1 Corinthians 4

1ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း ၵူႈ ၵေႃႉ မၢတ်ႈ ႁဝ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း ၸႂ်ႉ ၵူၼ်းသွႆ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လႄႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း ပႂ်ႉထိင်း လွင်ႈ ဢၼ် လိုၵ်ႉ ဢၼ် လမ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 2ၵူၼ်း ပႂ်ႉထိင်း ၸမ်ႉ၊လူဝ်ႇ မီး သဵတ်ႈၸႃႇ ဢေႃႈ။- 3ပိၵ်ႉသမ်ႉ သူ၊ဢိၵ်ႇတင်း ပိူၼ်ႈ တၢင်ႇၵေႃႉ တႅပ်းတတ်း လွင်ႈ ၵဝ် သေၵေႃႈ၊ၵဝ် ဢမ်ႇ ဝႆႉ ဢယေး။ ၵဝ် ၵေႃႈ ယင်း ဢမ်ႇ တႅပ်းတတ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။- 4ၸႂ် ၵဝ် ဢမ်ႇ မီး လွင်ႈ ဢၼ် တႃႇ တေ တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် ဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ ၵဝ် ၵၢင်းလွတ်ႈ တင်း ဢပျတ်ႈ ဝႃႈၼႆ ၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇ ဝႃႈ။ ၸဝ်ႈၽြႃး တၵ်း ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး ၵဝ် ဢေႃႈ။- 5ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ သူ ယႃႇပေ ၼႅတ်ႈ တႅပ်းတတ်း သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် ဢွၼ်တၢင်း ဢၶိင်ႇ မၼ်း ထုၵ်ႇ ၼၼ်ႉ တၢင်း ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး လိုၼ်းသုတ်း ၼၼ်ႉ တၵ်း လႆႈ ပႂ်ႉထႃႈ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ၸဝ်ႈၽြႃး ၵျွ မႃး ၼၼ်ႉ လႄႈ၊မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ႁႂ်ႈ ၵႃႈ ဢၼ် လပ်းသိင်ႇ ႁူမ်ႇ ဝႆႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ပိုတ်ႇ ပၢင်ႇ လႅင်း လီ လႄႈ၊ၵႃႈ ဢၼ် ႁူဝ်ၸႂ် ၵူၼ်း မူမ်ႇ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ တၵ်း ႁႂ်ႈ ထၢင်ႇသႃး မႃး ဢေႃႈ။ ဝၢႆး ၼၼ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း ယုၵ်ႉယွင်ႈ ၵူၼ်း ၵူႈ ၵေႃႉ ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် လႆႈ ထိူၵ်ႈၶၢမ်ႇ ဢဝ် ႁင်း ၽႂ် ႁင်း မၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 6ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ ၵဝ် ဢဝ် သြႃႇ ဢႃႇပေႃးလု၊ဢိၵ်ႇတင်း တူဝ် ၵဝ် ႁဵတ်း ပုင်ႇ သၢၵ်ႈသေႇ ပုၼ်ႈ ဢၵျူဝ်း သူ၊ႁႂ်ႈ သူ လႆႈ သွၼ် ဢဝ် တီႈ ႁဝ်း သေလႄႈ တၵ်း ဢမ်ႇ ပူၼ်ႉလိူဝ် ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ဢၼ် တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ သူ ယႃႇပေ ႁၵ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ငိၼ်းၸင်း ၶၢၼ်ႉႁၼ် တၢင်ႇၵေႃႉ ၼၼ်ႉ သေၵမ်း။- 7ၽူႈလႂ် ယုၵ်ႉယွင်ႈ ႁႂ်ႈ သူ ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ သေပိူၼ်ႈ တၢင်ႇၵေႃႉ။ ၵႃႈ ဢၼ် သူ လႆႈ လီ လႆႈ ပဵၼ် ယူႇ ၼႆႉ ပဵၼ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ သု ၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ် ၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ၊ႁဵတ်းသင် သူ ယင်း ဢုပ်ႇ ယွင်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ယူႇ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁၢင်ႈ ၵႃႈ ဢၼ် သူ ပဵၼ် ယူႇ ၼႆႉ မၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ သု ၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵူၺ်း။ 8သူ ပျေႉၸုမ်ႇ ဝႆႉ၊လူၺ်ႈ ၵႃႈ ဢၼ် သူ မီး ဢလူဝ်ႇ လႄႈ ပဵၼ် ၵူၼ်းမၢၵ်ႈၵူၼ်းမီး ဝႆႉ ယဝ်ႉ တႄႉ ႁိုဝ်း။ သူ ပဵၼ် ၶုၼ် ဝႆႉ ယဝ်ႉ တႄႉ ႁိုဝ်း။ ႁဝ်း တႄႉ ဢမ်ႇ ပဵၼ် ၸဝ်ႈ၊ဢမ်ႇ ပဵၼ် ၶုၼ်။ ၵဝ် ၸမ်ႉ၊မုင်ႈမွင်း ႁႂ်ႈ သူ ပဵၼ် ၶုၼ် တႄႉတႄႉ ယဝ်ႉ လႄႈ ႁႂ်ႈ ႁဝ်း ပေႃး လႆႈ ဢၶႂၢင်ႉ လႆႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸွမ်း သူ ဢေႃႈ။- 9ၵဝ် ထၢင်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢဝ် ႁဝ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း ၼႃႈလဵၵ်ႉ ၼႃႈ ၼွႆႉ၊မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵူၼ်း ဢၼ် ထုၵ်ႇ ဢမု ဢၼ် တၵ်း ၶၢမ်ႇ ဢဝ်တၢႆ ၼႂ်း ပွႆး ၽၢႆႇၼႃႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ၊ဢိၵ်ႇတင်း တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် တင်းလၢႆ၊တၵ်း ဢွၼ်ၵၼ် လွမ် တူၺ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 10ပုၼ်ႈ ဢၵျူဝ်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၸိုင်၊ႁဝ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ပဵၼ် ၵူၼ်းငိူဝ်ႈ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ သူ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ၵူၼ်း မီး ပိင်ႇၺႃႇ ၼႂ်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢေႃႈ။ ႁဝ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း ႁႅင်းဢူၼ်ႈ ဢေႃႈ။ သူ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ၵူၼ်း ႁႅင်း ယႂ်ႇ ၼႃႇ ဢေႃႈ။ ႁဝ်း ၼႃႈလဵၵ်ႉ ၼႃႈ ၼွႆႉ ဢေႃႈ။ သူ ၸမ်ႉ၊မီး သရေႇ ၼႃႈ တႃ ယႂ်ႇ ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 11ႁဝ်း ယင်း ဢိုပ်း ၶဝ်ႈ ဢိုပ်း ၼမ်ႉ ႁၢၼ်ႉ တေႃႇ မိူဝ်ႈလဵဝ် လႄႈ လႆႈ ၼုင်ႈ မႆ ၶူဝ်း ယွၵ်း ၶူဝ်း ၶၢတ်ႇ သေလႄႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ပိူၼ်ႈ ပေႃႉ ယႅၼ်ႉ ဢမ်ႇၵႃး၊ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး ႁိူၼ်း မီး ယေး လႄႈ၊လႄႇ ၵႂႃႇလႄႇ မႃး ယူႇ ဢေႃႈ။- 12ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် ဢဝ် မိုဝ်း ႁဵတ်းၵၢၼ် လဵင်ႉ တွင်ႉ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၼႃႇ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ပိူၼ်ႈ လႃႇ ႁဝ်း ၸိုင်၊ႁဝ်း သူင်ႇ မႅတ်ႈတႃႇ ပၼ် ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ပိူၼ်ႈ ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ ငႅၼ်းသႄး ႁဝ်း ၸိုင်၊ႁဝ်း ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ ဢေႃႈ။- 13မိူဝ်ႈ ဢၼ် ပိူၼ်ႈ ၶႃႉၸိုဝ်ႈ ၶၢႆသဵင် ႁဝ်း ၸိုင်၊ႁဝ်း ဢဝ် သူပ်း ဢူၼ်ႈ ၵႂၢမ်း ဢွၼ်ႇ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ တေႃႇ ၶဝ် ဢေႃႈ။ ပိူၼ်ႈ မၢတ်ႈ ႁဝ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် လီႁင်ႈ ဢဵတ်ႇသဵတ်ႇ ၼႂ်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ၊မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၶႆး ဢၼ် ပိူၼ်ႈ သီ ပႅတ်ႈ ၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ဝၼ်း မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ ဢေႃႈ။ 14ၵဝ် တႅမ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ႁႂ်ႈ သူ လႆႈ ဢူၵ်း ဢၢႆ ပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ၵဝ် ၶႂ်ႈ သင်ႇ သွၼ်ပၼ် သူ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ လုၵ်ႈ ႁၵ်ႉ ၵဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 15ၼႂ်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ပိၵ်ႉသမ်ႉ သူ မီး သြႃႇ ၼမ်ၼႃႇ ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇ မီး ႁူဝ် ႁဵင် မၼ်း ယူႇ သေၵေႃႈ သူ မီး ပေႃႈ ၵေႃႉလဵဝ် ၵူၺ်း ဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵဝ် ဢဝ် ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၸဝ်ႈ သေလႄႈ ဢွၼ် သူ မႃး ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ၵဝ် ပဵၼ် ပေႃႈ သူ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 16ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵဝ် တိုၵ်းယူင်း ႁႂ်ႈ သူ ႁဵတ်း ၸွမ်း တၢင်းၵမ် တၢင်းၵျၢင်ႉ ၵဝ် ဢေႃႈ။- 17ပုၼ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၸိုင်၊ၵဝ် ပွႆႇၸႂ်ႉ တိမေႃးသေႇ၊ၵႂႃႇၸူး သူ ယဝ်ႉ။ မၼ်း ပဵၼ် လုၵ်ႈ ႁၵ်ႉ ၵဝ်၊ဢၼ် မီး သဵတ်ႈၸႃႇ ၼႂ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မၼ်း တၵ်း လၢတ်ႈၼႄ ႁႂ်ႈ သူ ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ လွင်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်း တြႃး ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢၼ် ၵဝ် သင်ႇ သွၼ် ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ၵႃႈမီး ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 18ၼႂ်း သူ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ထၢင်ႇ ဝႃႈ၊ၵဝ် တၵ်း ဢမ်ႇ ၶိုၼ်း ၵႂႃႇ သူႇ ၵႂႃႇ ၸႂ်း သူ ယဝ်ႉ လႄႈ၊ၶဝ် ၸိုင် မီး ႁူဝ်ၸႂ်ၽႅၼ်သုင် ဢေႃႈ။- 19တီႈ တႄႉ မၼ်း၊ပေႃး ၸဝ်ႈၽြႃး မီး ဢလူဝ်ႇ ၸိုင်၊ၵဝ် တၵ်း ၸဵဝ်း ၵႂႃႇၸူး တီႈ သူ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် လႆႈ ႁူပ်ႉ ထူပ်း ၵူၼ်း ႁူဝ်ၸႂ်ၽႅၼ်သုင် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် ၶႂ်ႈ ႁုႁၼ် သူပ်း ၵႂၢမ်း ၶဝ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ၵဝ် ၶႂ်ႈ ႁုႁၼ် တၼ်းၶူဝ်း ၶဝ် ၵူၺ်း ဢေႃႈ။- 20လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တႄႇပဵၼ် ၼႂ်း ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ တႄႇပဵၼ် ၼႂ်း တၼ်းၶူဝ်း ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 21သူ တေ လိူၵ်ႈ ဢဝ် ဢၼ် လႂ်။ သူ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၵဝ် ပႃး ၶွၼ်ႉႁဵဝ်း ၵႂႃႇၸူး တီႈ သူ ႁိုဝ်း။ ဢမ်ႇၼၼ် လႄႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၵဝ် ပႃး တင်း ၸႂ် ႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၸႂ် ဢၼ် ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ သေလႄႈ ၵႂႃႇ ႁိုဝ်း။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\