ሮማ 8

1ኼታ በኢየሱስ ክርስቶስ አመሮም ይረብሮኽኖ ኧዃ ነኔ ኤነቦ። 2በኢየሱስ ክርስቶስ ያነ ኧያም ያሜ የመንፈስ ቅዱስ ⷅጫ ተባጢርም ተሞትም ⷅጫ ነጣ አወጤም። 3ሰብ ተፍጥረትመታ ⷀጨነ የኸሬ ⷅጫ ያᎂኔ አንዀረለ ቃር እግዘር አᎀነንም፤ እግዘር የገገታ ትከ በባጢረተነ በሰር ኤነት ናኸም፤ የባጢር ኽትም ባᎀነን በዝኽ ትከታ በሰር የሰብ ባጢር በፍርድ አፈካም። 4ዝመታ ያመነ በበሰር ፍቃድ ቴኸር መንፈስ ቅዱስ የባረንደ ኸማ ንረብነ ይና ውረም የኸረ የⷅጫ ትዛዝ ይኸሬው። 5በበሰር ፍቃድ ይረብሮኽኖ ያመረዀና ቃር ይትሜኖ። መንፈስ ቅዱስ የባረኖ ኸማ ይረብሮኽኖ የመንፈስ ቅዱስ ቃር ይትሜኖ። 6የᎃጥጥ አመር ተመኛት የሞት ያሰራ፤ የመንፈስ ቅዱስ ተመኛት ጭን ኧያምም ሽናትም ይብ። 7የበሰር ተመኛት ያሜ ሰብ ይእግዘር ⷅጫ ኤትገሳ የኸሬ ቢእግዘር ይፍቴ መራክሱ፤ ወትገሳም አንዀረረ። 8በበሰር ፍቃድ ይረብሮኽኖ ይእግዘር ይሽን ቃር ይቾቶዌ ኤኸሎ። 9ይእግዘር መንፈስ ባኹ ቢረብር በመንፈስ ትረብሮ ባንኸሬ ᎃጥጥ አመር ኤገዛኹ፤ የክርስቶስ መንፈስ ኤነን በኸረ ዀት የክርስቶስ ሰብ አንኸረ። 10ክርስቶስ ባኹ ቢረብር ገᎀጃኹ በባጢር የቸነ የᎀተ ቢኸርም፥ እግዘር ጄነት ያገፓናኹዌ መንፈሳኹ ኧያም ኸረም ይረብር። 11የኢየሱስ ክርስቶስ ተሞት የረሳን ይእግዘር መንፈስ ባኹ ቢረብር የኢየሱስ ክርስቶስ ተሞት የረሳን እግዘር ባኹ ደን ቢረብር መንፈሰታ ወኸት ይሞት በሰራኹ ኧያም ያᎂን። 12ኼታ ጐፔቸም ኧተᎀቾ በገገንዳ ከስ ነረብንደ፤ ቢኸርም ዝኽ ከሰንዳ የᎃጥጥ አመረንዳ ኸማ ንረብኔ አንኸረ። 13የᎃጥጥ አመራኹ ኸማ ብትረብሮ ትሞቶቴ፤ ቢእግዘር መንፈስ ᎃጥጥ አመራኹ ብትቀጥሮ ኧያም ትኽሮም ትምበሮሸ። 14ቢእግዘር መንፈስ የትመሮ እንም ይእግዘር ዴንⷛሮ። 15ይናም አባ አባኖ ባነም ንጠራኔᎌ የዴንⷝነት መንፈስ ቲእግዘር ተⷀፐነም፤ ዄተነ ንሰርፍኔ የባርያ መንፈስ አንትⷀፐነ። 16ይእግዘር ዴንⷛ የኸነ ኸማ ይእግዘር መንፈስ ገገታ ቲና መንፈስ ጋᎀ ኸረም ይምሰክር። 17ይእግዘርም ዴንⷛ በኸነ፥ የዀትም ዋራሽንደ፤ ተክርስቶስም ጋᎀ ዋራሽንደ፤ ኧዃ የክርስቶስ መከራ ብንትⷀፐነ ያንⷀ የክብረታ ዋራሽ ንኸነ። 18እግዘር ይና ይብንደ ክብር ታነብንደ ጭንቅ ጋᎀ ቢያትዋኔ የዃ ዘበር ጭንቅ ሟኒም ቃሩ ኧብር። 19ፍጥረት እንም በርቅ ተመኛት ይእግዘር ዴንⷛ ይትረቦᎌ ከረ ይቅየ። 20ፍጥረት እንም ኤያⷘⷍር ቃር ይኸሬ ተፈንደወም፤ ዝም በገገታ ፍቃድ ቴኸር በተስፋ ይቅየኸማ ባᎀነን ቢእግዘር ፍቃዱ። 21ተስፋዀታም ፍጥረት ገገታ ተጥፋት ባሪነት ነጣ ወጣምታነ ቲእግዘር ዴንⷛ ጋᎀ ነጣነትም ክብርም ይረኽቦኤዉ። 22ኧዃ ዳር ፍጥረት እንም እማቴ ቲንⷀስት በመጥ ያነ ኸማ ንⷕነ። 23ቢኸርም ቲንⷀስት ያነ እማት ፍጥረት አንኸረ፤ ይፍትወረር ስጦታ በተነም የትⷀፐኔ መንፈስ ቅዱስ የትⷀፐነ ይናም ይእግዘር ዴንⷛ ንኸኔ እንም መደረንዳ ነጣ ይኸሬ በተስፋ ትንቅየነ በደኔ ሰብነተንዳ ንⷀስትነ። 24ዝም የኸረው ይናም የተነፍነ በዝኽ ተስፋው፤ ቢኸርም ተስፋ ናሜኔቃር ቢትየ ተስፋ ወኽረታ ይቄ፤ ይትየዀታማ ሟን ተስፋ ያᎂን? 25አናዥኔ ቃር ተስፋ ብናሜነ ጭን በፍረኾት ብኖራኔᎌ ንቅየነ። 26የኽክም መምር ጠሎት አምሮት ያነብንደኸማ አንⷕነ የኸሬ መንፈስ ቅዱስ በⷅጭነረንዳ ይⷀፕርንደ፤ በቃር ዮጂዬ ኤኸር አኽር መንፈስ ቅዱስ ይጨስንደ። 27የⷕን ቃር ያዥ እግዘር የመንፈስ ቅዱስ አሳብ ምር የኸረ ኸማ ይⷕር፤ መፈስ ቅዱስም ቢእግዘር ፍቃድ ይኸር ቃር ይእግዘር ሰብ ይጨስሮ። 28ይእግዘር ይረምደዊኽኖ የፍቃደታም ኸማ የᎂጠርዮኽኖ እንም ቃር እግዘር ዮኼነት ያᎂን ኸማ ንⷕነ። 29ዝም የኸረወ ይእግዘር ትከ በብዘ ጐፔቸ ግብት የበኽር ይኸሬ እግዘር በተረም የሸፐተኖ ኽኖ ኧርቸታ መርክ ይመስሮዌ የወሰኔው። 30አወተራቸ ዮሰነኖ ሜጠረኖም፤ ዝም የሜጠረኖምኽኖ አፀደቀኖም፤ ዝም ያፀደቀኖ አከበረኖም። 31የዝ ዘንጋ ቃር ምር ንበነ? እግዘር ቲና ጋᎀ በኸረ ሟን ይረግድንዴ ይዀለ? 32እግዘር ይእማት ትከታ ዳር ደን ቴወርድን ይንመንዳ ቲብር አወጣም ባⷀᎌረንም ተትከታ ጋᎀ እንም ቃር ይብንዳኸማ ንⷕነ። 33እግዘር የሸፐተኖ ሟኒም ይⷈስስኖዌ ኤዀለ፤ ያፀደቀኖ ዀት የኸሬ። 34ኧጋ ይፈርድቦኽ ሟኑ? ሟኒም ኤነ፤ ኢየሱስ ክርስቶስ ይና ቲብር ᎀተም ተረሳም፤ ዀትም ቢእግዘር ከነ ቾናም ይና መሮ ኸረንደም። 35ኧጋ ተክርስቶስ ንማጀ ይቤትርንደ ሟኑ? መከራው ጭንቁ፥ ወትሰደዱ፥ ጋጀው፥ እንጭም ወሮቱ፥ አደጋው፥ ዌሽ ሴፉ? ተክርስቶስ ንማጀ ሟኒም ቃር ኤቤትርንደ። 36"ዝም ያኸ ንማጀ ትንብነ እንም ከረ ይቈጥርንደ፤ ያርጭዮ ጤ ኸማ ᎂዘርንደም" ቧርም የጣᎋም ኸማ ኸረም። 37በዝኽ እንም ጭን በረመደንደ በክርስቶስ ዝኽ ዘንጋ እንም በⷀሞት፥ ደረግ ታነኖ እንም ንርቅነ፤ 38ኧጋ ሞትም ቢኸር፥ ንበሮትም ቢኸር፥ መሌካም ቢኸሮ፥ ዳነም ቢኸር፥ ኧዃ ያነዀታ ቢኸር፥ ያንⷀ ይቸንዀታ ቢኸርም ደረግ ያነኖ ኽኖም ቢኸሮ፥ 39ተሰሜ ቢኸር፥ ታፈር ቢኸር፥ እንጐድም ፍጥረት ቢኸር፥ በኢየሱስ በክርስቶስ በⷘታንዳ ታነንደ ቲእግዘር ንማጀ ሟኒም ቃር ኤቤትርንደ ኸማ ኻርዀም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\