ሮማ 9

1በክርስቶስ ኸርዀም ውረም ቃር ኧዝረⷍ ባንኸሬ አንፈጥር፤ ቀርበና በመንፈስ ቅዱስ ኸረም ውረም ቃር ኧዝረⷍ ኸማ ዩድኒ። 2ንቅ አዘንም ኤገፍር ጭንቅም በⷕነና ነረ። 3በበሰር ደወና የኸሮኽኖ ትምብር ተክርስቶስ ተቤቴትዀ ይእግዘር ስዴበ ተሰናቢ ይሳሬ ባነ፤ 4የእስራኤል ሰብ እግዘር የሸፐተኖሎ፤ እግዘር የኽኖ ዴንⷛታ አመነኖም፤ ክብረታ አትየሽኖም፤ ርዳ ገፓሮም፤ ይረብሮᎌ ⷅጫ አበኖም፤ መምር ይሰጅነ ኸማም አትየሸኖም፤ አሜንኹቴ የባረኖ ቃር እንም አመነሎም። 5ኽኖ ተፍጥረተዀና ተእስራኤል ሰብ የትጨነቦሎ፤ ክርስቶስ በበሰር ተኽኖ ዘር ተጨነም፤ ዀትም ትንም በᎈር የኸረ የትከበረ እግዘሩ፤ የዘላለም ሽር የስራን አሚን። 6ቢኸርም ይእግዘር ቃር አንሻሪ፤ ዝኽም የኸረወ የእስራኤል ዘር እንም የጠነሮ እስራኤል አንኸሮ። 7የኽክም የአብርኻም ዘር እንም የአብርኻም ዴንⷛ አንኸሮ፤ ቢኸርም እግዘር "ዘራኸ በይሳቅ ዘር ይጠረዮቴ" የዋረን የኸሬው። 8የኽየኸሬ እግዘር ዴንⷛታ ይኸሮዌ ቃር የገፓሮኽኖ የአብርኻም ዘር ይውርዮ፤ እንጐድ በበሰር የትጨነቦ የአብርኻም ዴንⷛ ጭን ይእግዘር ዴንⷛ አንኸሮ። 9እግዘርም የአብርኻም ቃር የገፗረ "እያ የኧኳ ዘበር በዝ ግዝየ ኧቸንቴ፤ ምሽታኸ ሳራ ኧርች ትጨንቴ" ይብር ቃር ባነ። 10እማት ዝም አንኸረ፤ ርብቃ ታባንዳ ተይሳቅ ለምቻ ዴንⷛ ዄት አርዋ በኸረቼ፥ 11ይእግዘር ሽᎌቸ በሜና ቴኸርም በርማጀ የሸᎌተንኸማ ያትየሼ ለምቻ ዴንⷛⷕታ ታትጨኖም ወኼተᎃጥጥ ተቤትሮተዀና ይፍቴ፥ 12እግዘር የርብቃ "ንቀታ የእርሰታ ይትገሳቴ" ባረናም። 13ዝመታ "ያእቆብ ነመድዀንም፤ ኤሳው ጭን ጠናዀንም" ቧርም የጣᎋም ኸማ የያእቆብ እግዘር ሸᎌተንም። 14ኧጋ ምር ንበነ? ይእግዘር አሳብ ⷅጥየ አንኸረ አምብነ፤ ⷅጥየው። 15እግዘር የሙሴም የዋረን ኸማ "ምረት አᎂሌ ኧሸዀታ ኧᎀን፤ አትሟጥንዀታ አትሟጥጥን" ቧረንም። 16ኧጋ ማሮት ቢእግዘር ሽፗቸው ባንኸሬ ማሮት በሳዊ ኸማ ዌም በሜና አንኸረ። 17መጣፍ ይብር ኸማ እግዘር የግብፅ ገነ ንስ የፈርኦን "ደረገና ባኸ አትየሼ ሽመና የሰብ እንም ዩጅዬ አኸ አረገስከም" ቧረንም። 18ኧጋ እግዘር ቢሸ ይመር ቢሸም እልኸኛ ያᎂን። 19"ይእግዘር ፍቃድ ኤኸር ይብሬ አትም ሰብ ኤዀለ በኸረ ዀት የሰብ በᎃጥጥ ሜናዀና የንቃር ይወቅስኖ?" ይብር ሰብ ይምበርሸ ይኸርሸ። 20ቢኸርም አኸ ቲእግዘር ታትⷃፕር ሟንኸተ? የሸኽራ ግብር ይቾትንዀታ "የምር ዝካ አመነኸም ቾትኼም?" ይውንዌ? 21ዌም የሸኽርየ ታት ጭቃራ የክብርም የውርደትም ግብር ያረሼ መብት ኤነንዌ? 22እግዘር ማተታም ደረገታም ያትየሼ ሸም፤ ቲሸ በተረም የጥፋት የትሽካከቶኽኖ ይማት ግብርኸኖ ንቃር ፈነኸሮም። 23በተረም የክብር በሽካከተኖ ግብር የክብረታ ንቅነት አትየሸም ማረኖም። 24የምረት ግብር የዋርንደ ይናትንደ፤ የይኹዳ ሰብ ብንኸነ ዌም አረማዊ ብንኸነ እግዘር ሸፐተም ጠናንደም። 25ነቢ ኾሴ እግዘር ዝካ ይብር ባረም ባነ፤ "ዴንⷛና አንኸሮኽኖ 'ዴንⷛና' ባዀም ኧጠራኖቴ። በኽ ግዝየ አነᎀጂምዀታ 'የረᎀጂ' ኧውንቴ። 26ኽኖም 'ዴንⷛና አንኸርኹ' በዋርዮ መደር በኽሜ 'ኧያም የኸረ ይእግዘር ዴንⷛ' ቧርም ይጠሬዮቴ" ባረም። 27ኢሳያስም የእስራኤል ሰብ ቃረታ ከፈተም ኦደም፤ "የእስራኤል ዴንⷛ ᎃዝር የባር አሻዋ አኽር ቢበዛም እማት ቀሪየዀና ይተርፎቴ። 28እግዘርም የዋረን ባፈር ይኸሬ አፈጠረም ፈንደም ይጀፕርቴ" ባረም። 29ኢሳያስ በተረም ዝካ ባረም፤ "እንም ይዀለ እግዘር ይና የሰብ ዘር ታናተነፈንደ የሰዶምም የጎሞራ ሰብ ኸማ ዘረንዳ ቀነም ባነ" ባረም። 30ኧጋ ምር ንበነ? ይመጥሮዌ አንሳቦ የአረማዊ ሰብ ክርስቶስ በመሮት ፅድቅ ነከቦም። 31የእስራኤል ሰብ ጭን ⷅጫ በቀሮት ይመጥሮዌ ቢሰቦም አንኸረሮ። 32- 33የምር አንኸረሮ? በእምነት ቴኸርም በሜና ፅድቅ ይረኽቦዌ በሳቦተዀናው። "ዝመታ በኢየሩሳሌም ቈቶ ይቅረፋ እምር አቈምቴ፤ በዀት ይትመመር እንም ኤቅመጭ" ቧርም የጣᎉም ኸማ ዝኽ እምር የኽኖ ቈፋ ኸረቦም ተክታተፎም ወጠቆም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\