1 Corinthians 15

1မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ၊ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ ၵဝ် ၶႂ်ႈ ပၼ် သတိ သူ လူၺ်ႈ လွင်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ပၼ် သူ ဢၼ် သူ ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း သူ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဢိင်ပိုင်ႈ ယူႇ မၼ်ႈ မၼ်ႈၶိူင်ႇ ၶိူင်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 2ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ဢၼ် ၵဝ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼႆႉ ပေႃး သူ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ႁဵတ်း ၸွမ်း ယူႇ မၼ်ႈ မၼ်ႈ လႄႈ ယင်း ဢမ်ႇ ယုမ်ႇ လၢႆ လၢႆ လွၵ်ႇ လွၵ်ႇ ၸိုင်၊ၸဝ်ႈၽြႃး တၵ်း ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် သူ ဢေႃႈ။ 3ၵဝ် ဢဝ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၵဝ် လႆႈ ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် ဝႆႉ၊ဢၼ် ဢယေး ယႂ်ႇ သေပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢၢပ်ႈပၼ် တီႈ သူ ဢေႃႈ။ လွင်ႈတၢင်း ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လႆႈ ၶၢမ်ႇတၢႆ ပုၼ်ႈ ဢပျတ်ႈ ႁဝ်း တင်းလၢႆ မႅၼ်ႈ ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 4ပိူၼ်ႈ သၢင်းၵျူဝ်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ သေယဝ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သမ်ႉ ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး မိူဝ်ႈ ဢၼ် ထူၼ်ႈ ထိုင် သၢမ် ဝၼ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ မႅၼ်ႈ ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် တႅမ်ႈ ဝႆႉ၊ၵႃႈၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 5မၼ်းၸဝ်ႈ ပေႃႇမႃး ၼႄ တူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႃႈတီႈ သြႃႇ ပေႇတရု၊သေယဝ်ႉ၊သမ်ႉ ပေႃႇမႃး ထႅင်ႈ ၵႃႈတီႈ တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ သိပ်း သွင် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 6ဝၢႆး ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ပေႃႇမႃး ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ပႄး ၸဝ်ႈ ႁႃႈ ပၢၵ်ႇ ပၢႆ ၵေႃႉ ၼႂ်း ၶိင်ႇ လဵဝ် ဢေႃႈ။ ၼႂ်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ႁၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ပိၵ်ႉသမ်ႉ ၶဝ် ၵမ်ႈၽွင်ႈ တၢႆ ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ သေၵေႃႈ ၵမ်ႈၼမ် ဢသၢၵ်ႈ ယင်း လိပ်း ယူႇ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ ဢေႃႈ။- 7လိုၼ်း ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ပေႃႇမႃး ၵႃႈတီႈ ယႃႇၵုပ်ႈ၊သေယဝ်ႉ၊သမ်ႉ ပေႃႇမႃး ၵႃႈတီႈ တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ထႅင်ႈ ဢေႃႈ။ 8လိုၼ်းသုတ်း သေပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ပေႃႇမႃး ၵႃႈတီႈ ၵဝ်၊ဢၼ် ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵေႃႉ ဢၼ် ၵိူတ်ႇ မႃး ဢၼ် ဢမ်ႇထုၵ်ႇ ၶိင်ႇ ထုၵ်ႇ မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 9လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵဝ် ၼႆႉ ဢမ်ႇ ထိူၵ်ႈၶၢမ်ႇ ႁွင်ႉဝႃႈ၊တမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈၽြႃး လႄႈ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ယင်း တႅမ်ႇ ယေႃႈ သေပိူၼ်ႈ၊ၵႃႈၼႂ်း တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵဝ် ယၢမ်ႈ ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ ငႅၼ်းသႄး ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ၊ၸဝ်ႈၽြႃး မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 10ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ၵဝ် လႆႈ ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၵဝ်ပဵၼ်ယူႇ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ လႄႈ ၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵဝ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် လၢႆ လၢႆ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဢေႃႈ။ ၵဝ် လႆႈ ၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းၵၢၼ် လိူဝ်တွၼ်း ၼႃႇ သေ တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ တၢင်ႇၵေႃႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ပိၵ်ႉသမ်ႉ ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ သေၵေႃႈ၊မၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵဝ် ၵေႃႉလဵဝ် ၵူၺ်း ႁဵတ်း၊ပဵၼ် ၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း ၵဝ် ၼၼ်ႉ ပၼ် ဢဵၼ် ပၼ်ႁႅင်း ၵဝ် လႄႈ ႁဵတ်း ဢေႃႈ။- 11ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ပိၵ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ် ၵဝ် ႁေႃးလၢတ်ႈ သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ပဵၼ် တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ တၢင်ႇၵေႃႉ ႁေႃးလၢတ်ႈ သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ႁဝ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း မိူၼ် ၵၼ် လႄႈ သူ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၵေႃႈ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ဢေႃႈ။ 12ပေႃး ႁဝ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ တြႃး ၸဝ်ႈ လွင်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လုၵ်ႉ ၵႃႈ တၢင်းတၢႆ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ႁဵတ်းသင် လႄႈ ၼႂ်း သူ ၵမ်ႈၽွင်ႈ သမ်ႉ ဝႃႈ၊ၵူၼ်းတၢႆ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး လႆႈ၊ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။- 13ပေႃး တေ ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၶဝ် ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး လႆႈ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 14ပေႃး ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ယင်း ဢမ်ႇ လႆႈ လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး ၸိုင်၊တၢင်း ဢၼ် ႁဝ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼႆႉ ဢမ်ႇ မီး ဢၵျူဝ်း။ တၢင်း ဢၼ် သူ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၵေႃႈ ဢမ်ႇ မီး ဢၵျူဝ်း။- 15လိူဝ် သေ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵႃး၊ပေႃး ၵူၼ်းတၢႆ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး လႆႈ ၸႂ်ႈ တႄႉ လႄႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ဢမ်ႇ လႆႈ ဢဝ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး ၸိုင်၊တၢင်း ဢၼ် ႁဝ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼႆႉ၊ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ႁဝ်း ပႅတ်ႉလႅၼ် ပိူၼ်ႈ လွင်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ႁဝ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႆႈ ဢဝ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 16ပေႃး ၵူၼ်းတၢႆ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး ၸိုင်၊ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၵေႃႈ ဢမ်ႇ လႆႈ လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 17ပေႃး ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ယင်း ဢမ်ႇ လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး ၸိုင်၊တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ သူ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ပွင်ႇလွင်ႈ ၵႃႈသင် ယဝ်ႉ လႄႈ သူ ၵေႃႈ ယင်း မီး ဢပျတ်ႈ တုၸရိူၵ်ႈ ယူႇ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊- 18ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊သေ၊ၼွၼ်းလပ်း ၼႂ်း တၢင်းတၢႆ ၵႂႃႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ လႆႈ လု သုမ်း ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 19ပေႃး ႁဝ်း ဢိင် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လႄႈ ၸၢင်ႈ မုင်ႈမွင်း ပုၼ်ႈတႃႇ ၸူဝ်ႈ ၼႆႉ ၸၢတ်ႈၼႆႉ ၵူၺ်း ၸိုင်၊ႁဝ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် လီ ဢဵတ်းလူ ၼႃႇ သေ ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ 20ၵူၺ်းၵႃႈ၊လွင်ႈ တႄႉ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢဝ် လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး လႄႈ ပဵၼ် ဢႃႇမႃႉၶၢမ်ႇ ပုၼ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၼွၼ်းလပ်း ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း တၢင်းတၢႆ ၼၼ်ႉ တၵ်း လႆႈ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 21လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် တၢင်းတၢႆ လႆႈ ၶဝ်ႈ မႃး ၵႃႈၼႂ်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ၊တၢင်း ဢၼ် လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး သေ ၵႃႈတီႈ တၢင်းတၢႆ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ပဵၼ် မႃး ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ။- 22ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်းတၢႆ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢႃႇတမ်ႇ၊ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် တၵ်း လႆႈ လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ တၢင်းတၢႆ ၶိုၼ်း မီး ဢသၢၵ်ႈ မႃး ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢေႃႈ။- 23ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ ၵမ်း ၽႂ် ၵမ်း မၼ်း တၵ်း တၢမ်းၵၼ် ပဵၼ် မႃး ဢေႃႈ။ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၶိုၼ်း မီး ဢသၢၵ်ႈ မႃး ဢွၼ်တၢင်း ပိူၼ်ႈ သေယဝ်ႉ၊ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၵျွ မႃး ၼၼ်ႉ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်း မၼ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ တၵ်း ၶိုၼ်း မီး ဢသၢၵ်ႈ မႃး ဢေႃႈ။- 24လိုၼ်း ၼၼ်ႉ ၵမ် ၽႃႇ တၵ်း သုတ်းသဵင်ႈ လႄႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊တၵ်း ပႄႉၼႅင်ႇ လႄႈ ယႃႉ ပဵတ်ႈ ၶုၼ်ၽီႁၢႆႉ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင်၊ၶုၼ် ဢႃႇၼႃႇ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၶုၼ် တၼ်းၶူဝ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် သေယဝ်ႉ၊ဢဝ် မိူင်း ၸဝ်ႈ ဢၢပ်ႈပၼ် ၵႃႈၼႂ်း မိုဝ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ပေႃႈၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 25လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊တၵ်း ဢုပ်ႉပိူင်ႇ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ၶိင်ႇ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယႃႉ ၽဵဝ်ႈ ပႅတ်ႈ ရၢၼ်ႇသူႇ တင်းလၢႆ လႄႈ ဢဝ် ဝႆႉ ၵႃႈတီႈ တႂ်ႈ တိၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 26ရၢၼ်ႇသူႇ လိုၼ်းသုတ်း ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ၶုၼ် မရၼႃႉ ဢေႃႈ။- 27လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊မၼ်း မႅၼ်ႈ ၸွမ်း ၵႃႈၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ဝႃႈ၊ "ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢဝ် ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင်၊ဝႆႉ ၵႃႈတႂ်ႈ တိၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ သေၵေႃႈ ႁဝ်း ႁု ပွင်ႇလႅင်း ၵႂၢမ်း ဢၼ် ဝႃႈ၊ "ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင်" ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ပႃး တူဝ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် ဢဝ် ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင်၊ဝႆႉ ၵႃႈတႂ်ႈ တိၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 28မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် တူၵ်း ႁွတ်ႈ ၵႃႈတႂ်ႈ တိၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ပဵၼ် လုၵ်ႈၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ တၵ်း ဢဝ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ယူႇ တႂ်ႈ ဢႃႇၼႃႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် ဢဝ် ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင်၊ဝႆႉ ၵႃႈတႂ်ႈ တၢင်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ပျေႉပျေႉၸုမ်ႇၸုမ်ႇ ဢေႃႈ။ 29ထႅင်ႈ မဵဝ်း ၼိုင်ႈ ၸမ်ႉ၊မီး ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ပုၼ်ႈ ၵူၼ်း ဢၼ် တၢႆ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ။ လွင်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ႁဵတ်း ၼၼ်ႉ မီး ဢၵျူဝ်း ၵႃႈသင်။ ပေႃး ၵူၼ်းတၢႆ ယဝ်ႉ၊ယင်း ဢမ်ႇ လုၵ်ႉ ၶိုၼ်း မီး ဢသၢၵ်ႈ မႃး လႆႈ၊မႅၼ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ၶဝ် ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် လူဝ်ႇ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ပုၼ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် တၢႆ ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းသင်။- 30ႁဝ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ၶၢမ်ႇ ၽေး ဢၢၼ်ႇတရေႇ ယူႇ ၵူႈၶိင်ႇ ၵူႈ ယၢမ်း ႁဵတ်းသင်။- 31ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ ၵဝ် ထူပ်း ၽေး တၢင်းတၢႆ ယူႇ ၵူႈဝၼ်း ဢေႃႈ။ ၵဝ် ႁတ်း လၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵဝ် သိူဝ်းပျေႃႇ ၼႂ်း လွင်ႈ ဢၼ် သူ တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း ၸဝ်ႈႁဝ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ဢေႃႈ။- 32ပိၵ်ႉသမ်ႉ ၵဝ် တိုၵ်းတေႃး တူဝ်ထိူၼ်ႇႁၢႆႉ လူင် ၵႃႈတီႈ ၼႂ်း ဝဵင်း ဢေးၽႅတ်ႈ၊ၼႆႉ သေၵေႃႈ၊ၸွမ်းၼင်ႇ ဢလူဝ်ႇ ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ ဝႃႈ ၸိုင်၊ၵဝ် တၵ်း မီး ဢၵျူဝ်း ၵႃႈသင်။ ပေႃး ၵူၼ်းတၢႆ ဢမ်ႇ လုၵ်ႉ ၶိုၼ်း လႄႈ မီး ဢသၢၵ်ႈ မႃး လႆႈ တႄႉ ၸိုင်၊ႁႂ်ႈ ႁဝ်း ဢွၼ်ၵၼ် ႁဵတ်း ၸွမ်း ထုင်း ၵႂၢမ်း ဢၼ် ဝႃႈ၊ "ဢွၼ်ၵၼ် ၵိၼ်၊ဢွၼ်ၵၼ် သူတ်ႉ မူၼ်ႈ မူၼ်ႈပျေႃႇ ပျေႃႇ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ တႃႉ ႁဝ်း။ ပိူဝ်ႈ ဝႃႈ၊ႁဝ်း တေ တၢႆ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ႁိုဝ် ဢမ်ႇ ႁု၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ တႃႉ ႁဝ်း။ 33ယႃႇပေ ထွမ်ႇ ၽိတ်း သေၵမ်း။ ၵႂၢမ်း ဢၼ် ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉသႄႈ ဢၼ် ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈ ယႃႉပႅတ်ႈ ဢၵျၢင်ႉ ဢၼ် လီ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ၸႂ်ႈ တႄႉ ဢေႃႈ။- 34ၶိုၼ်း မႃး ၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ လႄႈ ယႃႇပေ ႁဵတ်း ဢပျတ်ႈ တုၸရိူၵ်ႈ။ ၼႂ်း သူ ၼႆႉ၊ယင်း မီး ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ႁု ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ၵဝ် ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ႁႂ်ႈ သူ လႆႈ ဢူၵ်း လႆႈ ဢၢႆ ဢေႃႈ။ 35ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸၢင်ႈ ထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် တၢႆ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ တေ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး လႆႈ။ ပေႃး ၶဝ် လုၵ်း ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး ၸိုင်၊တူဝ် ၶၼ်ႇထႃႇ ၶဝ် တေ ပဵၼ် တူဝ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ဝႆႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 36သူ ၸိူဝ်း ဢၼ် ၺၢၼ်ႇ တိုၼ်ႈ ၶဝ်႟။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ ဝၢၼ်ႇ မဵတ်ႉ ၽၼ်း ၵႃႈၼႂ်း လိၼ် ၼၼ်ႉ ပေႃး မၼ်း ဢမ်ႇ တၢႆ ၸိုင်၊မၼ်း တေ ႁဵတ်း ႁိုဝ် တႅၵ်ႇ ငွၵ်ႈ ဢွၵ်ႇ မႃး လႆႈ။- 37မဵတ်ႉ ၶဝ်ႈၵျုင်ႇ သေဢမ်ႇဝႃႈ၊မဵတ်ႉ ၶဝ်ႈ မဵဝ်း လႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊မဵတ်ႉ ၽၼ်း ဢၼ် သူ ဝၢၼ်ႇ ပိုၼ် ၵႃႈၼႂ်း လိၼ် ၼၼ်ႉ ပဵၼ် မဵတ်ႉ ၽၼ်း မၼ်း ၵူၺ်း ဢေႃႈ။ သူ ဢမ်ႇ ဢဝ် တူၼ်ႈ မၼ်း ၽုၵ်ႇ ဢေႃႈ။- 38ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ တူၼ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ မီး ဢလူဝ်ႇ ၼၼ်ႉ၊တႅၵ်ႇ ငွၵ်ႈ ဢွၵ်ႇ မႃး ၵႃႈတီႈ မဵတ်ႉ ၽၼ်း မဵဝ်း ၽႂ် မဵဝ်း မၼ်း၊ပဵၼ် မႃး တူၼ်ႈ မဵဝ်း လႂ် မဵဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 39လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵႃႈ ဢၼ် မီး ဢသၢၵ်ႈ တင်းမူတ်း မီး ၼိူဝ်ႉ ဢၼ် ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၵၼ် ႁင်း ၽႂ် ႁင်း မၼ်း ဢေႃႈ။ ၼိူဝ်ႉ ၵူၼ်းပဵၼ် ႁင်း မၼ်း မဵဝ်း ၼိုင်ႈ၊ၼိူဝ်ႉ တူဝ် သီႇ တိၼ် ပဵၼ် မဵဝ်း ၼိုင်ႈ၊ၼိူဝ်ႉ ၼူၵ်ႉ ပဵၼ် မဵဝ်း ၼိုင်ႈ၊ၼိူဝ်ႉ ပႃ ပဵၼ် မဵဝ်း ၼိုင်ႈ၊ပဵၼ် ဝႆႉ မဵဝ်း ၽႂ် မဵဝ်း မၼ်း ဢေႃႈ။ 40မိူၼ်ၼင်ႇ ၼၼ်၊မီး တူဝ် ၶၼ်ႇထႃႇ မဵဝ်း ဢၼ် ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၽႃႉၵၢင်ႁၢဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း တူဝ် ၶၼ်ႇထႃႇ မဵဝ်း ဢၼ် မီး ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊မုၼ်သရေႇ ႁၢင်ႈၽၢင် တူဝ် ၶၼ်ႇထႃႇ မဵဝ်း ဢၼ် ယူႇ ၼႂ်း ၽႃႉၵၢင်ႁၢဝ် ဢမ်ႇ မိူၼ် မုၼ်သရေႇ ႁၢင်ႈၽၢင် တူဝ် ၶၼ်ႇထႃႇ မဵဝ်း ဢၼ် ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း ၼႆႉ ဢေႃႈ။- 41လႅတ်ႇ ၵၢင်ဝၼ်း မီး မုၼ်သရေႇ မဵဝ်း ၼိုင်ႈ၊လိူၼ် မီး မုၼ်သရေႇ မဵဝ်း ၼိုင်ႈ လႄႈ လၢဝ် တင်းလၢႆ သမ်ႉ မီး မုၼ်သရေႇ မဵဝ်း ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ။ လၢဝ် တင်းလၢႆ ႁူၺ်ႇ ၼိုင်ႈ လႄႈ ႁူၺ်ႇ ၼိုင်ႈ ယင်း မီး မုၼ်သရေႇ ဢၼ် ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၵၼ် ယူႇ ဢေႃႈ။ 42မိူဝ်ႈ ဢၼ် လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈ တၢင်းတၢႆ လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ မၼ်း တၵ်း ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ဢေႃႈ။ တူဝ် ၶၼ်ႇထႃႇ ဢၼ် ဢဝ် ၽင် ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် တူဝ် ဢၼ် ၸၢင်ႈ လုလႅဝ် တူႇၼဝ်ႈ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး ၸမ်ႉ၊မၼ်း ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ လုလႅဝ် တူႇၼဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 43တူဝ် ၶၼ်ႇထႃႇ ဢၼ် ဢဝ် ၽင် ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ မီး သရေႇ လႄႈ ဢမ်ႇလီ တူၺ်း။ မိူဝ်ႈ တူဝ် ၶၼ်ႇထႃႇ ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊မၼ်း မီး ႁႅင်း တၼ်းၶူဝ်း၊ဢိၵ်ႇ တၢင်း မီး မုၼ်သရေႇ ဢေႃႈ။- 44တူဝ် ၶၼ်ႇထႃႇ ဢၼ် ဢဝ် ၽင် ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် တူဝ် ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ တူဝ် ၶၼ်ႇထႃႇ ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊မၼ်း ပဵၼ် တူဝ် ဝိၺိၺ်ႇ ဢေႃႈ။ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် မီး တူဝ် ၶၼ်ႇထႃႇ ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် တူဝ် ဝိၺိၺ်ႇ ဢေႃႈ။- 45လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢႃႇတမ်ႇ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ပဵၼ် မႃး ဢွၼ်တၢင်း ပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵူၼ်း ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ ဢႃႇတမ်ႇ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ပဵၼ် မႃး ၵမ်းလိုၼ်း ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ဝိၺိၺ်ႇ ဢၼ် ပၼ် သၢၵ်ႈ ဢေႃႈ။- 46တူဝ် ဝိၺိၺ်ႇ မႃး ဢွၼ်တၢင်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ တူဝ် ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ မႃး ဢွၼ်တၢင်း ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊တူဝ် ဝိၺိၺ်ႇ မႃး ဢေႃႈ။- 47ဢႃႇတမ်ႇ၊ၵေႃႉ ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢဝ် မုၼ်ႈလိၼ် ႁဵတ်း လႄႈ မၼ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် လုၵ်ႉ တီႈ လိၼ် မႃး ဢေႃႈ။ ဢႃႇတမ်ႇ၊ၵေႃႉ ၵမ်းလိုၼ်း ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊လုၵ်ႉ ၵႃႈတီႈ ၽႃႉၵၢင်ႁၢဝ် မႃး ဢေႃႈ။- 48ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ ၵၼ် တင်း လိၼ်မိူင်း တင်းလၢႆ လႆႈ ပဵၼ် မိူၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် လုၵ်ႉ ၵႃႈတီႈ လိၼ် မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၽႃႉၵၢင်ႁၢဝ် တင်းလၢႆ ၵေႃႈ၊လႆႈ ပဵၼ် မိူၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် လုၵ်ႉ ၵႃႈတီႈ ၽႃႉၵၢင်ႁၢဝ် မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 49ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ႁဝ်း မီး ႁၢင်ႈၽၢင် ၵူၼ်း ဢၼ် လုၵ်ႉ ၵႃႈတီႈ လိၼ် မႃး လႄႈ ယင်း မီး ႁၢင်ႈၽၢင် ၵူၼ်း ဢၼ် လုၵ်ႉ ၵႃႈတီႈ ၽႃႉၵၢင်ႁၢဝ် မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 50ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ ၵဝ် လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ၵူၼ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၼိူဝ်ႉ ပဵၼ် လိူတ်ႈ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဢမူၺ်ႇ မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႆႈ ဢေႃႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼၼ် မဵဝ်း ဢၼ် ၸၢင်ႈ တူႇ ၸၢင်ႈ ၼဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဢမူၺ်ႇ ဢၼ် ဢမ်ႇ တူႇ ဢမ်ႇ ၼဝ်ႈ ၼၼ်ႉ လႆႈ ဢေႃႈ။ 51ထွမ်ႇဢဝ် တြႃး ဢၼ် လိုၵ်ႉ ဢၼ် လမ်ႇ ၼႆႉ တႃႉ။ ႁဝ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၵူႈ ၵေႃႉ တေ လႆႈ တၢႆ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။- 52ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၸူဝ်ႈ ၽႅပ်ႉ တႃ ၼိုင်ႈ ၵူၺ်း၊ႁဝ်း ၵူႈ ၵေႃႉ တၵ်း ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် လႅၵ်ႈလၢႆႈ ပဵၼ် ဢၼ် မႂ်ႇ မူတ်း ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် မီး သဵင် ပဝ်ႇ ၼႄးၶရႃႇ လိုၼ်းလင် သုတ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် သဵင် ၼႄးၶရႃႇ ပေႃႇမႃး ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် တၢႆ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ တၵ်း လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ဢမ်ႇ တူႇ ဢမ်ႇ ၼဝ်ႈ လႄႈ ႁဝ်း ၵူႈ ၵေႃႉ ၵေႃႈ တၵ်း ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် လႅၵ်ႈလၢႆႈ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 53လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊တၢင်း ဢၼ် ၸၢင်ႈ တူႇ ၸၢင်ႈ ၼဝ်ႈ ၼႆႉ တၵ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈ ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ တူႇ ၸၢင်ႈ ၼဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ ၵူၼ်း ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ ဢၼ် ၸၢင်ႈ တၢႆ ၼႆႉ ၵေႃႈ တၵ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ တၢႆ ဢေႃႈ။- 54ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် တၢင်း ဢၼ် ၸၢင်ႈ တူႇ ၸၢင်ႈ ၼဝ်ႈ လႆႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈ ၵႂႃႇ ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ တူႇ ၸၢင်ႈ ၼဝ်ႈ ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ၵူၼ်း ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ ဢၼ် ၸၢင်ႈ တၢႆ ၵေႃႈ လႆႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ တၢႆ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊တၵ်း မႅၼ်ႈ ၸွမ်း ၵႃႈၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ဢၼ် တႅမ်ႈ ဝႆႉ ဝႃႈ၊ "မရၼႃႉ လႆႈ လု သုမ်း ယဝ်ႉ လႄႈ လႆႈ ၶမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ပႄႉၼႅင်ႇ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ သမ်ႉ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ထႅင်ႈ ဝႃႈ။ 55"ၶုၼ် မရၼႃႉ႟။ တၢင်း ဢၼ် မႂ်း ပႄႉၼႅင်ႇ ၼၼ်ႉ၊ဢမ်ႇ မီး ၵႃႈ လႂ် ယဝ်ႉ။ ၶုၼ် မရၼႃႉ႟။ ၵွင်ႉ ႁႅၼ်ႇ မႂ်း ၼၼ်ႉ မီး ၵႃႈတီႈလႂ် ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 56ၵွင်ႉ ႁႅၼ်ႇ ၶုၼ် မရၼႃႉ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ဢပျတ်ႈ ဢေႃႈ။ တၼ်းၶူဝ်း ဢပျတ်ႈ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ဢေႃႈ။- 57ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ ႁႂ်ႈ ႁဝ်း လႆႈ ပႄႉၼႅင်ႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ယႂ်ႇ ၼႃႇ လူင်လၢင် ဢေႃႈ။ 58ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ၊ပီႈၼွင်ႉ ဢၼ် ၵဝ် ႁၵ်ႉ ၶဝ်႟။ တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ မၼ်ႈ မၼ်ႈၶိူင်ႇ ၶိူင်ႇ လႄႈ ယႃႇပေ ႁႂ်ႈလႆႈ ၸၢႆႉ ၵႂႃႇ ပိူင်ႈ ၵႂႃႇ တႃႉ။ ၸွမ်းၼင်ႇ သူ ႁု ဝႃႈ၊ၵၢၼ်ငၢၼ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢၼ် သူ ပွင်ႁဵတ်း ၼၼ်ႉ မၼ်း ဢမ်ႇ သုမ်း ဢၵျူဝ်း လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၶတ်းၸႂ် ၶတ်း ၶေႃး ပွင် ႁဵတ်းၵၢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ တႃႇသေႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ တႃႉ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\