ዮኻንስ ያሽን ራእይ 18

1ተኽም አንⷀ ንቅ ደረግ ያነን እንጐድ መሌክ ተሰሜ ቲወርድ አሸዀም፤ ብርጭ ብርጭ ቲብር ክብረታ የቸነ አፈር እንም ጬት ኸረም፤ 2መሌክምዀታ በርቅ ቃረታ ዝካ ቲብር አኸናም፤ "ንቅየ ባቢሎን ከተማ ወጠቀም! ወጠቀም! ሲጣር ይረብሮᎌ መደር ኸረም፤ የሲጣር መንፈስ ያድርወ መደር ኸረም፤ ይጠግሮም ኤሽሮም አመራ ቤት ኸረም፤ 3ያሰኽር የᎃጥጥ ሜናታ ጠጅ የሰብ እንም አሰጨም፤ ባፈር ᎈር ያነቦ ንስ ተዀትም ጋᎀ ᎃጥጥ ሜና ቾቶም፤ ባᎈር ᎈር ያነቦ ነጋዴም በዀት ደንገነት የቸነ ኽኖም ደንገነ ኸሮም" ባረም። 4እንጐድም ቃር ተሰሜ ዝካ ቲብር ሰማዀም፤ "ሰበኖ በዀት ባጢር እንትቅራቀርኹ፤ በዀትም ይወርዶᎌ ቅስፈት ቤሰራብኹዬ ተዀቴ ውጦ። 5የባጢረታ ናራ ሰሜ ዳር ሰናም፤ እግዘርም አል ሜናታ አሸም፤ 6ያበ አኽር አበዊ፤ በቾተንም ᎃጥጥ ሜና በዄት ኧጅ ካሶለ፤ ዀትም በቅራቀረወ ጥዋ ደን በዄት ኧጅ ያሰኽር ቃር ቅራቅሮᎌ፤ 7ክብርም ደንገነት የገገታ ያበም ኸማ ግርድም አዘንም አበዊ፤ ዀትም በⷕነታ 'ንስ ኸርዀም ቾናዀም፤ ምሽትም የᎀተወ አንኸርዀ፤ ስርም አዘን ኤነቢ፤ የዝም አንⷀ ኤቸንቢ' በበሮት ይትⷛⷘዝ። 8በኽ የቸነ ብማት ከረ ቅስፈት ይወርድወቴ። ሞትም፥ አዘንም ጋጀም ይቸንወቴ። ብሳትም ይረድድቴ። በዀትም ይፈርድወ እግዘር እግዘር ጦናማው" ባረም። 9ተዀትም ጋᎀ በᎃጥጥ ሜናታ እማቴ የኸሮም በደንገነትም የረፐሮ ያፈር ንስኽኖም ዀት ቲረድድ ይወጣ ተን ቲያዞ የዀት ቃር ኦጦም ይበኾለቴ። 10በዀትም የሰናወ መከራ በስረፎት ተረቌ ቈሞም "ንቅ የኸርኸ ከተማ፥ ጦናማ ከተማ ባቢሎን ፍርዳኸ ብማት ሳት ቸነም የሰኔ ግርዳኸ! ግርዳኸ!" ይብሮቴ። 11በመርከብ የጫረዊ ጨረተዀና ተዝ አንⷀ ይስየኖ ኤነ የኸሬ ያፈር ነጋዴ ይበኾለቴ፤ ያትማጥጠዊቴም፤ 12በመርከበዀናም ወርቅ፥ ብር፥ ኑንድ እምር፥ እንቁ፥ ስሰ ዀጅር፥ ኻምራዊ ዀጅር፥ የኻር ዀጅር፥ ብሻ ዀጅር፥ ይሸታ ኧጨ እንም፥ ተዠዀረ ስን፥ ተኑንድ ኧጨ፥ ተናስ፥ ተብረት፥ ተሰሜ በጠር የሸኰችዮ ግብር እንም፤ 13ቀረፋ፥ ቅመም፥ ይሸታ ኧጨ፥ ይሸታ ቅባት፥ እጣን፥ የዌን ጠጅ፥ የወይራ ኧጨ ዘይት፥ ቀመ፥ ስኔ፥ ዋጋ፥ ጤ፥ ፈረዝም ሰረገላ፥ ባርያም የሰብ ዘርም ተኽም ጫሮዮም። 14ነጋዴም "ነብሳኸ የትᎂነን ወኼ ዘንጋ እንም ሰⷈናኸም ወረም፤ ዱንያኸም ጌጣኸም እንም ቀነም፤ ተዝ አንⷀ ዛዀና እንም ስርም አትረኽብኖ" ይብረዊቴ። 15ዛዀና እንም ስራቦም በዀት የቸነ ደንገነ የኸሮ ነጋዴም የዀት መከራ አሰቦም በስረፎት ተረቌ ይቈሞቴ፤ ቲበኾም ቲያትማጠዊም፥ 16"ስሰ ዀጅርም ኻምራዊ ዀጅር፥ ብሻ ዀጅር ትትኸተር የረፐረ በወርቅም በኑንድ እምር በእንቁም ይትⷐመር ንቅ ከተማ ግርደታ! ግርደታ! 17ኽኽ እንም ንብረት ብማት ሳት ጠፋም" ይብሮቴ። የመርከብ አዛዥ የኸሮ ሰብ እንም፥ በመርከብ ያሮ ሰብ እንም፥ በመርከብ ደን ይቾቶ እንም፥ በባኽር ᎈር ይነግዶ ሰብ እንም በረቌ ይቈሞቴ። 18ዀትም ቲረድድ ይወጣ ተን ቲያዞ "ዝኽ ንቅ ከተማ ይመስር እንጐድ ከተማ ባነዌ?" ቲብሮ ያኸሮቴ። 19በነረዀናም ጐት ብራጠቦም ቲበኾም ቲያትማጥጦም "በባኽር ᎈር ያር መርከብ ያነኖ እንም በዝ ንቅ ከተማ ዱንያ ደንገነ የኸሮ፥ ዝም ንቅ ከተማ ብማት ሳት የጠፌ ግርደታ! ግርደታ!" ባሮም ዮኖቴ። 20ሰሜ በዘታ የሳርኸ! እግዘር ያኹ ቲብር በዀት የፈንደዌ አኹም ቅዱሳንም ይእግዘር ናዀቸረነም ነቢም እንማኹ የሳርኹ። 21ተኽም አንⷀ አት ጦናማ መሌክ ንቅየ ይምር ወፍጨ ያኽር አት እምር ነሳምታነ ዝክም ቲብር በባኽር ድረኰረንም፤ "ንቅ ከተማ ባቢሎን ዝካ በርቅ ደረግ ተገፋም ይወጥቅቴ፤ ተዝ አንⷀ ስርም ኤረኽዊ፤ 22በድራ ይደርጎ፥ ዌግ ያወጦ፥ ቱንቲና ይረፎ፥ ጥሩምባም ይረፎ ሰብ ቃረዀና ዄተነ ባኼ ኤትሰማ፤ ሟኒም ኤነት የጅ ሜና ይቾት ኧጃማ ሰብ ተዝ አንⷀ ባኼ ኤረኽዊ፤ ተዝም አንⷀ የወፍጨ ቃር ባኼ ኤትሰማ። 23ተዝ አንⷀ ባኼ መብራት ኤተሺ፤ ተዝ አንⷀ ባኼ የምሽራም የምሽረነ ቃር ኤሰᎂ፤ ነጋዴያኸ የአለም ንቅ ንቅ ሰብ ባነቦ፤ በግናኸ ሰብ እንም አሳሰትኸም። 24"በዀትሜ የነቢም የቅዱሳንም ባፈር ᎈር የቈጠርዮ ሰብ እንም ደም ተረከበም" ባረም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\