ሮማ 11

1እንዴ ንትሳር፦ እግዘር የገገታ ሰብ ቃሸኖምዌ? ስርም አንቃሸኖ፤ እያም ገገና የእስራኤል ሰብንዀ፤ የአብርኻም ዘር የብንያም ጥብንዀ። 2እግዘርም በተረም የሸፐተኖ ሰበታ አንቃሸኖ፤ በመጣፍ የኤልያስ ቃር ምቃር የባረኸማ ኤትዘገድኹዌ? ኤልያስ የእስራኤል ሰብ ቢእግዘር ይፍቴ ምር ባረም የⷈሰሰኖ ኸማ አትⷕሮዌ? 3በኽ ግዝየ ኤልያስ "እግዘረኖ ዝኽ የእስራኤል ሰብ ቃራኸ ዩዶ ነቢ ቀጠሮዮም፤ ያኸ ኽትም ናሜኔᎌ መደር ባነሮዮም፤ እማት እያ ተነፍዀም፤ ኽኖም ይቀጥሮኔ ይሰቦን" ባረም ባነ። 4እግዘርም የኤልያስ ዝክም ቧረንም፤ "ባል ይውሪ ምስል አንሰገዶ ሰባት ዀም ሰብ እያ የገገና ቅየኽኖም" ቧረንም። 5ዝክም በዃም ዘበር ቢኸር በፀጋ ተሸፐቶም የተነፎ ቀሪ የእስራኤል ሰብ ነረቦ። 6ሽፗቸታ በፀጋ በኸረ ሰብ ቢቾትን ቃር አንኸረ፤ በሜና በኸረማ ፀጋ ኤያⷘⷍር ቃር ባነ በሮቱ። 7ኧጋ ዘንጋታ መምር ኸረም? የእስራኤል ሰብ የሳቦ ቃር አነከቦ፤ የሸᎌችዮኽኖ ጭን የሳበዊ ቃር ነከቦም፤ እንጐደዀና አንሰማነ ባሮም። 8ዝም "እግዘር ⷕነዀና አተፗንም፤ ዝም የኸሬ ቤነዀና ኤያዞ ብንዝርመዀና ኤሰሞ" ቧርም የጣᎉምኸማው። 9ዳዊትም "ኽኖ ሸረተዀና ይጠብጥ ሽካም ይቃሽ ጐጀ የኽርም ምካት ያስራቦ፤ በጥፋተዀና የጠቆ፤ ቅጣተኽኖ የትቀፐሮ። 10ኤነዀና ቤያዞዌ የፍረጦ፤ ⷝሸዀና እንም ጋᎀ በጅጓረ የትከባ" ባረም። 11እንዴ ንኻብም ንትሳር፤ አይኹድ ዮጠቆ ዄተነ ኤትረሶኸማውዌ? አንኸረ፤ በአይኹድ ሰብ የቸነ አረማዊ ትረፎት ነከቦም፤ ዝም የኸረ ኽኖ በአረማዊ ይሟኖኸማው። 12ዝም የይኹዳ ሰብ ጥፋተዀና የብዘ ሰብ በረካ ኸረም፤ የኽኖም አንታዘዞት የአረማዊ ሰብ በረካ ኸረሎም፤ አይኹድ ᎃራኸረቦም ተትረከቦ በረካታ መምር ንቃር ይኽር ባነ። 13እያ ኧዃ ኧዝረⷍ ያኹ የአረማዊ ሰቡ፤ እያም የአረማዊ ናዀቸረነ የኸርዄ በአገክሮተና ንቃር ክብር ይትሰሜ። 14ዝመታ አምሮተና ደቦወናም የኸረቦ አይኹድ ይሟኖኸማ አሜዬው በዝ ኤነት ዌም አቱ ተኽኖ አታተዀና አትርፍሽ ይኽርሸ። 15የይኹዳ ሰብ እግዘር በቃሸኖ ግዝየ እንጐድ በአለም ያነቦ ሰብ ቲእግዘር ጋᎀ በትሻከቶ እግዘር የኽኖ ቲትⷀፐኖ ምር ይኸር ቃር ይመስርኹ? ዝኸታማ የᎀተ ኧያም የኸረ አኽር ይመስር። 16ታት ኤነት ሊጥ ይፍትወረርዀታ የትቀደሰ በኸረ ሊጥዀታ እንም ይትቀደስ፤ የኽክም ያት ኧጨ ኧስረታ በትቀደሰ አቴበታም ይትቀደስ። 17የጎነ የዌራ ኧጨ አቴበ የኸሮ አይኹድ ታንጠቦም ቢወጥቆ፥ የድብር የዌራ ኧጨ አቴበ የኸርኹ አረማዊ በኽኖ መደር ተሸከርኹምታነ የኽኖ ዱንያም በረካም ትትሸዶ ቃር ኸርኹም፥ 18የኽየኸሬ አኹ አረማዊ ሰብ ያቴበኸማ ታንጠቦም ቦጠቆ በአይኹድ ሰብ አትⷐጦፖ፤ አኹ አቴበ በኽሮታኹ ኧስረታ ያኹ ጮረም ይቈም ባንኸሬ አኹ ኧስረታ አትጮረዊ የኸሬ አትⷓጠቦ። 19የኽርምታነ "አቴበኽኖ ተሰፐሮም ዮጦቆ አኹ በኽኖ መደር ንትሸከኔው" ትበሮሸ ይክርሸ። 20ዝኽ ወበራኹ ውረሙ፤ ቢኸርም ኽኖ ጭን አንጭም የቋሽዮ ባንመሮተዀና የኸሬ አኹ ተቋመርኹም የቈምኹ በመሮታኹ የኸሬ ስረፎት ነረብኹ ባንኸሬ አትⷐጦ። 21እግዘር ተፍጥረተዀና ይፍትወረር አቴበ የኸሮ የይኹዳ ሰብ ባናትማጠጠኖ ያኹም ኤያትማጥኹ። 22ኼታ ይእግዘር ፋራⷕነትም ቱነት በስሮ፤ ቱነተታ ያትየሽ ቦጠቆኽኖ ቲኸር ፋራⷕነተታ ያትየሽ ያነ ያኹቱ፤ ዝመታ ያሜ ያነ ዀት በመሮት ተቋመርኹም ብትረብሮው፤ ተቋሜትኹ ባትረብሮ ጭን አኹም ታንጥኹም ትወጥቆቴ። 23የይኹዳም ሰብ ባንመሮተዀና ቢቱዘከቦ ይትዘፐሮም ይግቦሸ፤ እግዘርም ዠፐረም ያገባኖዌ ይዀለ። 24አኹ የአረማዊ ሰብ ፍጥረታኹ በድብር ዌራ አቴበ ባነኹ፤ ኧዃ ጭን አለመደራኹ በጎነዌራ ኧጨ ተቀበሮት በኸረንኹ፥ የጎነ ዌራ ኧጨ አቴበ የረፐሮ የአይኹድ ገነ ሰብ የድረ መደርዀና ተዘፒተቦ ይገቦዌ የምር ኤኸሎ? 25ጐፔቸም ኧተᎀቾ "ኻሪንዳ" ቤትኹ አትⷛⷘዞ፤ ኦድኹ አት ሚስጥር ነረ፤ ዀትም የእስራኤል ገነ ሰብ ቤ በሮተዀና የቀጥወ ስን ቴኸርም አረማዊ ሰብ እንም ይእግዘሬ ቲቸነቦ ስኑ። 26በዝ ኤነት የእስራኤል ገነ ሰብ እንም ይተርፎቴ፤ ዝም የኸሬ ዝካ ቧርም ጣᎈም፦ "ያተርፍዀታ ተኢየሩሳሌም ቈቶ ይቸንቴ፤ ተያእቆብ ዘር ᎃጥጥ እንም ያፈካቴ። 27የኽኖም ባጢረዀና ትናፈካሮ ተኽኖ ጋᎀ ቃር የገፓኽሮ ዝኸታው" 28የእስራኤል ገነ ሰብ ይእግዘር ቃር ባንትቀፐሮተዀና የአኹ የአረማዊ ሰብ ጥቅም ይእግዘር ጠላት ኸረቦም፤ ቢኸርም እግዘር ዘረዀና የሸᎌተኔ ባባዀና የቸነ እግዘር ነመደኖም። 29እግዘር በሸፐተም ፀጋመታ ባበ አንⷀ ባᎀነን ዘንጋ ኤቱዘከብ። 30አኹም የአረማዊ ሰብ ይፍትሜ ይእግዘር አትታዘዞ ቃር ባነኹ፤ ኧዃ ጭን የይኹዳ ሰብ ባንታዘዞተዀና የቸነ አኹ ይእግዘር ምረት ነከብኹም። 31አኹ ምረት በረከብኹ ኤነት ኽኖም ምረት ይረኽቦዌ ይእግዘር ኤታዘዞ ቃር ኸሮም። 32እግዘር ምረተታ የሰብ እንም ያትየሼ ቲብር ሰብ እንም ያንታዘዞት እስረነ አመነኖም። 33ይእግዘር ደንገነት በስሮትም ኻሪነት መምር ንቅየው? ፍርደታ ኤትምረመር ኤማመታ ኤሰሬ። 34"ይእግዘር አሳብ ይⷕር ሟኒም ኤነ? የዀት ያትዋታን ኤነ። 35ይእግዘር አጅግ ይብም ያወንም አጅግ ይወስድ ሟኑ?" 36እንም ቃር የትረከበ ተዀት፥ በዀትም የዀትሙ፤ የዘላለም ክብር የዀታ የኸር፤ አሚን።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\