1 Corinthians 11

1ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၵဝ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ တႃႉ။ 2ၵဝ် ယွင်ႈယေႃး သူ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ သူ ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ ၵဝ် တႃႇသေႇ လႄႈ ႁဵတ်း ၸွမ်း ၵႂၢမ်းသင်ႇ သွၼ် ဢၼ် ၵဝ် ဢၢပ်ႈပၼ် ဝႆႉ တီႈ သူ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 3ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵဝ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ သူ ပွင်ႇ လႅင်းၸႂ် လွင်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ၊ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ပဵၼ် ႁူဝ် တီႈ ၵူၼ်းၸၢႆး ၵူႈ ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆး ဢၼ် ပဵၼ် ၽူဝ် ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ႁူဝ် မေး ၶဝ် ဢေႃႈ။ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သမ်ႉ ပဵၼ် ႁူဝ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢေႃႈ။- 4ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁဵတ်းဝၢတ်ႈ ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ၽၢႆႇၼႃႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ ပေႃး ၵူၼ်းၸၢႆး ႁူမ်ႇ ႁူဝ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ သူးတွင်း လႄႈ သင်၊ႁေႃး ၵႂၢမ်း ၸဝ်ႈၽြႃး လႄႈ သင်၊မၼ်း ယႃႉသရေႇ ႁူဝ် မၼ်း ဢၼ် ဝႃႈ၊ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 5ထႅင်ႈ ၼႄး ၼိုင်ႈ ၸမ်ႉ၊ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁဵတ်းဝၢတ်ႈ ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ၽၢႆႇၼႃႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ ပေႃး မႄႈယိင်း သေၵေႃႉၵေႃႉ ယင်း ဢမ်ႇ ဢဝ် သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် ႁူမ်ႇ ႁူဝ် မၼ်း သေလႄႈ သူးတွင်း လႄႈ သင်၊ႁေႃး ၵႂၢမ်း ၸဝ်ႈၽြႃး လႄႈ သင်၊မၼ်း ယႃႉသရေႇ ၽူဝ် မၼ်း ဢေႃႈ။ မႄႈယိင်း ၼၼ်ႉ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ မႄႈယိင်း ဢၼ် ထႃႁူဝ် လွမ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 6ပေႃး မႄႈယိင်း ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ယင်း ဢမ်ႇ ႁူမ်ႇ ႁူဝ် မၼ်း ၸိုင်၊မၼ်း ထုၵ်ႇလီ ၵႅတ်း ၶူၼ်ႁူဝ် မၼ်း ပႅတ်ႈ ဢေႃႈ။ ပေႃး ဝႃႈ၊မႄႈယိင်း ဢၼ် ထႃႁူဝ် လွမ်ႈ ဝႆႉ၊ဢမ်ႇၼၼ် ၵေႃႈ ၵႅတ်း ၶူၼ်ႁူဝ် ဝႆႉ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ဢၼ် လီ ဢူၵ်း လီဢၢႆ ၸိုင်၊မၼ်း ထုၵ်ႇလီ ႁူမ်ႇ ႁူဝ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဝႆႉ ဢေႃႈ။- 7ၵူၼ်းၸၢႆး တႄႉ ဢမ်ႇ လူဝ်ႇ ႁူမ်ႇ ႁူဝ် မၼ်း၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်း ပဵၼ် မိူၼ် ႁၢင်ႈၽၢင် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း မုၼ်ၽုင်း သရေႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ မႄႈယိင်း ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် မိူၼ် မုၼ်ၽုင်း သရေႇ ၵူၼ်းၸၢႆး ဢေႃႈ။- 8လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵူၼ်းၸၢႆး လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၽၢၼ်ႇသၢင်း ႁဵတ်း ပဵၼ် သေ ၵႃႈတီႈ မႄႈယိင်း မႃး ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ မႄႈယိင်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၽၢၼ်ႇသၢင်း ႁဵတ်း ပဵၼ် သေ ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်းၸၢႆး မႃး ဢေႃႈ။- 9လိူဝ် သေ ၼၼ်ႉ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၽၢၼ်ႇသၢင်း ၵူၼ်းၸၢႆး ပုၼ်ႈ မႄႈယိင်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ၽၢၼ်ႇသၢင်း မႄႈယိင်း ပုၼ်ႈ ၵူၼ်းၸၢႆး ဢေႃႈ။- 10ၵွပ်ႈၼႆ လႄႈ ထွၵ်ႈ ၼႃႈ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် လႄႈ မႄႈယိင်း ထုၵ်ႇလီ ႁူမ်ႇ ႁူဝ် မၼ်း ဝႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈ ၼႄ လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်း မီး တႂ်ႈ ဢႃႇၼႃႇ ၽူဝ် မၼ်း ဢေႃႈ။- 11ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ ၼႂ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ၼၼ်ႉ မႄႈယိင်း လူဝ်ႇ ဢိင်ပိုင်ႈ ၵူၼ်းၸၢႆး လႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆး ၵေႃႈ၊လူဝ်ႇ ဢိင်ပိုင်ႈ မႄႈယိင်း ဢေႃႈ။- 12ၵွပ်ႈသင် လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊မႄႈယိင်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၽၢၼ်ႇသၢင်း ႁဵတ်း ပဵၼ် သေ ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်းၸၢႆး လႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆး ၵေႃႈ၊လႆႈ ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ မႃး ၵႃႈတီႈ မႄႈယိင်း ဢေႃႈ။ ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် သမ်ႉ လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပဵၼ် မႃး ဢေႃႈ။ 13မႄႈယိင်း ယင်း ဢမ်ႇ ႁူမ်ႇ ႁူဝ် မၼ်း လႄႈ သူးတွင်း ၽၢႆႇၼႃႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ႁဵတ်းဝၢတ်ႈ ၸဝ်ႈၽြႃး ၼၼ်ႉ ၸွင်ႇ ထုၵ်ႇ ၸွင်ႇ လီ ႁိုဝ်း ဢၼ် ဝႃႈ ၼၼ်ႉ၊သူ ၶႆႈၸႂ် တူၺ်း တႃႉ။- 14ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် ပဵၼ် မႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၽၢၼ်ႇသၢင်း ၵူၼ်း ၼၼ်ႉ၊တၢင်း ဢၼ် ၵူၼ်းၸၢႆး ဝႆႉ ၶူၼ်ႁူဝ် ယၢဝ်း ၸိုင်၊ပဵၼ် ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး သရေႇ ဢေႃႈ။- 15ၵူၺ်းၵႃႈ၊တၢင်း ဢၼ် မႄႈယိင်း ဝႆႉ ၶူၼ်ႁူဝ် ယၢဝ်း ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ၵုင်ႇသရေႇ မၼ်း ဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဝႃႈ၊ၶူၼ်ႁူဝ် မၼ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ပုၼ်ႈတႃႇ ႁူမ်ႇ ႁူဝ် မၼ်း ဢေႃႈ။- 16ပေႃး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ၶႂ်ႈ တွပ်ႇထဵင် လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ ၸိုင်၊ၵဝ် မီး တီႈ တၵ်း လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ႁဵတ်းဝၢတ်ႈ ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ၼၼ်ႉ လိူဝ် သေ ထုင်းၸၢမ်ႇ ၸိူဝ်း ၼႆႉ လႄႈ ႁဝ်း ဢမ်ႇ မီး ထုင်းၸၢမ်ႇ တၢင်ႇဢၼ်၊ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၵေႃႈ ဢမ်ႇ မီး ထုင်းၸၢမ်ႇ တၢင်ႇဢၼ် ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ 17ၼႂ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် တၵ်း သင်ႇ သွၼ်ပၼ် သူ ထႅင်ႈ ၼႆႉ ၵဝ် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ယွင်ႈယေႃး သူ ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ ၸုတုမ် ၵၼ် ႁဵတ်းဝၢတ်ႈ ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ၸဝ်ႈၽြႃး ၼၼ်ႉ သူ ႁဵတ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ဢမ်ႇလီ ၼၼ်ႉ ၼမ်ၼႃႇ သေ ႁဵတ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် လီ ဢေႃႈ။- 18ဢွၼ်တၢင်း သေပိူၼ်ႈ ၵဝ် ငိၼ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် သူ တႅၵ်ႇ ၽၢတ်ႇၽႄ ၵၼ် ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ ၸုတုမ် ၵၼ် ၼႂ်း ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ လွင်ႈ ၼႆႉ ၵဝ် ထၢင်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈ တေ ၸႂ်ႈ တႄႉ ယူႇ ဢေႃႈ။- 19လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊တၵ်း လႆႈ မီး တၢင်း ဢၼ် ၽႄ ၵိူင်း ၵၼ် ၼႂ်း သူ ၼင်ႇ ၵၼ် ဢေႃႈ။ ပေႃး မီး ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၸင်ႇ၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ ၼၼ်ႉ တၵ်း ၸၢင်ႈ ထၢင်ႇသႃး မႃး ဢေႃႈ။- 20မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ ၸုတုမ် ၵၼ် လႄႈ ၵိၼ် လူၺ်ႈ ၵၼ် ၼၼ်ႉ၊သူ ၸုတုမ် ၵၼ် ႁႂ်ႈလႆႈ ၵိၼ် ပွႆးၸဝ်ႈ ၽြႃး ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဢေႃႈ။- 21လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ ၵိၼ် လူၺ်ႈ ၵၼ် ၼၼ်ႉ ယင်း ဢမ်ႇ ပႂ်ႉထႃႈ ၵၼ် လႄႈ ၼႅတ်ႈ ၵိၼ် တၢင်းၵိၼ် ၽႂ် တၢင်းၵိၼ် မၼ်း ဢေႃႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ထၢၼ်ႈပေႃး ၵိၼ်ဢိမ်ႇ ၵိၼ် လိူဝ် မဝ်းလဝ်ႈ ယူႇ ယဝ်ႉ သေၵေႃႈ၊ၵမ်ႈၽွင်ႈ ယင်း ဢမ်ႇ မီး ဢီႈသင် တၵ်း ၵိၼ် လႄႈ တွင်ႉမႆႈ ယူႇ ဢေႃႈ။- 22သူ ဢမ်ႇ မီး ႁိူၼ်း မီး ယေး ပုၼ်ႈ တႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈ ယူႇ လႆႈ ၵိၼ် ၼၼ်ႉ ႁိုဝ်း။ သူ ဢမ်ႇ မီး ၸႂ် ဢၼ် ရူဝ်ႇသေႇ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁိုဝ်း။ ဢမ်ႇၼၼ် ၵေႃႈ၊သူ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၵူၼ်းယၢၵ်ႈ ၵူၼ်းၽၢၼ် လႆႈ ဢူၵ်း လႆႈ ဢၢႆ ႁိုဝ်း။ သူ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၵဝ် ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် တီႈ သူ လူၺ်ႈ လွင်ႈ ၼႆႉ။ ၸွင်ႇ ၵဝ် ထုၵ်ႇလီ ယွင်ႈယေႃး သူ ႁိုဝ်း။ ၵဝ် ဢမ်ႇ ယွင်ႈယေႃး သူ လႆႈ ဢေႃႈ။ 23ၵဝ် ဢဝ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး သင်ႇ သွၼ်ပၼ် ၼၼ်ႉ သိုပ်ႇ သွၼ်ပၼ် သူ လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၼၼ်ႉ ၼႂ်း ၶမ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ဢၢပ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း မိုဝ်း ရၢၼ်ႇသူႇ ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢဝ် ၶဝ်ႈမုၼ်း သေလႄႈ၊- 24ယွင်ႈယေႃး တၢင်ႇၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ဝိတ်း ၶဝ်ႈမုၼ်း လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၶဝ်ႈမုၼ်း ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် တူဝ် ၵဝ် ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႈ ဝိတ်း ပုၼ်ႈ သူ ဢေႃႈ။ ဢွၼ်ၵၼ် ၵိၼ် တႃႉ။ ပုၼ်ႈ ဢၼ် တၵ်း ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ ၵဝ် ၸိုင်၊ဢွၼ်ၵၼ် ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 25မိူၼ်ၼင်ႇ ၼၼ်၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵိၼ် ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ သမ်ႉ ယိပ်း ဢဝ် ၵွၵ်း သေလႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၵွၵ်း ၼႆႉ ပဵၼ် ပတိၺိၺ်ႇ တြႃး ဢၼ် မႂ်ႇ ဢၼ် တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း လိူတ်ႈ ၵဝ် ဢေႃႈ။ ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ ၵိၼ် ၵွၵ်း ၼႆႉ ၵူႈ ပွၵ်ႈ ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ ၵဝ် လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၵိၼ် တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 26ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ ၵိၼ် ၶဝ်ႈမုၼ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵွၵ်း ၸဝ်ႈ မိူဝ်ႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊သူ ပၢဝ်ႇသေႃႇ လၢတ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး လႆႈ ၶၢမ်ႇတၢႆ ပုၼ်ႈ ႁဝ်း ၼၼ်ႉ တေႃႇ ႁွတ်ႈထိုင် ႁွတ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်း မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 27ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ပေႃး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ယင်း ဢမ်ႇ ၸဵၼ်းၸႃး ၶႆႈၸႂ် လီ လီ လႄႈ ၵိၼ် ၶဝ်ႈမုၼ်း ပွႆးၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵွၵ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ၸိုင်၊ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၽိတ်းပိူင်ႈ တူဝ် ၸဝ်ႈ ၽြႃး၊ဢိၵ်ႇတင်း လိူတ်ႈ ၸဝ်ႈၽြႃး ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 28ၵွပ်ႈၼႆ လႄႈ ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း ဢွၼ်ၵၼ် ၸႅတ်ႈ သေး တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တူၺ်း ႁင်း ၽႂ် ႁင်း မၼ်း ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ၵိၼ် ၶဝ်ႈမုၼ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵိၼ် ဢၼ် မီး ၵႃႈၼႂ်း ၵွၵ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 29လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ပေႃး မၼ်း ယင်း လႆႈ ယိူင်းမၢႆ လႄႈ ႁၼ် ထိုင် တူဝ် ၸဝ်ႈၽြႃး သေယဝ်ႉ ၵိၼ် ၶဝ်ႈမုၼ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵိၼ် ဢၼ် မီး ၵႃႈၼႂ်း ၵွၵ်း ၸဝ်ႈ ၸိုင်၊မၼ်း ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ တၢမ်ႇ ဢပျတ်ႈ တူၵ်း ႁွတ်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။- 30ၵွပ်ႈၼႆ လႄႈ ၼႂ်း သူ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ် ၶႆႈ ပဵၼ် ၼၢဝ် ႁႅင်းဢူၼ်ႈ သေလႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပေႃး တၢႆ ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 31ပေႃး ႁဝ်း ၸႅတ်ႈ သေး တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တူၺ်း ဢွၼ်တၢင်း ၸင်ႇ၊ႁဝ်း တၵ်း ၵၢင်းလွတ်ႈ တၢမ်ႇ ၸဝ်ႈၽြႃး ဢေႃႈ။- 32ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ ၸဝ်ႈၽြႃး ပၼ်တၢမ်ႇ လႄႈ သွၼ် ႁဝ်း ၼၼ်ႉ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် ႁဝ်း တၵ်း လႆႈ ၵၢင်းလွတ်ႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ ႁူမ်ႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်းမူတ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 33ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ ၵိၼ် ပွႆးၸဝ်ႈ ၸိုင်၊ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ပႂ်ႉထႃႈ ၵၼ် တႃႉ။- 34ပေႃး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း တွင်ႉမႆႈ ၸိုင်၊ႁႂ်ႈ မၼ်း ၵိၼ် ၶဝ်ႈ တီႈ ႁိူၼ်း မၼ်း မႃး တႃႉ။ ႁဵတ်း ၼၼ် ၸင်ႇ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ ၸုတုမ် ၵၼ် ၼၼ်ႉ သူ တၵ်း ၵၢင်းလွတ်ႈ တၢမ်ႇ ၸဝ်ႈၽြႃး ဢေႃႈ။ လူၺ်ႈ လွင်ႈ တၢင်ႇၸိူဝ်ႉ တၢင်ႇ မဵဝ်း ၸမ်ႉ၊ၵဝ် တၵ်း တေ သင်ႇ သွၼ် လၢတ်ႈၼႄ ပၼ် မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\