1 Corinthians 7

1လူၺ်ႈ လွင်ႈ လိၵ်ႈ ဢၼ် သူ တႅမ်ႈ ထၢမ် မႃး ၼၼ်ႉ၊ပေႃး ၵူၼ်းၸၢႆး ယင်း ဢမ်ႇ သိူၵ်ႈသမ်ႇ မႄႈယိင်း လႄႈ ယူႇ ၸိုင် လီ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 2ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၽိတ်းပိူင်ႈ လူၺ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ႁဵတ်း မေႇထုင်ႇ ဢၼ် ဢမ်ႇတြႃး ၼၼ်ႉ မီး ၼမ်ၼႃႇ ၽႅဝ် လႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆး ၵူႈ ၵေႃႉ ထုၵ်ႇလီ မီး မေး တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁင်း ၽႂ် ႁင်း မၼ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း မႄႈယိင်း ၵူႈ ၵေႃႉ ထုၵ်ႇလီ မီး ၽူဝ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁင်း ၽႂ် ႁင်း မၼ်း ဢေႃႈ။- 3ႁႂ်ႈ ၵူၼ်းၸၢႆး ႁဵတ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် မၼ်း ထုၵ်ႇလီ ႁဵတ်းဝၢတ်ႈ တီႈ မေး မၼ်း လႄႈ ႁႂ်ႈ မႄႈယိင်း ႁဵတ်းဝၢတ်ႈ တီႈ ၽူဝ် မၼ်း ႁႂ်ႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ပျေႃႇၸႂ် တီႈ ၵၼ် တႃႉ။- 4မေး ၸိုင်၊ဢမ်ႇ ပိူင်ႇ တူဝ် ၶၼ်ႇထႃႇ မၼ်း၊ၽူဝ် မၼ်း ၵူၺ်း ပိူင်ႇ ဢေႃႈ။ ၼႄး လဵဝ် ၵၼ် ၽူဝ် ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ပိူင်ႇ တူဝ် ၶၼ်ႇထႃႇ မၼ်း၊မေး မၼ်း ၵူၺ်း ပိူင်ႇ ဢေႃႈ။- 5ယႃႇပေ ဝႄႈ ပႅတ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ၽူဝ်မေး ယူႇ ႁူမ်ႈ လူၺ်ႈ ၵၼ်။ ၼွၵ်ႈ သေ ပေႃး မီး ၸႂ်သၽေႃး မိူၼ် မိူၼ် ၵၼ် ဢၼ် ၶႂ်ႈ ႁဵတ်းဝၢတ်ႈ သူးတွင်း ၸိုင်၊တင်း သွင် ၵေႃႉ ယိူၼ်ႉ ယႃႇ ၵၼ် ယေႈ ၵႅပ်ႈ ယေႈ ၸူဝ်ႈ တႃႉ။ ႁဵတ်း ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၸႃႇတၢၼ်ႇ၊တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ၸူဝ်း ဢဝ် သူ ႁႂ်ႈ လုလႅဝ် ၸိုင်၊ၶိုၼ်း ႁူမ်ႈ ပွင်းၵၼ် တႃႉ။ 6ၵဝ် လၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၼႆႉ၊ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဝႃႈ ပၼ် ဢမိင်ႉ။ ၵူၺ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ဝႃႈ ပၢၵ်ႈ လွင်ႈ ၼႄ တၢင်း ပၼ် လွင်ႈ ဢၶႂၢင်ႉ ဢယေး ၽူဝ် လႄႈ မေး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 7တီႈ တႄႉ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵဝ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၵူၼ်းၸၢႆး ၵူႈ ၵေႃႉ ယူႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵဝ် ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ်တၢင်းလီ တီႈ ၵူႈ ၵေႃႉ ႁင်း ၽႂ် ႁင်း မၼ်း လႄႈ တီႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပၼ်တၢင်းလီ မဵဝ်း ၼိုင်ႈ လႄႈ တီႈ တၢင်ႇၵေႃႉ သမ်ႉ ပၼ်တၢင်းလီ တၢင်ႇ မဵဝ်း ဢေႃႈ။ 8ၵမ်း ၼႆႉ၊ၵဝ် သမ်ႉ တၵ်း လၢတ်ႈ လူၺ်ႈ လွင်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ပႆႇ တႄႇ ၼႃႈႁိူၼ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း မႄႈမၢႆႈ ၶဝ် ဢေႃႈ။ ပေႃး ၶဝ် သိုပ်ႇ ယူႇ ၵေႃႉလဵဝ် ၵႂႃႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵဝ် ၼႆႉ ၵေႃႈ လီ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 9ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပေႃး ၶဝ် ယင်း ဢမ်ႇ ၶျုၵ်ႈ တူဝ် ၶဝ် ၸႂ် ၶဝ် လႆႈ ၸိုင်၊တႄႇ ၼႃႈႁိူၼ်း သေတႃႉ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊တၢင်း ဢၼ် တႄႇ ၼႃႈႁိူၼ်း ၼၼ်ႉ ယဵင်ႈၶႅၼ်း လီ သေ တၢင်း ဢၼ် မႆႈႁွၼ်ႉ လူၺ်ႈ ၸႂ် ၵိလေႇသႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 10ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် တႄႇ ၼႃႈႁိူၼ်း ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် ဢမ်ႇ ဢဝ် ၵႂၢမ်း ၵဝ် ၵူၺ်း ဝႃႈ လႄႈ ၵဝ် ဢဝ် ဢမိင်ႉ ၸဝ်ႈၽြႃး လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊မႄႈယိင်း တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ၽၢတ်ႇ လႆႈ ယၢၼ် ၵၼ် တင်း ၽူဝ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။- 11ပေႃး မၼ်း ၽၢတ်ႇ ယၢၼ် ၸိုင်၊မၼ်း တၵ်း လႆႈ ယူႇ ၵူၺ်းၶေႃ မၼ်း၊ဢမ်ႇၼၼ် ၶိုၼ်း ႁူမ်ႈ ပွင်း လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၽူဝ် ၵဝ်ႇ မၼ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ၵူၼ်းၸၢႆး ၵေႃႈ ယႃႇပေ ပႅတ်ႈ မေး တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ 12တီႈ တၢင်ႇၵေႃႉ တၢင်ႇ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ၸမ်ႉ၊ၸဝ်ႈၽြႃး ယင်း ဢမ်ႇ ပိင်းၺၢပ်ႈ ဝႆႉ လႄႈ ၵဝ် သမ်ႉ မီး ၵႂၢမ်းသင်ႇ သွၼ် ထႅင်ႈ ၼႄး ၼိုင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ပေႃး ၵူၼ်းၸၢႆး ၶရိၸ်ႈယၢၼ်ႇ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ မီး မေး ဢၼ် ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ မေး မၼ်း မီး ဢလူဝ်ႇ ၶႂ်ႈ ယူႇ ႁူမ်ႈ ပွင်း လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မၼ်း ၵႂႃႇ ၸိုင်၊မၼ်း တၵ်း တေ ဢမ်ႇ လႆႈ ပႅတ်ႈ မေး မၼ်း ၼၼ်ႉ။- 13ၼႄး လဵဝ် ၵၼ် ပေႃး မႄႈယိင်း ၶရိၸ်ႈယၢၼ်ႇ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ မီး ၽူဝ် ဢၼ် ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ ၽူဝ် မၼ်း မီး ဢလူဝ်ႇ ၶႂ်ႈ ယူႇ ႁူမ်ႈ ပွင်း လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မၼ်း ၵႂႃႇ ၸိုင်၊မၼ်း တၵ်း တေ ဢမ်ႇ လႆႈ ပႅတ်ႈ ၽူဝ် မၼ်း ၼၼ်ႉ။- 14လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၽူဝ် ဢၼ် ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ထွၵ်ႈ တေႃႇၼႃႈ မေး မၼ်း လႄႈ ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် ဝႆႉ ဢေႃႈ။ မေး ဢၼ် ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ထွၵ်ႈ တေႃႇၼႃႈ ၽူဝ် မၼ်း လႄႈ ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် ဝႆႉ ဢေႃႈ။ ပေႃး ယင်း ဢမ်ႇ ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊လုၵ်ႈလၢင်း ၶဝ် တၵ်း တေ ဢမ်ႇ မူတ်းသႂ် ဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸင်ႇ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မၢတ်ႈ ၶဝ် မူတ်းသႂ် ဢေႃႈ။- 15ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ ပေႃး ၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ၽူဝ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊မေး သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၶႂ်ႈ ၽၢတ်ႇ ၵႂႃႇ ၸိုင်၊ႁႂ်ႈ မၼ်း ၽၢတ်ႇ ၵႂႃႇ တႃႉ။ ပေႃး ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၵႂႃႇ ၸိုင်၊ၽူဝ် ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် မေး ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵူၼ်း လွတ်ႈလႅဝ်း ယဝ်ႉ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် သူ ႁႂ်ႈ သူ လႆႈ ယူႇ ထုၵ်ႇမေႃ ၵၼ် ဢေႃႈ။- 16ၵေႃႉ ဢၼ် ပဵၼ် မေး႟။ မႂ်း တေ ၸွႆႈ ႁႂ်ႈ ၽူဝ် မႂ်း လွတ်ႈ လႆႈ ႁိုဝ် ဢမ်ႇ လွတ်ႈ လႆႈ ႁိုဝ် ဝႃႈၼႆ၊ႁု လႆႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။ ၵေႃႉ ဢၼ် ပဵၼ် ၽူဝ်႟။ မႂ်း တေ ၸွႆႈ မေး မႂ်း လွတ်ႈ လႆႈ ႁိုဝ်၊ဢမ်ႇ လွတ်ႈ လႆႈ ႁိုဝ် ဝႃႈၼႆ၊ႁု လႆႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။ 17ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊မၼ်း ထုၵ်ႇလီ ယူႇ ၸွမ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး ပၼ် သု ၵျေးၸူး တီႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ မၼ်း ထုၵ်ႇလီ ယူႇ မိူၼ် ၵဝ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် မၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ ၸိုင်၊ၵဝ် သင်ႇ သွၼ်ပၼ် ၵႃႈတီႈ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ၵူႈတီႈ ယဝ်ႉ။- 18ပေႃး မီး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ဢၼ် ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပၢတ်ႇပၢႆၼင် ယဝ်ႉ လႄႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် မၼ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ယႃႇပေ ႁႂ်ႈ မၼ်း ယႃႉပႅတ်ႈ ႁွႆး ပၢတ်ႇ ၼၼ်ႉ။ ပေႃး မီး ၵေႃႉ ဢၼ် ယင်း ဢမ်ႇ ပႆႇ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပၢတ်ႇပၢႆၼင် မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် မၼ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ယႃႇပေ ႁႂ်ႈ မၼ်း ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ပၢတ်ႇပၢႆၼင် ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။- 19ပၢတ်ႇပၢႆၼင် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ဢမ်ႇ ပၢတ်ႇပၢႆၼင် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊မၼ်း ဢမ်ႇ မီး ဢၵျူဝ်း။ ဢၼ် မီး ဢၵျူဝ်း ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊လူဝ်ႇ ထွမ်ႇဢဝ် ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ လႄႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ၵူၺ်း ဢေႃႈ။- 20ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် မၼ်း ၼၼ်ႉ မၼ်း ပဵၼ် ယူႇ ၸိူဝ်ႉႁိုဝ် ၵေႃႈ မၼ်း ထုၵ်ႇလီ ယူႇ ၸွမ်း ၵႂႃႇ မိူၼ် ၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 21မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် မႂ်း ၼၼ်ႉ မႂ်း ပဵၼ် ၶႃႈ ပိူၼ်ႈ ဝႆႉ ႁိုဝ်း။ ယႃႇပေ ၸႂ်လု။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပေႃး မႂ်း လႆႈ ဢၶႂၢင်ႉ လွတ်ႈလႅဝ်း ၸိုင်၊ဢဝ် ဢၶႂၢင်ႉ ဢယေး ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်း လွတ်ႈလႅဝ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 22လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ယင်း ပဵၼ် ၶႃႈ ပိူၼ်ႈ ယူႇ လႄႈ သမ်ႉ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် ၼၼ်ႉ၊ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵူၼ်း လွတ်ႈလႅဝ်း ၼႂ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ဢေႃႈ။ ပိူင်လဵဝ် ၵၼ် ၵူၼ်း လွတ်ႈ လႅဝ်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၶႃႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢေႃႈ။- 23ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢဝ် ၵႃႈၶၼ် ဢၼ် ယႂ်ႇ သေ သိုဝ်ႉ ဢဝ် သူ ယဝ်ႉ လႄႈ ယႃႇပေ ၶၢမ်ႇ ပဵၼ် ၶႃႈ တီႈ သေၵေႃႉသေၵူၼ်း။- 24ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် မၼ်း ၼၼ်ႉ၊မၼ်း ပဵၼ် ယူႇ ၸိူဝ်ႉႁိုဝ် ၵေႃႈ မၼ်း ထုၵ်ႇလီ ယူႇ ၸွမ်း ၵႂႃႇ မိူၼ် ၵဝ်ႇ ၼႂ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 25လူၺ်ႈ လွင်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ တႄႇ ၼႃႈႁိူၼ်း ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ၸဝ်ႈၽြႃး ယင်း ဢမ်ႇ ပိင်းၺၢပ်ႈ ဝႆႉ သေၵေႃႈ၊ၸွမ်းၼင်ႇ ၵဝ် ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး ဢဵတ်းလူ လႄႈ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ထိူၵ်ႈ ယုမ်ႇယမ် ၼၼ်ႉ ၵဝ် မီး ၵႂၢမ်း ပၼ် သတိ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 26ထွၵ်ႈလူၺ်ႈ ၶိင်ႇ ယၢမ်း တုၵ်ႉၶႃႉ ၸမ် ႁွတ်ႈထိုင် မႃး ယဝ်ႉ လႄႈ ၵဝ် ထၢင်ႇ ဝႃႈ၊ၵူၼ်းၸၢႆး ထုၵ်ႇလီ ယူႇ ၵႂႃႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် မၼ်း ပဵၼ် ယူႇ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ ဢေႃႈ။- 27သင် မီး မေး ယဝ်ႉ ၸိုင်၊ယႃႇပေ ၶႆႈၸႂ် ႁႂ်ႈလႆႈ ၽၢတ်ႇ ယၢၼ် ၵၼ် တင်း မေး မႂ်း။ သင် ဝႃႈ ဢမ်ႇ ပႆႇ တႄႇ ၼႃႈႁိူၼ်း ၵေႃႈ ယႃႇပေ တႄႇ ၼႃႈႁိူၼ်း ယဝ်ႉ။- 28ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ ပေႃး မႂ်း တႄႇ ၼႃႈႁိူၼ်း ၸိုင်၊ဢမ်ႇ မီး ဢပျတ်ႈ။ မႄႈယိင်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ပႆႇ တွၼ်ႉ မီး ၽူဝ် ၵေႃႈ ပေႃး မၼ်း တႄႇ ၼႃႈႁိူၼ်း ၸိုင်၊မၼ်း ၵေႃႈ ဢမ်ႇ မီး ဢပျတ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် တႄႇ ၼႃႈႁိူၼ်း ၼၼ်ႉ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တုၵ်ႉၶႃႉ ၼႂ်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ လႄႈ ၵဝ် ဢမ်ႇ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ သူ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တုၵ်ႉၶႃႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 29ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ ၵဝ် လၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶိင်ႇ မိုဝ်ႉ ဝၼ်း ၵမ်ႇၽႃႇ ၸမ် တေ သုတ်းသဵင်ႈ ယဝ်ႉ လႄႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး မေး ၼၼ်ႉ တၵ်း လႆႈ ပဵၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢမ်ႇ မီး မေး ဢေႃႈ။- 30ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁွင်ႉႁႆႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ တၵ်း လႆႈ ပဵၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢမ်ႇ မီး တၢင်း မႆႈၸႂ် ၶီၸႂ် ၵႃႈသင် ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ယုမ်ႉၶူဝ် ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ တၵ်း လႆႈ ပဵၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢမ်ႇ မီး တၢင်း ၸူမ်း တၢင်း သိူဝ်း ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် သိုဝ်ႉ ဢဝ် ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ တၵ်း လႆႈ ပဵၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ဢမ်ႇ လႆႈ ပိူင်ႇ ၵႃႈသင် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 31ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၸႂ်ၸပ်း ၸႂ်ၸွႆး လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ တၵ်း လႆႈ ပဵၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၶဝ် ဢမ်ႇ ၸပ်းၸွႆး မၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ပုင်ႇႁၢင်ႈ လေႃးၵႃႉ ဢၼ် ပဵၼ် ယူႇ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ တၵ်း ၸဵဝ်း သုတ်း ၸဵဝ်း ဝၢႆး ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ 32ၵဝ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ သူ လွတ်ႈၵၢင်း တင်း တၢင်း ဢၼ် မႆႈၸႂ် ၶီၸႂ် ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ တႄႇ ၼႃႈႁိူၼ်း ၼၼ်ႉ လွတ်ႈလႅဝ်း လႄႈ ၸၢင်ႈ လႆႈ ၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်း ၼႃႈၵၢၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး လုမ်း လုမ်း၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်း လႆႈ ၶတ်းၸႂ် ယူႇ ႁႂ်ႈ ထုၵ်ႇၸႂ် ၸဝ်ႈၽြႃး ဢေႃႈ။- 33ၵေႃႉ ဢၼ် တႄႇ ၼႃႈႁိူၼ်း ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊လႆႈ ၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်း ၼႃႈၵၢၼ် လေႃးၵီႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်း လႆႈ ၶတ်းၸႂ် ယူႇ ႁႂ်ႈ ထုၵ်ႇၸႂ် မေး မၼ်း ဢေႃႈ။- 34ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၸႂ် မၼ်း လႆႈ ပဵၼ် သွင်ၸႂ် ဝႆႉ ဢေႃႈ။ မႄႈယိင်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ဢဝ်ၽူဝ်၊ဢမ်ႇၼၼ် သၢဝ် ၵၼ်ႇၺႃႇ ဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ လႆႈ ဢဝ် တူဝ် ၶဝ် တင်း ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ ၶဝ် သၢၵ်ႈၵၢပ်ႈ တီႈ ၸဝ်ႈၽြႃး လႄႈ ၶဝ် လႆႈ လွတ်ႈလႅဝ်း ႁႂ်ႈလႆႈ ၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်း ၼႃႈၵၢၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး လုမ်း လုမ်း ဢေႃႈ။ မႄႈယိင်း ဢၼ် တႄႇ ၼႃႈႁိူၼ်း ၸမ်ႉ၊လႆႈ ၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်း ၼႃႈၵၢၼ် လေႃးၵီႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်း လႆႈ ၶတ်းၸႂ် ယူႇ ႁႂ်ႈ ထုၵ်ႇၸႂ် ၽူဝ် မၼ်း ဢေႃႈ။ 35ၵဝ် လၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် ထွၵ်ႈလူၺ်ႈ ဢၵျူဝ်း သူ လႄႈ လၢတ်ႈ ဢေႃႈ။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵဝ် လၢတ်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈ ဢဝ် တူင်ႇ ၸိူၵ်ႈ သေလႄႈ ၵၢင် မတ်ႉ ဢဝ် သူ။ ၵဝ် ပၼ် ဢၵျၢမ်ႇ ႁႂ်ႈလႆႈ ၸွႆႈထႅမ် သူ၊ႁႂ်ႈ သူ လႆႈ ႁဵတ်း ဢၼ် လီ ဢၼ် ငၢမ်း ၸွမ်း တၢင်း ဢၼ် မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ဢမ်ႇၵႃး၊ႁႂ်ႈ သူ လႆႈ သၢၵ်ႈၵၢပ်ႈ တူဝ် သူ ပုၼ်ႈ ၼႃႈၵၢၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး လုမ်း လုမ်း၊ယႃႇပေ ႁႂ်ႈ မီး တီႈ သုတ်ႉ တီႈ ယွမ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 36ပေႃး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ႁု ဝႃႈ၊တၢင်း ဢၼ် မၼ်း လႆႈ ႁဵတ်း ပူၼ်ႉလိူဝ် ဢၼ် ဢမ်ႇထုၵ်ႇ ဢမ်ႇလီ ၵႃႈတီႈ ၽူႈသၢဝ် ဢၼ် မၼ်း မၼ်ႈ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ပေႃး ၽူႈသၢဝ် ၼၼ်ႉ ဢသၢၵ်ႈ ထူၼ်ႈ သေယဝ်ႉ ယင်း ဢမ်ႇ ပႆႇ မီး ၽူဝ် လႄႈ ပေႃး တေ ဢဝ် ဢၢပ်ႈပၼ် ၵၼ် ၸိုင်၊ႁႂ်ႈ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ႁဵတ်း ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် မၼ်း ႁၼ် ဝႃႈ လီ ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ဢၢပ်ႈပၼ် ႁႂ်ႈ ၶဝ် ဢဝ် ၵၼ် သေတႃႉ၊မၼ်း ဢမ်ႇ မီး ဢပျတ်ႈ။- 37ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပေႃး ၵေႃႉ ဢၼ် မီး ၸႂ် မၼ်ႈၶိူင်ႇ၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း မီး ဢၶႂၢင်ႉ ဢယေး ၼၼ်ႉ၊ဝႆႉၸႂ် ၶျုၵ်ႈ ၵၼ်ႈ ဢလူဝ်ႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ တႅပ်းတတ်း ဝႆႉ ၼႂ်း ၸႂ် မၼ်း လႄႈ မၼ်း ဢမ်ႇ ဢဝ် ၽူႈသၢဝ် ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်း ႁဵတ်း ဢၼ် ထုၵ်ႇ ဢၼ် လီ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 38ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ဢဝ် ၽူႈသၢဝ် ၼၼ်ႉ လႆႈ ႁဵတ်း ဢၼ် လီ ဢၼ် ထုၵ်ႇ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ ဢဝ် ၽူႈသၢဝ် ၼၼ်ႉ ယဵင်ႈၶႅၼ်း ႁဵတ်း ဢၼ် ထုၵ်ႇ ဢၼ် လီ ဢေႃႈ။ 39မႄႈယိင်း ဢၼ် မီး ၽူဝ် ၼၼ်ႉ ၸူဝ်ႈ ဢၼ် ၽူဝ် မၼ်း ယင်း ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ လွတ်ႈလႅဝ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပေႃး ၽူဝ် မၼ်း တၢႆ ၵႂႃႇ ၸိုင်၊မၼ်း လွတ်ႈလႅဝ်း ႁႂ်ႈလႆႈ ဢဝ်ၽူဝ် ၵေႃႉ မႂ်ႇ ထႅင်ႈ ဢၼ် မၼ်း ၶႂ်ႈ ဢဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ မၼ်း တၵ်း လႆႈ ဢဝ် ၶရိၸ်ႈယၢၼ်ႇ ၼင်ႇ ၵၼ် ဢေႃႈ။- 40ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပေႃး မၼ်း ယင်း ဢမ်ႇ ၶိုၼ်း ဢဝ်ၽူဝ် ထႅင်ႈ ၸိုင်၊မၼ်း တေ ယဵင်ႈၶႅၼ်း မီး ၸႂ် ၶျၢမ်းသႃႇ ဢေႃႈ။ လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ ပဵၼ် လွင်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ႁၼ် ထိုင် ဝႃႈ၊ပဵၼ် လွင်ႈ ဢၼ် လီ ဢမ်ႇလီ ၼၼ်ႉ လႄႈ၊ၵဝ် ထၢင်ႇ ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈၽြႃး ၼႄပျႃး ပၼ် ၵဝ် ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\