ማቴዎስ 24

1ኢየሱስ ተቤተመቅደስ ወጣም ቲያር ተማሪመታ ቤተመቅደስዀታ ያትየሰውዬ የዀትኼንየ ቸነቦም። 2ዀት ጭን "ዝኽ እንም ታዞዌ? ኧጋ የውረመና ኧብርኹ እምር ብምር ᎈር በትራⷈመምኸማ ቴደስ ይቄቃር ኤነ" ባረኖም። 3ኢየሱስ በደብረዘይት ቈቶ በቾኔ፥ ተማሪየታ ይማተዀና የዀትኼ ቸነቦምታነ "ዝኽ እንም ይኸር መቸው? አኸ ትቸንወም የአለም ቀጥወ ከረ ቲቸን መርኸተታ ምቃሩ?" ቲብሮ ተሳረዊም። 4ኢየሱስ ዝካ ቲብር ዠፐረሎም፤ "ሟኒም ሰብ ቤያታልልኹዌ ተጤፖ። 5ብዘመዀና 'እያ ክርስቶስንዀ' ቤተቦ በሽመና ይቸኖቴ። የብዘ ሰብም ያታልሎቴ። 6የአርብ ቃርም ያርብ ወሬ ትሰሞቴ፤ ዝኽ እንም ይኸሬ ግርዱ፤ እንጠነቃናኹ፤ ቀጥወታ ገናው። 7ያት ገን ሰብ ባት ገን ሰብ መንግስት በመንግስት ᎈር ተረሳም ይትዋካቴ፤ ጋጀም ያፈር እንቀርቅሮትም በብዘ መደር ይኸርቴ። 8ዛዀና እንም ይፍትወረር የመጥኸማ የጭንቅ አወተራቸ ይኸርቴ። 9በኽ ግዝየ ሰብ የመከራ አወጦም ያⷀፕሮኩቴ፤ ይቀጥሮኩቴ፤ ብያ ሽም የቸነ ሰብ እንም ይጠሮኩቴ። 10በኽ ግዝየ ብዘመዀና ይያ ይኸዶንቴ፤ ሰብኽኖም ኽኖም ተኽኖ አወጦም የጠላት ያⷀፕሮቴ፤ ኽኖም ተኽኖ ይትራከሶቴ። 11ብዘ አሰተነ አስተማሪ ይትረሶቴ፤ የብዘመዀና ያሳስቶዮቴ። 12ተብዘ ባጢር የቸነ የብዘ ሰብ ንማጀ ይዠሽቴ። 13የቀጥወ ዳር ፈነኸም የቈመ ዀት ጭን ይተርፍቴ። 14የሰብ እንም ምስክር ይኸሬ ዝኽ ይእግዘር መንግስት ወንጌል ባለም እንም ዩጂቴ፤ ተኽ አንⷀ ያለም ቀጥወ ይኸርቴ" ባረም። 15"ነቢ ዳንኤል በዋረን ኤነት ያሰርኽ ᎃጥጥ ዘንጋ በትቀደሰ መደር በቈሜ ታዞቴ፤ ታረብብም አኸ ዝኸታ በስር። 16በኽ ግዝየ በይኹዳ ገነ ያነቦ ቈቶ የጦም የስኾ። 17በቤት ᎈር ያነዀታ በቤተታ ያነ ቃር ይወስዴ ኤረድ። 18በቹቻ ያነዀታ ዀጅረታ ይረሴ ያንⷅንየ ኤትዘፐር፤ 19በኽ ከረ የዄት አርዋ እሽታም ያጠፗት ግርደኽነማ፤ 20ያኹ ስⷋኹ በዘር ዌም በሰንበት ከረ ቤኸሬ ይእግዘር ጠሶ። 21በኽ ግዝየ ታለም ቲፍትወረር ቀነሰም ኧዃ ዳር አንዃሪም ተኽም አንⷀ ኤⷕሪ ንቅ ጭንቅ ይኸርቴ። 22በኽ ግዝየ ከረታ አጭር ታንኸረ ሟኒም ሰብ ቤተርፍ፤ ቢኸርም ጭን የሸᎌችዮ ሰብ ቲብር ኽኽ ከረኽኖ ያትየጥኖቴ። 23"በኽ ግዝየ ሟኒም ሰብ ክርስቶስ በዝ ነረ ዌም በኼ ነረ ቢብርኹ እናመርኹዊ። 24አሰተነ ክርስቶስም አሰተነ አስተማሪም ይትረሶቴ፤ ኽኖ በኸረሎሽ እግዘር የሸፐተኖኽኖም ቲያሳስቶ ዳር ንቅ ንቅ መርኸትም ወግ ቃርም ያትየሶቴ። 25ኼታ ዝኽ እንም በተርዀም ኦድኩም። 26'የኽርምታነ በበረኻ ነረ' ቢብሮኩ እምᎄርኹ፤ ዝሙ ቢትሼምᎌ መደር ነረ በባሮኩም እናመርኹ። 27ብራቅ ተሰሜ ቲብራንቅ ተረን ተት ዳር ይትየ ኸማ የሰብ ኧርች የተኖተታ ቃርም የኽክም ይቸንቴ። 28የᎀትየ ባነወ መደር በዛኼ አመራ ይትደመዶ" ባረኖም። 29"ተኽ ተጭንቅ ከረ አንⷀ ኽመጋ ጬት ጠነማ ይኸርቴ፤ ጠናቃም ኤያትየ፤ ዀዀብም ተሰሜ ይወጥቆቴ። በሰሜ ደረግ ያነኖ ፍጥረት ቃሽቃሽ ይብሮቴ። 30ተኽ አንⷀ የሰብ ኧርች መርኸት ተሰሜ ይትየቴ፤ በኽ ግዝየ ባፈር ያነቦ ሰብ እንም ይበኾቴ፤ የሰብ ትከም በርቅ ክብርም ደረግም ሰሜ በዳበራ ኺተ ቲቸን ይትየቴ፤ 31የጥሩምባ ቃር ያትሴሞ መሌካታ ይረኽቴ፤ ኽኖም ተአርበት ወኸት ዌተቦ ታፈር ዳር እንም የዀታ የሸᎌችዮኽኖ ባት ይደምዶዮቴ።" 32"ወማካመታ ተሸብራ ኧጨ ተማሮ፤ አቴበታ ቲያንፍረፍር ቅጠረታም ቲትዝራኮ ትታዞ ኽኽ ግዝየ አባር የቸነ ኸማ ትቤስሮ። 33የኽክም አኹ ዝኽ እንም ቲኸር ትታዞ የሰብ ትከ ይቸንወ ወክት የሰና ኸማ፥ ኻሮ። 34የውረመና ኧብርኹ ዝኽ እንም ቲኸር ዳር የዝ ዘበር ሰብ ኤሞቶ። 35አፈር ተሰሜ ይጠፎቴ፤ እያ የባዀ ቃር ጭን ስርም ኤጠፋ" ባረም። 36"የኽኽ ከረ ቃር ጭን እማት እግዘር አብ ባንኸሬ፥ የሰሜም መሌካም ቢኸሮ፥ ትከመታ ቢኸር አትም ይⷕር ሰብ ኤነ። 37በኖኽ ዘበር የኸረ ኸማም የሰብ ትኮ ተኖትም ቃር የኽክም ይኸርቴ። 38በኽ ዘበር ተጥፋት እኻ ይፍቴ ኖኽ በመርከብ ተገፓወ ከረ ዳር ሰብ ቲበሮ ቲሰጦ ቲያገቦ ቲያበዶ ባነቦ። 39የጥፋት እኻ ቸነም እንመዀና አሰሰም ቲወስድኖ ዳር አምቤሰሮ ባነ፤ የሰብ ትከ ተኖትም የኽክም ይኸርቴ። 40በኽ ግዝየ ዄት ሰብ ዋት እማቴ ይቾቶቴ፤ ቲቾቶም አተታ ይወስጂቴ አተታም ይቺቴ። 41ዄት እሽታ ወፍጨ እማቴ ይፈጠማቴ፤ ቲፈጠማ አተⷕታ ይወስጅያቴ፤ አተⷕታ ይችያቴ። 42ⷘታኹ ምር ከረ ይቸን ኸማ አትⷕሮ የኸሬ ኼታ ተጤፖም ቀሮ። 43ቢኸርም ጭን ዝኸታ ኻሮ፤ የቤት አበቃጥ ኔባ በምሳረ በምር ግዝየ ይቸን ኸማ ተኻረ ይተሳም ይቌየን ባነ። ቤትመታ ኸነም ይገቤ ቤይውን። 44የኽክም የሰብ ትከ ባናሰብኹዊ ወክት ይቸን የኸሬ ተጤፓም ንበሮ።" 45"ያበሩሰታ ሸረተዀና በግዝየ ይብኖኸማ፥ ⷘታዀት ባበሩሰታ ይሾᎃን የታመረም ይቤስር አገልጌ ሟኑ? 46ⷘታዀት በቸነ ግዝየ ዝካ ቲቾት ይረኽውን ኽኽ አገልጌ የሳን። 47የውረመና ኧብርኹ ኽኽ አገልጌ ⷘታታ ባነን ቃር እንም ይሾᎃን። 48ኽኽ ᎇሼ አገልጌ ጭን (ⷘታና ኧዃ ኤቸን ይክስቴ) ባረም በⷕነታ ቢያስብ፥ 49ቤሻታ ድርጎት ቢቀርስ፥ ተሰከሮም ሰብ ቢበራ ቢሰጭ፥ 50የዝ አገልጌ ⷘታ ጠነቃር ይቸንቴ፤ 51የኽ አገልጌ ⷘታ ይቈጣንቴ፤ ሟረታም ተኸጣ ሰብ ያᎂንቴ፤ በኽሜ ብⷐም ስን አትፏጦትም ይኸርቴ።"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\