1 Corinthians 9

1ၵဝ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵူၼ်း လွတ်ႈ ႁိုဝ်း။ ၵဝ် ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ႁိုဝ်း။ ၵဝ် ဢမ်ႇ လႆႈ ထူပ်း ႁၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁိုဝ်း။ သူ ၸိူဝ်း ၼႆႉ ပဵၼ် ဢၵျူဝ်း ဢၼ် ပေႃႇမႃး ၼႂ်း ၵၢၼ် ဢၼ် ၵဝ် ႁဵတ်း ၼႂ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။- 2ပိၵ်ႉသမ်ႉ ပိူၼ်ႈ တၢင်ႇၵေႃႉ ဢမ်ႇ ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် ၵဝ် ပဵၼ် တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ သေၵေႃႈ သူ တႄႉ ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် ၵဝ် ယူႇ ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵဝ် ပဵၼ် တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ သူ ပဵၼ် သၢၵ်ႈသေႇ ပုၼ်ႈ ၵဝ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ မီး ၼႂ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 3မိူဝ်ႈ ဢၼ် ပိူၼ်ႈ တွင်ႈထၢမ် ၸႅတ်ႈ သေး ၵဝ် ၼၼ်ႉ ၵဝ် တွပ်ႇ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊- 4ၵဝ် ဢမ်ႇ မီး ဢၶႂၢင်ႉ ဢယေး ဢၼ် လႆႈ ၵိၼ် လႆႈ ယႅမ်ႉ ႁိုဝ်း။- 5မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ၵႂႃႇ တႃႈ ပႆ တၢင်း ၼၼ်ႉ၊ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ တၢင်ႇၵေႃႉ၊ၼွင်ႉၸၢႆး ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊တင်း သြႃႇ ၵေးၽႃႉ၊ၶဝ် မီး ဢၶႂၢင်ႉ ဢယေး ပႃး မေး ၶဝ် ၵႂႃႇ ၸွမ်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ ၵဝ် ၼႆႉ ၵေႃႈ ဢမ်ႇ မီး ဢၶႂၢင်ႉ ဢယေး မိူၼ်ၼင်ႇ ၶဝ် ႁိုဝ်း။- 6ဢမ်ႇၼၼ် ၵေႃႈ ၵဝ် တင်း သြႃႇ ပႃႇၼပႃႉ၊ႁဝ်း သွင် ၵေႃႉ ၼႆႉ ၵူၺ်း တၵ်း လႆႈ ႁဵတ်းလဵင်ႉ တွင်ႉ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁိုဝ်း။- 7ၸွင်ႇ တွၼ်ႉ မီး လုၵ်ႈသိုၵ်း ၵႃႈၼႂ်း တပ်ႉသိုၵ်း ၼၼ်ႉ၊လႆႈ ႁဵတ်းလဵင်ႉ တွင်ႉ ပုၼ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁိုဝ်း။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼၼ် ၸွင်ႇ တွၼ်ႉ မီး ၸဝ်ႈ သူၼ် မၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ ၵိၼ် မၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ ၵႃႈၼႂ်း သူၼ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉ ႁိုဝ်း။ ဢမ်ႇၼၼ်၊ၸွင်ႇ တွၼ်ႉ မီး ၵူၼ်း လဵင်ႉ ပႄႉ၊ယင်း ဢမ်ႇ ၵိၼ် ၼမ်ႉၼူမ်း ပႄႉ ၼၼ်ႉ ႁိုဝ်း။ 8လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ပဵၼ် ထုင်းၸၢမ်ႇ ၵူၼ်း ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ၵေႃႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 9သြႃႇ မူဝ်းသေႇ၊တႅမ်ႈ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ဝႆႉ ဝႃႈ၊ "ယႃႇပေ သၢၼ် သွင်း သုပ်း တီႈ သူပ်း ဝူဝ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ယဵပ်ႇ ၶဝ်ႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၶႂ်ႈဝႃႈ ပုၼ်ႈ ဝူဝ်း ၵူၺ်း ႁိုဝ်း။- 10ဢမ်ႇၼၼ် လႄႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ ပုၼ်ႈ ႁဝ်း ႁိုဝ်း။ ၸႂ်ႈ တႄႉ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵႂၢမ်း ၼႆႉ ပဵၼ် ပုၼ်ႈ ဢၵျူဝ်း ႁဝ်း တႄႉ ဢေႃႈ။ ၵူၼ်း ထႆၼႃး လႄႈ သင်၊ၵူၼ်း ပၢတ်ႇ ၶဝ်ႈ လႄႈ သင်၊ၶဝ် ႁဵတ်းၵၢၼ် ၶဝ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် မုင်ႈမွင်း ၶႂ်ႈလႆႈ မၢၵ်ႇ ၶဝ်ႈ ႁူင်းၶဝ်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် ၵႃႈႁႅင်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 11ႁဝ်း ၼႆႉ ဝၢၼ်ႇ ၸိူဝ်ႉၽၼ်း ၽၢႆႇ ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း သူ ဢေႃႈ။ သင် ႁဝ်း ပၢတ်ႇ ဢဝ် ဢၵျူဝ်း ၽၢႆႇ လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ တီႈ သူ ၸိုင်၊ၸွင်ႇ ၽိတ်း ႁိုဝ်း။- 12ပေႃး ပိူၼ်ႈ တၢင်ႇၵေႃႉ၊ယင်း မီး ဢၶႂၢင်ႉ ဢယေး လႆႈ ဢၵျူဝ်း တီႈ သူ ၸိုင်၊ႁဝ်း သမ်ႉ ယဵင်ႈၶႅၼ်း မီး ဢၶႂၢင်ႉ ဢယေး ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ႁဝ်း ယင်း ဢမ်ႇ တွၼ်ႉ ဢဝ် ဢၶႂၢင်ႉ ဢယေး ဢၼ် လႆႈ ဢၵျူဝ်း တီႈ သူ ၼၼ်ႉ သေပွၵ်ႈ။ ၼွၵ်ႈ သေ ၼၼ်ႉ ႁဝ်း ယင်း လႆႈ ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ ၼႂ်း လွင်ႈတၢင်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၵ်း တေ ဢမ်ႇ မီး တၢင်း ဢၼ် ႁႄႉၶႅၼ် ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ လွင်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ။- 13လွင်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း ၵေႃႉလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ပေႃး မၼ်း ႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၸိုင်၊မၼ်း လႆႈ ၵိၼ် ၸွမ်း ၵႃႈတီႈ ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵေႃႉ ဢၼ် သၢၵ်ႈ သူႇ တၢင်းလူႇ တီႈ ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး ၵႃႈတီႈ ၶဵင်ႇ တၢင်းလူႇ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ လႆႈ ၵိၼ် ၸွမ်း ၶိူင်ႈ တၢင်းလူႇ ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ သူ ဢမ်ႇ ႁု ႁိုဝ်း။- 14မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး သင်ႇ လၢတ်ႈ ဝႆႉ၊ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ တၵ်း လႆႈ ၵိၼ် ၸွမ်း ၼႂ်း ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ လႄႈ လဵင်ႉ တွင်ႉ ၶဝ် ဢေႃႈ။ 15ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵဝ် ႁတ်း ဢုပ်ႇ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ၵဝ် ဢမ်ႇ တွၼ်ႉ ယွၼ်း ဢဝ် ဢၶႂၢင်ႉ ဢယေး ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၼၼ်ႉ သေပွၵ်ႈ။ လွင်ႈ ဢၼ် ၵဝ် တႅမ်ႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ ၵေႃႈ၊ၵဝ် တႅမ်ႈ ယွၼ်း ဢၶႂၢင်ႉ ဢယေး ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ပေႃး ပိူၼ်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵႂၢမ်း ဢၼ် ၵဝ် ဢုပ်ႇ ဝၢဝ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵႂၢမ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ပွင်ႇလွင်ႈ ၵႃႈသင် ၸိုင်၊ၵဝ် ၶၢမ်ႇတၢႆ ၵႂႃႇ ယဵင်ႈၶႅၼ်း တေ လီ ဢေႃႈ။- 16လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵဝ် ဢမ်ႇ မီး လွင်ႈ ဢၼ် တၵ်း ဢုပ်ႇ ဝၢဝ်း ပုၼ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵဝ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၸဝ်ႈ လႄႈ မၼ်း ပဵၼ် ၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ် ၵဝ် ႁပ်ႉ ဢဝ် ဝႆႉ ဢေႃႈ။ ပေႃး ၵဝ် ယင်း ဢမ်ႇ ႁေႃး ဢမ်ႇ လၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၸဝ်ႈ ၸိုင်၊ၵဝ် တေ မီး ဢႃႉမၢင်ႇၵလႃႇ ဢေႃႈ။- 17ပေႃး ၵဝ် မီး ၸေႇတၼႃႇ သေလႄႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၸိုင်၊ၵဝ် တၵ်း လႆႈ ဢၵျူဝ်း ၵႃႈၶၼ် မၼ်း ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပေႃး ၵဝ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ တႃႇဝုၼ်ႇ ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸိုင်၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယုမ်ႇယမ် တမ်းၸႂ် လႄႈ ဢၢပ်ႈ ဝႆႉ ၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ တီႈ ၵဝ် ဢေႃႈ။- 18ပေႃး ပဵၼ် ၼႆ ၸိုင်၊ပုၼ်ႈ ဢၵျူဝ်း ၵႃႈႁႅင်း ၵဝ် ၼၼ်ႉ တေ လႆႈ ဢီႈသင်။ ဢၵျူဝ်း ၵႃႈႁႅင်း ဢၼ် ၵဝ် လႆႈ ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ၵဝ် လႆႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ဢၼ် ဢမ်ႇ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ထွမ်ႇငိၼ်း ၼၼ်ႉ၊လႆႈ သဵင်ႈ ငိုၼ်း သဵင်ႈ တွင်း ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵဝ် ဢမ်ႇ ယွၼ်း ဢဝ် ဢၶႂၢင်ႉ ဢယေး သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် ဢၼ် ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ ၵၼ် တင်း ၼႃႈၵၢၼ် ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ဢၼ် ၵဝ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 19ၵဝ် ပဵၼ် ၵူၼ်း လွတ်ႈလႅဝ်း လႄႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၶႃႈ ၽူႈလႂ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵဝ် ၶၢမ်ႇ ႁဵတ်း ၶႃႈ ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၵ်း လႆႈ ၸူဝ်း ဢဝ် ၶဝ် တင်းလၢႆ မႃး ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢေႃႈ။- 20မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် ၸိုင်၊ၵဝ် ယူႇ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၵဝ် ပဵၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၵ်း လႆႈ တိုၵ်းယူင်း ၸူဝ်း ဢဝ် ၶဝ် ဢေႃႈ။ ပိၵ်ႉသမ်ႉ ၵဝ် ဢမ်ႇ ယူႇ တႂ်ႈ ဢႃႇၼႃႇ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး သြႃႇ မူဝ်းသေႇ၊သေၵေႃႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ယူႇ တႂ်ႈ ဢႃႇၼႃႇ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵဝ် ယူႇ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၵဝ် ယူႇ တႂ်ႈ ဢႃႇၼႃႇ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၵ်း လႆႈ တိုၵ်းယူင်း ၸူဝ်း ဢဝ် ၶဝ် ဢေႃႈ။- 21ပိူင်လဵဝ် ၵၼ် မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ယူႇ ၵႃႈ ၼွၵ်ႈ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊ၵဝ် ယူႇ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ယူႇ ၵႃႈ ၼွၵ်ႈ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး မူဝ်းသေႇ၊ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဝႃႈ၊ၵဝ် သၢၼ် ၶတ်း တြႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ တီႈ တႄႉ မၼ်း ၵဝ် ယူႇ တႂ်ႈ ဢႃႇၼႃႇ တြႃး ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၵ်း လႆႈ တိုၵ်းယူင်း ၸူဝ်း ဢဝ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ယူႇ ၵႃႈ ၼွၵ်ႈ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 22လူၺ်ႈ လွင်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၸႂ် ႁႅင်းဢူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ ပေႃး တိုၵ်းယူင်း ၸူဝ်း ဢဝ် ၶဝ် လႆႈ ၸိုင်၊ၵဝ် ၶၢမ်ႇ ပဵၼ် ၵူၼ်း ၸႂ် ႁႅင်းဢူၼ်ႈ မိူၼ် ၶဝ် ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵဝ် ၶၢမ်ႇ ပဵၼ် ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ပုၼ်ႈ ၵူၼ်း ၵူႈ ၵေႃႉ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၵ်း လႆႈ ၵႄႇသႄႇ ဢဝ် ၵမ်ႈၽွင်ႈ လူၺ်ႈ လွၵ်း လၢႆး ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈမဵဝ်း ဢေႃႈ။ 23ၵဝ် ႁဵတ်း လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ပုၼ်ႈတႃႇ ဢၵျူဝ်း ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၸဝ်ႈ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၵဝ် တၵ်း လႆႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် ဢၼ် လူဝ်ႇ လႆႈ ၵႃႈၼႂ်း မၢင်ႇၵလႃႇ တၢင်းလီ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 24လွင်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ၊ၼႂ်း ပွႆး လႅၼ်ႈ ၶေႉ ၵၼ် ၼၼ်ႉ ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ၶဝ်ႈပႃး သေၵေႃႈ ၵူၼ်း ဢၼ် လႆႈ သူး ၼၼ်ႉ မီး ၵေႃႉလဵဝ် ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ၊သူ ဢမ်ႇ ႁု ႁိုဝ်း။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ လႅၼ်ႈ ၽႂ်း ၽႂ်း ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၵ်း လႆႈ သူး ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 25ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၶဝ်ႈ ၶေႉၶဵင်ႇ ၼႂ်း ပွႆး လႅၼ်ႈ ၶေႉ ၵၼ် ၼၼ်ႉ၊လႆႈ ၶျုၵ်ႈ ထိင်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ ၽိုၵ်း ဢဵၼ် ၽိုၵ်း ႁႅင်း ၼႂ်း လွင်ႈ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၵ်း လႆႈ သုပ်း တိုဝ်း သရၽူႇ ၽူႇ မႂ် မႆႉ ဢၼ် ၸၢင်ႈ ႁဵဝ်ႇ ႁႅင်ႈ လုလႅဝ် ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ၸူဝ်ႈ ၵမ်းဢွၼ်ႇၼိုင်ႈ ၵူၺ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ႁဝ်း ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ၶတ်းၸႂ် ႁႂ်ႈလႆႈ ပၢၼ်းၵုမ်း ဢၼ် တႄႇ မၼ်ႈ ယူႇ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ႁဵဝ်ႇ ႁႅင်ႈ လႄႈ လုလႅဝ် ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 26ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ယင်း ဢမ်ႇ မီး တီႈ ဢဵၼ်းဢၢၼ်း လႄႈ ၵဝ် လႅၼ်ႈ လၢႆ လၢႆ လွၵ်ႇ လွၵ်ႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ၵဝ် ပေႃႉ ပူၺ်း ၵေႃႈ ၵဝ် ပေႃႉ လူမ်း ပေႃး လႅင်ႉ လၢႆ လၢႆ လွၵ်ႇ လွၵ်ႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။- 27ၵဝ် ၶျုၵ်ႈ ဢလူဝ်ႇ တူဝ် ၶၼ်ႇထႃႇ ၵဝ်၊လႆႈ ပႂ်ႉထိင်း မၼ်း ဝႆႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ႁေႃးလၢတ်ႈ သင်ႇ သွၼ်ပၼ် ပိူၼ်ႈ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ တူၵ်း သုမ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\