዝኽ ኑንድ እንቁ ስየም" ባረም። 47"ኧዃም ይእግዘር መንግስት በባኽር ደን የዀኔ መረብ ይመስር፤ በመረብዀታ ደን እንም ኤነት አሳ ገፖም። 48ገፖም በሜኖ አንⷀ ተባኽር ᎀሬ ሻቦም አወጦም፤ አሳ ያወጦ ሰብ ቾኖም ወኼ ይወሬ አሳ ቤተሮም በግብረዀና ጥ አመነቦም፤ ᎃጥጥየ ኤትበኖ አሳ አወጦም ቃሰቦዮም። 49የቀጥወ ከረ ዝክም ይኸርቴ፤ መሌካ ተንተቦ ባጢረተነ ትእግዘር ሰብ ይቤትሮዮቴ። 50ብሳት ምጃቻ ይቃሶዮቴ፤ በኽሜ ብⷐም ስን አትፈጦትም ይኸርቴ" ባረም። 51ኢየሱስ "ዝኽ እንም ቤሰርኹምዌ?" ባረኖም። ኽኖም "እንክ" ባረዊም። 52ዀትም "ኧጋ ይእግዘር መንግስት ቃር ቤሰረም ይⷕር የⷅጫ አስተማሪ፥ ተመዝገብ ገደር የኸረም ርዝም የኸረ ያወጣ አበቃጥ ኸማው" ባረኖም። 53ኢየሱስ ዝኽ እንም ወማካ ኦደም ቲጀፕር ተኽ መደር ተረሳም ወረም። 54የትራቀወ ከተማ ቸነም ወግ ቲኸርቦ ዳር አይኹድ ቢትደመዶᎌ ቤት ያትመር ባነ። ኽኖም "ዝኽ ኻሪነትም ወግ ዘንጋም ቴቴ ነከበም? 55ዝኽ ያናጢ ኧርች አንኸረዌ? አዶተታ ማርያም አንኸረችዌ? ጐፔኸታ ያእቆብ ዮሴፍ ስምኦንም ይኹዳ አንኸሮዌ? 56ኧተᎀታኽ እንም ቲና ያነማ አንኸረማዌ? ኧጋ ዝኽ እንም ቴቴ ነከበም?" ባሮም። 57በኽ የቸነ ቀንጠዊም፤ ኢየሱስ ጭን "ነቢ ብንጐዴ ያኸውጂ፤ በገገታ ገነ በገግመታ አበሩስ ጭን ኤያኸውጂ" ባረኖም። 58የዀትም አናመረዊ። በኽ የቸነ በኽሜ ብዘ ወግ ቃር አንቾተ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\