ማቴዎስ 23

1በኽ አንⷀ ኢየሱስ የሰብም የተማሪየታ ዝካ ባረም ኦደኖም፤ 2"የሙሴ ⷅጫ አስተማሪም የፈሪሳ ሰብም ያትመሮዌ በሙሴ መደር ቾኖም። 3የኽየኸሬ ኽኖ ያዝዞኩ እንም አምሮ፤ ቀረዊም፤ ኽኖ ያመረዊ ቃር ጭን አታምሮ ኽኖ ይዝረከበዊ ቃር በሜና ኤያወረዊ፤ 4ይረዝም ያጀግርም ጠውር አገዶም የሰብ ያትጮሮ፤ ኽኖ ጭን ባቴበዀና ዳር ይረግደውዬ ኤሰቦ። 5ሜናዀና እንም ያመሮ ያነ ሰብ ያዥሎዌ ቲብሮው፤ ያግደዊም እርዝ ያበዞ፤ የዀጅርመዀና ዥራ ያገርፈዊ፤ 6በድግስም ቤት የክብር መደር፥ የአይኹድ ገነ ሰብ ቢትደመዶᎌ ቤት ቢፍቴ ይቾኖዌ ይሽኖ፤ 7በአድባቤ ሰብ እንም ተረሳም ይትⷀፐርኖዌ፥ የኽኖም 'አስተማሪዮ' ቧርም ይጠረዮዌ ይሽኖ። 8አኹ ጭን አስተማሪያኹ እማት የኸሬም እንማኹ ጐፔ የኸርኹዌ 'አስተማሪ' ቤቶ ኤጥረኩ። 9በሰሜ ያነ አባኹ እማት የኸሬ ባፈር ᎈር ሟኒም ሰብ አባ ቤትኹ አትጥሮ። 10አስተማሪያኹ እማት ክርስቶስ የኸሬ 'አስተማሪ' ቤቶ ኤጥረኩ። 11ታኹ ግብት ንቅ የኸረ ሰብ ያኹ አገልጌ የኽር። 12ገገታ ንቅ ያሜ እንም ይትዋለድ፤ ገገታ ያትየንስ እንም ከፍ ይብር።" 13"ሰብ ይእግዘር መንግስት ኤገባኸማ፥ ወፈንቻ ትዘጎ አኹ ኸጣ፥ የሙሴ የⷅጫ አስተማሪም የፈሪሳ ሰብም ግርዳኹ፤ አኹም ገግማኹ አትገቦ፤ ይገቦሜ ይሰቦኽኖ ትኸሮዮ። [ 14"ያዥንኩኸማ ታመረዊ ጌፍ ጠሎት አብረከስኹም ምሰኽነማ የᎀተበማ እሽታ ቤት ንብረት ትጀፕሮ አኹ ኸጣ የሙሴ የⷅጫ ባርቅም የፈሪሳ ሰብ ግርዳኹ፤ የኽየኸሬ አኹ የባሰ ፍርድ ይሰራብኹቴ።" በኽ የቸነ የባሰ ፍርድ ትትⷀፐሮቴ።] 15"አኹ ኸጣ የⷅጫ አስተማሪም የፈሪሳም ሰብ ግርዳኹ፤ አት ሰብ ያኹ ኻይማኖት ታጠብጦዌ በባኽር ᎈርም በአፈርም ትዦሮ፤ የዀትም ባኹ ኤማ ቦሰድኹዌ ግዝየ ታኹ ይርቅ በዄት ኧጅ የባሰ ያዛብ እሳት ሰብ ታመረዊ። 16"አኹ ᎋርጥ ዳነ ግርዳኹ፤ ሰብ በቤተመቅደስ ቢቴ፥ አትም ኤነወ ትብሮ፤ በቤተመቅደስ ወርቅ ይቴዀታ ጭን በቴየታ ይጠበጥ ትበሮ፤ 17አኹ ጋዋም ᎋርጥም ሰብ ተወርቅም ወርቅዀታም ቲቈድስን ቤተመቅደስ ኤተታ ይርቅ? 18ዠፐርኹም 'ሟኒም ሰብ ኽትም ቢያᎀርᎌ መደር ቢቴ አትምቃር ኤኖ'፤ ኽትም ቢያᎀርᎌ መደር ባነ መባ ቢቴ ጭን ተየዀታ ይጠውጥን ትብሮ። 19አኹ ᎋርጥ ሰብ ተመባዀታም መባዀታ ቲቈድስን ኽትም ቲያᎀርᎌ መደር ኤተታ ይርቅ? 20የኽየኸሬ ኽትም ቢያᎀርᎌ መደሬ ይቴዀታ፥ ኽትም ቢያትⷀንውᎌም ኽትምም ቢያᎀርᎌ መደር ᎈር ባነ እንም ይቴ። 21በቤተመቅደስም ይቴዀታ፥ በቤተመቅደስም በቤተ መቅደስዀታ ደኔ ቢረብርዀታ ብእግዘር ይቴ። 22በሰሜ ይቴዀታ ብእግዘር ዙፋንም በዙፋንምዀታ ᎈር በቾናዀታ ይቴ። 23"አኹ ኸጣ የⷅጫ አስተማሪም የፈሪሳ ሰብም ግርዳኹ፤ ታበሱድ፥ ታበሸም ቶካሸም ታስር አት ይእግዘር ቲቦ፤ ቢኸርም ጭን በⷅጫ ያነ ዋና ዘንጋ ትተቦ፤ እንጐድም ⷅጥየ ፍርድ ማሮትም ᎃርቴነትሙ፤ ኽኸዀና ታተቦ ዝመታ አምሮት ባነብኹ። 24አኹ ᎋርጥ ዳነ፥ ትትሰጠዊቃር ቅንጭናኸማ እርስየ ቃር አወጣኹም ትቃሰዊ፤ ጋሜራኸማ ንቅየ የኸረዀታ ጭን ትወጠዊ። 25"አኹ ኸጣ የⷅጫ አስተማሪም የፈሪሳ ሰብ፥ ግርዳኹ፤ ብርጭቆምዀታ ሳኺንምዀታ ᎈረታ ታጥበዊ፤ ደነታ ጭን ተራቶትም ሰስቶትም ሜናወም፤ 26አኸ ᎋርጥ የፈሪሳ ሰብ፥ ብደርም ብርጭቆም ሳኺንምዀታ ደነታ ኧጥውን፤ በኽ አንⷀ ᎈረታም ንጡኽ ይኽርሽ፤ 27"አኹ ኸጣ የⷅጫ አስተማሪም የፈሪሳ ሰብ፥ ግርዳኹ፤ ደነዀና በᎀተቦ ሰብ አጥምም በᎃጥጥ ሜና እንም የትሜነቦ፥ ቦጤ ጭን ቦባረ ቀᎎዮም ይሽሮ የᎀገማ እምር ትመስሮ። 28የኽክም አኹ በውጤ ይእግዘር ሰብ ኸርኹም ትትረቦ፤ በⷕናኹ ጭን ኸጥነትም ᎇሼነትም ሜናብኹም። 29"አኹ ኸጣ የⷅጫ አስተማሪም የፈሪሳ ሰብ ግርዳኹ፤ የነቢኽኖ ᎀገማ ትሸክቶ፤ የፃዲቅ ሰብ ᎀገማ ታጌጦ። 30'ይና ባባንዳ ዘበር ተረፐነ ተረፐነ የነቢኽኖ ደም በዃቦት ተኽኖ ጋᎀ ባንኸነ' ትብሮ። 31ኧጋ አኹ የነቢኽኖ የቀጠሮኽኖ ደንⷛ የኸርኹ ኸማ በገግማኹ ትምሰክሮ። 32የኽየኸሬ አባኹ የቀነሰዊ ደፕሮ። 33"አኹ ችረ የችረም ትከ፥ ታዛብ እሳት ፍርድ መምር ታመርጦቴ? 34የኽየኸሬ እያ ነቢም፥ ኻሪም፥ አስተማሪም ያኹዌ ኧረኽቴ፤ ተኽኖም አታተዀና ትቀጥሮዮቴ፤ አታተዀና ትሰቅሮዮቴ፤ ተኽኖም ናሰዀና በጠሎት ቤታኹ ትገርፎዮቴ፤ ተከተማ አት ከተማ ታሳድዶዮቴ። 35በዝም የቸነ ተፃዲቅ ሰብ ተአቤል ደም ቈነሽም በመቅደስም ኽትም ቢያᎀርᎌ መደርም ግብት ተቀጠርኹዊ ተበራክዩ ኧርች የዘካርያስ ደም ዳር ባፈር ᎈር የትዀ የፃዲቅ ደም እንም ቅጣተታ ባኹ ይሰራብኹቴ። 36የውረመና ኧብርኹ ዝኽ እንም በዝ ዘበር ሰብ ይሰራቴ"። 37ኢየሱስ ዝካ ባረም፤ "ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም አኸ ነቢም ትቀጥር፤ ያኼ የራዀዮ ሰብ ብምር ትወጋ። ታራ ጭዋጪወታ በቋርሳታ ደን ባት ይደምድኖ ኸማ እያም ያኸ ሰባኸ ባት ኧደምድኖዌ ምራኽረጋ ሸዀም? አኹ የኢየሩሳሌም ሰብ ጭን አንሸኹ። 38በዝ አንⷀ ቤታኹ ግᎋራ ኺተ ይቄቴ። 39የኽየኸሬ 'ብእግዘር ሽም ይቸንዀታ የሳን' ትትብሮ ዳር ተዝ አንⷀ አታዞን" ኧብርኹ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\