1 Corinthians 5

1မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ ၵဝ် လႆႈ ငိၼ်း ပိူၼ်ႈ လၢတ်ႈ လွင်ႈ ဢၼ် ၼႂ်း သူ ၼႆႉ မီး ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ႁဵတ်း မေႇထုင်ႇ ဢၼ် ဢမ်ႇတြႃး ၵူတ်ႉ မေး ပိူၼ်ႈ လႄႈ ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ ၼႃႇ မဵဝ်း ၼၼ်ႉ ၵူၼ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ၸဝ်ႈၽြႃး ၶဝ် ၵေႃႈ တေႃႈယင်း ဢမ်ႇ တွၼ်ႉ ႁဵတ်း သေပွၵ်ႈ။ ပိူၼ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၵဝ် ဝႃႈ၊မၼ်း ၼၼ်ႉ ဢဝ် မႄႈသိုပ်ႇ မၼ်း ဝႃႈၼႆ ဢေႃႈ။- 2ပေႃး ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊သူ တေ မီး ႁူဝ်ၸႂ် ဢၼ် ၽႅၼ်သုင် လႆႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်၊သူ ထုၵ်ႇလီ ငိၼ်း ၶီ ငိၼ်းၽၢၼ် လႄႈ ဢဝ် ၵေႃႉ ဢၼ် ႁဵတ်း ၽိတ်းပိူင်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇ ပႅတ်ႈ သေ ၵႃႈၼႂ်း မူႇ ၸုမ်း သူ ယဝ်ႉ။- 3ၵဝ် ၼႆႉ၊ပိၵ်ႉသမ်ႉ တူဝ် ၵဝ် ယူႇ ၵႆ ၵၼ် တင်း သူ သေၵေႃႈ၊ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ ၵဝ်ၶႃႈ ယင်း မီး ၸွမ်း လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း သူ လႄႈ ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ ၵဝ် မီး ယူႇ လူၺ်ႈ သူ ၼၼ်ႉ ၵဝ် ဢိင်ပိုင်ႈ ၼႃႇမႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸဝ်ႈႁဝ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သေလႄႈ တႅပ်းတတ်း ၸွမ်းၼင်ႇ တြႃး တီႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ၽိတ်းပိူင်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 4မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ ၸုတုမ် ၵၼ် ၼၼ်ႉ ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ ၵဝ် ၵေႃႈ၊ၶဝ်ႈပႃး လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း သူ ဢေႃႈ။ ဢိင်ပိုင်ႈ တၼ်းၶူဝ်း ၸဝ်ႈႁဝ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သေယဝ်ႉ၊- 5သူ ဢွၼ်ၵၼ် ဢဝ် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ဢၢပ်ႈပၼ် ၼႂ်း မိုဝ်း မႃႇၼၢတ်ႈ တႃႉ။ ႁႂ်ႈ တူဝ် ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ မၼ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ယႃႉပႅတ်ႈ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ မၼ်း တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ၼႂ်း ဝၼ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ၼၼ်ႉ တႃႉ။ 6သူ ဢမ်ႇ ထုၵ်ႇလီ ဢုပ်ႇ ဝၢဝ်း လွင်ႈ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ သူ လႃးလႃး။ သူ ဢမ်ႇ ႁု ထုင်း ၵႂၢမ်း ဢၼ် ဝႃႈ၊ "ၸိူဝ်ႉပႅင်ႈ ဢိတ်းဢွၼ်ႇ ၼိုင်ႈ ၵူၺ်း ၸၢင်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၶဝ်ႈမုၼ်း တင်း ၵွၼ်ႈ ပွင်း ၶိုၼ်ႈ မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ႁိုဝ်း။- 7သူ တၵ်း လႆႈ ဢဝ် ၸိူဝ်ႉပႅင်ႈ ဢၼ် ပွင်ႇဝႃႈ၊ဢပျတ်ႈ ဢၼ် ၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇ ပႅတ်ႈ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် သူ တၵ်း ပဵၼ် ၶဝ်ႈမုၼ်း ၵွၼ်ႈ မႂ်ႇ ဢၼ် မူတ်းသႂ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢၼ် ပဵၼ် သူဝ်းဢွၼ်ႇ ဢၼ် ပဵၼ် ၶိူင်ႈ တၢင်းလူႇ ၼႂ်း ပွႆး ပသၶႃႇ ၼၼ်ႉ၊သမ်ႉ ပေႃး လႆႈ ၶၢမ်ႇတၢႆ ပုၼ်ႈ ႁဝ်း ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 8ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ႁဝ်း ယင်း ဢမ်ႇ ဢဝ် ၶဝ်ႈမုၼ်း ဢၼ် ပႃး ၸိူဝ်ႉပႅင်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် ဢပျတ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ပွႆး ပသၶႃႇ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် ဢဝ် ၶဝ်ႈမုၼ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ သႂ်ႇ ပႃး ၸိူဝ်ႉပႅင်ႈ ဢၼ် ၶႂ်ႈဝႃႈ၊ၸႂ် ဢၼ် ၶၢဝ် သႂ် လႄႈ မီး သဵတ်ႈၸႃႇ ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ပွႆး တႃႉ ႁဝ်း။ 9ၼႂ်း လိၵ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် တႅမ်ႈ ပၼ် ၵႂႃႇ တီႈ သူ ၽိုၼ် ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် သင်ႇ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊သူ ဢမ်ႇလီ ႁဵတ်းၵေႃႉ လူၺ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁဵတ်း မေႇထုင်ႇ ဢၼ် ဢမ်ႇတြႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 10လွင်ႈ ၼႆႉ ၸိုင်၊ၵဝ် ဢမ်ႇ ဝႃႈ၊တၵ်း ဢမ်ႇ ႁဵတ်းၵေႃႉ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ တင်း လူင် ၸႃႉ ဢၼ် ႁဵတ်း မေႇထုင်ႇ ဢၼ် ဢမ်ႇတြႃး၊ဢၼ် မီး ၸႂ် လေႃးၽႃႉ၊ဢၼ် ၸၢင်ႈ ၽၢမ်း ၵိၼ် မႂ် ၵိၼ် ပိူၼ်ႈ၊ဢမ်ႇၼၼ် ၸႃႉ ဢၼ် ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ဝႆႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈသၢင်းထု ၼၼ်ႉ။ ပေႃး သူ ယင်း ဢမ်ႇ ႁဵတ်းၵေႃႉ လူၺ်ႈ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၸိုင်၊သူ လူဝ်ႇ ပၢႆႈ ဢွၵ်ႇ သေ ၵမ်ႇၽႃႇ လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ ၵႂႃႇ ၵူၺ်း ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 11ဢၼ် ၵဝ် ၶႂ်ႈဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၸိုဝ်ႈ ၵူၺ်း ဝႃႈ၊ပဵၼ် ပီႈၼွင်ႉ ၵၼ် ၼႂ်း တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ သေလႄႈ သမ်ႉ ႁဵတ်း မေႇထုင်ႇ ဢၼ် ဢမ်ႇတြႃး ယူႇ၊မီး ၸႂ် လေႃးၽႃႉ ယူႇ၊ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ဝႆႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈသၢင်းထု ယူႇ၊ၶႃႉၸိုဝ်ႈ ၶၢႆသဵင် ၵၼ် ယူႇ၊ၵိၼ် လဝ်ႈ မဝ်း ၵမ် ယူႇ၊ဢမ်ႇၼၼ် ၸၢင်ႈ မၢပ်ႇၵိၼ် မႂ် ၵိၼ် ပိူၼ်ႈ ယူႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊သူ တၵ်း တေ ဢမ်ႇ လႆႈ ႁဵတ်းၵေႃႉ ႁူမ်ႈ ပွင်း လူၺ်ႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၼႆႉ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊ၵိၼ် ၶဝ်ႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၶဝ် ၵေႃႈ ယႃႇပေ ႁဵတ်း သေၵမ်း။ 12ပေႃး ဝႃႈ တႄႉ မၼ်း၊ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵၢၼ် ၵဝ် ပုၼ်ႈတႃႇ တေ ၸၵ်း ၽႄ တႅပ်းတတ်း ၸွမ်း တြႃး၊တီႈ ၵူၼ်း ၼွၵ်ႈ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ။ ၵူၼ်း ၵႃႈၼႂ်း ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ၼင်ႇ ၵၼ် ၵူၺ်း၊တၵ်း လႆႈ ၸၵ်း ၽႄ တႅပ်းတတ်း ၸွမ်း တြႃး ၵၼ် ဢေႃႈ။- 13ၵူၼ်း ၵႃႈ ၼွၵ်ႈ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၸိုင်၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း ၸီႇယၢင်ႇ ၶဝ် ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ တႅပ်းတတ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ၵႃႈၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ဢၼ် တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပႄႇပႅတ်ႈ ၵူၼ်းႁၢႆႉမိူၵ်ႈ သေ ၵႃႈၼႂ်း မူႇ ၸုမ်း သူ ၼၼ်ႉ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\