ማቴዎስ 25

1ዠፐረም ኢየሱስ ዝካ ባረም፤ "በኽ ግዝየ ይእግዘር መንግስት ራዘኽነማ ጠበጠማም ምሽረነ ይትⷀፐረሜ ዮጠማ አስር ግሬድ ይመስር። 2ተኽነማም አምስተኽነማ ዝግ አምስተኽነማ ጭᎍ ባነማ። 3ዝግኽነማ ራዘኽነማ ጠበጠማምታነ ድበያ ይረድድ ዘይት ጭን አንጠበጠማ ባነ። 4ጭᎍኽነማ ጭን ተራዘኽነማ ጋᎀ ድበያ ይረድድ ዘይት ጠበጠማም ባነ፤ 5ምሽረነዀታ ቢያቴር እንም ወሬት ወሬት ባረነማም ናበማም። 6"ግብት ምሳረ ቲኸር ምሽረነ ቸነም፤ ውጠማም ተቀፐረማ ቧርም አዀኔም። 7በኽ ግዝየ ዝኽ ግሬድ እንም ተረሰማም መብራተኽነማ ሽካከተማም። 8ዛኽ ዝግኽነማ የጬፐማኽነማ ራዘንዳ ይጠፋብንደ የኸሬ ተኽ ቲተሺ ዘይታኽማ ናመማንደ" ባረማየማም። 9ዛኽ ጭᎍኽነማ ጭን "ይናም ያኽማም ኤወጣንደ፤ አኽማ ይተሺ ዘይት ያስረᎌ መደር ወረማ ያርዋኽማ ሰረማ" ባረማየማም። 10ዝግ ኽነማ ይተሺ ዘይት ይስረሜ ቦረሜ ምሽረነ ዀታ ቸነም፤ ተጬፐማም የቅራበማኽነማ ተምሽረነ ጋᎀ ያዠመነ ቤት ገፐማም ወፈንቻም አጠዊም። 11"ተኽ አንⷀም ዝግኽነማ ቸነማምታነ፥ (ⷘታንዶ ⷘታንዶ ክፍትንደ) ባረማም። 12ምሽረነዀታ ጭን (የውረመና ኧብርኽማ እያ አንⷕርኽማ) ባረነማም። 13የኽየኸሬ ከረመታ ግዝየመታ አኹ አትⷕሮ የኸሬ ተጤፖም ቀሮ።" 14በኽ ግዝየ "ይእግዘር መንግስት ዝካ ይመስር" ባረኖም፤ "ዀትም ዝካ ይኸርቴ፤ አት ምስ አት ገነ ያሬ ቲትረሳ የአገልጌየታ ጠናም ዋጋታ ያበኖኸማ ዮድ። 15ያታተታ ያቅመታ አኽር ባሻዶት፥ ያተታ አምስት መክሊት ያትመታ ዄት መክሊት ያትመታ አት መክሊት አበኖምታነ እንጐድ ገነ ወረም። 16አምስት መክሊት የትⷀፐረዀታ ኽመጋ ወረም አቄጠወምታነ፥ እንጐድ አምስት መክሊት አተነፈም። 17የኽክም ዄት መክሊት የትⷀፐረዀታ እንጐድ ዄት መክሊት አተነፈም። 18አት መክሊት የትⷀፐረዀታ ጭን ወረም ጐጀ ኸነምታነ፥ ⷘታታ ያወን ዋጋ በዛ ጐጀ ደን ጠቈረንም። 19"ተብዘ ዘበር አንⷀ የዛ የአገልጌ ⷘታዀና ቸነምታነ ያበኖ ዋጋ ተሳሰበም። 20አምስት መክሊት የትⷀፐረዀታ የⷘታቴ ተⷀነበምታነ (ⷘታኖ አምስት መክሊት አብኼም ባነ። ዝኽ እንጐድ አምስት መክሊት አተነፍኽወም) ባረም። 21ⷘታታም (ወኼ ቃር አመነኸም፤) አኸ ወኼ የታመርኸ የቤት ኧርችንኸ። ብርስየ ቃር ታመርኸም የትረከብኬ በብዘ ቃር ኧሾምኸቴ፤ ኔኸ ይዬ ግባ የሳርኸ" ቧረንም። 22"ዄት መክሊት የተⷀፐረዀታ ተⷀነበም፤ 'ⷘታኖ ዄት መክሊት አብኼም ባነ፤ እንጐድ ዄት መክሊት አተነፍኽወም' ባረም አወንም። 23ⷘታታም ወኼ ቃር አመነኸም፤ አኸ ወኼ የታመርኸ አገልጌንኸ፤ ብርስየ ቃር ታመርኸም የትረከብኸ የኸሬ በብዘ ቃር ኧሾምኸቴ፤ ኔኸ ይዬ ግባ፤ የሳርኸ ቧረንም። 24"አት መክሊት የትⷀፐረዀታ ተⷀነበም፤ 'ⷘታኖ አኸ ባንዘናኸወ ትፏጭ፥ ባንቀፐርኸወ ᎇስር ትረቅም ትወ ምስ የኸርኸ ኸማ ኧⷕር፤ 25የኽየኸሬ ሰነፍከም ወርዀም መክሊታኸ ባፈር ደን ጠቀርዀንም፤ ዝ ያብኼ መክሊታኸ' ቧረንም። 26ⷘታታ ጭን ዝካ ቧረንም፥ አኸ ᎃጥጥም ኧጀሱርም አገልጌ፥ ባንዘናኽወ ኧፏጭ ኸማ ባንቀፐርኽወ ኧረቅምኸማ ኸማ ትⷕር በኸረ? 27ኧጋ ዋጋና በባንክ ይጨንኸማ ኦሮት ባነብኸ፤ እያም የቸነዀ ከረ ያኔ ተጨነተታ ጋᎀ ታቤ ባነ። 28ኧዃ መክሊትዀታ ተቀፐረዊምታነ፥ አስር መክሊት ያነንዀታ አበዊ። 29ያነን እንም ይደᎌለ፤ የዀትም ድበያ ቃር ይረውን፤ ኤነንዀታ ጭን ኽም ያነን ዳር ይወስጅᎌ። 30ዝኽ ኤያⷘⷍር አገልጌ ጭን በውጤ ጠነማ አውጠዊምታነ ቃሰበዊ፤ በኽሜ ብⷐም፤ ስንም ያትፏጭሸ" ባረም። 31ኢየሱስ ዝካ ባረም፤ "የሰብ ትከ ተመሌካታ ጋᎀ በክብር ቲችን፥ በክብር ዙፋን ይቾናቴ፤ 32ኸልቅ እንም ቢፍተቴ ይትደመዶቴ፤ ዜማንቸ ጤ ተፌቅ ይቤትኖ ኸማ ዀትም ሰበታ የኽክም ይቤትኖቴ። 33ጤኽኖ በከነ ፌቅኽኖ በራ ያቈምኖቴ። 34"በኽ ግዝየ ንስ በከነታ ያነቦኽኖ ዝካ ይብኖቴ አኹ አባና የዳረናኹ ሰብ ኔኹ፤ አለም ተትፈጠረ ከረ ቀነሰም የሸኰችንኩ ይእግዘር መንግስት ውርሶ፤ 35ጋዴም አበናኹንም፤ ጠሜም አሰጨኹንም፤ ባዘራ ኸርዀም ተⷀፐርኹንም። 36እንጭመና ኸርዀም አኸተርኹንም፤ ⷀሜም አሸኹንም፤ ታገድዀም ተሳርኹንም። 37በኽ ግዝየ ፃዲቅ የኸረቦኽኖ ዝካ ይብረዌቴ፤ 'ⷘታንዶ መችራ በጋደናኼ አሸነም ታነ አበናኔከም? ዌሽ መችራ በጠማናኼ አሸኔከም ታነ አሰጨኔከም? 38መችራ ባዘራ ኸርኸም አሸኔከም ታነ ተⷀፐኔከም? ዌሽ መችራ እንጭማኸ ትትኸር አሸኔከም ታነ አኸተኔከም? 39መችራ ⷀመናኸም ዌሽ ታገድኸም ታነ ቸነነም ተሳኔከም?' 40ንስ ዀታም 'የውረመና ኧብርኹ ትንም ሰብ ቲያርሶ የዝ ጐፔያና ያተታ ዳር ያመነኹዊዀታ ይያ ታመነኹዊ ⷅጥየው' ይብኖቴ። 41በኽ አንⷀ በራታ ያነቦኽኖ ዝካ ይብኖቴ፤ 'አኹ የትሰተብኹ ሰብ፥ ትያ ኧሰኹ፤ የሼጣንም የመሌካታም በሸኰችኖ የዘላለም እሳቴ ወሮ። 42ጋዴም አናበናኹን፤ ጠሜም አናሰጨኹን። 43ባዘራ ኸርዀም አንትⷀፐርኹን፤ እንጭመና ኸርዀም አናኸተርኹን፤ በⷀሜሜ በታገድዀሜ አንትሳርኹን'፤ 44ኽኖም ዠፐሮም 'ⷘታንዶ መችራ ጋደናኸም ዌም ጠማናኸም፥ መችራ ባዘራ ኸርኸም ዌሽ እንጭማኸ ኸርኸም ዌሽ ⷀመናኸም ዌሽ ታገድኸም አሸነም ታነ መችራ ቸኔከም?' ይብረዊቴ። 45ንስዀታም 'የውረመና ኧብርኹ ትንም ሰብ ቲያርሶኽኖ ያተታ ዳር ያናመነኹዊ ቃር ኧጋ ይያም አናመነኹኒ' ይብኖቴ። 46ኽኖም የዘላለም ቅጣቴ ቲያሮ ፃዲቅ የኸሮ ሰብ ጭን የዘላለም ኤያም ይኸሮቴ" ባረም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\