ዮኻንስ ያሽን ራእይ 21

1ተኽም አንⷀ ገደር ሰሜም ገደር አፈርም አሸዀም፤ ይፍትወረር ሰሜም ይፍትወረር አፈርም ፈኮም ባነ፤ ተኽም አንⷀ ባኽር አነፐረ፤ 2ቅዱስ ከተማ፥ ገደር ኢየሩሳሌም ምሰⷕታ ትትⷀፐሬ ተሽካከተችም ትቅየ ምሽራ ኸማ ተሰሜ ትእግዘሬ ቲወርድ አሸዀም፤ 3ንቅ ያኸራ ቃር ተዙፋንዀት ቲወጣ ሰማዀም፥ "እግዘር ቤተታ ተሰብ ጋᎀው፤ ተኽኖም ጋᎀ ይረብርቴ፤ ኽኖም የዀት ሰብ ይኸሮቴ፤ እግዘር ገገታ ተኽኖ ጋᎀ ይኸርቴ፤ ⷘታመዀና ይኸርቴ፤ 4እምባ እንም ቴነዀና ይሟሽቴ፤ ይፍቴ ዘንጋ እንም የፈኮዬ ሞት ዌም አዘን ዌም ብⷐ ዌም ግርድ ተዝ አንⷀ ኤረብር፤" ባረም። 5በዙፋነታ የቾናዀታ "እንም ዘንጋ ገደር አሜቴ" ባረም፤ ዠፐረም "ዝኸታ ጣፍ፤ ዝኽ ቃር የታመረም ውረም ቃሩ" ባሬም። 6ተኽም አንⷀ ዝካ ባሬም፤ "አነቀም፤ አልፋም ኦሜጋም፥ ይፍትወረርም የቀጥወዀታ እያትንዀ፤ የጠሟን ዘላለም ኧያም ቲያሜ ሚንጭ ዋጋ ኤባር ይሰጬ ኤውንቴ። 7ባመረወ የቈመ ዝኸታ ይወርስቴ፤ እያ እግዘረታ ኧኸርቴ፤ ዀትም ትከና ይኸርቴ፤ 8ቢኸርም ሳሬፍ፥ ብእግዘር ኤታመሮ፥ የሰነኾ፥ ደመነ፥ የረከቦኸማ ዀጅር ይደምዶ፥ ግነ ይቾቶ፥ የቅሪነ ይሰግዶ፥ ኦጃማ እንም አጅገዀና ዲን ቢረድድወ ብሳት ባኽር ደን ወንደድ ይኸርቴ፤ ዝም የዄተነ ሞቱ" ባረም። 9ሰባት ይእግዘር የቀጥወ ቅስፈት የሜናቦ ሰባት ጥዋ ተጠበጦ ተሰባት መሌካ አተታ ይያኼ ቸነምታነ፥ "ኔኸ የጤዀታ ምሽት የኸረች ምሽራⷕታ አትየሽኸቴ" ባሬም። 10በመንፈስ አት ንቅ ከፍተነ ቈቶዌ ወሰዴምታነ ቅዱስ ከተማ ኢየሩሳሌም ትእግዘሬ ተሰሜ ቲወርድ አትየሼም፤ 11ዀትም ብእግዘር ክብር ያትየ ባነ፤ አተሮትመታ ንቃር ኑንድ የኸረ እምርም፥ ጥርር መስቴወት ኸማ ወለል የባረ የእያስጲድ እንቁ ኸማ ባነ። 12አስረዄት ወፈንቻ ያነን ንቅየም ጌፍ የግምብ ኧጭር ቧነን፤ አስረዄት መሌካም ባስረዄችም ወፈንቻ ቈሞም ይቅረቦ ባነ፤ በአስረዄችም ወፈንቻ የአስረዄት የእስራኤል ጥብ ሽም ጣᎉም ባነ። 13ተረን ሶስት ወፈንቻ፥ ተተት ሶስት ወፈንቻ፥ ተከነ ሶስት ወፈንቻ፥ ተራ ሶስት ወፈንቻ ባነቦ፤ 14የከተማምዀታ የግምብ ኧጭር ባስረዄት ንቅ እምር ᎈር ተረሸም ባነ፤ አስረዄት የጤዀታ ናዀቸረነ ሽም ባታት እምር ተጣፎም ባነ። 15ትያም የዝረⷈ መሌክ ከተማምዀታ፥ ወፈንቻታም የግምብም ኧጭር ይሰፍርወ የወርቅ ዥር ቧነን፤ 16ከተማምዀታ ጌፍነተታም መየመታ አርበታ ወኸተታ ⷅጥየ ባነ፤ መሌክም ከተማዀታ በዥረታ ሰፈረም፤ ጌፍነተታ ዄት ዀም አርበት በቅር ኪሎ ሜትር ኸረም፤ መየታም መታም ኽም አኽር ኸረም፤ 17መሌክምዀታ የግምብ ኧጭር ጀንጅርነት ሰፈረም፤ ሰብ በርወሸን ኤነት ቢሰፍር ሰባም ዄት ሜትር ኸረም። 18ግምብምዀት የትረሸ ኢያስጴድ ቲውሪ እምር ባነ፤ ከተማምዀታ መስቴወት ኸማ ወለል በባረ ጥርር ወርቅ የትረሸ ባነ። 19የከተማዀታ ግምብ በብዘ ኤነት ኑንድ እምር አጌጠም ባነ፤ አተነ እምር ኢያስጴድ ባነ፤ ዄተነም ሰንፔር፥ ሶስተነ ኬልቄዶን፥ አርበተነ መረግድ፥ 20አምስተነ ሰርዶንክስ፥ ስድስተነ ሰርድዮን፥ ሰባተነ ክርስቲሎቤ፥ ስᎃተነ ቢረሌ፥ ዠጠነ ወራውሬ፥ አስረነ ክርስጵራስስ፥ አስራተነም ያክንት፥ አስረዄተነ አሜቴስት ባነ። 21አስረዄት ወፈንቻም አስረዄት እንቁ ባነቦ፤ ወፈንቻኽኖ እንም የትረሰቦ ትማት እንቁ ባነ። የከተማምዀት ኤማ የሸኰቺ መስቴወት ኸማ ወለል በባረ በጥርር ወርቅ ባነ። 22እንም ይዀለ እግዘር እግዘርም ጤዀታ የዝ ከተማ መቅደስ ኽኖ የኸሮዌ በዝ ከተማ እንጐድ መቅደስ አናሸዀ፤ 23ኤያት ዌም በነ በከተማ ያትዬ ኤያትⷈሽ፤ ይእግዘር ክብር ኤያት ኸረም ያትየ፤ ጤዀታም ጬተታው፤ 24ሰብም በጬተታ ይረብሮቴ፤ ያፈር ንስም ክብረዀና የዀትኼ ያቸኖቴ፤ 25በኽሜ ምሳረ ኤነ የኸሬ ወፈንቻታም ሟኒም ከረ ኤያጭዮ፤ 26የመንግስት እንም ግርማም ክብረዀና የኽ ከተሜ ይገቦቴ። 27ኤሽር ቃር ስርም የኽ ከተሜ ኤገባ፤ ᎃጥጥ ይቾትም ፍጥር ይዝረⷍዀታ ስርም በኽ ከተማ ኤገባ፤ የዘላለም ኧያም ኸሮም ይረብሮቴ ቢብር በጤዀታ መጣፍ የትጣፎ እማት ኽኖ ይገቦቴ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\