ማቴዎስ 21

1ኢየሱስም የትⷐተረዊ ሰብም ኢየሩሳሌም ከተማ በትⷅራነቦ፥ ግዝየ፥ በደብረዘይት ቈቶ ቤተፋጌ ይውሪ መደር ቲሰሮ፥ ኢየሱስ ተተማሪየታ ዄተዀና ዝካ ቲብር ናኸኖም፤ 2"ይፍት ይፍት ያነ ቀያ ብደሮም ወሮ፤ በኽሜ አት ያጐጂ እማር ተትከመታ ጋᎀ ትረኽቦቴ፤ ፍቶም ናሞኒ። 3ሟኒም ሰብ አሽቃር ቢብርኹ (ⷘታ ይሽኖ የኸሬው) በሮ። ዀትም እማርኽኖ ኽም ተኽም ያብኹሸ።" 4ዝመታ የኸረ በነቢ ዝካ ቲውሪ ዮጄ የኸሬው፦ 5"የፅዮን ከተማ የኢየሩሳሌም፦ 'ዝሙ ንሳኸ ⷘራ ኸረም፥ እማር ነⷈመም ብማር ትከ ᎈር ቶየተ ያኼ ይቸንቴ' በሮም ኦደዊ" 6ተማሪየታም ወሮም ኢየሱስ ያዘዘኖም ኸማ ቾቶም። 7እማር ዀታ ተትከታ ጋᎀ አቸኖነም፤ ዀጅረዀና ብእማር ትከ ዀታ ᎈር ᎈር ጫሮምታነ፥ ኢየሱስም ነⷈᎀንም። 8ተሰብኽኖ ብዘመዀና የኢየሱስ ይትⷀፐረውዬ ዀጅረዀና ቤማ ዝራኮም፤ እንጐደዀና ተጨ አቴበታ አንጦም ቤማ ያድጎ ባነ። 9ቲፍተቴም ያሮም ታንⷀቴም ይትⷐተረዊ ሰብ "ኾሳእና የዳዊት ኧርች ሽር የኸር፤ ብእግዘር ሽም የቸነ የትዳረው፤ ኾሳእና፥ ሽርት። በሰሜ ይእግዘር ሽርት የኽር" ቲብሮ ያትኻኖ ባነ። 10ኢየሱስ ኢየሩሳሌም ከተማ በገፓ ግዝየ የከተማ ሰብ እንም "ዝኽ ሟኑ?" ባሮም ተብራገጎም። 11ሰብ ምኽኖ "ዝኽ ተገሊላ ገነ ተናዝሬት ከተማ የቸነ ነቢ ኢየሱሱ" ባሮም። 12በኽ አንⷀ ኢየሱስ ቤተመቅደስ ገፓም፤ በኽም በደኔ ያስረቦም ይስረቦም ሰብ እንም አወጣኖም፤ ፍራንክም ያሸክሮ ሰብ ጠረጴዛዀና ደፋቦም፤ ᎇንየት ያስሮ ሰብም ᎄርጭማዀና አክበነረቦም። 13" 'ቤተና የጠሎት ቤት ይውሪቴ' ቧርም ጣᎉም ባነ፤ አኹ ጭን የኔባ ወረ አመነኹዊም" ባረኖም። 14ኢየሱስ በቤተመቅደስ ታነ ᎋርጥም ጅረ የዀትኼ ቸነቦምታነ አተነፈኖም። 15ቢኸርም የⷀስ አለቃም የⷅጫ አስተማሪም ኢየሱስ የቾተን ወግ በዞተዀናም፥ ደንⷛም በቤተመቅደስ "የዳዊት ኧርች ኾሳእና ሽዀርት" ባሮም ቲያኸሮ በስሞተዀና ማተቦም። 16የኽ የኸሬ ኢየሱስ "ዝኽ ደንⷛ ይብሮ ቃር ትሰማዌ?" ባረዊም፤ ዀትም "እንክ ኧሰማ፤ 'ተደንⷛም ጡ ቲጠዎ ትከ አንᎋ ያኸ ሽርት ሽካከትኸም' ይብር ቃር ስርም አናረበብኹዌ?" ባረኖም። 17ቸኖም ተከተማ ወጣም፤ ቢታንያ ቀያ ወረም፤ በዛኼ አተረም። 18ኢየሱስ በቅረረ ከተማ ተዠፐረም ቲያር ጓደንም። 19አት የሸብራ ኧጨ ቤማ ᎀረ አሸም የዀትኼ ወረም፤ ቢኸርም ጭን ቅጠር ባንኸሬ አትም ቃር አነከበወ፤ የኽየኸሬ "ተዝ አንⷀ ᎇስር ስርም ኤንኸውብከ" ቧረንም። ሸብራምዀታ ኽመጋ ጠነቀም። 20ተማሪየታ ዝኸታ ባሰቦ ግዝየ፥ "ዝኽ የሸብራ ኧጨ ኽመጋ መምር ጠነቀም?" ባሮም ወግ ኸረቦም። 21ኢየሱስ ዝካ ቲብር ዠፐረሎም፤ "የውረመና ኧብርኹ፤ አኹ ታጥራጠሮን ብታምሮን በሸብራ ኧጨዀታ እያ ያመነዀኸማ እማት ቴኸር ቴኸር ዝኽ ቈቶ ዳር 'ተዝኽ ተሳም የባኽሬንየ ደን ተደንገር' ብትብረዊ ይኽንኹሸ። 22አመርኹም በጠሎት የጨቈስኹዊ እንም ትንኸቦሸ ባረኖም።" 23ኢየሱስ ቤተመቅደስ ገፓም ታነ ያትመር ባነ፤ በኽ ግዝየ የⷀስ አለቃም የገን ባሪቅ የዀትኼ ቸነቦምታነ "ዝኽ እንም ታሜ በርም ዳነተ? ዝኽኽ ደረግ ያበናኸ ሟኑ?" ቲብሮ ተሳረዊም። 24ኢየሱስም ዝካ ቲብር ዠፐረሎም፦ "እያም አት ዘንጋ ኧትሰርኹቴ፤ አኹም የትሳርኩ ዀት በዠፐርኹኔ እያም በምር ደረግ አሜኸማ ኦድኹሸ። 25የዮኻንስ ጥምቀት ቴቴ ቸነም? ያጠመቀ ብእግዘር ፍቃድ ባነ ዌሽ በሰብ ፍቃድ" ኽኖም ገግ ተገገዀና ዝካ ቲብሮ ተምካከሮም፤ "ትእግዘር ፍቃዱ በባነ (ኧጋ የምር አናመርኹዊ?) ይብርንደቴ፤ 26ተሰብ ፍቃዱ በባነ ጭን የዮኻንስ እንመዀና ነቢዉ ይብሮ የኸሬ የሰብም ንሰርፍነ" ተቤሮም። 27የኽየኸሬ የኢየሱስ ዠፐሮም "ይና አንⷕነ" ባረዊም። ዀትም "ኧጋ እያም በምር ፍቃድ ዝኽ ዘንጋ እንም ኧቾት ኸማ አኑድኹ" ባረኖም። 28ዠፐረም ኢየሱስም ዝካ ባረም፤ "ኧዃ ምር ይመስርኹ? አት ምስ ዄት ደንⷛ ባነዊ፤ ተኽኖም ያተታ (ኧርቸኖ ኧኳ ወርም የዌን ጎነና ቶት) ቧረንም። 29ኧርችምዀታ 'አናር' ባረም፤ የኽርምታነ ያንⷀ ጭን ቶዘከበም ይቾቴ ወረም። 30አብዀታ ያት ኧርቸቴ ወረም ዝክም (ቶትኒ) ቧረንም፤ ኧርችምዀታ (ኧጊ አባኖ ኧቶትሸ) ቧረንም፤ ቢብርም ጭን ይቾቴ አምᎄረ። 31ተዄት ደንⷛ ያባታ ፍቃድ ያመነ ኤታታው?" ባረኖም፤ ኽኖም "ይፍትወረርዀታው" ባረዊም፤ ኢየሱስም ዝካ ባረኖም፤ "የውረመና ኧብርኹ፤ ባጢረተነም ተረከበማ ሰብ ዀጅር ይደምደማ እሽታም ይእግዘር መንግስት ብዴተቦኩ ይገቦቴ። 32ያጠምቅ ዮኻንስ ይእግዘር ኤማ ያትየሽኹዌ ቢቸን፤ አናመርኹዊ። ባጢረተነም ተረከበማ ሰብ ዀጅር ይደምደማ እሽታ ጭን አመረዊም፤ አኹም ዝኸታ አሸኹም ንስኻ ⷝበትኹ አናመርኹዌው።" 33ኢየሱስ ዝካ ባረም፦ "እንጐድ ወማካ ስሞ፤ ወይን የቀፐረ አት የቤት አበቃጥ ባነ፤ ብምር ግምብ ኧጭር አጠረለም፤ ዌንም ይቈርᎌ ጐጀ ኸነም፤ የቀᎌሪ ወይን ቾነም ይረᎎ ከፍተነ ግምብ አረሸም፤ ተኽም አንⷀ የቸዋች አትራነንም እንጐድ ገነ ወረም። 34"ዌንም ያᎊወ ግዝየ ቲሰራ ሟረታ ይትⷀፐሮዌ አገልጌየታ የቸዋቼ ናኸም። 35ቸዋችኽኖ ጭን የዛ አገልጌኽኖ ጠበጦም ያተታ ደነገዊም፤ አተታ ቀጠረዊም፤ አትመታ ብምር ወከዊም። 36ዠፐረም ዛም አበቃጥ እንጐድ ቲፍቴ ይርቅ ብዘ አገልጌ ናኸም። ቸዋችኽኖ በኽኖም የኽክም አመነቦዮም። 37ያንⷀ ጭን የወይን ⷘታ (የርቸናሽ ይቀምጦነሸ) ባረም ኧርቸታ ናዀንም። 38ቸዋችኽኖ ጭን ኧርችዀታ ቢያዞ ኽኖም ተኽኖም ዋራሸታ ዝኸታው፤ ኔኹ ንቅጥኔም ርስተታ ንስድነ ተቤሮም። 39ኧርችምዀታ ጠበጦም ተቀᎌሪ ወይን ውጤ አወጦም ቀጠረዊም። 40"ኼታ ወይን የዀረን ⷘታ ቢቸን ከረ፥ በዝኽ ቸዋች ምር ያሜቃር ይመስርኹ?" 41ኽኖም "የዝኽ ᎃጥጥ ባጢረተነ ቀጥወዀና ንቃር ᎃጥጥ ቃር ይኸርቴ። የቀᎌሪ ወይን ᎇስረታ በግዝየታ ይቦ ይንጐድ ቸዋች ይብኖቴ" ባረዊም። 42ኢየሱስ ዝካ ባረኖም፤ " 'ግምብ ያረሶ ሰብ የቀንጠዊ እምር ዀት የግምብ ቤት ዋና ኸረም፤ ዝመታ ይእግዘር ሜናው፤ ትናዥኔም ዬንመንዳ ወግ ቃሩ' ቧርም የጣᎋ ስርም አናረበብኹዌ? 43"የኽየኸሬ ዝካ አብርኹ፤ ይእግዘር መንግስት ታኹ ብጀቶ ᎇስር ይቦ ይንጐድ ሰብ ይዊቴ። [ 44በዝ እምር ᎈር ይወጥቅዀታ ይትሰፐርቴ። እምርዀታ ጭን በᎈረታ ይወጥቅወዀታ እንም ይᎈጭን።"] 45የⷀስ አለቃም የፈሪሳ ሰብም ወማካታ ሰሞም ታነ ኢየሱስ የዝረⷈን የኽኖ ቃር የኸረኸማ ቤሰሮም። 46የኽየኸሬ ይጠብጠውዬ ሳቦም ባነ፤ ቢኸርም ጭን ሰብኽኖ የነቢኸማ ያዘበዊ የኸሬ ሰነፎዮም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\