1 Corinthians 16

1လူၺ်ႈ လွင်ႈ ဢၼ် သူ တႅမ်ႈ ထၢမ် လွင်ႈ ငိုၼ်းလူႇ ဢၼ် သူ တၵ်း လႆႈ ၵဵပ်းႁွမ် ဝႆႉ၊ပုၼ်ႈ ၵူၼ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ဢၼ် မီး ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း ယုတႃႉ၊ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊သူ ထုၵ်ႇလီ ႁဵတ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ဢၼ် ၵဝ် သင်ႇ လၢတ်ႈ ဝႆႉ၊တီႈ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း ၵလႃႇတိ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 2ၼႂ်း ဝၼ်းတၼၢင်းၼူၺ်ႇ ၵူႈဝၼ်း ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း သႂ်ႇ ငိုၼ်းလူႇ ၼမ် ၼမ် ၵေႇ ၵေႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် မၼ်း မီး ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ဢဝ် ငိုၼ်းလူႇ ၼၼ်ႉ ၵဵပ်းႁွမ် ဝႆႉ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၵဝ် တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ၵဵပ်း ထႅင်ႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် မႃး တီႈ သူ ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 3ႁဵတ်း ၼၼ် လႄႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ႁွတ်ႈထိုင် တီႈ သူ ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် တၵ်း ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် သူ ယုမ်ႇ ၸႂ် ၼၼ်ႉ လႄႈ ႁႂ်ႈ ၶဝ် ပႃး ဢဝ် လိၵ်ႈ ၵဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ငိုၼ်းလူႇ သူ ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ သူင်ႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ဢေႃႈ။- 4ပေႃး ဝႃႈ ၵဝ် ၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီ ၵႂႃႇ ၸိုင်၊တၵ်း ၵႂႃႇ ဢေႃႈ၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ တေ ၵႂႃႇ ၸွမ်း လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵဝ် ဢေႃႈ။ 5ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် လူဝ်ႇ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ မိူင်း မႃႇၵေႇတေႃးၼိ၊လႄႈ ၵဝ် တေ လတ်း ၵႂႃႇ ၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်း မႃႇၵေႇတေႃးၼိ၊သေလႄႈ မႃး ၸူး သူ ဢေႃႈ။- 6ၵဝ် ဢၢင်ႈ တေ ယူႇ တီႈ သူ ႁိုင် တၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ လႄႈ၊ယူဝ် တေ ယူႇ ၸူဝ်ႈ ၶၢဝ်း ၶိင်ႇၵတ်း တေႃႇ ပေႃး ပူၼ်ႉ ဢေႃႈ။ သူ ၵေႃႈ တေ ၸၢင်ႈ ၸွႆႈထႅမ် ၵဝ် ႁႂ်ႈလႆႈ သိုပ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း ၵႂႃႇ၊ႁႂ်ႈလႆႈ ႁွတ်ႈထိုင် ၵႂႃႇ တီႈ ဢၼ် ၵဝ် ၶႂ်ႈ ၵႂႃႇ ထႅင်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 7ၵဝ် ဢမ်ႇ ၶႂ်ႈ မႃး လႄႇ သူ ၵႅပ်ႈ ၼိုင်ႈ ၵမ်းဢွၼ်ႇၼိုင်ႈ ၵူၺ်း လႄႈ ပူၼ်ႉ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ ပေႃး ၸဝ်ႈၽြႃး မီး ဢလူဝ်ႇ ၸိုင်၊ၵဝ် တေ ယူႇ ႁိုင် တၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ ဢေႃႈ။ 8ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ ၵဝ် တေ ယူႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ဢေးၽႅတ်ႈ၊ၼႆႉ၊တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ဝၼ်း ပွႆး ပဵၼ်ႇတေႇၵုၵ်ႉတေႇ၊လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ။- 9ၵႃႈတီႈ ၼႆႈ ပိၵ်ႉသမ်ႉ မီး ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် သၢၼ် ၶတ်းၵၼ် တင်း ႁဝ်း ၼမ်ၼႃႇ သေၵေႃႈ မီး ဢၶႂၢင်ႉ ဢယေး လီ ၼႃႇ ပုၼ်ႈတႃႇ ၼႃႈၵၢၼ် သႃႇသၼႃႇ ၸဝ်ႈၽြႃး တႄႉတႄႉ ဢေႃႈ။ 10မိူဝ်ႈ ဢၼ် သြႃႇ တိမေႃးသေႇ၊ႁွတ်ႈမႃး ၵႃႈတီႈ သူ ၸိုင်၊လူတူၺ်း မၼ်း ၼင်ႇ ႁိုဝ် မၼ်း တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ မီး တၢင်း ဢၼ် ၵူဝ်ႁႄ ၼၼ်ႉ တႃႉ။ မၼ်း ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ပွင် ႁဵတ်းၵၢၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵဝ် ဢေႃႈ။- 11ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ယႃႇပေ ႁႂ်ႈ ၽူႈလႂ် ႁဵတ်း ဢမ်ႇ သၢင်း ၵိၼ် မၼ်း။ ဢွၼ်ၵၼ် ၸွႆႈၵမ်ႉ ၸွႆႈထႅမ် မၼ်း၊ႁႂ်ႈ မၼ်း လႆႈ ၸဵဝ်း ၶိုၼ်း မႃး ၸူး တီႈ ၵဝ် တႃႉ။ ၵဝ် မွင်းထႃႈ မၼ်း တၵ်း ၶိုၼ်း မႃး ႁူမ်ႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ပီႈၼွင်ႉ တၢင်ႇၵေႃႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။ 12ၵမ်း ၼႆႉ၊လူၺ်ႈ လွင်ႈ ပီႈၼွင်ႉ ႁဝ်း သြႃႇ ဢႃႇပေႃးလု၊ၸမ်ႉ၊ၵဝ် လႆႈ ၵႆႉ ပၼ်ႁႅင်း မၼ်း၊ႁႂ်ႈ မၼ်း ၸွမ်း ပီႈၼွင်ႉ တၢင်ႇၵေႃႉ တၢင်ႇ ၵူၼ်း မႃး လႄႇ တီႈ သူ ယူႇ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၶိင်ႇ ယၢမ်း မၼ်း ယင်း ဢမ်ႇ ပႆႇ သၢင်ႇထုၵ်ႇ လႄႈ မၼ်း ဢမ်ႇ ပႆႇ ၸၢင်ႈ မႃး မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း တၼ်း ၼၼ်ႉ မၼ်း တေ မႃး လႄႇ ႁႃ သူ ယူႇ ဢေႃႈ။ 13သူ ၸဝ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် ဝႆႉ သတိ လႄႈ တႄႇ မၼ်ႈ ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ တႃႉ။ မီး ၸႂ် ႁတ်းႁၢၼ် လႄႈ ဢဝ် ဢဵၼ် ဢဝ် ႁႅင်း တႃႉ။- 14ၼႃႈၵၢၼ် တၢင်းႁဵတ်း ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ် ပႃး တင်း ၸႂ် ႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ သေလႄႈ ပွင်ႁဵတ်း တႃႉ။ 15ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ သူ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် သထေႇၽၢၼ်ႇ၊တင်း ၵူၼ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းယေး မၼ်း ပဵၼ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၶဝ်ႈ ပဵၼ် ၶရိၸ်ႈယၢၼ်ႇ ဢွၼ်တၢင်း ပိူၼ်ႈ၊ၼႂ်း မိူင်း ဢၶႃႇယႃႉ၊ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ဢဝ် တူဝ် ၶဝ် သၢၵ်ႈၵၢပ်ႈ ၼႂ်း ၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ် ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်း ၸဝ်ႈၽြႃး တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။- 16ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း ၵူၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၶဝ် ၼႆႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ပွင် ႁဵတ်းၵၢၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး ႁူမ်ႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ တႃႉ၊ဝႃႈၼႆ ၵဝ် တိုၵ်းယူင်း တွင်းပၢၼ်ႇ သူ ဢေႃႈ။ 17ပိူဝ်ႈ ဢၼ် သထေႇၽၢၼ်ႇ၊ၽေႃႇတုၼိတ်ႉ၊တင်း ဢၶႃႇယၶူႇ၊ၶဝ် ႁွတ်ႈမႃး လႄႈ ၵဝ် ၸူမ်း တႄႉတႄႉ ယဝ်ႉ၊လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၶဝ် လႆႈ ပွင် ႁဵတ်းၵၢၼ် ဢၼ် သူ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ႁဵတ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 18ၶဝ် ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵဝ် လႆႈ ၸူမ်းသိူဝ်း ယူႇ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၶဝ် ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ သူ ၸူမ်းသိူဝ်း ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵူၼ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၶဝ် ၼႆႉ၊ႁဝ်း ထုၵ်ႇလီ ပၼ် ၵုင်ႇသရေႇ ၶဝ် ဢေႃႈ။ 19ၽုင် မူႇ ၸုမ်း ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း ဢႃႇသိ၊ၼႆႉ၊ၽၢၵ်ႇ တွၼ်ႈ ၵႂၢမ်း တၵ်ႉၼၢႆ ထိုင် မႃး တီႈ သူ ဢေႃႈ။ ဢႃႇၵုလႃႉ၊တင်း ပရီႇသီးလႃႇ၊ၶဝ် ၽူဝ်မေး၊တင်း ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ဢၼ် ၸုတုမ် ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ၽၢၵ်ႇ တွၼ်ႈ ၵႂၢမ်း ႁၵ်ႉ ၸႂ်ထိုင် သူ ၼႂ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢေႃႈ။- 20ပီႈၼွင်ႉ ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ထၢမ်ႁႃ သူ ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ တူင်ႉတၵ်ႉ ၼူမ် ၵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ပီႈၼွင်ႉ ဢၼ် ႁၵ်ႉပႅင်း ၵၼ် ၼၼ်ႉ တႃႉ။ 21ၵဝ် ပေႃးလု၊ ဢဝ် တင်း မိုဝ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ တႅမ်ႈ ၵႂၢမ်း တၵ်ႉလၢတ်ႈ ထၢမ်ႁႃ သူ ၸမ်ႉ၊- 22ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ပေႃး မၼ်း ဢမ်ႇ ႁၵ်ႉ ၸဝ်ႈၽြႃး ၸိုင်၊ႁႂ်ႈ ဢႃႉမၢင်ႇၵလႃႇ တူၵ်း ႁွတ်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် မၼ်း သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ မရၼ်းၼတႃႇ ဢၼ် ပွင်ႇဝႃႈ၊ၸဝ်ႈၽြႃး မႃး သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ 23ႁႂ်ႈ ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊မီး ယူႇ လူၺ်ႈ သူ သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ 24ႁႂ်ႈ တၢင်းႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ ၵဝ် ဢၼ် မီး ၼႂ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း သူ တင်းသဵင်ႈ သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ ဢႃမိၼ်ႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\