ማቴዎስ 19

1ኢየሱስ ዝኽ ዝረⷈም ቲጀፕር፥ ተገሊላ ተረሳም ተዮርዳኖስ እኻ ኽወኸት ያነ ይኹዳ ገነ ወረም። 2ብዘ ሰብ ተⷐተረዊም፤ በኽም ባሸነ እንም አተነፈኖም። 3የፈሪሳ ሰብ ይፈትረውዬ የዀትኼ ተⷀነቦምታነ "ሰብ በኸረም ባንኸረም ቃር እንም ምሽተታ ይገፍሬ ተፈቀደምዌ?" ባሮም ተሳረዊም። 4ዀት ዠፐረም፥ "እግዘር በተረም ኧርች ተገረድ አመነም የፈጠረኸማ አናረበብኹዌ? 5ኻበም 'በኽ የቸነ ሰብ አባመታ አዶትመታ ይችም፥ ተምሽተታ ጋᎀ አት ይኸርቴ፤ ዄችመዀና አት ገግ ይኸሮቴ' ይብር ቃር አናረበብኹዌ? 6ኧጋ እማት ገግሎ ባንኸሬ ተዝ አንⷀ ዄት አንኸሮ፤ እግዘር አት ያᎀነን ሰብ ኤወትን" ባረኖም። 7የፈሪሳም ሰብ "ኧጋ ሙሴ ምሽት ቲገᎋርያ የገᎈርያ ኸማ የጣᎋᎌ ወረቀት ኤብቶ ይገᎋርዬ የንቃር አዘዘም?" ባረዊም። 8ዀትም "ሙሴሽ በⷕናኹ ቱነት የቸነ ምሽታኹ ትገፍሮዌ ፈቀደንኹም፤ ይፍትሜ እግዘር ዝካ አኔፐ። 9እያ ጭን ኧብርኹ 'አት ሰብ ትንጐድ ምስ ዀጅር ታትደምድ ምሽተታ ገፈረም እንጐደⷕታ ያገፓ እንም ባጢረተነው፤ [ ምስመⷕታ የገፈረና ምሽት ያገባ ሰብ፥ የኽክም ባጢረተነው' "] ባረኖም። 10ተማሪመታ "የምስ ተምሽት ዘንጋ ዝካ በኸረ፥ አናግቦት ይፈዝ" ባረዊም። 11ኢየሱስ ጭን "ዝኽ አናግቦት ይፈዝ የባኹዊ ዘንጋ ተጔቴ እንጐድ ደረግ የትⷀፐረዀት ባንኸሬ ይንመታ አንኸረ። 12ውጪባ ኸሮም የትጨነቦ ነረቦ፤ ሰብም የሜጠረኖ ውጪባ ነረቦ፤ አትም ይእግዘር መንግስት ቲብሮ አናገፖ ሰብ ነረቦ። የኽ የኸሬ ዝኸታ ይትⷀፐሬ ይዀለ ሰብ የትቀᎌን" ባረኖም። 13በኽ ግዝየ የቅስር ደንⷛ ኧጀታ ኦየተቦ ጠሎት ያሜሮዌ የኢየሱሴ አቸነቦም፤ የኢየሱስ ተማሪ ጭን ደንⷛዀና ያቸነቦ ሰብ ማተቦፖም። 14ቢኸርም ኢየሱስ "ቅስር ደንⷛ ይያኼ የተኖ አትኽሮዮ፤ ይእግዘር መንግስት የዝ ደንⷛ ኸማ የኸረ ሰቡ" ባረኖም። 15ዀትም ኧጀታ አወናቦምታነ በዳረኖም አንⷀ ተኽ መደር ወረም። 16አት ከረ አት ምስ የኢየሱሴ ተⷀነበምታነ "አስተማሪዮ የዘላለም ኤያም ኸርዀም ኧረብሬ ምር ወኼ ዘንጋ ንቶት?" ባረም ተሳረንም። 17ዀትም "የምር ዮኼ ዘንጋ ቃር ትትሰሬ? ወኼ የኸረ እማት ⷘታው፤ ኤያም ኸርኸም ትረብሬ በሸኸ ጭን ይእግዘር ትዛዝ ቀየ" ቧረንም። 18ምስምዀት "ኤት ትዛዝ?" ባረም ተሳረንም። ኢየሱስም "አትቅጥር፤ ትንጐድ እሽታም ዀጅር አትድምድ፤ አትስርቅ፤ ቤነ ቃር አቶድ፤ 19አብ ታዶታኸ አኽብድ፤ ሰብ የገጋኸ ኸማ ንመድ" ቧረንም። 20ኽም ምስ "ዛዀናኽ እንም ቅየዀም፤ እንጐድኽ ምር ይቀብርቢ?" ቧረንም። 21ኢየሱስም "ጥርር ሰብ ትኸሬ በሸኸ ወርም ያነናኸ እንም አሰየም የዜጋ አብ፤ በሰሜ ዱንያ ትንኸብሸ፤ ኔኸም ይያ ተኸተሬ" ቧረንም። 22ምስምዀት ንቅ ንብረት የረᎌረኔ፥ ዝኸታ ቢሰማ አᎀጠጠንም ባዘን ወረም። 23ተኽ አንⷄ ኢየሱስም የተማሪየታ "ውረም ኧብርኹ ደንገነ ይእግዘር መንግስቴ ይገቤ ንቃር ያጀን። 24ዠፐርዀም ኧብርኹ ደንገነ ይእግዘር መንግስቴ ይገቤ ይዀለ ተበሮት ይርቅ ጋሜራ በመርፍ ድድ ይገባ ወበር ይፈዝ" ባረኖም። 25ተማሪመታ ዝኸታ ቢሰሞ ንቃር ወግ ኸረቦምታነ "ኧጋ ሟን ይተርፌ ይዀለ?" ባረዊም። 26ኢየሱስም የኽኖዌንየ አሸምታነ "ዝኽ በሰብ ወኸት ኤኸር ቃሩ፤ ይእግዘር ጭን እንም ቃር ይዀለ" ባረኖም። 27በኽም ግዝየ ጴጥሮስ "ይናም እንም ቃር ቸነም ያኸ ተⷐተኔከም፤ ኧጋ ምር ንረኽብኔ ይኽርሸ?" ቧረንም። 28ኢየሱስም፥ "የውረመና ኧብርኹ እንም ቃር ገደር ቢኸርወ ቢቸን ዘበር የሰብ ትከ በክብር ዙፋን ይቾናቴ፤ በኽ ግዝየ የትⷐተርኹን አስረዄታኹ ባስረዄት ዙፋን ትቾኖቴ፤ ባስረዄት በእስራኤል ጥብ ትፈርዶቴ። 29ይያ ባረም ቤተታ ዌም ጐፔያታ ዌም ኧተᎀታ ዌም አባታ ዌም አዶተታ ዌም ደንⷛታ ዌም አፈረታ ቸም የትⷐተሬ እንም የኻ ሟሬ በበቅር ኧጅ ይትⷀፐር፤ አትም የዘላለም ኤያም ኸረም ይረብርቴ። 30ቢኸርም ኧዃ ይፍቴ የኸሮ ብዘዀና ያንⷄ ይኸሮቴ፤ ያንⷄ የኸሮ ብዘዀና ይፍቴ ይኸሮቴ" ባረኖም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\