ማቴዎስ 5

1ኢየሱስ ብዘ ሰብ ቲያⷐትረዊ አሸም ቈቶ ወጣም ቾናም፤ ተማሪመታ የዀትኼ ተⷀነቦም። 2ዝክም ቲብር አትመሮት ቀነሰም፤ 3"እማት እግዘር ተስፋ ያመሮኽኖ የትዳሮሎ፤ ይእግዘር መንግስት የኽኖቱ። 4ያዝኖኽኖ የትዳሮሎ፤ እግዘር ያትቋምኖ። 5ⷘራ ኽኖ አፈር እንም ይወርሶ የኸሬ የትዳሮሎ፤ 6ይእግዘር ይታዘዞዌ ተⷕነዀና ይትሜኖኽኖ የትዳሮሎ፤ ተመኛተዀና ይንኸቦሸ። 7አፍ ይብሮኽኖ የትዳሮሎ፤ እግዘር አፍ ይበኖሸ። 8ⷕነዀና ንጡኽ የኸረ የትዳሮሎ፤ እግዘር ይዘዊሸ። 9ሻካችኽኖ የትዳሮሎ፤ ይእግዘር ደንⷛ ይወርዮሸ። 10ይእግዘር የታዘዞዌ ጅጓረ ይሰራቦኽኖ የትዳሮሎ፤ ይእግዘር መንግስት የኽኖቱ። 11ብያ የቸነ ቲቀርᎃኩም ቲያሳጅኩም ᎃጥጥ ቃር እንም ፈጠሮም ቲዩዶብኩ አኹ የትዳርኹንኹ። 12ዋጋኹ ብእግዘር ይፍቴ ንቃር የኸሬ የሳርኹም ተብራረቆ፤ ታኹ ይፍቴ የረፐሮ ይእግዘር ቃር ዩዶ ነቢ ዝክም ጅጓረ ሰናቦም" ባረኖም። 13ተኽም አንⷄ ኢየሱስ፦ "የዝ አለም ሰብ አሶ አኹትንኹ፤ አሶ ጭን ቸምናታ በበከረ በንቃር ይታምሸ፤ ተዝ አንⷀ ያትም ቃር ኤያⷘⷍር፤ ወረጀ አወጨም ቃሶም በኧግር ይረጪ። 14"የዝ አለም ሰብ ጬት አኹትንኹ፤ በቈቶ ᎈር የቾና ከተማ ይትሼሜ ኤዀለ። 15ራዝ አተኰሽም በቤት ያነ ሰብ እንም ይትየን ኸማ በስር ይሰሪ ባንኸሬ ወሸር ደᎈᎌምታነ ኤያወሬ። 16የኽክም ሰብ ወኼ ሜናኹ አሰቦምታነ የሰሜ አባኹ እግዘር ያኸብዶዌ ያኹ ጬት በሰብ ይፍቴ የተየ" ባረኖም። 17ኻበም ኢየሱስ፦ "እያ የሙሴ ⷅጫም የነቢ ትምርትም ኧሸሬ የቸነዀ ቃር ኤምሰርኹ፤ ⷅጫ እንም በሜና አወሬ ቸነዀም ባንኸሬ ኧሸሬ አንቸነዀ። 18የውረመና ኧብርኹ አፈር ተሰሜ ቲያልፍ ዳር ⷅጫ እንም በሜና ቴወር ተዝ ተⷅጫ እማተታ ኤሸሪ። 19ሟኒም ሰብ ተዝ እንም ትእግዘር ትዛዝ እርስየዀታ ዳር ቢሸር ዌም ቢች፥ የሰብ የኽክም ቢያትመር፥ ዀት ብእግዘር መንግስት ትንም እርስ ይኸርቴ፤ ⷅጫ እንም ይቾትወም ያትመር ዌም ዩድ ሟኒም ሰብ ቢኸር ዀት ብእግዘር መንግስት ንቅ ይኸርቴ። 20ያኹ ፅድቅ ተሙሴ ⷅጫ አስተማሪም ተፈሪሳም ሰብ ፅድቅ ባንፈዘዘ፥ ይእግዘር መንግስት ስርም አትገቦ ኧብርኹ። 21"በድረ ግዝየ የረፐሮ ሰብ የዋርዮቃር ሰማኹም፤ ዀትም 'አትቅጥር፤ ሰብ የቀጠረምዀታ ፍርድ ይትፈንድወ' ይብርቃሩ። 22እያ ጭን ኧብርኹ፤ በጐፔያታ ይማች እንም ፍርድ ይትፈንድወ፤ የጐፔመታ 'ፌድኤባር' ባረም ይቀርም እንም ባድባቤ ይትፈንድወ፤ ጐፔመታ 'ጋዋ' ባረም ይቀርምዀታ እንም ያዛብ እሳት ፍርድ ይትፈንድወ። 23"ስጦታኸ ኽትም ቢያትⷀንውᎌ መደር ይእግዘር ብታትⷀንብወ ግዝየ ተጐፔያኸ ያነብኸ መራክስ ቢትዘገድኸ፥ 24ይእግዘር ቲቤ ያቸነዀን ስጦታ አውራንም የጐፔያኼ ወርም ብደርም ተዀት ተሳከት፤ ተኽ አንⷀ ተዘፐርም ያቸነዀን ስጦታ ይእግዘር አትቀንብ። 25"ባላጋራኸ ⷈሰሰናኸም ተዀት ጋᎀ የፍርድ ትታር አፍጥርም ቤማም ተሳከት፤ ባንትሻከትኸ ባላጋራኸ የዳነ ዳነም የፎሊስ ያⷀፕርኸ፤ አኸም ወኽኔ አገᎌም ያጅከ። 26ውረም ኧብርኸ አት ሜንዞ ቴተርፍ ከሳኸ ካስኸም ትትጀፕር ዳር ተዛ ቶኽኔ ስርም አትወጣ" ባረም። 27ኢየሱስ፦ "ድረ የረከብኹኸማ ዀጅር አትድምዶ የዋሪ ኸማ ሰማኹም። 28እያ ጭን ኧብርኹ ያነ ይሽቴንየ አሸም የትሜነና በኸረ ኽጋᎀ ዀት በⷕነታ ተምሽትⷕታ ዀጅር ደመደም። 29ከነ ኤናኸ ባጢር ቢያቾትኸ ኦጣም ቋሽን፤ ᎃራ ሰብነታኸ ባዛብ እሳት ቢቋሺየታ፥ ተሰብነታኸ አተታ ቢጐድል ይፈዝኸ። 30ከነ ኧጃኸ ባጢር ቢያቾትኸ ኧርጥም ቋሽን፤ ᎃራ ሰብነታኸ ባዛብ እሳት ቢቋሺየታ፥ ተሰብነታኸ አተታ ቢጐድል ይፈዝኸ" ባረም። 31ኢየሱስም "ድረ 'ምሽተታ ይገፍሬ የሸ ሰብ እንም የገፈረወ የጥፈት ወረቀት ያብና' ቧሪም ባነ። 32እያ ጭን ኧብርኹ ሟኒም ሰብ ምሽተታ ትንጐድ ምስ ዀጅር ትትደምድ በረከበና ባንኸሬ ኤግፍና፤ ትንጐድ ሰብ ዀጅር ታትደምድ ቢገፍና ተሟኒም ሰብ ዀጅር ትደምድኸማ ያሜና፤ የገᎈርያም ምሽት ያገፓ እንም ተሟኒም እሽታ ጋᎀ ዀጅር ደመደም" ባረም። 33"የድረ ሰብ 'በቴየ የትሟከትኹዊ ይእግዘር አምሮ ባንኸሬ በጥረ አንተነኹ' የዋሪ ኸማ ሰማኹም። 34እያ ጭን ኧብርኹ ስርም እንተነኹ፤ በሰሜም እንተነኹ፤ ሰሜ ይእግዘር ዙፋኑ። 35ባፈርም እንተነኹ፤ እግዘር ኧግረታ ያቈመወው፤ በኢየሩሳሌም እንተነኹ፤ የርቅ ንስ ከተማው። 36እማት የነራኸ ድገር ነጨ ዌም ጥር ታሜዬ ኤኸንኸ የኸሬ በገጋኸም እንተነኸ። 37ትዝረⷍን ቃር ውረም በኸረ 'እንክ'፥ አንኸረ ቃር በኸረ 'አንኸረ' በር፤ ተዝ ውጤ የኸረ እንም ተሼጣኑ" ባረም። 38ኢየሱስም፦ "ድረ 'ኤን ያፈንጠ ኤን አᎋርጪ፤ ስን የሰፐረ ስን ስውሪ' የዋሪ ኸማ ሰማኹም። 39እያ ጭን ኧብርኹ፥ ᎃጥጥ ይቾትብኹ ሰብ አጅግ አትዘፕሮለ፤ የኽርምታነ ከነ ወኸታኸ የተፋናኸ በኸረ ዘፕርም ራ ወኸታኸ አውን። 40አት ሰብ ሸሚዛኸ ይወስዴ ሸም ቢⷈስስኸ፥ ኮትማኸ ይወስድኸማ ቴለ። 41አት ሰብ 'ትያ ጋᎀ ቀሪ ኤማ ወር' ባረም ቢጠብጥኸ፥ ግብት ኤማ ድብርም ወለ። 42የጨቈሰናኸም ሰብ አብ፤ ታኸም አጅግ ይወስዴ ይሸ ሰብ ቢረብር አትዀራን" ባረም። 43"ድረ 'አበጐዳኸ ንመድ፤ ጠላታኸ ጥራ' የዋሪ ኸማ ሰማኹም። 44እያ ጭን ጠላታኹ ንመዶ፤ ይሰድቦኩኽኖ ዳሮ፤ ይጠሮኩኽኖ ወኼ ዘንጋ አምሮሎ፤ ᎃጥጥ ይቾቶብኩም ያሳድዶኩምኽኖ ጠሎት አምሮሎ ኧብርኹ። 45"ዝካ ባመነኹ በሰሜ ያነ አባኹ ደንⷛ ትኽሮሸ። ዀት ዮኼም የᎇሼም ሰብ ጬተታ ያወጣ፤ የኽክም የፃድቃንም የባጢረተነም ሰብ፥ ዝራበታ ያዘርብ። 46እማት ይረምዶኩኽኖ በረመድኹ ትእግዘር ትረኽበዊ ወኼ አጅግ ምቃሩ? ባጢረተነኽ ሰብ ዝክሽ ያመሮ አንኸረዌ? 47እማት የደቦዋኹ ወጌምት ብቲቦ ምር ብርጫ ቃር ቾትኹም? እግዘር ኤⷕሮ አረማዊ ሰብ ዳር የደቦዀና ወጌምት ይቦ አንኸረዌ? 48ኧጋ አኹ የሰሜ አባኹ እግዘር ቅዱስ የኸሬ አኹም በሜናኹ ጥርር ኽሮም ንበሮ" ባረም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\