1 Corinthians 8

1ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ လူၺ်ႈ တၢင်းၵိၼ် ဢၼ် ပိူၼ်ႈ လူႇ တီႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈသၢင်းထု ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵႂၢမ်း ဢၼ် ဝႃႈ၊ "ႁဝ်း မီး တၢင်း ႁု တၢင်း ႁၼ် ႁင်း ၽႂ် ႁင်း မၼ်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ သေၵေႃႈ၊တၢင်း ႁု တၢင်း ႁၼ် ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း မီး ႁူဝ်ၸႂ်ၽႅၼ်သုင် ဢေႃႈ။ တၢင်းႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ ၸမ်ႉ၊ၸၢင်ႈ ပၼ် ဢဵၼ် ပၼ် ႁႅင်းၸႂ် ဝိၺိၺ်ႇ ဢေႃႈ။- 2ၵေႃႉ ဢၼ် ထၢင်ႇ ဝႃႈ၊မၼ်း ႁု သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် ယဝ်ႉ၊တီႈ တႄႉ မၼ်း၊မၼ်း ယင်း ဢမ်ႇ ပႆႇ ႁု ဢၼ် မၼ်း ထုၵ်ႇလီ ႁု ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 3ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ႁၵ်ႉ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ၸဝ်ႈၽြႃး ႁုၸၵ်း မၼ်း ဢေႃႈ။ 4ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ၊လူၺ်ႈ လွင်ႈ ဢၼ် ၵိၼ် တၢင်းၵိၼ် ဢၼ် ပိူၼ်ႈ လူႇ တီႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈသၢင်းထု ၼၼ်ႉ ႁဝ်း ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈသၢင်းထု ပဵၼ် ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး ၸႂ် တႄႉတႄႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မီး သူႇလဵဝ် ပႃးလဵဝ် ၵူၺ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 5ပိၵ်ႉသမ်ႉ ပိူၼ်ႈ ယုမ်ႇ ဝႃႈ၊မီး ၽြႃး ၼမ်ၼႃႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၽႃႉၵၢင်ႁၢဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း ၼႆႉ လႄႈ သင်၊ပိၵ်ႉသမ်ႉ မီး ၽြႃး ၼမ် ၵႃႈႁိုဝ် သေၵေႃႈ၊- 6ပုၼ်ႈ ႁဝ်း ၸမ်ႉ၊မီး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သူႇလဵဝ် ပႃးလဵဝ် ၵူၺ်း၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် ပေႃႈ ႁဝ်း၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၽၢၼ်ႇသၢင်း ႁဵတ်း ပဵၼ် ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် လႄႈ ႁဝ်း ၵေႃႈ လႆႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ ႁဝ်း ၵူၺ်း မီး ၸဝ်ႈၽြႃး ပႃးလဵဝ် ဢၼ် ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊လႄႈ ၸႃႉၸဵမ် ၶိူင်ႈပိူင် ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢၼ် ပဵၼ် မႃး ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ႁဝ်း ၵေႃႈ မီး ဢသၢၵ်ႈ ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 7ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ ၵူၼ်း ၵူႈ ၵေႃႉ ဢမ်ႇ ႁု လွင်ႈ ၼႆႉ။ ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ယၢမ်ႈ ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ဝႆႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈသၢင်းထု လႄႈ ႁၢၼ်ႉ တေႃႇ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ၵိၼ် တၢင်းၵိၼ် ဢၼ် ပိူၼ်ႈ လႆႈ လူႇ ပၼ် တီႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈသၢင်းထု ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸႂ် ဢၼ် ႁု တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶဝ် ႁႅင်း လဵၵ်ႉ လႄႈ ၶဝ် ထၢင်ႇ တၢင်းၵိၼ် ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၶွင် ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈသၢင်းထု တႄႉတႄႉ လႄႈ ၶဝ် ထၢင်ႇ ဝႃႈ၊တၢင်းၵိၼ် ၼၼ်ႉ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၶဝ် ဢမ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 8ပေႃး ဝႃႈ တႄႉ မၼ်း၊တၢင်းၵိၼ် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ထုၵ်ႇၸႂ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႆႈ ဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ႁဝ်း ဢမ်ႇ ၵိၼ် လႄႈ တေ သုမ်း သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ပေႃး ႁဝ်း ၵိၼ် လႄႈ သမ်ႉ တေ မီး ဢၵျူဝ်း ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဢေႃႈ။ 9ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် သူ လွတ်ႈလႅဝ်း ႁႂ်ႈလႆႈ ႁဵတ်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ၼၼ်ႉ တၵ်း တေ ဢမ်ႇ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵေႃႉ ဢၼ် မီး တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ႁႅင်း ၵေႇ ၼၼ်ႉ လႆႈ ၶီႈလိုတ်း လႄႈ ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ ဢပျတ်ႈ ၸိုင်၊ႁဵတ်း သတိ တႃႉ။- 10ပေႃး ၵေႃႉ ဢၼ် ၸႂ် ႁု တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁႅင်း ၵေႇ ၼၼ်ႉ ႁၼ် မႂ်း ၵေႃႉ ဢၼ် ဝႃႈ၊ "ၵဝ် မီး တၢင်း ႁု တၢင်း ႁၼ်" ၼၼ်ႉ ၼင်ႈ ၵိၼ် တၢင်းၵိၼ် ၼႂ်း ႁိူၼ်း ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈသၢင်းထု ယူႇ ၸိုင်၊တၵ်း ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၸႂ် ႁႅင်း ယႂ်ႇမႃး လႄႈ ႁတ်း ၵိၼ် တၢင်းၵိၼ် ဢၼ် ပိူၼ်ႈ လူႇ တီႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈသၢင်းထု ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။- 11ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉ မႂ်း ဢၼ် ၸႂ် ႁု တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁႅင်း ၵေႇ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လႆႈ ၶၢမ်ႇတၢႆ ပုၼ်ႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ တၵ်း ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ဢၼ် လုလႅဝ် ၵႂႃႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မႂ်း ၵေႃႉ ဢၼ် "မီး တၢင်း ႁု တၢင်း ႁၼ်" ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 12ပိူဝ်ႈ ဢၼ် မႂ်း ၽိတ်းပိူင်ႈ ပီႈၼွင်ႉ မႂ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် လႄႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၸႂ် ႁု တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶဝ် ဢၼ် ႁႅင်း ၵေႇ ၼၼ်ႉ လႆႈ တုၵ်ႉၶႃႉ ၸိုင်၊မႂ်း ၵေႃႈ မီး ဢပျတ်ႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ယဝ်ႉ။- 13ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ပေႃး တၢင်းၵိၼ် ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ပီႈၼွင်ႉ ၵဝ် မီး ဢပျတ်ႈ ၸိုင်၊ၵဝ် တၵ်း တေ ဢမ်ႇ ၵိၼ် ၼိူဝ်ႉ သတ်း ၼၼ်ႉ ထႅင်ႈ သေပွၵ်ႈ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် ပီႈၼွင်ႉ ၵဝ် တၵ်း တေ ဢမ်ႇ လႆႈ မီး ဢပျတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\