ዮኻንስ ያሽን ራእይ 1

1ዝኽ ራእይ በርብ ግዝየ ይኸር ዘንጋ የአገልጌየታ ያትየሸኖዬ እግዘር የኢየሱስ ክርስቶስ ያወንቃሩ፤ ኢየሱስ ክርስቶስም መሌከታ ናኸም የአገልጌየታ የዮኻንስ ዝኽ ራእይ አትየሸንም። 2ዮኻንስም ያሸንምኸማ እንም፥ ይእግዘር ቃርም፥ የኢየሱስ ክርስቶስም ዮጅለ ዘንጋ ዝረⷈም። 3ዝኸታ እንም ይኸርወ ወክተታ ርቤ የኸሬ ዝኽ የትንቢት መጣፍ ያረብብ ሰብ የሳን፤ የኽክም የትንቢትዀት ቃር ይሰሞም በመጣፍዀትም የትጣፈዀት ይቅረቦ ሰብ የሳኖ። 4- 5በእስያ ገነ ያነቦ የሰባት ቤተክርስቲያን ሰብ ዮኻንስ የራዀን ወጌምት፥ ታነ ተረፐረ የዝም አንⷀ ቲረብር በዙፋነታ ይፍቴ ታነቦ ተሰባት መንፈስም፥ የኽክም የᎀቶኽኖ በኽር ተኸረ፥ ያፈር መንግስት እንም ይገዛ፥ ᎃርቴ ምስክር ተኸረ፥ ቲረምድንደ፥ በደመታም ተባጢረንዳ ነጣ ታወጣንደ። ተኢየሱስ ክርስቶስ ፀጋም ሽናትም ያኹ የኽር። 6አባታ የኸረ ⷘታ ናⷘⷍኔ የመንግስትመታ ⷀስ ያመነንደ፥ የኢየሱስ ክርስቶስ ክብርም ደረግም የዘላለም የዀት የኽር፤ አሚን። 7ኧዞ፤ ክርስቶስ በዳበራ ይቸንቴ። ሰብ እንም ዮከዊኽኖ ዳር ያዘዊቴ። የዝ አፈር ሰብ እንም በዀት የቸነ ይበኾቴ። እንክ ዝኽ ዘንጋ ውረሙ፤ አሚን። 8ያነም፥ የረፐረም፥ ይቸንም እንም ይዀለ ⷘታ እግዘር "ይፍትወረርም የቀጥወም እያትንዀ" ይብር። 9የመንግስተታ ወራሽ ተኸርኹ ታኹ ጋᎀ በመከራም በፍረኾትም ያኹም ኸማ የኸርዀ እያ ጐፔያኹ ዮኻንስ፥ ብእግዘር ቃርም በኢየሱስ ምስክርነት የቸነ ፍጥሞ ቢውሪ በባኽር ግብት ባነ መደር ባነዀ፤ 10በⷘታ ከረ በመንፈስ ቅዱስ ኸርዀም የጥሩምባ ቃር ይመስር ንቅ ቃር ታንⷀኔ ዝካ ቲብር ሰማዀም፤ 11"አኸ ታዥን ዘንጋ በመጣፍ ጣፍም በኤፌሶን፥ በሰምርኔስ፥ በጴርጋሞን፥ በትያጥሮን፥ በሰርዴስ፥ በፍላደልፍያም በሎዶቅያም ከተማ ያነቦ የሰባት ቤተክርስቲያኔ ናኽ" ባሬም። 12ሟን የዝረⷌ ኸማ አዤ ብንዦር ሰባት የወርቅ መቅረዝ አሸዀም። 13በወርቅ መቅረዝምኽኖ ግብት የሰብ ትከ ይመስርዀት አሸዀም፤ ዀትም ጄፈታ ዳር ይሰራ ጌፍ ዀጅር ተኸተረም፤ ዳታታም በወርቅ አዝጋርት ታማንደም ባነ። 14ነረታም የነረታም ድገር የጓድ ጤ ድገርም ነጨ በረጀም ይመስር ባነ፤ ኤንመታ ይሳት ላባና ይመስሮ ባነ። 15ኧግርመታ ብሳት የጋረ ብረት ይመስሮ ባነ፤ ቃረታም ያኸራ የርቅ ፏር እኻ ኸማ ባነ። 16በከነ ኧጀታ ሰባት ዀዀብ ጠበጠም ባነ፤ ተዄት ወኸተታ ⷀⷃ የኸረ ሴፍ ታምᎈታ ይወጣ ባነ፤ ይፍተታ ኤያት ይመስር ባነ። 17የዀትም ብናዥን የᎀተ ሰብ ኸማ ኸርዀም በግረቴ ወጠቅዀም፤ ቢኸርም ዀት ከነ ኧጀታ በᎈረና ኦናቢምታነ፥ "እንሰነፍኸ፤ ይፍትወረርም የቀጥወም እያትንዀ፤ 18ኧያም የኸርዀ እያትንዀ፤ እያም ᎀትዀም ባነ፤ ቢኸርም የዘላለም ኧያም ኸርዀም፤ የሞትም የሲኦልም ልፍ ብያ ኧጁ። 19ኼታ ያሸዀንም ኧዃ ያነም ያንⷀም ይቸን ቃር ጣፍ። 20በከነ ኧጀና ያሸኸኖ የሰባት ዀዀብም የሰባት የወርቅ መቅረዝም ውረምመታ ዝኸታው፤ ሰባት ዀዀብ የሰባት ቤተክርስቲያን መሌካሮ፤ ሰባት መቅረዝም ሰባት ቤተክርስቲያንሎ" ባሬም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\