1 Corinthians 6

1ၼႂ်း သူ ၼင်ႇ ၵၼ် မိူဝ်ႈ ဢၼ် မီး တၢင်း ဢၼ် ၽိတ်း ၵၼ် ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ႁဵတ်းသင် လႄႈ သူ ယင်း ဢမ်ႇ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ဢမု ၼၼ်ႉ ၵႄႈလိတ်ႈ ယဝ်ႉ တူဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ၵူၼ်း မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈၽြႃး ၼင်ႇ ၵၼ် ၵၼ် သေလႄႈ သူ ႁတ်း ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ၶုၼ် လေႃးၵီႇ ဢၼ် ဢမ်ႇ သိုဝ်ႈတေႃႇ ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး ပၼ် သူ ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။- 2ၵူၼ်း မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈၽြႃး တင်းလၢႆ တၵ်း တႅပ်းတတ်း ဢမု ၵူၼ်းမိူင်း လေႃးၵီႇ ဝႃႈၼႆ သူ ဢမ်ႇ ႁု ႁိုဝ်း။ ပေႃး သူ ယင်း တေ တႅပ်းတတ်း ဢမု ၵူၼ်းမိူင်း လေႃးၵီႇ ယူႇ ၸိုင်၊ဢၼ် သူ ၽိတ်း ၵၼ် ဢိတ်း ဢွတ်း ၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ သူ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ တႅပ်းတတ်း ဢမု ၵၼ် ႁိုဝ်း။- 3ႁဝ်း ယင်း တၵ်း တႅပ်းတတ်း ဢမု ပၼ် တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၶဝ် ဝႃႈၼႆ သူ ဢမ်ႇ ႁု ႁိုဝ်း။ ႁဝ်း ယဵင်ႈၶႅၼ်း လီ တႅပ်းတတ်း ဢမု ပၼ် ၵူၼ်း ႁဝ်း ၼႂ်း ၸူဝ်ႈပၢၼ် ၼႆႉ ဢေႃႈ။- 4ပေႃး သူ မီး ဢမု ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ မႃး ၸိုင်၊သူ ယင်း တၵ်း ၵႂႃႇၸူး တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ပေႃး မီး သရေႇ ၼႂ်း ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ ၶဝ် တႅပ်းတတ်း ဢမု ပၼ် သူ ႁိုဝ်း။- 5ၵဝ် လၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ႁႂ်ႈ သူ လႆႈ ငိၼ်း ဢၢႆ ပိူၼ်ႈ ဢေႃႈ။ ၸွင်ႇ ၼႂ်း သူ ၼႆႉ ဢမ်ႇ မီး သေၵေႃႉၵေႃႉ၊ဢၼ် မီး ပိင်ႇၺႃႇ ပုၼ်ႈတႃႇ တေ ၶိုင် ႁႃ တႅပ်းတတ်း ဢမု ၵႃႈၼႂ်း ၵႄႈ ဝူင်ႈၵၢင် သူ ပီႈၼွင်ႉ ၼင်ႇ ၵၼ် ၵၼ် ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ႁိုဝ်း။- 6သူ ယင်း ပွႆႇ ပီႈၼွင်ႉ ၼင်ႇ ၵၼ် ႁဵတ်း ဢမု သႂ်ႇ တီႈ ၵၼ် သေယဝ်ႉ၊သမ်ႉ ပၼ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး ယဝ်ႉ လူင် ပႄႇ။ 7လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် သူ ၼင်ႇ ၵၼ် ၵၼ် ၸၢင်ႈ ၽိတ်း ၵၼ် လႄႈ ႁဵတ်း ဢမု သႂ်ႇ တီႈ ၵၼ် ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် သူ သုတ်ႉယွမ်း ၼႂ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ဢေႃႈ။ ႁဵတ်းသင် လႄႈ သူ ဢမ်ႇ ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ပိူၼ်ႈ ၽိတ်း သူ။ ႁဵတ်းသင် လႄႈ သူ ဢမ်ႇ ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ဢုၵ်ႉၸႃႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သုမ်း ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။- 8သူ ၸမ်ႉ၊ဢမ်ႇ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊ယင်း ၵႂႃႇ ၽိတ်း ပီႈၼွင်ႉ ၼင်ႇ ၵၼ် ၵၼ် လႄႈ သမ်ႉ ႁိမ် ဢဝ် ဢုၵ်ႉၸႃႇ ၶဝ် လူင် ပႄႇ။- 9လွင်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ သိုဝ်ႈတေႃႇ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢမူၺ်ႇ မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ သူ ဢမ်ႇ ႁု ႁိုဝ်း။ သူ ယႃႇပေ ပႅတ်ႉလႅၼ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁဵတ်း မေႇထုင်ႇ ဢၼ် ဢမ်ႇတြႃး လႄႈ သင်၊ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ဝႆႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈသၢင်းထု လႄႈ သင်၊ၵူတ်ႉ ၽူဝ် ၵူတ်ႉ မေး ပိူၼ်ႈ လႄႈ သင်၊ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်းၸၢႆး ၼင်ႇ ၵၼ် ၵၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ၽူႈယိင်း ၼင်ႇ ၵၼ် ၵၼ် ႁဵတ်း မေႇထုင်ႇ တီႈ ၵၼ် လႄႈ သင်၊- 10ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၸၢင်ႈ လၵ်ႉ ပိူၼ်ႈ လႄႈ သင်၊မီး ၸႂ် လေႃးၽႃႉ လႄႈ သင်၊ၵိၼ် လဝ်ႈ မဝ်း ၵမ် လႄႈ သင်၊ၶႃႉၸိုဝ်ႈ ၶၢႆသဵင် ပိူၼ်ႈ လႄႈ သင်၊ၸၢင်ႈ ၸူၼ် ပိူၼ်ႈ လႄႈ သင်၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼႆႉ ဢမ်ႇ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဢမူၺ်ႇ မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ။- 11ၼႂ်း သူ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ယၢမ်ႈ ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ မႃး ယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊သူ ၼႆႉ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် သုၵ်ႈ ပွတ်ႈ သေ ၵႃႈတီႈ ဢပျတ်ႈ ယဝ်ႉ။ သူ လႆႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း မူတ်းၸၢင်ႇ ယဝ်ႉ။ သူ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် မၢတ်ႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ၼႃႇမႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃႈၼႂ်း ဝိၺိၺ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ။ 12ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸၢင်ႈ တၵ်း ဝႃႈ၊ "ၵဝ် မီး ဢၶႂၢင်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈ ႁဵတ်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈၼႆ ၸႂ်ႈ တႄႉ သေၵေႃႈ၊ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ပဵၼ် ဢၵျူဝ်း။ ၵဝ် ၵေႃႈ ၸၢင်ႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် မီး ဢၶႂၢင်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈ ႁဵတ်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈၼႆ သေၵေႃႈ၊ၵဝ် တၵ်း ဢမ်ႇ ပွႆႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပဵၼ် ၶႃႈ သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် ၼၼ်ႉ။- 13ၵူၼ်း တၢင်ႇၵေႃႉ ၵေႃႈ ၸၢင်ႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "တၢင်းၵိၼ် ပဵၼ် ပုၼ်ႈ တွင်ႉ ဢေႃႈ။ တွင်ႉ ၵေႃႈ ပဵၼ် ပုၼ်ႈ တၢင်းၵိၼ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈၼႆ ၸႂ်ႈ တႄႉ သေၵေႃႈ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း ယႃႉပႅတ်ႈ တင်း သွင် ပိူင် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ဢမ်ႇ ထုၵ်ႇလီ ၸႂ်ႉ တူဝ် ၶၼ်ႇထႃႇ ႁဝ်း ႁဵတ်း မေႇထုင်ႇ ဢၼ် ဢမ်ႇတြႃး။ ထုၵ်ႇလီ ႁဵတ်းဝၢတ်ႈ တီႈ ၸဝ်ႈၽြႃး လႄႈ၊ၸဝ်ႈၽြႃး ၵေႃႈ လဵင်ႉလူ တူဝ် ၶၼ်ႇထႃႇ ဢေႃႈ။- 14ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈ တၢင်းတၢႆ လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ႁႂ်ႈ ႁဝ်း လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၼ်းၶူဝ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 15လွင်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ တူဝ် ၶၼ်ႇထႃႇ သူ ပဵၼ် တူဝ် ဢၢင်ႇၵႃႇ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ၊သူ ဢမ်ႇ ႁု ႁိုဝ်း။ ၸွင်ႇ ၵဝ် ထုၵ်ႇလီ ဢဝ် ဢၢင်ႇၵႃႇ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊သေ ဢၼ် ဢၼ် ၵႂႃႇ ပဵၼ် ဢၢင်ႇၵႃႇ မႄႈမွၵ်ႇယႃႈ ႁိုဝ်း။ ဢမ်ႇ လႆႈ ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် လႃးလႃး။- 16ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ဝႃႈ၊ "ၶဝ် သွင် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ၊တၵ်း လႆႈ ပဵၼ် ၼိူဝ်ႉ ဢၼ်လဵဝ် ၵၼ် လိူတ်ႈ ဢၼ်လဵဝ် ၵၼ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ဢဝ် တူဝ် ၶၼ်ႇထႃႇ မၼ်း ၵႂႃႇ ႁူမ်ႈ ပွင်း လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မႄႈမွၵ်ႇယႃႈ ၼၼ်ႉ၊တူဝ် ၶၼ်ႇထႃႇ မၼ်း ပဵၼ် ဢၼ်လဵဝ် ၵၼ် တင်း မႄႈမွၵ်ႇယႃႈ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ၊ဝႃႈၼႆ သူ ဢမ်ႇ ႁု ႁိုဝ်း။- 17ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ဢဝ် ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ မၼ်း ႁူမ်ႈ ပွင်း လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၸိုင်၊ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ မၼ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ဢၼ်လဵဝ် ၵၼ် တင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 18ဝႄႈ ပဵတ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ႁဵတ်း မေႇထုင်ႇ ဢၼ် ဢမ်ႇတြႃး တႃႉ။ ဢပျတ်ႈ တၢင်ႇၸိူဝ်ႉ တၢင်ႇ မဵဝ်း ၸိုင်၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၽိတ်းပိူင်ႈ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ တိူဝ်ႉ တီႈ တူဝ် မၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ဢပျတ်ႈ ဢၼ် ႁဵတ်း မေႇထုင်ႇ ဢၼ် ဢမ်ႇတြႃး ၼၼ်ႉ တိူဝ်ႉ ၶိူၵ်ႈ တီႈ တူဝ် မၼ်း ၵမ်းလဵဝ် ဢေႃႈ။- 19သူ ဢမ်ႇ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် တူဝ် ၶၼ်ႇထႃႇ သူ ပဵၼ် ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ပုၼ်ႈ ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ၊ဢၼ် တႄႇ ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း သူ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ် သူ။ ဢိၵ်ႇတင်း သူ ဢမ်ႇ ပိူင်ႇ တူဝ် ၶၼ်ႇထႃႇ သူ ၼၼ်ႉ ႁိုဝ်း။- 20ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢဝ် တင်း ၵႃႈၶၼ် ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ သေလႄႈ သိုဝ်ႉ ဢဝ် သူ ယဝ်ႉ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ႁႂ်ႈ တူဝ် ၶၼ်ႇထႃႇ သူ ပဵၼ် တီႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈ မုၼ်ၽုင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တႃႉ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\