ፊልጵስዩስ 2

1በክርስቶስ ደረግ ትንኸቦሸ፤ በርማጅነተታ ትትረፎሸ፤ ቢእግዘር መንፈስም እማት ትኸሮሸ፤ ገግተገጋኹ ወኼነት ታተዞሸ። 2ኧጋ ብእማት አሳብ፥ በርማጀ በመንፈስም በትቋመሮትም ተስማሞምታነ ሳሮተና ᎃራ ይኸርኸማ አምሮ። 3ቦኼ ⷕን ኽሮም እንጐድ ሰብ ታኹ ይፈዞኸማ አምሮም ኧዞባንኸሬ ደቦ በሜጥሮትም ገግ በርመዶትም ዌም "ይያኸማ ቃር ሟን ነረ" በበሮት ገጋኸ ከፍ ከፍ አታሚ። 4ያታተታ ይኸር ቃር ባንኸሬ እማት የገጋኸ ጥቅም አትዥ። 5ዝኽ ክርስቶስ ኢየሱስ የረᎌረን ተመኛት ባኹም የምበር። 6ዀትም እግዘር በኽሮተታ ቢእግዘር መርክ ይረብር ባነ። የክርምታነ ቲእግዘር ጋᎀ ⷅጥየ ወኽረና አንገፍር አምባረ። 7የገገታ ንቅነት ቸም የባርያኸማ ኸረም፤ የሰብኸማ ተጨነም፤ ሰብ ኸረም ቸነም። 8በⷘርነት ገገታ አትየነሰም፤ ይሞቴዳር፥ ዀትም በሚስማር ደነም በኧጨ ሰቈሪም ይሞቴ ዳር ታዘዘም። 9በኽ የቸነ እግዘር ንቃር ይርቅ ድበያ ቃር የክርስቶስ ከፍ ከፍ አᎀነንም። ተሽም እንም በᎈር የብርጫ ሽም አወናረም። 10ዝም ባፈርም በሰሜ በዙርያዀና ያነቦ እንም ሽማኸ የትኸበድ ባሮም የኢየሱስ ይሰግዶቴ። 11ቲሰግዶ ባንᎈዀና "ኢየሱስ ክርስቶስ ⷘታው" በበሮት የአብ እግዘር ክብር ይቦቴ። 12ናማጅየኖ ታኹ ትነብር እንም ጋᎀ ትታዘዞኒ ኸማ፥ ኧዃም ታኹ በትቤተርዀም ቲፍቴ ይርቅ ትታዘዞኒዬ ኧጨስኹ፤ ይእግዘር በስረፎት ቲያረድኹ የዀት በታዘዞታኹ ትረፎታኹ ᎃራ የኽር። 13የኽ እንም አኹ ይእግዘር የገገታ ፍቃድ ትሰቦዌም ታመሮዌ እግዘር ባኹ ቲቾት ነረ። 14ሟኒም ኤነት ሜና ትታመሮ አትᎃጠጦ ዌም አትክራከሮ። 15ዝካ በኸረ በዝኽ ባልም በጠማም ሰብ ግብት ትትረብሮ ኧⷋ ቴውርኩ ጥርር ይእግዘር ደንⷛ በኽሮት ጬትኸማ ትተረቦሸ። 16ዝም ይኸር ያነ ኧያም ያነወ ቃር አጠበቅኹም ትጠብጦው፤ በዝኽ ኤነት ኑጫመና ኸረ ሜናመና ጠለል ኺተ ቤቄዬ ክርስቶስ ተዠፐረም ቲቸን ግዝየ ኧትሸመርወ ቃር ነረ በሮቱ። 17ይእግዘር በእምነት ታትⷀንበዊ በኽትምም በአገልግሎትም ᎈር ይያም ኤያመና ኽትም ኸረም ቢትⷀነብ ስን ይሽሬ፤ አኹም ይያ የሳሬ ኸማ ይሳርኹሸ። 18አኹም የኽክም የሳርኹ፤ ትያም ጋᎀ የሳርኹ። 19እያም አኹ መምር ትረብሮ ኸማ ኧሰሜ ትምብር በⷘታ ኢየሱስ ፍቃድ ጢሞትዮስ አፍጢትዀ ኧረኽንኹዌ ተስፋ አመነዀም። 20ትያ ጋᎀ ያኹ ቃር ተመጠጠም ይትጨነቅ ጢሞትዮስ ባንኸሬ እንጐድ ሰብ ኤኔ። 21እንጐደዀና የገገዀና ጥቅም ይሰቦ ባንኸሬ የክርስቶስ ሜና ኤያትጨንቅኖ። 22ቢኸርም ጢሞትዮስ በሜናታ የታመረ ኸማ ተፈተረም የትⷐረ ያⷘⷍር ሰብ ወኽርመታ ቲያ ጋᎀ የክርስቶስ ቃር ወኼ ወሬ ትኑድነ ኧርች ታባታ ያⷘⷍር ኸማ ዀት ትያ ጋᎀ የከሰኸማ አኹም ገግማኹ ትⷕሮ። 23ኧጋ ኼታ በዝ ቦኽኔ ምር ያመሮን ኸማ በኻርዀ አንⷀ ዀት ኽመጋ ኧረኽንኹዌ ተስፋ አመነዀም። 24እያም አፈጠርዀም ያኹዌንየ ኧቸን ኸማ ቢእግዘር ተመመርዀም። 25ቢኸርም ይያ ይረዴዬ የራኹዊ አፍሮዲጦስ ያኹዌ ናኾት ያትⷈሽ ባዀም አንጥኽወም፤ ዀት ቲያ ጋᎀ የኢየሱስ ክርስቶስ ወታደር በኽሮት ጃድ በበሮት ቲያ ጋᎀ እማቴ ቴያⷘⷍር ኧከሰም። 26ዀትም ያኹዌንየ ኧረዀን ያነ እንማኹ ያዥኹዌም አኹም የዀት የⷀምናተታ ወሬ ሰማኹም ቧሪም ዩጂ የኸሬ የኽ ተጨነቀም። 27በውረም ንቃር ⷀᎀንም የሞት ዳር አሰናንም ባነ፤ ቢኸርም እግዘር ሟረንም፤ እግዘርም የሟረን ይያ ቲብር ባነ ባንኸሬ እማት የዀት አነፐረ፤ ዝም የኸረ ባዘን ᎈር አዘን ቤደፐርብዬዉ። 28የኽየኸሬ አኹ የዀት ትታዘዊ ይሽርኹኸማም እያም የዀት ተጠነቆት አᎉሸ ትንብር ኧረኽንኹዌ ሸዀም። 29አኹም ዀትም ቢእግዘር እማት የኸርኹዌ ንቃር ቲሽርኹ ተቀፐረዊ፤ የዀት ኸማ የክርስቶስ ይⷀጦ ሰብ አኽብዶዮ። 30አፍሮዲጦስ ⷀምናተታ የሞት ቢያሰራንም የክርስቶስ ሜና ቲብር ሜናታ አንገፈረ፤ አኹ ትያ ኧረቌ የኸርኹዌ ያትⷈሼ ቃር እንም ትቾቶዌ አንኸረንኹ፤ ቢኸርም ባኹ ሟሬ ዀት ይቾትንዬ ቲብር በነብሰታ አንጠወም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\