ቲቶ 1

1ይእግዘር አገልጌም የኢየሱስ ክርስቶስ ናዀቸረነ ተኸረ ይእግዘር የትሸፐቶ በእምነት ኧረዳሜም ውረም የኸረ ኻይማኖት ይⷕሮዌ አሜዬ የትሾምዀ ጳውሎስንዀ። 2ዝም ኻይማኖት ዘላለም ኤያም በኸረ ተስፋ የቈመው፤ ፍጥር ኤነወ እግዘር ዝኽ የዘላለም ኧያም ያሜዬ ተብዘ ዘበር ይፍቴ ቃር ገፓንደም። 3ወክተታ በሰና ግዝየ እግዘር በቃረታ ኦደም፤ ዝም ቃር ይያ ባደራ ያውኔ ባተነፈንደ ቢእግዘር ትዛዝ ቃረታ ኡድ። 4ይንመንዳ በኸረ እምነት ውረም ኧርቸና የኸረ ቲቶ ተአብ እግዘርም ይናም ታተነፈንደ ተኢየሱስ ክርስቶስ ፀጋም ሽናትም ያኸ የኽር። 5አኸም በቀርጤስ ገነ የቸከ የቀፐረ በምሮት መደር መደር ታጠብጤም ባዘዝከ ኤነትም የቤተክርስቲያን አላፊ በከተማ እንም ትሾሜዉ። 6የቤተክርስቲያን አላፊ አትምኤዮጅᎌ፥ ይማት ምሽት ምስ የኸረ፥ ዴንⷛታ አንቈጫት በኽሮት ዌም ባንታዘዞተዀና ኤያቅመጦ፥ በክርስቶስ ያመሮ ወኽር ነረወ። 7የቤተክርስቲያን አላፊ ይእግዘር ሜና ባደራ የትⷀፐረ የኸሬ ጥፋት ኤነወ ወኽር ነሮ፤ የኽክም ኤትⷛⷘዝ እማት እያ ስሞን ኤብር፥ አፍጢተ ኤማች፥ ኤሰኽር፥ ኤትጭቃጨቅ፥ የዋጋ ኤትድረነግ ሰብ ወኽር ነሮ። 8ይርቅመታ ባዘራ ይትⷀፐር፥ ወኼ የኸረ ዘንጋ ይረምድ፥ ይቤስር፥ በⷅጥየ፥ ይእግዘር ያⷘⷍሬ የትቤተረ፥ ያነን ንብረት ይጣኒሸ ይብር ሰብ የኽር። 9ውረም የኸረ ትምርት ባትመሮት የምኽሮትም በዝ እምነት ይትራከሶ ሰብ አጬገም መልስ ይቤ ይዀለኸማ በትሟረን ትምርት ኤነት ቢያትየምር ቃር የትቋመርም የም። 10ብዘ ሰብ፥ ይርቅመታ አይኹድ የኸሮ ኤታዘዞ፥ በከንቱ ይልፈልፎም ያታልሎም ሰብ ነረቦ። 11ዝም ሰብ ስ አቴፖት ያትⷈሽ፤ ኽኖ ቢያቅመጭ ኤነት የዋጋ በድረነጎት ያሰት ትምርት ባትመሮት አበሩስ እንም ቋሽቋሽ ያመሮ። 12ተኽኖም አተታ የገገዀና ነቢ የኸረ ምስ "የቀርጤስ ሰብ እንም ጋᎀ ኤነ ቃር ዩዶ፥ ጨኬአዊም ሜና ኤቾቶ ጐረራምም ሰብሮ" ባረም። 13ዝም ዮጂ ዘንጋ ውረሙ፤ ኧጋ ኽኖ በእምነት አፍያ ይኸሮዌ፥ 14የይኹዳ ሰብ ዠረርየ የኸረ ቃር ቤሳሞዌ ውረም ቃር የቀንጦ ሰብ ምኽር ቤትⷐተሮዌ በጨር ውቅስም ምኽኖ። 15የጥርር ሰብ እንም ዘንጋ ጥርሩ፤ የሰነኾም ኤያምሮም ሰብ ጭን ጥርር የኸረ አትም ዘንጋ ኤነ፤ አቸም ⷕነዀናም ቀርበዀና የሰነኸው። 16"ይእግዘር ንⷕኔ" ይብሮ፤ በሜናዀና ጭን ይኸደዊ፤ ኽኖም ቀመጥ ኤባር፥ ኤታዘዞ ሟኒም ኤነት ወኼ ሜና ቶቶት ኤኸሎ ሰብሎ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\